Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Black & Decker CJ500 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for CJ500:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

 Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της
περιοχής σας, επικοινωνώντας με τα γραφεία
της Black & Decker στη διεύθυνση που
αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, μια λίστα
με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της
Black & Decker και πλήρεις λεπτομέρειες για
τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την
πώληση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας
υπάρχουν στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση
Τροφοδοσία
Κατανάλωση ισχύος
Εγγύηση
Η Black & Decker είναι σίγουρη για την ποιότητα
των προϊόντων της και παρέχει σημαντική
εγγύηση.
Η παρούσα γραπτή εγγύηση αποτελεί πρόσθετο
δικαίωμά σας και δεν ζημιώνει τα νόμιμα
δικαιώματά σας.
Η εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν της Black &
Decker παρουσιάσει βλάβη εξαιτίας
ελαττωματικών υλικών, ποιότητας εργασίας ή
έλλειψης συμφωνίας με τις προδιαγραφές εντός
24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, η Black &
Decker εγγυάται την αντικατάσταση των
ελαττωματικών τμημάτων, την επισκευή
προϊόντων που έχουν υποστεί εύλογη φθορά
λόγω χρήσης ή την αντικατάσταση των
προϊόντων προκειμένου να εξασφαλίσει την
ελάχιστη ενόχληση στους πελάτες της, εκτός εάν:
Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για
εμπορικό, επαγγελματικό σκοπό ή έχει
ενοικιαστεί.
230 Volt
50 – 60 Hz
30W
(Μετάφραση των αρχικών οδηγιών)
Έχει γίνει εσφαλμένη χρήση του προϊόντος
ή έχει παραμεληθεί.
Το προϊόν έχει υποστεί βλάβη από άλλα
αντικείμενα, από ουσίες ή λόγω ατυχήματος.
Έχει γίνει προσπάθεια επισκευής από μη
εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ή από
προσωπικό που δεν ανήκει στο προσωπικό
της Black & Decker.
Για να ισχύσει η εγγύηση, πρέπει να υποβάλετε
απόδειξη αγοράς στον πωλητή ή το
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της περιοχής
σας, επικοινωνώντας με τα γραφεία της Black &
Decker στη διεύθυνση που αναγράφεται στο
εγχειρίδιο. Επίσης, μια λίστα με τα
εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της Black &
Decker και πλήρεις λεπτομέρειες για τις
υπηρεσίες που παρέχονται μετά την πώληση
καθώς και στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στο
Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Ελληνικά
15

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents