Download  Print this page

Black & Decker VP321 Manual page 42

Versapak dustbusters
Hide thumbs

Advertisement

E
Πάντοτε να επιστρέφετε το προϊ ν στη βάση
φορτίσεώσ του αµέσωσ µετά απ τη χρήση, έτσι
ώστε να είναι έτοιµο και πλήρωσ φορτισµένο για
την επ µενη εργασία του. Ο διακ πτησ θα πρέπει
να βρίσκεται στη µη λειτουργική θέση Οff. Το
προϊ ν δεν θα φορτίσει εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε άλλη θέση. Βεβαιωθείτε ώστε το
προϊ ν σασ είναι πλήρωσ κρατηµένο στην
βάση φ ρτισησ.
Καθαρίζοντασ το προϊ ν (Εικ νεσ F - J)
Προειδοποίηση! Ποτέ µην χρησιµοποιείτε το
προϊ ν χωρίσ φίλτρο.
Σηµείωση: Η σακούλα φίλτρου ξαναχρησιµοποιείται·
µην την συγχίζετε µε τη διαθέσιµη σακούλα σκ νησ
και µην την πετάτε ταν αδειάζετε το προϊ ν. Οταν
το φίλτρο φθαρεί ή καταστραφεί, µπορείτε να
λάβετε αντικατάστατο απ το τοπικ σασ κέντρο
υπηρεσίασ τησ Black & Decker.
F
Για να καθαρίσετε τη σακούλα του φίλτρου,
πρώτα αφαιρέστε τη λεκάνη σκ νησ, πιέζοντασ
το κουµπί αποδέσµευσησ, και µετά αφαιρέστε
τη σακούλα φίλτρου, χρησιµοποιώντασ την
πλαστική λαβή. Κουνήστε ή βουρτσίστε τυχ ν
χαλαρή σκ νη απ τη σακούλα του φίλτρου. Να
το πλένετε ταχτικά, χρησιµοποιώντασ ζεστ
νερ µε σαπούνι και να βεβαιώνεστε τι είναι
πλήρωσ στεγν πριν την αντικατάσταση. Οσο
πιο καθαρή είναι η σακούλα του φίλτρου, τ σο
καλύτερα θα εργάζεται το προϊ ν. Είναι πολύ
σηµαντικ
σωστά τοποθετηµένη πριν απ τη χρήση.
G
Για να καθαρίσετε το δοχείο σκ νησ,
αφαιρέστε τη σακούλα του φίλτρου, αδειάστε
το δοχείο και πλύνετέ το, αν χρειάζεται.
Προσοχή!
Μέγιστη συλλογή σκ νησ θα ληφθεί µ νο µε
καθαρή σακούλα φίλτρου και µε άδεια σακούλα
σκ νησ. Εάν αρχίσει να πέφτει σκ νη απ το προϊ ν
µετά που θα σβήσει, αυτ δείχνει τι το δοχείο είναι
γεµάτο και χρειάζεται να το αδειάσετε.
H
Ποτέ µη βυθίζετε το προϊ ν στο νερ . Είναι µ νο
ασφαλέσ να βυθίζετε την αποσυνδεδεµένη λεκάνη
σκ νησ στο νερ .
J
Να χρησιµοποιείτε βρεγµένο ύφασµα και νερ µε
σαπούνι για να καθαρίσετε το εξωτερικ µέροσ του
κινητήρα. Πάντοτε να βεβαιώνεστε τι, το προϊ ν
είναι πλήρωσ στεγν πριν απ νέα χρήση ή πριν
απ την αποθήκευσή του.
EΛΛHNIKA
πωσ η σακούλα του φίλτρου είναι
41

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker VP321

This manual is also suitable for:

Vp331