Download Print this page

Electrolux POUO2005 Instruction Manual page 9

Hide thumbs

Advertisement

• Etter påfyll sørg for at lokket på bensintanken er
skrudd skikkeligt igjen.
ADVARSEL! Hvis du har sølt drivstoff,
tørk godt opp alt på maskinen. Hvis du
har sølt drivstoff på klærne dine, skift klær
med en gang. Unngå kontakt med hud og
øyer.
ADVARSEL! Lyddemperen blir meget
varm både under bruk og etter stopp.
Dette gjelder også når motoren er I lavgir. Vær
derfor oppmerksomme på brannfaren og spe-
sielt når en er i nærheten av brannfarlig mate-
riale.
ADVASEL!
Bruk alltid godkjente solide hansker!
Ved bruk av denne maskinen er det to fremm-
gansmåter for klipp:
1 Horisontalt
2 Vertikalt.
KUN FOR MODELLER MED REGULERBART
HÅNDTAK
• Bak håndtaket kan kun justeres i tre bestemte
funksjonerter: 0°, 90°, 180°.
• Juster bak håndtaket, i den bestemte funksjon
en har valgt å fåreta klippingen (horisontalt eller
vertikalt). En skal ha full kontroll over hekksak-
sen og en ergometisk stødig stilling under klip-
pingen.
• For å regulere håndtaket dra utløser knappen
(E) i retningen som pilen indikerer.
• Drei handtaket i ønsket posisjon og slipp utløser
knappen (E).
• Fullfør dreiningen til ønsket posisjon (0°, 90°
eller 180° grader). Et klikk vil indikere at hånd-
taket er i rett posisjon, og at utløser knappen er
tilbake til sin opprinnelige posisjon.
• For å være sikkre på at håndtaket er blokkert
prøv å dreie håndtaket for å konstantere at det
er blokkert i ønsket posisjon. Hvis håndtaket
beveger seg gjenta regulering og blokkerings
operasjonen.
NORSK - 5
OPPBEVARING AV BRENNSTOFF
• Bensin er lettantenneligt.
• Før en kommer i nærheten av brennbare ele-
menter slukk sigaretten,pipen eller sigaren.
• Oppbevar brennstoffet i en godkjent
bensinkanne, i et kjøligt og godt ventilert rom.
• Aldri oppbevar drivstoff i tanken på motoren og
i et område hvor det er dårlig ventilering, hvor
gass ekshaust kan formere seg og komme i
kontakt med flammer, stearinlys, oljebrenner,
sentralfyr, varmt vannsbereder, tørker e.t.c..
• Gass ekshausten kan forårsake eksplosjon eller
brann.
• Oppbevar aldri store mengder med drivstoff.
• For å ikke ha problemer i oppstartingen igjen av
maskinen så anbefaler vi at en aldri kjører
bensintanken helt tom for drivstoff.
E. KLIPPE MÅTE
ADVARSEL! Ikke start maskinen hvis du
ikke er sikker på at utløser knappen (E)
på håndtaket er tilbake i opprinnelig posisjon,
og har blokkert håndtaket riktigt.
ADVARSEL! Før hver bruk, forsikre deg
om at bakhåndtaket er ordentligt blokkert
i en av de riktige stillingene, for å unngå
ulykker.
ADVARSEL! Hvis ikke håndtaket forblir
blokkert i en av de forutsatte
posisjonene, ta maskinen til en autorisert
forhandler.
1 Den horisontale klippe fremmgangsmåten
brukes til å benke busker og hekker.
• Klipp altid fra høyre til venstre.
• Bruk aldri hekksaken høyere enn skulderhøyde.
2 Den vertikale klippe fremmgangsmåten brukes
til å klippe sidene på buskene og hekkene.
• Klipp altid fra bunn til topp.
• Hold maskinen med begge hendene.
• Hold helt nede under hele driften sommerfugl
klaffen mens en klipper.
• Når en er fedig slipp da sommerfugl klaffen,
vent til motoren går på lavtgir, saksen skal da
stoppe opp.
• Gå så videre til neste seksjon.
• Etter at en har kommet til neste sekjon og en har
intatt en stabil posisjon begynn så arbeidet igjen,
med å presse helt ned sommerfugl klaffen.

Advertisement

loading