Download Print this page

Electrolux POUO2005 Instruction Manual page 6

Hide thumbs

Advertisement

Sikkerhetsytstyr:
Godkjente vernestøvler.
Lukket choke.
Varm tenning.
B- INSTRUKSJONER PÅ MASKINENS SIKKERHETS UTSTYR,
KONTROLLER OG VEDLIKEHOLD Å FORETA AV DISSE
ADVARSEL! Bruk aldri en maskin med defekterte sikkerhetsdetaljer.
• I dette avsnittet forklares hvilket sikkerhetsutstyr
maskinen er utstyrt med, og hvordan man
utforer kontroll og vedlikehold for å forsikre seg
om at utstyret fungerer.
• Se under avsnitet på Generell beskrivelse, for
hjelp til å se hva som er hva på maskinen.
• Risikoen for ulykker kan øke dersom vedlikehold
av maskinen ikke utføres regelmessigt og på
riktig måte. Dersom du er i tvil ta kontakt med
din nærmeste autoriserte forhandler .
B1 Sikkerhets-sperre
• Denne utstyrenhet ble oppfunnet med den hen-
sikt å forhindre tilfeldige trykk av gassregula-
toren A. Gassregulatoren A fungerer kun når
den blir trykket på, på samme tid som sikker-
hets-sperren B.
Når grepet på håndtaket slippes, så vil gassreg-
ulatoren og sikkerhets-sperren automatisk
tilbakestilles til sine opprinnelige posisjoner,
dette utløses gjennom to fjæringer.
B1 Stoppbryter
• Når stoppbryteren stilles i den stillingen som
symbolet indikerer stanser motoren.
• For kontroll av riktig funksjon, start motoren og
vær sikker på at den stanser når stoppbryteren
stilles på stoppstilling.
B2 Knivbladbeskyttelse
• Knivbladbeskyttelsen (A) er en viktig utstyrenhet
som beskytter mot at noen av kroppsdelene
kommer i berøring av knivbladene.
• Kontroller periodemessigt at helheten på
utstyrenheten, og hvis behov etterstatt dette
hos en autoriset forhandler.
Ikke røyk under opp-
tanking eller mens en
bruker maskinen.
Åpen choke.
Kald tenning.
B3 Håndbeskyttelse
• Handbeskyttelsen (B) skal hindre at brukeren
kommer i kontakt med de arbeidende
knivbladene.
• Kontroller periodemessigt. Og i tilfelle vold-
somme støt på utstyrenheten, også helheten og
sikkerheten på den.
B3 Sikkerhet-lås på forhåndtak
• Hekksaksen er utstyrt med en sikkerhets enhet
(C) som reduserer betrakteligt risikoen for
ulykker. HVis ikke maskinen holdes med begge
hender, og en gir gass så vil denne sikkerhets
enheten forhindre at motoren går opp i dreining
og knivbladene vil holdes blokkerte.
• For å forsikre seg om at denne utstyrenhet fun-
gerer som det skal, prøv å gi gass uten å holde
på forhåndtaket, motoren skal da ikke gå opp i
dreining og knivbladeene skal holdes blokkerte.
Hvis dette ikke skjer så fungerer ikke denne
utstyrenhet. Det annbefales at en med en gang
tar maskinen til en autorisert forhandler.
B4 Avvibreringssystem
• Avvibreringssytemet reduserer overføring av
vibrasjoner mellom motorenhet/skjæreutstyr og
maskinens håndtak som er konstruert med
støtdempere i fjæring eller gummi.
• Kontroller stotdemperene regelmessigt. Forsikre
deg om at de er rett montert og at de ikke har
noen form for brudd elle rfordreininger.
B5 Lyddemper
• Lyddemperen er konstruert for å kunne gi et
lydniva som er så lavt som muligt, og for å lede
avgassene fra eksplosjonsmotoren bort fra
brukeren.
NORSK - 2

Advertisement

loading