Download  Print this page

Installatie - Zanussi ZTEB285 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Installatie

Belangrijk! Het apparaat moet
getransporteerd worden in verticale positie.
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machi-
ne dichtbij de wasmachine te plaatsen
• De wasdroger moet op een schone plaats
worden geïnstalleerd, waar geen vuilopho-
ping kan plaatsvinden
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het
hele apparaat Belemmer het voorste lucht-
rooster en het achterste luchtrooster niet
• Om trillingen en geluid tot een minimum te
beperken wanneer de droger in gebruik is,
moet deze op een stabiel horizontaal vlak ge-
plaatst worden
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats
staat, dient gecontroleerd te worden of de
droger wel helemaal horizontaal staat met be-
hulp van een luchtbelwaterpas Is dit niet het
geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel
het geval is
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden
Belemmer de speling tussen het apparaat en
de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten
strips of dergelijke Hierdoor kan er hitte wor-
den opgebouwd die storing kan veroorzaken
bij de bediening van dit apparaat
Belangrijk!
• De hete lucht die door de droogtrommer
wordt uitgezonden kan temperaturen tot
60°C bereiken. Het apparaat moet daarom
niet op vloeren worden geïnstalleerd die niet
bestand zijn tegen hoge temperaturen.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de
kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°
C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de
prestaties van het apparaat kan beïnvloeden
• Als het apparaat verplaatst moet worden
moet dit verticaal gebeuren
• Het apparaat mag niet worden geplaatst ach-
ter een afsluitbare deur, een schuifdeur of
een deur met scharnieren aan de tegenover-
gestelde zijde als die van het apparaat op
www.zanussi.com
zo'n manier dat dat de deur van de droger
niet helemaal geopend kan worden.
Verwijdering van de transportbeveiliging
Let op! Voordat u de droger in gebruik
neemt moeten alle transportbeveiligingen
verwijderd worden.
1. Open de vuldeur
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen
vulling van de machine
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de ze-
keringen vindt u op het typeplaatje. Het typepla-
tje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie
hoofdstuk "Productbeschrijving").
Waarschuwing! De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade
of letsel die voortkomen uit het niet opvolgen
van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden
vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze
Klantenservice.
2. Trek de stroken
plakband los van de
binnenkant van de
machine, bovenop de
trommel
5

Advertisement

Table of Contents
loading