Download Print this page

Lenovo ThinkPad X130e User Manual

(dutch) user guide.
Hide thumbs

Advertisement

Brukerhåndbok
ThinkPad X130e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X130e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X130e

 • Page 1

  Brukerhåndbok ThinkPad X130e...

 • Page 2

  • Tillegg C “Merknader” på side 165 Veiledningen Sikkerhet og garantier (Safety and Warranty Guide) og Regulatory Notice er lastet opp på nettstedet. Du finner dem ved å gå til http://www.lenovo.com/support og deretter klikke User Guides & Manuals (Brukerveiledninger og håndbøker).

 • Page 3: Table Of Contents

  Lenovo Screen Reading Optimizer ..Kapittel 3. Du og din maskin ..51 Lenovo Solution Center ..Tilgjengelighet og komfort ..

 • Page 4

  Installere Windows XP ..Før du kontakter Lenovo ... Installere enhetsdrivere ...

 • Page 5

  Plassere trådløse UltraConnect-antenner . . Informasjon om Lenovo produktservice for Taiwan ....Finne merknader om forskrifter for trådløse enheter ....

 • Page 6

  Brukerhåndbok...

 • Page 7: Les Dette Først

  Ikke bruk for mye kraft når du håndterer kabler. Det kan skade kablene. • Plasser kablene til kommunikasjonslinjer, strømadapteren, musen, tastaturet, skriveren eller andre elektroniske enheter, slik at ingen går på eller snubler over dem, eller slik at de ikke virker forstyrrende når du bruker maskinen. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 8: Viktig Sikkerhetsinformasjon

  Følg og ta vare på all informasjon som fulgte med maskinen din. Informasjonen i dette dokumentet ® endrer ikke vilkårene for kjøpsavtalen eller Lenovo s garantibetingelser. Du finner mer informasjon i “Garantibetingelser” i veiledningen Sikkerhet og garantier som ble levert med maskinen.

 • Page 9: Situasjoner Som Krever øyeblikkelig Handling

  Merk: Hvis du får slike problemer med et produkt (for eksempel med en skjøteledning) som ikke er produsert for eller av Lenovo, må du ikke bruke det produktet mer før du har kontaktet produsenten og fått instruksjoner om hva du må gjøre, eller før du har byttet det ut.

 • Page 10

  Lenovo leverer dokumentasjon med instruksjoner hvis kunden kan installere utstyr eller bytte ut CRUer. Du må følge instruksjonene nøye når du installerer eller bytter ut deler. Selv om en PÅ-lampe (strømlampe) er av, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke er strøm i produktet. Før du tar av dekslet på et produkt som har en strømledning, må...

 • Page 11

  Farlig spenning, strømstyrke og energinivåer er tilstede i komponenter som har denne etiketten påklistret. Ingen av disse komponentene inneholder deler som kan repareres. Hvis du får problemer med en av disse delene, må du kontakte en servicetekniker. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 12: Eksterne Enheter

  Generell merknad om batteri FARE Personlige datamaskiner som er produsert av Lenovo, inneholder et batteri på størrelse med en mynt, som gir strøm til systemklokken. I tillegg bruker mange bærbare produkter, for eksempel bærbare maskiner, et oppladbart batteri som gir systemet strøm når det ikke er tilkoblet strømnettet.

 • Page 13

  Ikke prøv å demontere eller endre batteriet. Hvis du forsøker å gjøre det, kan det føre til eksplosjon eller utsiving av væske fra batteriet. Garantien dekker bare batteriet som er oppgitt av Lenovo, det dekker ikke andre batterier eller batterier som er demontert eller endret.

 • Page 14

  Varme og ventilasjon i produktet FARE Datamaskiner, strømadaptere og tilbehør kan generere varme når de er slått på og når batterier blir ladet. Bærbare datamaskiner kan generere betydelig varme på grunn av den kompakte størrelsen. Ta alltid disse forholdsreglene: • Hvis datamaskinen er slått på og batteriet lades, kan håndstøtten og andre deler bli varme. Unngå...

 • Page 15

  Hvis det ble levert et sett med hode- eller øretelefoner i esken sammen med Lenovo-maskinen, er disse i samsvar med spesifikasjonene i EN 50332-1. Hvis du bruker andre hode- eller øretelefoner, må du kontrollere at de er i samsvar med EN 50332-1 (grensene i punkt 6.5).

 • Page 16

  Merknad til brukere av Tablet-PCer Safety Notice for users in Australia: FARE Do not connect phone line while using tablet mode. Merknad for brukere i USA Mange PC-produkter og tilleggsutstyr inneholder ledninger og kabler, for eksempel strømledninger eller andre ledninger for å koble utstyret til en PC. If this product has such a cord, cable or wire, then the following warning applies: ADVARSEL Når du tar i ledningen til dette produktet eller ledninger i forbindelse med tilleggsutstyr som selges sammen...

 • Page 17: Kapittel 1. Produktoversikt

  Dette avsnittet inneholder følgende emner: • “Sett forfra” på side 2 • “Sett fra høyre” på side 4 • “Sett fra venstre” på side 6 • “Sett fra undersiden” på side 7 • “Statuslamper” på side 8 © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 18: Sett Forfra

  Sett forfra Figur 1. ThinkPad X130e sett forfra Integrert kamera Trådløse UltraConnect™-antenner (venstre) Strømbryter Trådløse UltraConnect-antenner (høyre) Lampe for strømstatus Lampe for systemstatus Bluetooth-antenne Innebygd stereohøyttaler (høyre) ® TrackPoint -knapper Pekeplate Innebygd stereohøyttaler (venstre) Innebygd mikrofon TrackPoint-pekestikke Volumkontrollknapper Trådløse UltraConnect-antenner (venstre) Trådløse UltraConnect-antenner (høyre)

 • Page 19

  Hvis systemet slutter å fungere og du ikke klarer å slå av maskinen, holder du inne strømbryteren i fire sekunder eller mer. Hvis systemet fremdeles ikke blir tilbakestilt, fjerner du strømadapteren og batteriet. Strømbryteren kan også programmeres via Power Manager til å slå av maskinen eller sette den i sovemodus (hvilemodus) eller dvalemodus.

 • Page 20: Sett Fra Høyre

  Sett fra høyre Figur 2. ThinkPad X130e sett fra høyre Spor for mediekortleser Always On USB-kontakt USB-kontakt Strømkontakt Nøkkelhull for sikkerhetslås Spor for mediekortleser Avhengig av hvilken modell du har, kan det hende at maskinen ha et spor for mediekortleser.

 • Page 21

  Selv om maskinen er i sovemodus (standby), vil som standard Always On USB-kontakt fremdeles gi deg ® ® ® muligheten til å lade enkelte enheter, for eksempel smarttelefoner av typen iPod , iPhone og BlackBerry ved å knytte enhetene til kontakten. Hvis du vil at disse enhetene skal lades mens datamaskinen er i dvalemodus eller er slått av og strømadapteren er tilkoblet, må...

 • Page 22: Sett Fra Venstre

  Sett fra venstre Figur 3. ThinkPad X130e sett fra venstre Skjermkontakt Viftesprinkler (høyre) HDMI-kontakt USB-kontakt Ethernet-kontakt Kombikontakt for lyd Skjermkontakt Skjermkontakten brukes til å koble til en ekstern skjerm eller prosjektør til datamaskinen. Du finner flere opplysninger i “Koble til en ekstern skjerm” på side 42.

 • Page 23: Sett Fra Undersiden

  • Kombinasjonskontakten for lyd støtter ikke en vanlig mikrofon. Du finner mer informasjon om lydenhetene som støttes av kombikontakten for lyd på maskinen, under “Bruke lydfunksjoner” på side 45. Sett fra undersiden Figur 4. ThinkPad X130e sett fra undersiden Batteri SIM-kortspor...

 • Page 24: Statuslamper

  SIM-kortspor Hvis maskinen din har en funksjon for trådløst WAN, er det mulig at den krever et SIM-kort (Subscriber Identification Module) for å kunne opprette trådløse WAN-tilkoblinger (Wide Area Network). Det er mulig at SIM-kortet allerede er installert i sporet for SIM-kort, avhengig av hvilket land maskinen ble kjøpt i. Minnespor Du kan øke minnet i datamaskinen ved å...

 • Page 25

  Lamper for systemstatus Det lysende punktet i ThinkPad-logoen på utsiden av lokket og på håndstøtten, fungerer som en statuslampe som viser om datamaskinen er i sovemodus (hvile-/ventemodus), dvalemodus eller normal strømmodus. Lampen fungerer slik: • Rød: Datamaskinen er på (i normal modus). •...

 • Page 26: Finne Viktig Produktinformasjon

  Lampe for strømstatus Maskinen har en lampe som viser status for vekselstrøm. Lampen fungerer slik: • Grønn: Strømadapteren er tilkoblet. Hvis det er installert et batteri i maskinen, lyser lampen grønt når batteriet lades. • Av: Strømadapteren er ikke tilkoblet. Finne viktig produktinformasjon I denne delen finner du informasjon som kan hjelpe deg med å...

 • Page 27: Etikett For Maskintype Og -modell

  Etikett for maskintype og -modell Etiketten for maskintype og modell identifiserer datamaskinen. Når du kontakter Lenovo for å få hjelp, oppgir du informasjon om maskintype og modell slik at teknikerne kan identifisere maskinen og gi deg raskere service. Du finner maskintypen og modellen for datamaskinen på etiketten, som vist nedenfor: FCC-ID og IC-sertifiseringsnummer, etikett Det finnes ingen FCC-ID eller IC-sertifiseringsnummer for PCI Express Mini-kortet på...

 • Page 28: Etikett For Autorisasjonssertifikat

  Hvis det ikke er forhåndsinstallert et integrert, trådløst PCI Express Mini-kort i maskinen, kan du installere et. Følg fremgangsmåten i “Installere og bytte ut PCI Express Mini-kortet for trådløs LAN/WiMAX-tilkobling” på side 83 eller “Installere og bytte ut PCI Express Mini-kort for trådløs WAN-tilkobling” på side 87. Etikett for autorisasjonssertifikat Merkelappen for Microsoft Certificate of Authenticity for det forhåndsinstallerte operativsystemet identifiserer produkt-ID-en og produktnøkkelinformasjonen for datamaskinen din.

 • Page 29: Spesifikasjoner

  Minne • Double data rate 3 synchronous dynamic random access memory (DDR3 SDRAM) Lagringsenhet • 2,5-tommers harddisk (7 mm høy) • 2,5-tommers (7 mm høyde) Solid State-stasjon Skjerm Fargeskjermen bruker TFT-teknologi. • Størrelse: 11,6 tommer (295 mm) • Oppløsning: – LCD: opptil 1366 x 768, avhengig av modell –...

 • Page 30: Driftsmiljø

  • Bredde: 293,4 mm • Dybde: 216 mm • Høyde: 32,8 mm Varmeavgivelse • maksimum 65 W (222 Btu/time) Strømledning (strømadapter) • Vekselstrøm på 50 til 60 Hz • Inndatafrekvens for strømadapter: 100 til 240 V vekselstrøm, 50 til 60 Hz Batteri •...

 • Page 31: Thinkvantage Technologies Og Programvare

  ThinkVantage Technologies og programvare Lenovo forhåndsinstallerer flere nyttige applikasjoner på PCen slik at det er enkelt for deg å komme raskt i gang, være produktiv når du er på reise, og holde deg og maskinen oppdatert. Lenovo tilbyr løsninger for utvidet sikkerhet, trådløs kommunikasjon, datamigrering og andre løsninger for maskinen din.

 • Page 32

  Klikk på Start ➙ Kontrollpanel. Klikk på den tilsvarende delen og klikk deretter på den tilsvarende grønne teksten, avhengig av hvilket program du vil åpne. Merk: Hvis du ikke finner programmet du trenger, i Kontrollpanel, åpner du navigasjonsvinduet i Lenovo ThinkVantage Tools og dobbeltklikker det nedtonede ikonet for å installere programmet. Følg deretter instruksjonene på...

 • Page 33: Access Connections

  Du finner mer informasjon på “Feilsøking” på side 127. For å starte programmet Lenovo Solution Center i Windows 7, se “Få tilgang til programmer i Windows 7” på side 15.

 • Page 34: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  • Rescue and Recovery • System Update For å få tilgang til Lenovo ThinkVantage Tools-programmet klikker du på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Merk: Lenovo ThinkVantage Tools finnes bare på modeller der operativsystemet Windows 7 er forhåndsinstallert. Hvis din Windows 7-model ikke har programmet forhåndsinstallert, kan du laste det ned fra http://www.lenovo.com/support.

 • Page 35: Presentation Director

  ThinkVantage Productivity Center-programmet har et integrert brukergrensesnitt som kan hjelpe deg med å sette opp, forstå og forbedre datamaskinen. Med det får du tilgang til andre ThinkVantage-teknologier, kan vise meldinger fra Lenovo og utføre de mest brukte oppgavene, for eksempel konfigurasjon av enheter og trådløst nettvert og administrasjon og vedlikehold av datamaskinen.

 • Page 36

  Merk: Programmet ThinkVantage Productivity Center finnes på modeller der operativsystemet Windows XP eller Windows Vista er forhåndsinstallert. Brukerhåndbok...

 • Page 37: Kapittel 2. Bruke Maskinen

  “Bruke mediekortleseren” på side 48 Registrere maskinen Når du registrerer maskinen, blir det lagt informasjon inn i en database, noe som gjør det mulig for Lenovo å kontakte deg ved en tilbakekalling eller andre alvorlige problemer. I tillegg tilbys det i enkelte land utvidede rettigheter og tjenester til registrerte brukere.

 • Page 38: Spesialtaster Og Knapper

  Solid State-stasjonen” på side 61. Har du problemer med tilkobling av maskinen på ulike steder? • Hvis du skal utføre feilsøking i et trådløst nettverk, går du til http://www.lenovo.com/support/faq. • Dra fordel av nettverksfunksjonene ved bruk av Access Connections.

 • Page 39

  Knapper for volum og lyd av • Fn+Esc: Demp høyttaler • Fn+F1: Høyttalervolum ned • Fn+F2: Høyttalervolum opp Hvis du slår av lyden og deretter slår av maskinen, er lyden fortsatt avslått når du slår på maskinen igjen. Du slår på lyden ved å trykke på tasten for Høyttalervolum opp eller Høyttalervolum ned. •...

 • Page 40

  Åpne innstillingene for kamera og lyd • Fn+F6 Hvis du trykker på Fn + F6, åpnes vinduet med kamera- og lydinnstillinger og forhåndsvisning av kamera slås på. I dette vinduet kan du endre innstillingene for kamera og lyd. Merk: Området Kamerainnstillinger blir bare vist hvis maskinen har et integrert kamera. Du finner flere opplysninger under “Bruke det integrerte kameraet”...

 • Page 41: Windows-tast Og Programtast

  Lysstyrke ned med Fn+F8. Maskinens skjerm blir mørkere. Hensikten med dette er å endre lysstyrkenivået midlertidig. Du kan endre standardverdien ved å endre innstillingene for Strømalternativer i Kontrollpanel eller bruke Power Manager. • Fn+F9: Lysstyrke opp med Fn+F9. Maskinens skjerm blir lysere. Hensikten med dette er å endre lysstyrkenivået midlertidig. Du kan endre standardverdien ved å...

 • Page 42: Bruke Ultranav-pekeenheten

  Bruke UltraNav-pekeenheten ThinkPad-maskinen leveres kanskje med en UltraNav-pekeenhet. UltraNav-enheten består av TrackPoint og pekeplaten, som hver for seg er pekeenheter med både grunnleggende og utvidede funksjoner. Du kan konfigurere begge enhetene slik du ønsker: • Definer både TrackPoint og pekeplaten som pekeenheter. Hvis du velger denne innstillingen, kan du bruke alle de grunnleggende og utvidede funksjonene til TrackPoint og pekeplaten.

 • Page 43: Bruke Trackpoint-pekeenheten

  Bruke TrackPoint-pekeenheten TrackPoint-pekeenheten består av en pekestikke på tastaturet og tre klikkeknapper nederst på tastaturet. Du styrer bevegelsene til pekeren på skjermen gjennom hvor hardt du trykker på pekestikken i en eller annen retning. Selve pekestikken beveger seg ikke. Jo hardere du trykker på pekestikken, desto raskere beveger pekeren seg.

 • Page 44: Bruke Pekeplaten

  Bytte ut lokket Hetten på toppen av TrackPoint-pekestikken kan tas av. Bildet nedenfor viser hvordan du gjør det. Merk: Hvis du bytter tastatur, leveres det nye tastaturet med standardhetten. Du bør derfor ta vare på hetten fra det gamle tastaturet hvis du ønsker å bruke den på det nye. Bruke pekeplaten Pekeplaten er en plate plassert under TrackPoint-knappene nederst på...

 • Page 45: Funksjonaliteten Til Ultranav Og En Ekstern Mus

  1. Klikk på Start og deretter på Kontrollpanel. 2. Klikk på Maskinvare og lyd, og klikk deretter på Mus. 3. Klikk på flippen UltraNav og fortsett med å tilpasse pekeplaten. Windows XP: 1. Klikk på Start og deretter på Kontrollpanel. 2.

 • Page 46: Strømstyring

  5. Klikk på OK eller Bruk. Windows XP: 1. Klikk på Start og deretter på Kontrollpanel. 2. Klikk på Skrivere og annen maskinvare og deretter på Mus. 3. Klikk på flippen UltraNav. 4. Velg avmerkingsboksen Vis UltraNav-ikon i systemskuffen. 5. Klikk på OK eller Bruk. Du kan nå...

 • Page 47: Lade Batteriet

  Tips om hvordan du bruker vekselstrøm Du kan når som helst kontrollere batteristatusen ved å se på batterimåleren nederst på skjermbildet. Merknader: • Når strømadapteren ikke er i bruk, bør du ta den ut av stikkontakten. • Ikke vikle strømledningen stramt rundt strømadapteren når den er koblet til transformatoren. •...

 • Page 48

  • Dvalemodus. Ved å bruke denne modusen kan du slå maskinen helt av uten at du behøver å lagre filer eller avslutte noen applikasjoner. Når maskinen settes i dvalemodus, blir alle åpne applikasjoner, mapper og filer lagret på harddisken. Deretter blir maskinen slått av. Slik setter du maskinen i dvalemodus: •...

 • Page 49: Håndtere Batteriet

  • Hold det borte fra barn. Batteriet er en forbruksvare. Hvis batteriet lades ut for raskt, må du bytte det ut med en type som blir anbefalt av Lenovo. Kontakt Customer Support Center hvis du vil ha informasjon om hvordan du bytter ut batteriet.

 • Page 50: Tilkobling Til Nettverket

  FARE Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut på feil måte. Litiumbatteriet inneholder litium og kan eksplodere hvis det ikke behandles og kastes på riktig måte. Du må bare bytte ut batteriet med samme type batteri. For å unngå fare for skade eller død må du ikke: (1) kaste batteriet eller legge det i vann, (2) utsette batteriet for varme over 100 °C eller (3) prøve å...

 • Page 51

  Trådløst WAN Et trådløst fjernnett (WAN) dekker et større geografisk område. Mobilnettverk brukes til dataoverføring og tilgang gis av en leverandør av trådløse tjenester. Bluetooth En av mange teknologier som brukes til å opprette et trådløst personlig nettverk (Personal Area Network). Bluetooth kan tilkoble enheter som er plassert i nærheten av hverandre, og brukes vanligvis for å...

 • Page 52

  Med Access Connections, som er et hjelpeprogram for tilknytning i nettverk, er det enkelt å aktivere et nettverkskort og deaktivere andre kort etter behov. Når du har konfigurert den trådløse nettverkstilkoblingen, kan du bruke programmet til å bytte nettverksinnstillinger raskt. Bruke trådløse WAN-tilkoblinger Med trådløse WAN-nettverk (trådløst WAN) kan du opprette trådløse tilkoblinger over eksterne allmenne eller private nettverk.

 • Page 53

  Hvis du trykker på Fn + F5, blir det vist en liste med trådløsfunksjoner i vinduet. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonene med ett enkelt klikk. I Windows XP kan du bruke enten ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate-programvaren eller Microsoft Bluetooth-programvaren.

 • Page 54

  3. Klikk på enheten du vil bruke. Du får frem en liste over tjenestene som er tilgjengelige på enheten: • Bluetooth keyboard and mouse (Human interface devices) • Printer (HCRP) • Audio gateway • Hodetelefon (Headset) • PIM synchronization • Fax •...

 • Page 55

  2. Klikk på Start ➙ Kjør. 3. Skriv C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (eller oppgi hele banen til filen setup.exe som du har lastet ned fra http://www.lenovo.com/support), og klikk på OK. 4. Klikk på Neste. 5. Velg Jeg godtar bestemmelsene i lisensavtalen, og klikk deretter på Neste.

 • Page 56

  6. Klikk på flippen Driver og på Oppdater driver. 7. Klikk på Nei, ikke nå og deretter på Neste. 8. Velg Installer fra en liste eller en bestemt plassering (avansert) og klikk på Neste. 9. Velg Ikke søk. Jeg vil velge driveren som skal installeres og klikk på Neste. 10.

 • Page 57

  – Signalnivå 2 – Signalnivå 3 Merk: Du finner mer informasjon om Access Connections-måleren i hjelpen for Access Connections. Access Connections-ikons og ikon for trådløs tilkobling Access Connections-ikonet viser generell tilkoblingsstatus. Ikonet for trådløs tilkobling viser signalstyrken og statusen til den trådløse tilkoblingen. Du finner mer informasjon om signalstyrken og statusen for den trådløse tilkoblingen ved å...

 • Page 58: Bruke En Prosjektør Eller En Ekstern Skjerm

  Slik aktiverer du trådløsfunksjonen: 1. Klikk på Access Connections-ikonet for trådløs tilkobling i systemskuffen. 2. Klikk på Slå på trådløs radio. Slik aktiverer du trådløsfunksjonene: • Klikk på Access Connections-ikonet for trådløs tilkobling i systemskuffen. • Klikk på Slå av trådløs radio. Merk: Hvis du har en Windows 7-modell, høyreklikker du på...

 • Page 59

  Du kan velge å sende skjermdataene til maskinens skjerm, den eksterne skjermen eller begge, i vinduet Skjerminnstillinger (vinduet Egenskaper for Skjerm i Windows XP). Koble til en ekstern skjerm Slik kobler du til en ekstern skjerm: Windows 7: 1. Koble den eksterne skjermen til skjermkontakten. Koble deretter skjermen til en stikkontakt. 2.

 • Page 60

  8. Klikk på Egenskaper. Hvis du blir spurt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du passordet eller gir bekreftelsen. 9. Klikk på flippen Driver. 10. Klikk på Oppdater driver. 11. Klikk på Søk på datamaskinen etter driverprogramvare og deretter på La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på...

 • Page 61: Forberede En Presentasjon

  Forberede en presentasjon Merk: Hvis du har en maskin med Windows 7, er det ikke støtte for Presentation Director, men du kan bruke tastkombinasjonen Fn+F7 eller Win+P for å bytte fra en skjermtype til en tilkoblet prosjektør. Med Presentation Director er det enkelt å konfigurere maskinen slik at du kan fremføre presentasjoner på en pålitelig måte, selv når du er på...

 • Page 62: Bruke Det Integrerte Kameraet

  • Avspilling av MIDI-filer gjennom en Wavetable-synthesizer under Microsoft Windows-operativsystemer. • avspilling av MP3-filer gjennom Windows Mediaavspilling eller en MP3-spiller • opptak fra forskjellige lydkilder, for eksempel hodetelefoner som er koblet til kombikontakten for lyd på maskinen. Merk: Kombinasjonskontakten for lyd støtter ikke en vanlig mikrofon. Hvis det er koblet en vanlig hodetelefon til kontakten, er det støtte for hodetelefoner.

 • Page 63: Bruke Doble Skjermer

  er i bruk, slås på. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker kameraet med et program, kan du slå opp i håndbøkene som fulgte med programmet. Hvis du ikke vil at kameraet skal startes automatisk når du trykker på Fn+F6 eller når du bruker et program, trykker du på...

 • Page 64: Bruke Mediekortleseren

  Windows 7: 1. Koble den eksterne skjermen til skjermkontakten. Koble deretter skjermen til en stikkontakt. 2. Slå på den eksterne skjermen. 3. Trykk på Fn+F7, og velg Utvid. Slik endrer du oppløsningen for hver skjerm: 1. Høyreklikk på skrivebordet og klikk på Skjermoppløsning. 2.

 • Page 65

  Merknader: • Datamaskinen din støtter ikke funksjonen innholdsbeskyttelse for lagringsmedier (CPRM) for SD-kort. • Når data overføres til og fra et Flash Media-kort, for eksempel et SD-kort, må du ikke sette maskinen i sovemodus (vente-/hvilemodus) eller dvalemodus før dataoverføringen er ferdig. Hvis du gjør det, kan dataene bli skadet.

 • Page 66

  Brukerhåndbok...

 • Page 67: Copyright Lenovo

  å ha en god sittestilling og godt arbeidslys. Det gjør at du kan arbeide mer effektivt med mindre belastning. Lenovo arbeider hele tiden for å gi personer med funksjonshemning tilgang til den nyeste informasjonen og teknologien som finnes. I informasjonen om tilgjengelighet finner du mer om dette.

 • Page 68: Justere Datamaskinen Etter Behov

  å bruke maskinen. Informasjon om tilgjengelighet Lenovo arbeider hele tiden for å gi personer med funksjonshemning bedre tilgang til informasjon og teknologi. Informasjonen nedenfor beskriver hvordan personer med nedsatt hørsel, syn og bevegelighet kan få mest mulig nytte av sin datamaskin.

 • Page 69: Reise Med Maskinen

  Hjelpeteknologier Noen tilgjengelighetsteknologier er tilgjengelige via programmet Tilgjengelighetsalternativer. Avhengig av operativsystemet varierer det hvor mange tilgjengelighetsalternativer som er tilgjengelige. Generelt sett kan vi si at tilgjengelighetsalternativer forenkler måten brukere med nedsatt hørsel, syn eller bevegelighet kan bruke datamaskinen sin på. For eksempel har enkelte brukere ikke den finmotorikken som kreves for å bruke en mus eller velge tastkombinasjoner.

 • Page 70: Tilleggsutstyr På Reise

  3. Hvis du har med deg en strømadapter, bør du koble ledningen fra den for å unngå at ledningen blir skadet. Reisetips på fly Hvis du har med deg maskinen om bord i fly, bør du følge rådene nedenfor. NB!: •...

 • Page 71: Kapittel 4. Sikkerhet

  Merk: Du er ansvarlig for vurdering, valg og implementering av låsene og sikkerhetsfunksjonene. Lenovo verken kommenterer, vurderer eller gir garantier for funksjonaliteten, kvaliteten eller ytelsen til låser og sikkerhetsfunksjoner.

 • Page 72: Passord Og Sovemodus (hvilemodus)

  Passord og sovemodus (hvilemodus) Hvis du har definert passord og satt maskinen i sovemodus (hvile-/ventemodus), er prosedyren for å gjenoppta drift slik: • Du blir ikke bedt om å oppgi passordet når du gjenopptar normal drift. • Hvis en harddisk eller en Solid State-stasjon har et harddiskpassord, blir den automatisk låst opp når du gjenopptar normal drift.

 • Page 73: Harddiskpassord

  Merk: Det kan være lurt å skrive ned oppstartspassordet og oppbevare det på et trygt sted. Hvis du glemmer det, må du ta maskinen med til en Lenovo-forhandler eller en Lenovo-representant for å få nullstilt passordet. 11. Trykk på Fn+F10 for å gå ut av Setup Notice-vinduet.

 • Page 74

  Lenovo tilbakestille passordene eller gjenopprette data fra harddisken. Du må ta med maskinen til en Lenovo-forhandler eller en Lenovo-representant for å bytte ut harddisken. Husk å ta med kvitteringen. Du må betale for deler og service.

 • Page 75: Passord For Systemansvarlig

  • Hvis du vil fjerne harddiskpassordet, skriver du det gjeldende passordet i feltet Enter Current Password. La deretter feltene Enter New Password og Confirm New Password være tomme, og trykk på Enter. Et Setup Notice-vindu blir vist. Trykk på F10 for å gå ut av Setup Notice-vinduet. Brukerpassordene for harddisken blir fjernet.

 • Page 76

  NB!: Noter ned passordet og oppbevar det på et trygt sted. Hvis du glemmer passordet for systemansvarlig, kan ikke Lenovo nullstille passordet. Du må ta med maskinen til en Lenovo-forhandler eller en Lenovo-representant for å bytte ut systembordet. Husk å ta med kvitteringen. Du må betale for deler og service.

 • Page 77: Harddisksikkerhet

  • Bruk kommandoen Slett. • Formater harddisken eller Solid State-stasjonen ved hjelp av programvaren for å starte den. • Bruk Recovery-programmet fra Lenovo og gjenopprett harddisken eller Solid State-stasjonen tilbake til standardinnstillingene fra fabrikken. Disse operasjonene endrer bare filtildelingen av dataene, de sletter ikke selve dataene. Det er med andre ord ikke mulig å...

 • Page 78: Bruke Og Forstå Brannmurer

  Vi anbefaler at du bruker et program eller en tjeneste (som kjøpes), som er utviklet spesielt til dette formålet. Lenovo tilbyr verktøyet Secure Data Disposal til å fjerne data fullstendig fra harddisken. Du kan laste ned dette verktøyet fra Lenovos nettsider på http://www.lenovo.com/support.

 • Page 79: Kapittel 5. Oversikt Over Gjenoppretting

  Kapittel 5. Oversikt over gjenoppretting Dette kapittelet inneholder informasjon om gjenopprettingsløsningene som tilbys av Lenovo. Merk: Du kan koble en USB-CD-stasjon eller DVD-stasjon til USB-kontakten. Dette kapittelet inneholder følgende emner: • “Opprette og bruke gjenopprettingsmedier” på side 63 • “Utføre sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner” på side 65 •...

 • Page 80: Opprette Gjenopprettingsmedier

  Recovery Media ved å bruke kun plater, så denne operasjonen blir også referert til som “å opprette Product Recovery-plater.” • Du oppretter gjenopprettingsmedier i Windows 7 ved å klikke Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-plater. Følg deretter instruksjonene på skjermen.

 • Page 81: Utføre Sikkerhetskopierings- Og Gjenopprettingsoperasjoner

  • Hvis du bruker Windows 7-operativsystemet, følger du denne fremgangsmåten for å sikkerhetskopiere ved hjelp av Rescue and Recovery-programmet: 1. Klikk på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Forbedret sikkerhetskopiering og gjenoppretting på Windows-skrivebordet. Rescue and Recovery-programmet starter.

 • Page 82: Utføre En Gjenopprettingsfunksjon

  • Hvis du bruker Windows 7-operativsystemet, følger du denne fremgangsmåten for å gjenopprette ved hjelp av Rescue and Recovery-programmet: 1. Klikk Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Forbedret sikkerhetskopiering og gjenoppretting på Windows-skrivebordet. Rescue and Recovery-programmet starter.

 • Page 83: Opprette Og Bruke Et Redningsmedium

  • Slik oppretter du et redningsmedium i Windows 7: 1. Klikk Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Forbedret sikkerhetskopiering og gjenoppretting på Windows-skrivebordet. Rescue and Recovery-programmet starter. 2. Klikk på pilen Start avansert Rescue and Recovery i Rescue and Recovery-hovedvinduet.

 • Page 84: Bruke Et Redningsmedium

  1. Klikk på Start ➙ Alle programmer ➙ ThinkVantage ➙ Opprett gjenopprettingsmedier på Windows-skrivebordet. Vinduet Opprett Rescue and Recovery-medier blir åpnet. 2. Velg typen redningsmedium du vil opprette, i området Redningsmedier. Du kan opprette et redningsmedium med en plate, en USB-harddiskstasjon eller en sekundær intern harddiskstasjon. 3.

 • Page 85: Løse Problemer Med Gjenopprettingen

  NB!: Hvis du trenger oppdaterte enhetsdrivere, må du ikke laste dem ned fra Windows-nettstedet for oppdateringer. Du må få dem fra Lenovo. Du finner flere opplysninger under “Sørge for at enhetsdriverne er oppdatert” på side 122.

 • Page 86

  Brukerhåndbok...

 • Page 87: Kapittel 6. Bytte Ut Enheter

  Systemene starter opp, men det er mulig at uautoriserte batterier ikke blir ladet. NB!: Lenovo har ikke ansvar for ytelsen eller sikkerheten til uautoriserte batterier, og tilbyr ingen garantier for feil eller skader som oppstår fra bruk av slike.

 • Page 88

  Hvis det oppladbare batteriet ikke settes inn riktig, kan det eksplodere. Batteriet inneholder en liten mengde skadelige stoffer. Slik unngår du skade: • Du må bare bytte ut batteriet med et batteri som er anbefalt av Lenovo. • Hold batteriet borte fra ild.

 • Page 89: Bytte Ut Solid State-stasjonen Eller Harddiskstasjonen

  Bytte ut Solid State-stasjonen eller harddiskstasjonen Du kan bytte ut Solid State Drive eller harddiskstasjonen med en ny, som du kan kjøpe fra din Lenovo-forhandler eller en markedsføringsrepresentant. Les disse forutsetningene før du bytter du ut Solid State-stasjonen eller harddiskstasjonen.

 • Page 90

  2. Lukk skjermen på maskinen og snu maskinen opp ned. 3. Ta ut batteriet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner batteriet, kan du lese “Bytte batteri” på side 71. 4. Løsne skruene som holder fast døren til Solid State Drive-stasjonen eller harddisken , og fjern deretter døren til Solid State-stasjonen eller harddisken.

 • Page 91

  6. Fjern Solid State-stasjonen eller harddisken ved å løfte den venstre siden. 7. Sett den nye Solid State-stasjonen eller harddisken inn, som vist på bildet. Kapittel 6 Bytte ut enheter...

 • Page 92: Bytte Ut En Minnemodul

  8. Skyv Solid State-stasjonen eller harddisken godt inn i kontakten , og stram til skruene igjen 9. Sett på plass dekselet , og lukk dekselet . Stram deretter til skruene 10. Sett batteriet på plass igjen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter batteriet på plass igjen, kan du lese “Bytte batteri”...

 • Page 93

  NB!: Før du begynner å installere en minnemodul, bør du ta på et metallbord eller et annet metallobjekt som er jordet. Dette reduserer statisk elektrisitet fra kroppen din. Den statiske elektrisiteten kan skade minnemodulen. Bytte ut minne i sporet under tastaturet 1.

 • Page 94

  7. Plasser hakket på minnemodulen mot kontaktkanten, sett minnemodulen inn i kontakten med en vinkel på omtrent 20 grader, og trykk modulen på plass 8. Drei minnemodulen ned til den smekker på plass. 9. Kontroller at minnemodulen sitter fast i sporet og ikke er lett å flytte på. 10.

 • Page 95: Bytte Ut Tastaturet

  Bytte ut tastaturet Følg fremgangsmåtene nedenfor hvis du skal bytte ut tastaturet med et nytt tastatur (tilleggsutstyr). Forutsetninger for prosedyren FARE Under tordenvær må du ikke koble telefonledningen til eller fra vegguttaket. FARE Strøm fra elektriske kabler, telefonledninger og kommunikasjonskabler er farlig. For å unngå å få elektrisk støt må...

 • Page 96

  5. Fjern skruene. 6. Skyv hardt slik pilen viser for å løsne forsiden av tastaturet. Tastaturet åpnes litt Brukerhåndbok...

 • Page 97

  7. Fjern kablene ved å vippe kontaktene oppover. Nå er tastaturet fjernet. Sette på plass tastaturet 1. Fest kablene ved å vippe kontaktene nedover. Kapittel 6 Bytte ut enheter...

 • Page 98

  2. Sett inn tastaturet. Pass på at den bakre kanten på tastaturet ligger under rammen, slik pilene viser. 3. Skyv tastaturet slik pilene viser. Brukerhåndbok...

 • Page 99: Installere Og Bytte Ut Pci Express Mini-kortet For Trådløs Lan/wimax-tilkobling

  4. Skru til skruene igjen. 5. Sett på plass dekselet , og lukk dekselet . Stram deretter til skruene 6. Sett batteriet på plass igjen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter batteriet på plass igjen, kan du lese “Bytte batteri” på side 71. 7.

 • Page 100

  Forutsetninger for prosedyren FARE Under tordenvær må du ikke koble telefonledningen til eller fra vegguttaket. FARE Strøm fra elektriske kabler, telefonledninger og kommunikasjonskabler er farlig. For å unngå å få elektrisk støt må du koble fra kablene før du åpner dekselet på dette sporet. NB!: Før du begynner å...

 • Page 101

  5. Hvis pakken med det nye kortet inneholder et verktøy for å fjerne kontakter, bruker du dette verktøyet til å koble kablene fra kortet. Hvis pakken ikke inneholder dette verktøyet, kobler du fra kablene ved å ta opp kontaktene med fingrene og trekke dem forsiktig ut. 6.

 • Page 102

  7. Før kontaktkanten på det nye PCI Express Mini-kortet mot den tilsvarende kontakten. Drei kortet til du kan smekke det på plass . Fest kortet med skruen 8. Koble kablene til det nye PCI Express Mini-kortet. Pass på at du kobler den grå kabelen til kontakten som er merket “MAIN”...

 • Page 103: Installere Og Bytte Ut Pci Express Mini-kort For Trådløs Wan-tilkobling

  10. Sett batteriet på plass igjen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter batteriet på plass igjen, kan du lese “Bytte batteri” på side 71. 11. Snu maskinen rundt igjen. Koble strømadapteren og kablene til maskinen og slå den på. Installere og bytte ut PCI Express Mini-kort for trådløs WAN-tilkobling Noen ThinkPad-modeller har et PCI Express Mini-kortspor for tilkobling til et trådløst WAN.

 • Page 104

  5. Hvis pakken med det nye kortet inneholder et verktøy for å fjerne kontakter, bruker du dette verktøyet til å koble kablene fra kortet. Hvis pakken ikke inneholder dette verktøyet, kobler du fra kablene ved å ta opp kontaktene med fingrene og trekke dem forsiktig ut. Merk: Det er mulig at kortet har bare en kontakt, avhengig av systemkonfigurasjonen.

 • Page 105

  6. Fjern skruen . Kortet spretter opp . Ta ut kortet. 7. Før kontaktkanten på det nye PCI Express Mini-kortet mot den tilsvarende kontakten . Drei kortet til du kan smekke det på plass. Fest kortet med skruen Kapittel 6 Bytte ut enheter...

 • Page 106: Bytte Ut Sim-kortet

  8. Koble kablene til det nye PCI Express Mini-kortet. Merk: Pass på at du kobler den røde kabelen til kontakten som er merket “MAIN” eller “M” på kortet, og den blå kabelen til kontakten som er merket “AUX” eller “A”. 9.

 • Page 107

  Hvis det ble levert et dummy-kort i samme pakke som maskinen, er SIM-kortet allerede installert i SIM-sporet og du t renger ikke å gjøre noe. Merk: SIM-kortet identifiseres av en IC-brikke på en av sidene på kortet. Instruksjoner for bytte Slik bytter du SIM-kortet: 1.

 • Page 108: Bytte Konfigurasjonsbatteriet

  6. Sett det nye SIM-kortet godt inn i sporet 7. Lukk SIM-kortdøren til den smekker på plass. 8. Sett batteriet på plass igjen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter batteriet på plass igjen, kan du lese “Bytte batteri” på side 71. 9.

 • Page 109

  Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut på feil måte. Konfigurasjonsbatteriet inneholder en liten mengde skadelige stoffer. Slik unngår du skade: • Du må bare bytte ut batteriet med et batteri som er anbefalt av Lenovo. • Hold batteriet borte fra ild.

 • Page 110

  5. Koble fra kontakten . Ta deretter ut konfigurasjonsbatteriet Sette inn det nye konfigurasjonsbatteriet 1. Sett inn konfigurasjonsbatteriet . Koble deretter til kontakten 2. Sett dekselet tilbake på plass , lukk dekselet , og stram deretter til skruene Brukerhåndbok...

 • Page 111

  3. Sett batteriet på plass igjen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter batteriet på plass igjen, kan du lese “Bytte batteri” på side 71. 4. Snu maskinen rundt igjen. Koble strømadapteren og kablene til maskinen og slå den på. Kapittel 6 Bytte ut enheter...

 • Page 112

  Brukerhåndbok...

 • Page 113: Kapittel 7. Utvidelser

  Tilleggsutstyr omfatter minne, lagerplass, nettverkskort, batterier, strømadaptere, skrivere, skannere, tastatur, mus og så videre. Du kan kontakte Lenovo hele døgnet, 7 dager i uken ved å koble deg til nettet. Det eneste du trenger er Internett-tilkobling og et kredittkort. Du kan handle hos Lenovo fra: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html...

 • Page 114

  Brukerhåndbok...

 • Page 115: Kapittel 8. Avansert Konfigurering

  Microsoft Windows, må du ikke endre den opprinnelige innstillingen for UEFI/Legacy Boot i ThinkPad Setup. Innstillingen for UEFI/Legacy Boot må være den samme som den var da avbildningen for Windows-operativsystemet ble installert. Ellers vil du få en feilmelding. Merk: Du kan koble en USB-CD-stasjon eller DVD-stasjon til USB-kontakten. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 116: Installere Windows 7-operativsystemet

  8. Installer de nødvendige enhetsdriverne. Se “Installere enhetsdrivere” på side 104. Installere registeroppdateringer for Windows 7 Hit kan du gå for å installere disse registeroppdateringene: http://www.lenovo.com/support Installere Windows 7-oppdateringsmodul Oppdateringsmodulene for Windows 7 ligger i C:\SWTOOLS\OSFIXES\. Navnet på hver undermappe er nummeret på en oppdateringsmodul. Hvis du vil ha informasjon om oppdateringsmodulene, kan du gå...

 • Page 117: Installere Windows Vista

  Merk: Hvis du ikke finner tilleggsfilene, enhetsdriverne og programvaren du trenger, på harddisken, eller hvis du vil motta oppdateringer og de nyeste opplysningene om dem, kan du gå til http://www.lenovo.com/support. Sett inn DVDen med Windows Vista integrert med Service Pack 1 i DVD-stasjonen, og start datamaskinen på...

 • Page 118: Installere Windows Xp

  • Registeroppdatering for aktivering av Wake-Up on LAN fra ventemodus for Energy Star • Registeroppdatering for forbedring av søk etter USB-enheter etter hvilemodus Gå til http://www.lenovo.com/support for å installere disse registeroppdateringene Installere Windows Vista Oppdateringsmodulpakke Oppdateringsmodulene for Windows Vista ligger i C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

 • Page 119

  8. Velg UEFI/Legacy Boot. 9. Velg Both eller Legacy Only. 10. Trykk på F10. 11. Sett inn CDen for Windows XP, integrert med Service Pack 2, i CD- eller DVD-stasjonen og start maskinen på nytt. 12. Hvis du skal installere en SCSI-driver fra en annen leverandør først, trykker du på F6. 13.

 • Page 120: Installere Enhetsdrivere

  25. Installer enhetsdriverne. Slik gjør du det: “Installere drivere og programvare” på side 106. Installere enhetsdrivere Når du skal installere enhetsdriverne, går du til: http://www.lenovo.com/support. For å installere ThinkPad-skjermfil for Windows 2000/XP/Vista/7 kan du se: “Installere ThinkPad-skjermfil for Windows 2000/XP/Vista/7” på side 104.

 • Page 121

  Merk: Før du installerer denne filen, må du kontrollere at skjermdriveren er installert. Windows 7 1. Høyreklikk på skrivebordet og klikk på Tilpass. 2. Klikk på Skjerm til venstre. 3. Klikk på Endre skjerminnstillinger. 4. Klikk på Avanserte innstillinger. 5. Klikk på Skjerm. 6.

 • Page 122: Installere Intel Chipset Support For Windows 2000/xp/vista/7

  Merk: Hvis du ikke finner tilleggsfilene, enhetsdriverne og programvaren du trenger på harddisken, eller hvis du vil motta oppdateringer og de nyeste opplysningene om dem, kan du gå til ThinkPad-nettstedet på: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers ThinkPad Setup Maskinen inneholder programmet ThinkPad Setup, som du kan bruke til å velge forskjellige konfigureringsparametere.

 • Page 123: Menyen Config

  Et eksempel på ThinkPad Setup-menyen vist som nedenfor: 4. Bruk piltastene til å flytte til posten du vil endre. Når du har uthevet posten, trykker du på Enter. Det blir vist en undermeny. 5. Gjør de nødvendige endringene. Hvis du vil endre verdien for en post, trykker du på +/-. Hvis innstillingen har en undermeny, får du den frem ved å...

 • Page 124: Menyen Date/time

  menyen Date/Time Hvis du vil stille inn dato og klokkeslett på maskinen, velger du Date/Time på ThinkPad Setup-menyen. Denne undermenyen blir vist: • System Date • System Time Slik endrer du dato og klokkeslett: 1. Bruk pil opp eller pil ned til å velge det du vil endre, det vil si dato eller klokkeslett. 2.

 • Page 125: Menyen Startup

  Hvis du velger Set Minimum Length, kan du oppgi en minimumslengde for oppstartspassord og harddiskpassord. Standardverdien for denne funksjonen er Disabled. Hvis du definerer passordet for systemansvarlig og oppgir en minimumslengde for passord, er det bare du som kan endre den lengden. Hvis du velger og aktiverer Password at restart, blir det ikke vist en passordforespørsel når du starter maskinen på...

 • Page 126: Menyen Restart

  5. ATA HDD1: 6. ATA HDD2: 7. USB HDD: 8. PCI LAN: 9. ATAPI CD1: 10. ATAPI CD2: 11. ATA HDD3: 12. ATA HDD4: 13. Other CD: 14. Other HDD: Andre alternativer på Startup-menyen. Følgende alternativer blir også vist på Startup-menyen i ThinkPad Setup: •...

 • Page 127

  Alternativer på Config-menyen Tabell 3. Alternativer på Config-menyen Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Network Wake On LAN • Disabled Gjør det mulig for systemet å bli slått på • AC only når Ethernet-kontrolleren • AC and Battery mottar en oppstartskommando (magic packet). Hvis du velger “AC Only”, blir Wake On LAN bare aktivert når strømadapteren...

 • Page 128

  Tabell 3. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Merk: Hvis du vil at disse enhetene skal lades mens datamaskinen er i dvalemodus eller er slått av, må du åpne Power Manager-programmet og konfigurere de tilsvarende innstillingene for å aktivere Always On USB-funksjonen.

 • Page 129

  Tabell 3. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer ® Power Intel SpeedStep • Disabled Velg modusen for Intel technology (Intel SpeedStep-teknologien • Enabled SpeedStep mounted ved kjøring. models only) Mode for AC Maximum Performance: • Maximum Performance Alltid høyeste hastighet •...

 • Page 130

  Tabell 3. Alternativer på Config-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Serial ATA (SATA) SATA Controller Mode • Compatibility Definerer driftsmodus for Option SATA-kontrolleren. Hvis • AHCI du velger “Compatibility”, fungerer den serielle SATA-kontrolleren i kompatibilitetsmodus. Core Multi-Processing • Disabled Aktiver eller deaktiver flere utføringskjerneenheter i en •...

 • Page 131

  Tabell 4. Alternativer på Security-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Intel TXT Feature • Disabled Aktiver eller deaktiver Intel Trusted Execution Technology. • Enabled UEFI BIOS Flash BIOS • Disabled Hvis du velger “Enabled”, kan alle brukere Update Option Updating by oppdatere UEFI BIOS.

 • Page 132

  Tabell 4. Alternativer på Security-menyen (fortsettelse) Menyvalg Undermenyvalg Valg Kommentarer Anti-Theft Intel AT Module • Disabled Aktiver eller deaktiver UEFI BIOS-grensesnittet Activation for å aktivere Intel AT-modulen, som er en valgfri • Enabled antityveritjeneste fra Intel. • Permanently Disabled Merk: Hvis du setter aktiveringen av Intel AT-modulen til “Permanently Disabled”, vil du ikke kunne aktivere denne innstillingen senere.

 • Page 133: Oppdatere Systemets Uefi Bios

  UEFI BIOS for at de nye funksjonene skal virke på riktig måte. Du kan oppdatere et UEFI BIOS ved å gå til nettstedet http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers, og følge instruksjonene på skjermen. Bruke systemadministrasjon Denne delen er først og fremst beregnet på nettverksansvarlige.

 • Page 134: Definere Administrasjonsfunksjoner

  Desktop Management Interface (DMI) UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) på datamaskinen støtter et grensesnitt kalt System Management BIOS Reference Specification(SMBIOS) V2.4. SMBIOS gir informasjon om maskinvarekomponentene i systemet. Det er BIOS som skal forsyne denne databasen med informasjon om seg selv og enhetene på hovedkortet.

 • Page 135

  Merk: Hvis du vil oppheve endringene og gå tilbake til standard oppstartssekvens, trykker du på F9. Standardinnstillingene blir automatisk lastet inn på nytt. Kapittel 8 Avansert konfigurering...

 • Page 136

  Brukerhåndbok...

 • Page 137: Kapittel 9. Forhindre Problemer

  9. Lag en profil for maskinen på http://www.lenovo.com/support slik at du kan bli informert om nye drivere og andre oppdateringer. 10. Hold deg oppdatert om drivere for maskinvare som ikke er fra Lenovo. Det kan være lurt å lese versjonsmerknadene for enhetsdriverne før du oppdaterer dem, i tilfelle det finnes kjente problemer med kompatibilitet eller andre ting.

 • Page 138: Sørge For At Enhetsdriverne Er Oppdatert

  Henter de nyeste enhetsdriverne ved hjelp av System Update Programmet System Update hjelper deg med å holde programvaren på systemet oppdatert. Oppdateringspakker lagres på Lenovo-servere og kan lastes ned fra Lenovos nettsted for support. Oppdateringspakker kan inneholde programmer, enhetsdrivere, UEFI BIOS-flash eller programvareoppdateringer.

 • Page 139: Vedlikehold Av Maskinen

  (kritiske oppdateringer, kritiske og anbefalte oppdateringer eller alle oppdateringer) slik at listen du velger fra, bare inneholder oppdateringer av de typene som er interessante for deg. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker System Update, kan du lese instruksjonene i “System Update” på...

 • Page 140: Rengjøre Dekselet På Maskinen

  Bruk passord på en fornuftig måte • Husk passordene dine. Hvis du glemmer et passord for systemansvarlig eller harddiskpassord, kan ikke Lenovo nullstille det for deg, og du må bytte ut hovedkortet, harddisken eller Solid State-stasjonen. Registrere maskinen • Registrer ThinkPad-produktene dine hos Lenovo (gå til nettsiden: http://www.lenovo.com/register). På...

 • Page 141

  Rengjøre tastaturet 1. Ta litt isopropyl (rensealkohol) på en klut som ikke loer. 2. Tørk av overflaten av tastene med kluten. Tørk av en og en tast. Hvis du tørker av flere taster på en gang, kan kluten henge seg opp på en av tastene ved siden av og skade den. Pass på at det ikke drypper væske ned mellom tastene.

 • Page 142

  Brukerhåndbok...

 • Page 143: Kapittel 10. Feilsøke Maskinproblemer

  å gjenopprette harddisken til standardinnstillingene fra fabrikken. Du finner flere opplysninger under “Opprette og bruke gjenopprettingsmedier” på side 63. For å starte programmet Lenovo Solution Center i Windows 7, se “Få tilgang til programmer i Windows 7” på side 15.

 • Page 144: Problemløsing

  • For Windows 7: Klikk på Start ➙ Kontrollpanel ➙ System og sikkerhet ➙ Lenovo – systemhelse og feilsøking. • Windows XP og Windows Vista: Klikk på Start ➙ Alle programmer ➙ ThinkVantage ➙ Lenovo ThinkVantage Toolbox. Når programmet har startet opp, velger du en feilsøkingstest du vil kjøre. Hvis det oppstår andre problemer enn feilmeldingene, vil det også...

 • Page 145: Unngå Søl På Tastaturet

  Merk: I de neste trinnene skal du fjerne komponenter som er følsomme overfor statisk elektrisitet. Pass på at du er jordet, og fjern alle strømkildene som er koblet til maskinen. Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal fjerne komponentene, kontakter du Customer Support Center. 4.

 • Page 146

  Løsning: EEPROM-kontrollsummen er feil (blokk 0 og 1). Systembordet må byttes, og boksens serienummer må installeres på nytt. Lever maskinen til service. • Melding: 0189: Ugyldig informasjonsområde for RFID-konfigurasjon Løsning: EEPROM-kontrollsummen er feil (blokk 4 og 5). Hovedkortet må byttes og UUID installeres på nytt.

 • Page 147: Feil Uten Meldinger

  • Melding: EMM386 Ikke installert – Ikke mulig å definere startadresse for sideramme. Løsning: Rediger C:\CONFIG.SYS og endre en linje i enheten = C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM til enheten = C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS og lagre denne filen. • Melding: Feil ved temperaturføler Løsning: Temperaturføleren fungerer ikke på riktig måte. Lever maskinen til service. •...

 • Page 148: Feil Ved Lydsignal

  • Problem: Skjermen blir svart mens maskinen er på. Løsning: Skjermspareren eller strømstyring er antakelig aktivert. Gjør et av følgende: – Berør TrackPoint-stikken eller pekeplaten eller trykk på en tast for å avslutte skjermspareren. – Trykk på strømbryteren for å gjenoppta driften fra sovemodus (hvilemodus) eller dvalemodus. Feil ved lydsignal Tabell 6.

 • Page 149

  1. Klikk på Start og deretter på Kontrollpanel. 2. Klikk på Maskinvare og lyd. 3. Klikk på Enhetsbehandling. Hvis du blir spurt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du passordet eller gir bekreftelsen. 4. Hvis det står et utropstegn (!) ved siden av adapternavnet under Nettverksadaptere, bruker du kanskje en feil driver eller en driveren kan være deaktivert.

 • Page 150

  Løsning: Kontroller at du har den nyeste driverversjonen for trådløst lokalnett. Gå til nettstedet for å kontrollere at driverversjonen som støttes av Access Connections, er den nyeste som er angitt i README-filen. Sørg for at maskinen er innen rekkevidde av et trådløst tilgangspunkt. Kontroller at den trådløse radioen er aktivert, ved å...

 • Page 151

  6. Klikk på Lær mer om Bluetooth-innstillinger Merk: Hvis du bruker ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate-programvare, kan du lese instruksjonene nedenfor. Merk: Du kan når som helst kontrollere forbindelsen og sjekke at ingen annen Bluetooth-aktivert enhet søker etter enheten du vil koble deg til. Samtidig søking er ikke tillatt i Bluetooth-tilkoblingen. •...

 • Page 152

  • Problem: Maskinen er koblet til en Bluetooth-klargjort maskin, men du får ikke tilgang til nettverket. Løsning: Kontroller at den Bluetooth-klargjorte maskinen er koblet til et nettverk. Kontroller at den tilkoblede maskinen er satt opp for å dele sin nettverkstilknytning, og at sikkerhetsinnstillingene gir deg tillatelse til å...

 • Page 153: Tastatur Og Pekeenheter

  Løsning: Gjør følgende: 1. Avslutt programmet som bruker lydenheten (for eksempel Windows Media Player). 2. Åpne kontrollpanelet ved å klikke Start ➙ Kontrollpanel. 3. Dobbeltklikk på Lyder og lydenheter for å åpne vinduet Egenskaper for Lyder og lydenheter. 4. Klikk på flippen Lyd. 5.

 • Page 154: Skjerm- Og Multimedieenheter

  2. Klikk på Skrivere og annen maskinvare og deretter på Tastatur. 3. Velg flippen Maskinvare. Kontroller at status for enheten i Enhetsegenskaper er Denne enheten fungerer som den skal. Hvis tastaturet fremdeles ikke virker, trenger maskinen service. • Problem: Det blir vist et tall når du skriver en bokstav. Løsning: Num Lock-funksjonen er på.

 • Page 155

  7. Klikk på knappen Egenskaper. Hvis du blir spurt om et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du passordet eller gir bekreftelsen. Se i feltet “Enhetsstatus”, og kontroller at enheten virker på riktig måte. Hvis den ikke gjør det, klikker du på knappen Feilsøking. Lukk vinduet Egenskaper. 8.

 • Page 156

  – Hvis den eksterne skjermen støtter en lavere oppløsning enn maskinens skjerm, kan du bare vise utdata på den eksterne skjermen. (Hvis du prøver å vise utdata på begge skjermene, er den eksterne skjermen svart eller utdataene er forvrengt.) • Problem: Du klarer ikke å definere høyere oppløsning på den eksterne skjermen. Løsning: –...

 • Page 157

  9. Klikk på flippen Driver. 10. Klikk på Oppdater driver. 11. Klikk på Søk på datamaskinen etter driverprogramvare og deretter på La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen. 12. Fjern merket i avmerkingsboksen Vis kompatibel maskinvare. 13. Velg produsent og modell for skjermen. 14.

 • Page 158

  3. Høyreklikk på skrivebordet og klikk på Skjermoppløsning. Merk: Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner den eksterne skjermen, klikker du på Gjenkjenn-knappen. 4. Klikk på ikonet for ønsket skjerm (Skjerm-2-ikonet er for den eksterne skjermen). 5. Klikk på Avanserte innstillinger. 6. Klikk på Skjerm. 7.

 • Page 159

  3. Klikk på flippen Innstillinger. 4. Klikk på ikonet Skjerm 2. 5. Velg avmerkingsboksen Utvid Windows-skrivebordet til denne skjermen. 6. Klikk på ikonet Skjerm-1 (for primærskjermen, maskinens skjerm). 7. Velg skjermoppløsning og fargekvalitet for primærskjermen. 8. Klikk på ikonet Skjerm-2 (for den eksterne skjermen). 9.

 • Page 160

  1. Klikk på Start ➙ Kontrollpanel. 2. Klikk på Ytelse og vedlikehold 3. Klikk på System. 4. Klikk på flippen Maskinvare og deretter på knappen Enhetsbehandling. 5. Klikk på plusstegnet (+) for Lyd-, video- og spillkontrollere. 6. Kontroller at denne enheten er aktivert og riktig konfigurert: –...

 • Page 161: Batteri Og Strøm

  Løsning: Kontrollen er beregnet på å skulle kompensere for mindre balanseforskjeller og slår ikke noen av kanalene helt av. • Problem: Det er ingen volumkontroll for MIDI-lyd i mikservinduet for volum (vinduet Volumkontroll i Windows XP). Løsning: Bruk maskinvarens volumkontroll. Hvis du har Windows X, bruker du maskinvarens volumkontroll eller kontrollen for Digitallydvolum i volumkontrollvinduet.

 • Page 162

  Løsning: Lad ut og lad opp batteriet på nytt. Hvis batteriet fremdeles lades ut for raskt, må du ta i bruk et nytt batteri. • Problem: Maskinen virker ikke med et helt oppladet batteri. Løsning: Overspenningsbeskytteren i batteriet kan være aktivert. Slå av maskinen i ett minutt for å tilbakestille beskytteren.

 • Page 163

  Hvis du får en feilmelding mens operativsystemet laster inn skrivebordskonfigurasjonen etter at selvtesten er fullført, bør du sjekke følgende: 1. Gå til Lenovos nettsted for kundestøtte på http://www.lenovo.com/support, og søk etter feilmeldingen. 2. Gå til startsiden for Microsofts kunnskapsbase på http://support.microsoft.com/, og søk etter feilmeldingen.

 • Page 164: Lagringsstasjoner Og Andre Lagringsenheter

  Merk: Hvis du bruker Fn+F7 til å ta i bruk et presentasjonsoppsett, må du trykke på Fn+F7 minst tre ganger i løpet av tre sekunder for å få frem skjermbildet. Merk: Hvis du har en maskin med Windows 7, er det ikke støtte for presentasjonsoppsettet. •...

 • Page 165: Problemer Med Programvare

  Problemer med Solid State-stasjoner • Problem: Når du komprimerer filer eller mapper ved hjelp av datakomprimeringsfunksjonen i Windows, og deretter dekomprimerer filene, tar det lang tid å skrive til eller lese fra filene eller mappene. Løsning: Bruk diskdefragmenteringsverktøyet i Windows for å få raskere tilgang til dataene. Problemer med programvare •...

 • Page 166

  Brukerhåndbok...

 • Page 167: Kapittel 11. Få Kundestøtte

  Kapittel 11. Få kundestøtte Dette kapittelet inneholder informasjon om når du kan kommunisere med Lenovo og hvilken metode som er best. • “Før du kontakter Lenovo” på side 151 • “Få hjelp og service” på side 152 • “Kjøpe tilleggstjenester” på side 153 Før du kontakter Lenovo...

 • Page 168: Få Hjelp Og Service

  Lenovo på forskjellige måter. Dette emnet inneholder opplysninger om hvor du kan henvende deg hvis du vil ha mer informasjon om Lenovo og Lenovos produkter, hva du skal gjøre hvis det oppstår feil på maskinen din og hvem du skal ringe hvis maskinen må til service.

 • Page 169: Kjøpe Tilleggstjenester

  Dette omfattes ikke av garantien: • Utskifting eller bruk av deler som ikke er produsert for eller av Lenovo, eller deler som ikke har garanti Merk: Alle deler med garanti har en ID med 7 tegn i dette formatet: FRU XXXXXXX.

 • Page 170

  Brukerhåndbok...

 • Page 171: Tillegg A. Opplysninger Om Forskrifter

  • VDP-Sync Profile (bare Windows 7) Arbeidsmiljø og helse Integrerte trådløse kort avgir elektromagnetisk energi, som alle andre radioenheter. Energinivået som blir avgitt, er imidlertid mye lavere enn den elektromagnetiske energien som avgis av trådløse enheter som for eksempel mobiltelefoner. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 172: Plassere Trådløse Ultraconnect-antenner

  Fordi integrerte trådløse kort opererer innenfor retningslinjene for standarder og anbefalinger om sikkerhet for radiofrekvenssignaler, mener Lenovo at disse kortene ikke innebærer noen risiko for brukere. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler gjeldende oppfatninger blant fageksperter og er et resultat av arbeid i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som fortløpende gjennomgår og tolker den omfattende...

 • Page 173: Merknad Om Eksportklassifisering

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 174: Erklæring Om Overholdelse Av Utslippsgrensene For Industry Canada Class B

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Brukerhåndbok...

 • Page 175: Koreansk Erklæring Om Samsvar Med Klasse B

  Du finner mer informasjon om forskrifter for trådløse enheter i veiledningen Regulatory Notice, som ble levert med datamaskinen. Hvis maskinen ble levert uten Regulatory Notice, finner du dokumentet på nettstedet http://www.lenovo.com/support. Du finner flere opplysninger om dette under “Finne merknader om forskrifter for trådløse enheter” på side 156. Tillegg A. Opplysninger om forskrifter...

 • Page 176

  Brukerhåndbok...

 • Page 177: Tillegg B. Weee Og Merknader Om Gjenvinning

  Innsamling og gjenvinning av en avlagt datamaskin eller skjerm fra Lenovo Hvis du er ansatt i firmaet og trenger å kaste en datamaskin eller skjerm fra Lenovo som er firmaets eiendom, må du gjøre dette i henhold til Law for Promotion of Effective Utilization of Resources (lov om gjenvinning av elektronisk avfall i Japan).

 • Page 178: Informasjon Om Gjenvinning I Brasil

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 179: Informasjon Om Batterigjenvinning For Taiwan

  Det er viktig at forbrukeren benytter seg av disse systemene for å minimere mulige skadevirkninger på miljø og helse som skyldes farlige stoffer. Du finner mer informasjon forsvarlig innsamling og avfallshåndtering på adressen: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informasjon om batterigjenvinning for Taiwan Informasjon om batterigjenvinning for USA og Canada...

 • Page 180

  Brukerhåndbok...

 • Page 181: Tillegg C. Merknader

  Tillegg C. Merknader Det er ikke sikkert at Lenovo tilbyr produktene, tjenestene eller funksjonene som er beskrevet her, i alle land. Be din lokale Lenovo representant om informasjon om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige i Norge. Henvisninger til Lenovos produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at det bare er disse som kan benyttes.

 • Page 182: Varemerker

  Varemerker Navnene nedenfor er varemerker for Lenovo i USA og/eller andre land. Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel og Intel SpeedStep er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land.

 • Page 184

  Delenummer: (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: