Download Print this page

Penggantian Unit Penjanaan Ion Plasmacluster - Sharp IG-BC2E Plasmacluster Ion Operation Manual

Plasmacluster ion generator
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

PENGGANTIAN UNIT PENJANAAN ION PLASMACLUSTER

Untuk membolehkan ion Plasmacluster dibebaskan dengan stabil, penggantian
Unit Penjanaan Ion Plasmacluster perlu dilakukan dari semasa ke semasa.
Lampu Penggantian Unit akan NYALA sebagai peringatan untuk penggantian.
Masa Yang Berlalu
Permulaan
penggunaan
Anggaran 16,000 jam
(Anggaran 5 tahun dan 5
bulan apabila berfungsi
selama 8 jam sehari)
Anggaran 17,500 jam
(anggaran 6 tahun
apabila beroperasi
selama 8 jam sehari)
Anggaran 19,000 jam
(anggaran 6 tahun dan 6
bulan apabila beroperasi
selama 8 jam sehari)
* Apabila dihidupkan semula selepas unit diganti,
menyala warna hijau.
Penggantian Unit Penjanaan Ion Plasmacluster
Unit Penjanaan Ion Plasmacluster
Nombor Model
Paparan
Lampu
Penggantian Unit
berkilap (hijau)
Lampu
Penggantian Unit
berkilap (jingga)
Lampu
Penggantian Unit
berkilap (merah)
Lampu
Penggantian Unit
berkilap lebih
cepat (merah)
<Untuk Pembuangan>
Sila buang Unit Penjanaan Ion Plasmacluster
yang telah digunakan mengikut undang-
IZ-CBC2E
undang dan peraturan tempatan.
-bahan-bahan-
• Bekas : Polystyrene
• Unit : Polystyrene Terephthalate,
M-9
FILTER
RESET
CLEAN
(Press 3sec.)
UNIT
FILTER
RESET
CLEAN
(Press 3sec.)
UNIT
FILTER
RESET
CLEAN
(Press 3sec.)
UNIT
FILTER
RESET
CLEAN
(Press 3sec.)
UNIT
Lampu Penggantian Unit
bahagian-bahagian elektrik
Mesej
Cadang
penggantian
Ganti Unit
Penjanaan Ion
Plasmacluster
Berhenti berfungsi
akan

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Sharp IG-BC2E Plasmacluster Ion