Ενδεδειγμένη Χρήση; Οδηγίες Ασφαλείας - Black & Decker CJ500 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for CJ500:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

(Μετάφραση των αρχικών οδηγιών)
Μέρη
1.
Καπάκι
2.
Κώνος
3.
Σουρωτήρι
4.
Κανάτα (500ml χωρητικότητα)
5.
Βάση με μοτέρ
6.
Καλώδιο τροφοδοσίας
Ενδεδειγμένη χρήση
Ο λεμονοστύφτης της Black & Decker έχει
σχεδιαστεί για να στύβετε ζουμερά φρούτα. Αυτό
το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
Διαβάστε προσεχτικά όλο το
περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Οδηγίες ασφαλείας
 Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών
που τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, θα
πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές
προφυλάξεις ασφαλείας,
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω, για τον
περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και σωματικών βλαβών.
 Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται σε αυτό
το εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή
προσαρτημάτων όσο και η χρήση της
συσκευής για εργασίες που δε συνιστώνται σε
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών εγκυμονεί κίνδυνο
τραυματισμού.
 Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική
αναφορά.
Χρήση της συσκευής σας
 Πάντοτε προσέχετε κατά τη χρήση της
συσκευής.
 Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την
πρίζα τραβώντας το καλώδιό της. Κρατήστε το
καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές
θερμότητας, λάδια και αιχμηρά άκρα.
Ελληνικά
11

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents