Download Print this page

Electrolux Partner P411 CCS Instruction Manual

Hide thumbs Also See for Partner P411 CCS:

Advertisement

Quick Links

P411 CCS
P462 CCS
P511 CCS
www.rostov-almaz.

Advertisement

loading

Summary of Contents for Electrolux Partner P411 CCS

 • Page 1 P411 CCS P462 CCS P511 CCS www.rostov-almaz.
 • Page 2 www.rostov-almaz.
 • Page 3 www.rostov-almaz.
 • Page 4 www.rostov-almaz.
 • Page 5 www.rostov-almaz.
 • Page 6 www.rostov-almaz.
 • Page 7 TEHNI~ESKIE HARAKTERISTIKI INSTRUKCIQ PO TEHNIKE BEZOPASNOSTI 411 CCS 462 CCS 511 CCS Dwigatelx Ob_em cilindra cm ....... . 40,2 44,3 48,7...
 • Page 8 7 PRAWILA BEZOPASNOSTI PRI ZAPRAWKE A Ob]ie swedeniq po zato^ke revu]ih zubxew • Nikogda ne rabotajte s zatupiw[ejsq pilxnoj cepx@. Pri (zaprawka, topliwnaq smesx, hranenie) Topliwo i ego pary legko wosplamenimy. Budxte ostorovny rabote s tupoj cepx@ wam pridetsq prikladywatx bolx[ie pri obra]enii s topliwom i maslom.
 • Page 9 prawilxnyj sort masla (esli maslo sli[kom vidkoe, ono PRAWILA OBRA}ENIQ S TOPLIWOM movet wyrabotatxsq ranx[e topliwa), i ^toby karb@rator byl otregulirowan w sootwetstwii s rekomendaciqmi WNIMANIE! Na cepnoj pile ustanowlen dwuhtaktnyj (obednennaq smesx movet priwesti k tomu, ^to topliwo dwigatelx, w kotorom w ka^estwe topliwa ispolxzuetsq smesx budet rashodowatxsq medlennee, ^em maslo).
 • Page 10 • Pri temperature nive 0oC (32oF) nekotorye masla stanowqt- W dannom slu^ae zapusk osu]estwlqetsq w toj ve posledowatelxnos- sq menee wqzkimi. |to movet wyzwatx peregruzku maslqnogo ti, no bez zakrytiq wozdu[noj zaslonki. Puskowoe polovenie nasosa i priwesti k wyhodu iz stroq ego komponentow. drosselxnoj zaslonki ustanawliwaetsq perewodom wozdu[noj •...
 • Page 11 Pilenie O^istka stwola i podgotowka puti k othodu 1 Brewno levit na zemle. W dannom slu^ae estx Uberite wse nahodq]iesq na puti wetwi. Lu^[e wsego \to delatx nebolx[oj risk zavatiq polotna ili raskola brewna. swerhu wniz i raspolagajtesx tak, ^toby pila byla mevdu wami i Wypolnqjte pilenie ot na^ala i do konca s werhnej stwolom.
 • Page 12 pod dejstwiem sobstwennogo wesa ili s pomo]x@ nie drosselxnoj zaslonki on uweli^iwaet ili umenx[aet NAPRAWLQ`}EGO KLINA ili WAGI. poda^u wozduha, obednqq ili obogo]aq rabo^u@ smesx. Poworot My rekomenduem primenqtx pilxnoe polotno, kotoroe dli- winta T po ^asowoj strelke uweli^iwaet oboroty holostogo nee, ^em diametr derewa, ^toby NAPRAWLQ`}II i hoda, poworot protiw ^asowoj strelke umenx[aet holostoj hod.
 • Page 13 EU declaration of conformity Garantía de conformidad de la UE (Only applies to Europe) (Directive 98/37/EEC, Annex II, A) (válida únicamente para Europa) (Directiva 98/37/EEC, Anexo II, A) We, E.O.P.I. Via Como 72, 23868 Valmadrera (LC) Italia, declare under sole Nosotros, E.O.P.I.
 • Page 14 The Electrolux Group. The world’s No.1 choice. The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.

This manual is also suitable for:

Partner p462 ccsPartner p511 ccs