Black & Decker CJ500 Original Instructions Manual page 12

Hide thumbs Also See for CJ500:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Ελληνικά
(Μετάφραση των αρχικών οδηγιών)
 Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε
πηγές θερμότητας ή σε ζεστό φούρνο.
 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην ύπαιθρο.
 Πάντοτε προστατεύετε τη μονάδα μοτέρ από το
νερό και την υπερβολική υγρασία.
 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί
κατά τη χρήση, αποσυνδέστε αμέσως τη
συσκευή από την πρίζα. Μην αγγίζετε το
καλώδιο τροφοδοσίας πριν αφαιρέσετε το φις
από την πρίζα.
 Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα
όταν δε χρησιμοποιείται, πριν τοποθετήσετε ή
αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν την
καθαρίσετε.
 Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί
χωρίς επιτήρηση.
 Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλο
αντικείμενο μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας
ενώ λειτουργεί η συσκευή. Μόνο ο προωθητής
πρέπει να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.
 Απασφαλίζετε το σφιγκτήρα μόνο αφού έχετε
απενεργοποιήσει τη συσκευή και έχουν
ακινητοποιηθεί τυχόν κινούμενα μέρη.
 Μην αγγίζετε τις μικρές λεπίδες κοπής στη
βάση του φίλτρου.
 Κρατήστε τα μακριά μαλλιά και τα φαρδιά
ρούχα μακριά από το σωλήνα τροφοδοσίας
και οποιαδήποτε κινούμενα μέρη.
Ασφάλεια τρίτων
 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
παιδιά) με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή
διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία
και γνώσεις, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται
ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη
χρήση του εργαλείου από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους.
 Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να είστε
σίγουροι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
12
Μετά τη χρήση
 Πριν αφήσετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση και
πριν αλλάξετε, καθαρίσετε, επιθεωρήσετε
οποιαδήποτε τμήματά της, πρέπει πρώτα να
αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα.
 Όταν δε χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει
να φυλάσσεται σε στεγνό μέρος. Τα παιδιά
δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
αποθηκευμένες συσκευές.
Έλεγχος και επισκευή
 Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή σας
για τυχόν κατεστραμμένα ή ελαττωματικά
εξαρτήματα. Ελέγξτε αν υπάρχουν σπασμένα
εξαρτήματα, ζημιά σε διακόπτες και οτιδήποτε
άλλο που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία
της.
 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο
εξάρτημά της είναι χαλασμένο ή ελαττωματικό.
 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το
περιστρεφόμενο σουρωτήρι έχει καταστραφεί.
 Δώστε τα τυχόν χαλασμένα ή ελαττωματικά
εξαρτήματα για αντικατάσταση ή επιδιόρθωση
σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
 Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά το
καλώδιο τροφοδοσίας για σημάδια ζημιάς,
παλαίωσης ή φθοράς.
 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις έχει πάθει ζημιά ή
παρουσιάζει ελάττωμα.
 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι
κατεστραμμένο ή ελαττωματικό, πρέπει να
επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευής ώστε να μην
προκύψει κίνδυνος. Μην κόβετε το καλώδιο
τροφοδοσίας και μην προσπαθείτε να το
επισκευάσετε μόνοι σας.
 Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να
αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, εκτός
από αυτά που καθορίζονται σε αυτό το
εγχειρίδιο.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents