Download Print this page

Electrolux POUO2005 Instruction Manual page 5

Hide thumbs

Advertisement

1) KNIVBLADER
2) KNIVBLADBESKYTTELSE
3) BENSINTANKLOKK
4) FORHÅNDTAK
5) STARTHÅNDTAK
6) SYLINDERVERN
7) TENNPLUGG
8) BAKHÅNDTAK
9) GASSREGULATOR
10) STOPPBRYTER
PRODUKTES IDENTIFIKASJONSETIKETT
TEGNFORKLARING:
1) Lydnivået er garantert etter
EC forskriften 2000/14
ADVARSEL!
• Bruk hekksaksen på riktig måte for å unngå ulykker.
• Les nøye advarselene og sikkerhetsreglene og bruk dette produktet med for-
nuftighet.
• Det er brukeren som har ansvaret til å forhålde seg til instruksjoner og
advarsler referert til i denne manualen og som er levert sammen med produktet.
• Følg nøye illustrasjonene og teksten som finnes i begynnelsen av manualen.
Symbolforklaring
Advarsel
Sikkerhetsutstyr:
Godkjente vernebriller eller visir,
godkjent hjelm og godkjent
hørselsvern.
NORSK - 1
A. GENERELL BESKRIVELSE
2) Navn og adresse på fab-
rikanten
3) Produksjonsår( eks; de to
siste nummerene
SIKKERHETS INSTRUKSJONER
11) GIRKASSE
12) FETT-PRESSE
13) SIKKERHETS-LÅS
14) LUFTFILTER
15) CHOKEREGULATOR
16) BRENNSTOFFPUMPE
17) LÅS PÅ DREIBART HÅNDTAK
18) SIKKERHETS LÅS PÅ FORHÅNDTAK
19) HÅNDBESKYTTELSE
20) TRANSPORTBESKYTTELSE
03=2003)
4) Produkt kode
5) Serienummer
Les nøye gjennom bruksanvisning
og forstå innholdet før du bruker
maskinen.
Sikkerhetsytstyr:
Godkjente vernehansker.
6) Model/type
7) EC konformitets
garanti

Advertisement

loading