Download  Print this page

Önemli Güvenlik Notları - Fakir SkyJET Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Önemli Güvenlik Notları
Aşağıdaki güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz ve uygulayınız;
• Kullanma klavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileriki kullanımlar için saklayınız.
• Cihazı su veya başka sıvılara maruz bırakmayınız aksi taktirde elektrik çarpma riski
mevcuttur.
• Cihazı sadece kullanım amacına uygun şekilde kullanınız.
• Cihaz çocukların yanında kullanılacağı zaman yakın koruma gerektirmektedir. Cihaz
fişe takılı halde yalnız bırakılmamalıdır.
• Cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duygusal ve mental açıdan yetersiz
kişiler, bilgi ve tecrübe eksiği olan kişilerce; yakın gözetim var ise, cihazın güvenli bir
şekilde nasıl kullanılacağı öğretilmiş ve tehlikelerden haberdar edilmişler ise
kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve cihaz bakımı çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
• Cihaz ve güç kablosu elektrikteyken veya soğumaya bırakıldığında; 8 yaşından küçük
çocukların yanında gözetimsiz bırakılmamalıdır.
• Cihazın fişi prize takılacağı veya prizden çıkarılacağı zaman minimum ayarda
olmalıdır. Cihaz fişini prizden çekeceğiniz zaman kesinlikle güç kablosundan tutarak
çekmeyiniz. Fişten tutarak çekiniz.
• Cihaz kullanılmadığı zamanlarda fişten çekilmelidir.
• Cihaz güç kablosunun sıcak yüzeylerle temas ettirmeyiniz. Cihazı kullandıktan sonra
soğumasını bekleyiniz ve dik bir şekilde saklayınız.
• Cihazın sıcak yüzeylerine temas etmeyiniz. Cihaz çalışırken yüksek ısı üretir ve bu da
yanıklara sebep olabilir. Her zaman tutma kulbunu kullanınız ve diğer kişileri de
(özellikle çocukları) yanıklar konusunda; buhara, sıcak suya veya tabana temas
etmemeleri konusunda uyarınız.
• Cihaz düz ve stabil bir zeminde kullanılmalı ve saklanmalıdır.
• Cihazı herhangi bir yüzeye koyacağınız zaman; yüzeyin düz ve stabil olduğundan
emin olunuz.
• Cihaz düşürüldüğünde; gözle görülebilir bir hasar var ise veya sızıntı yapıyorsa
kullanılmamalıdır.
• Cihaz herhangi bir hasar görmüş ise kullanılmamalıdır.
• Cihaz güç kablosu hasar görmüş ise derhal Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
• Cihaz güç kablosunu periyodik olarak; herhangi bir hasara karşın kontrol ediniz.
• Cihaz güç kablosunun çocukların erişebileceği yerlerde sarkmadığından emin olunuz.
SkyJET
35
TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Fakir SkyJET

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: