Download Print this page

Electrolux POUO2005 Instruction Manual page 11

Hide thumbs

Advertisement

1 KNIVBLADENE
• Før bruk kontroller alltid knivbladenesens slitasje
og oppbevaring. I tilfelle slitasje bytt den ut hos
en autorisert forhandler.
• Advarsel. Knivbladene er skarpe og farlige også
når motoren er slått av, håndter forsiktigt og
bruk godkjente hansker.
2 RENGJØRING AV LUFTFILTER
(Minst etter 25timers arbeid).
• Med et skrujern løsne og ta ut luftfilteret fra dets
plass(Se figur).
• Vask filteret med bensin.
• Tørk filteret med luft.
• Monter filteret på plass igjen.
O.B.S: Skift alltid ut et skadet eller ødelagt filter.
3 SMØRING AV GIRBOKSEN
(kun for spesifikke modeller)
• Etter 50 timers bruk tilføyes girkassen fett for
gir med høy hastighet, gjennom innløpet (C).
4 TENNPLUGG
• Regelmessigt (minst etter 50 timers bruk)
demonter og rengjør tennpluggen. Reguler avs-
tanden fra elektroden slik at den er (0,5 - 0,6
mm).
• Skift ut tennpluggen vist den har slitasje etter
100 timers bruk.
Kontroller at STOPP bryteren er posisjonert
på I.
Kontroller at det er minst ca. 25% drivstoff i
tanken.
Kontroller at luftfilteret er rent.
Ta ut tennpluggen, tørk den og rengjør den,
sett den så i igjen.
Kontroller og eventuelt reguler skruene på
forgasseren.
Skift ut filteret pa drivstoffet. Ta kontakt
med nærmeste autoriserte forhandler.
Følg nøye og korrekt monteringen av
klippe utstyret.
Kontroller at metall delene er skarpe, vist
ikke ta kontakt med nærmeste forhandler.
Motoren gir fremmdelels problemer: kontakt deres nærmeste autoriserte forhandler.
NORSK - 7
• Hvis tennpluggen har for mye belegg, kontroller
reguleringen av forgasseren, og se til at prosen-
ten av oljeblandingen i brenselet er rett og at
oljen er av topp kvalitet og for totaktsmotorer.
5 BRENNSTOFF FILTER
• For rengjøring eller utbytting, ta av lokket på
tanken og med hjelp av en pinsett trekk ut fil-
teret .
• Periodevis, i begynnelsen av sesongen, ta kon-
takt med deres autoriserte forhandler for et
generellt vedlikehold og en intern rengjøring av
de indre delene .
• Dette vil forminske uventede problemer og vil
forsikre maskinens effektivitet og dens hold-
barhet .
REGELMESSIGT ETTERSYN:
• Viktigt, for å unngå at maskinen overopphetes,
tørk bort støv og smus fra lufthullene og klaf-
fene på sylinder dekselet, med en liten
treskrape.
FEILFINNER SKJEMA
Motoren
starter ikke
LANG UVIRKSOMHET:
• Tøm bensin tanken og kjør motoren
helt til alt drivstoff er oppbrukt.
Motoren stotrer
og mister effekt
Maskinen
starter men
klipper ikke fint

Advertisement

loading