Download Print this page

Electrolux POUO2005 Instruction Manual page 12

Hide thumbs

Advertisement

I dette avsnitet vil du finne all informasjon som
behøves for å ta vare på de miljøvennlige kakter-
istikkene som maskinen ble laget med fra begyn-
nelsen av, den riktige bruk av maskinen, og avset-
ning av olje og drivstoff.
1. PROSJEKTERING
Under prosjekt fasen, var prosedyren å studere
og forske på en motor med lavt forbruk, og med
veldig liten utstedelse av forurensende gass
utslipp.
På vegne av E.O.P., erklærer jeg at de følgende produktene modell/ TYPE: Tivoli 65 / HG 65 / HT
65, Tivoli 63 / HG 63, Tivoli 50 / HG 50, HC 60/70 / PH 61 serienummer fra 2003 og fremmover,
er bygget av E.O.P., Valmadrera, Italia, i samsvar med de Europeiske forskriftene: 98/37/EC
(gjeldende for maskiner), 93/68/EC (gjeldende for EC varemerking) & 89/336/EC (gjeldende elektro-
magnetiske kompatibilitet), forskrift 2000/14/EC (VedleggV).
Sylindervolum (cm3)
.........................................................................................................................................
Sylinderdiameter (mm)
Slag (mm)
..........................................................................................................................................................
Kraft (kW)
..........................................................................................................................................................
Maksimalt fart på knivblader (min-1)
Maksimal motor kraft (min-1)
Minimums kraft (min-1)
Vekt uten brennstoff (kg)
Bensintank volume (cm3)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre L
Målt lydeffekt nivå
L
Garantert lydeffektnivå L
Bakhåndtaks vibrasjonsnivå (m/s2) (ISO 5349)
Forhåndtaks vibrasjonsnivå (m/s2) (ISO 5349)
Miljø informasjon
Samsvars erklæring
Tekniske data
....................................................................................................................................
...................................................................................................
..............................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................
..................................................................................................
A
(dBA) (ISO 11201)
P
AV
A
(dBA) (ISO 3744)
W
AV
A
(dBA) (ISO 3744)
W
AV
2 BRUK AV MASKINEN
Når en fyller på i MIX tanken så må en være for-
siktig og ikke søle ut drivstoff i miljøet.
3. PERIODER MED LANG UVIRKSOMHET
Tøm alltid alt innhold i tanken, og følg de same
instruksjonene som når en skal fylle på.
4. KASTING AV FRAGMENTER
Ikke kast deler eller maskinen i miljøet, heller ta
den med til nærmeste autoriserte virksomhet som
etter de gjeldende forskrifter, kan ødelegge avfal.
Valmadrera, 15.12.01
Giuseppe Todero (Teknisk direktør)
Electrolux Outdoor Products
Via Como 72, 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA
....................................
........................................................
...........................................................
.............................................................
.............................................................
25
35
26
0,7
2150
8500
2800
5,4
5,7
5,4
360
360
360
95,6
95,6
95,6
107
107
108
108
108
109
3,1
3,1
6,6
2,5
2,5
13,4
NORSK - 8
5,7
360
95,6
107
108
3,1
2,5

Advertisement

loading