Download Print this page

Lenovo ThinkPad X130e User Manual

(finnish) user guide.
Hide thumbs

Advertisement

Käyttöopas
ThinkPad X130e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X130e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X130e

 • Page 1

  Käyttöopas ThinkPad X130e...

 • Page 2

  ”Tärkeät turvaohjeet” sivulla vi • Liite C ”Huomioon otettavaa” sivulla 169 Turvaohjeet ja takuutiedot sekä Regulatory Notice on siirretty verkkosivustoon. Jos haluat tutustua niihin tarkemmin, siirry osoitteeseen http://www.lenovo.com/support ja valitse vaihtoehto User Guides & Manuals (käyttöoppaat ja ohjeet). Toinen painos (joulukuu 2011) ©...

 • Page 3: Table Of Contents

  Lenovo Screen Reading Optimizer ..Muistikorttien lukulaitteen käyttö..Lenovo Solution Center ..Lenovo ThinkVantage Tools ..

 • Page 4

  Kiintolevy- tai SSD-aseman tietojen poistoa Ajureiden ja ohjelmiston asentaminen ..koskeva huomautus ... . ThinkPad Setup ....Palomuurien käyttö...

 • Page 5

  Lisäpalvelujen hankinta ... A:n sähkövirta vaihetta kohti ..Lenovo-tuotteiden huolto Taiwanissa ..Liite A. Tietoja määräyksistä ..Muita määräyksiä koskeva ilmoitus..

 • Page 6

  Käyttöopas...

 • Page 7: Lue Tämä Ensin

  • Sijoita verkkolaitteen, hiiren, näppäimistön, tulostimen ja muiden elektronisten laitteiden johdot tai tietoliikennekaapelit siten, että ne eivät joudu puristuksiin tietokoneen tai muiden laitteiden väliin, ettei niiden päälle astuta, ettei niihin voi kompastua tai ettei niihin kohdistu muuta riskiä, joka voi häiritä tietokoneen toimintaa. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 8: Tärkeät Turvaohjeet

  Suojaa tietokone ja tiedot tietokoneen siirron ajaksi. Ennen kuin siirrät tietokonetta, jossa on kiintolevyasema, tee jokin seuraavista toimista ja varmista, että virtakytkimen merkkivalo ei pala tai että se vilkkuu: • katkaise tietokoneesta virta • Aseta tietokone lepotilaan (valmiustilaan). • Aseta tietokone horrostilaan. Muutoin tietokone saattaa vaurioitua ja tietoja voi kadota.

 • Page 9: Välittömiä Toimia Edellyttävät Tapahtumat Tai Tilat

  Customer Replaceable Unit). Lenovon toimittamissa ohjeissa kerrotaan, voiko lisävarusteen tai osan vaihtaa itse. Kaikkia lisävarusteen tai vaihto-osan mukana toimitettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tietokoneen sisällä saattaa olla osia, joissa on jännite, vaikka virran merkkivalo ei pala. Jos tuotteessa on © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 10

  verkkojohto, varmista aina, että virta on katkaistu ja että tuotteen verkkojohto on irrotettu virtalähteestä, ennen kuin irrotat tuotteen kansia. Jos sinulla on aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota yhteys asiakastukikeskukseen. Vaikka tietokoneen osat eivät liiku sen jälkeen, kun verkkojohto on irrotettu, ota seuraava varoitus huomioon: VAROITUS: Vaarallisia liikkuvia osia.

 • Page 11

  VAARA Älä irrota virtalähteen suojakuorta tai muita osia, joissa on seuraava tarra. Osissa, joissa on tämä tarra, on vaarallinen jännite. Näissä osissa ei ole huollettaviksi tarkoitettuja komponentteja. Jos epäilet näiden osien olevan viallisia, ota yhteys huoltoteknikkoon. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 12

  Akkuihin liittyvä yleinen turvaohje VAARA Kaikissa Lenovo-tietokoneissa on litteä nappiparisto, josta järjestelmän kello saa virtansa. Paristoa ei voi ladata. Lisäksi monissa mobiilituotteissa, kuten kannettavissa tietokoneissa, on ladattava akku, josta tuote saa virtaa ollessaan irti sähköverkosta. Lenovon tuotteen mukana toimittamat akut ja paristot on testattu yhteensopivuuden varmistamiseksi, ja ne saa vaihtaa vain hyväksyttyihin...

 • Page 13

  Loppukäsittele paristo ongelmajätteistä säädettyjen lakien sekä viranomaisten määräysten mukaisesti. Seuraava ilmoitus koskee tietokoneen käyttäjiä Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Kalifornian osavaltion edellyttämä perkloraatti-ilmoitus: Litiummangaanidioksidiparistoja sisältävät tuotteet saattavat sisältää perkloraattia. Laite saattaa edellyttää perkloraattimateriaaleille soveltuvaa erikoiskäsittelyä. Lisätietoja on osoitteessa http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 14

  Lämpö ja tietokoneen osien tuuletus VAARA Tietokoneet, verkkolaitteet ja monet lisävarusteet tuottavat lämpöä, kun niihin on kytketty virta ja kun akkuja ladataan. Kannettavat tietokoneet voivat tuottaa erityisen paljon lämpöä pienen kokonsa vuoksi. Noudata aina näitä turvaohjeita: • Kun tietokoneeseen kytketään virta tai kun akkua ladataan, tietokoneen pohja, kämmentuki ja jotkin muut osat saattavat kuumentua.

 • Page 15

  15 minuuttia. Jos huuhtelun jälkeen ilmenee oireita, käänny lääkärin puoleen. Kuulokkeiden käyttö Jos tietokoneessa on sekä kuulokevastake että ääni ulos -vastake, liitä kuulokkeet (sanka- tai nappikuulokkeet) vain kuulokevastakkeeseen. © Copyright Lenovo 2011 xiii...

 • Page 16

  Standardin EN 50332-2 määritysten vastaisten kuulokkeiden käyttö voi olla vaarallista, sillä tällaisissa kuulokkeissa äänenpaine voi olla liian suuri. Jos Lenovo-tietokoneen mukana on toimitettu kuulokkeet (tietokone ja kuulokkeet on toimitettu yhtenä pakettina), kyseinen tietokoneen ja kuulokkeiden yhdistelmä on standardin EN 50332-1 määritysten mukainen.

 • Page 17: Luku 1. Tuotteen Yleiskuvaus

  Tässä jaksossa esitellään tietokoneen peruslaitteet. Jakso sisältää myös tiedot, joiden avulla voit aloittaa tietokoneen käytön. Tämä osio sisältää seuraavat aiheet: • ”Laite edestä” sivulla 2 • ”Laite oikealta” sivulla 4 • ”Laite vasemmalta” sivulla 6 • ”Laite alta” sivulla 7 • ”Merkkivalot” sivulla 8 © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 18: Laite Edestä

  Laite edestä Kuva 1. ThinkPad X130e edestä Langattomat UltraConnect™-antennit (vasen puoli) Sisäinen kamera Langattomat UltraConnect-antennit (oikea puoli) Virtakytkin Virran tilan merkkivalo Järjestelmän tilan merkkivalo Bluetooth-antenni Sisäinen stereokaiutin (oikea puoli) ® TrackPoint -painikkeet Kosketuslevy Sisäinen stereokaiutin (vasen puoli) Sisäinen mikrofoni TrackPoint-paikannustappi Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet...

 • Page 19

  Jos järjestelmä ei vastaa eikä tietokoneesta katkea virta, paina virtakytkintä ja pidä sitä alhaalla vähintään neljän sekunnin ajan. Jos järjestelmä ei käynnisty tämän jälkeen uudelleen, irrota verkkolaite ja akku. Virtakytkin voidaan määrittää Power Manager -apuohjelman avulla myös niin, että sillä sammutetaan tietokone tai siirretään se lepo- tai horrostilaan.

 • Page 20: Laite Oikealta

  Laite oikealta Kuva 2. ThinkPad X130e oikealta katsottuna Muistikortin lukulaitteen paikka Always On USB -portti USB-vastake Verkkolaitteen vastake Turvalukon aukko Muistikortin lukulaitteen paikka Tietokoneen mallin mukaan tietokoneessa voi olla Media Card Reader -lukulaitteen paikka. Muistikortin lukulaite tukee neljäntyyppisiä kortteja: • SD-kortti •...

 • Page 21

  ® Vaikka tietokone on lepotilassa (valmiustilassa), voit silti oletusarvoisesti ladata laitteita, kuten iPod -soittimia ® ® ja iPhone - ja BlackBerry -älypuhelimia Always On USB -liitännällä. Jos verkkolaite on liitetty ja jos haluat ladata tällaisia laitteita silloin, kun tietokoneesi on horrostilassa tai kun tietokoneesta on katkaistu virta, sinun on avattava Power Manager -apuohjelma ja otettava vastaavat Always On USB -porttitoiminnon asetukset käyttöön.

 • Page 22: Laite Vasemmalta

  Laite vasemmalta Kuva 3. ThinkPad X130e vasemmalta katsottuna Näyttimen vastake Tuuletusaukot (oikea reuna) HDMI-vastake USB-vastake Ethernet-liitäntä Yhdistelmä-äänivastake Näyttimen vastake Näytön vastakkeen avulla tietokoneeseen voi liittää erillisen näytön tai projektorin. Lisätietoja on kohdassa ”Erillisen näyttimen liittäminen tietokoneeseen” sivulla 43. Tuuletusaukot (oikea reuna) Tietokoneen kiinteän tuulettimen ja tuuletusaukkojen ansiosta ilma kiertää...

 • Page 23: Laite Alta

  • Yhdistelmä-äänivastake ei tue tavallista mikrofonia. Lisätietoja tietokoneen yhdistelmä-äänivastakkeen tukemista äänilaitteista on kohdassa ”Äänitoimintojen käyttö” sivulla 46. Laite alta Kuva 4. ThinkPad X130e alta Akku SIM-korttipaikka Muistipaikka WWAN-korttipaikka...

 • Page 24: Merkkivalot

  SIM-korttipaikka Jos tietokoneessa on langattoman suuralueverkkoyhteyden mahdollistava ominaisuus, tietokone saattaa edellyttää SIM (Subscriber Identification Module) -kortin käyttöä, jotta langattomia suuralueverkkoyhteyksiä voidaan käyttää. Toimitusmaasta riippuen SIM-kortti voi olla jo asennettuna SIM-korttipaikkaan. Muistipaikka Voit lisätä tietokoneen muistin määrää asentamalla muistimoduulin tietokoneessa olevaan muistipaikkaan. Muistimoduuleja voi hankkia lisävarusteina.

 • Page 25

  Järjestelmän tilan merkkivalot Tietokoneen ulkokannessa ja kämmentuessa oleva valaistu ThinkPad-logo toimii järjestelmän tilan merkkivalona. Se ilmaisee, onko tietokone lepotilassa (valmiustilassa), horrostilassa vai normaalissa toimintatilassa. Merkkivalon palaminen tarkoittaa seuraavaa: • Punainen: Tietokoneen virta on kytkettynä (tietokone on normaalissa toimintatilassa). • Nopeasti vilkkuva punainen: Tietokone on siirtymässä lepotilaan (valmiustilaan) tai horrostilaan. •...

 • Page 26: Tärkeiden Tuotteen Tunnistetietojen Sijainti

  Virran tilan merkkivalo Tietokoneessa on merkkivalo, joka ilmaisee virransyötön tilan. Merkkivalon palaminen tarkoittaa seuraavaa: • Vihreä: Verkkolaite on liitetty tietokoneeseen. Jos akku on asennettu tietokoneeseen, merkkivalo on vihreä, kun akku latautuu. • Ei pala: verkkolaitetta ei ole liitetty tietokoneeseen. Tärkeiden tuotteen tunnistetietojen sijainti Tämän osion tietojen avulla voit paikantaa tietokoneen tyypin ja mallin tarran, FCC-tunnisteen, ®...

 • Page 27: Koneen Tyypin Ja Mallin Tarra

  Koneen tyypin ja mallin tarra Koneen tyyppi- ja mallimerkintä helpottaa tietokoneen tunnistamista. Kun otat yhteyttä Lenovon tukipalveluun, tukihenkilöt tunnistavat tietokoneesi koneen tyyppi- ja mallitietojen perusteella. Tämän ansiosta he voivat tarjota sinulle nopeampaa palvelua. Löydät tietokoneen tyypin ja mallin etsimällä alla olevan tarran näköisen tarran: FCC- ja IC-laitehyväksyntämerkinnän sijainti PCI Express Mini -kortin FCC- tai IC-laitehyväksyntämerkintää...

 • Page 28: Certificate Of Authenticity (coa) -aitoustodistustarra

  Jos tietokoneeseen ei ole esiasennettu sisäistä langattomien yhteyksien PCI Express Mini -korttia, voit asentaa sellaisen itse. Noudata kohdassa ”Langattomien LAN/WiMAX-yhteyksien PCI Express Mini -kortin asennus ja vaihto” sivulla 85 tai kohdassa ”Langattomien suuralueverkkoyhteyksien PCI Express Mini -kortin asennus ja vaihto” sivulla 89 olevia ohjeita. Certificate of Authenticity (COA) -aitoustodistustarra Esiasennettua käyttöjärjestelmää...

 • Page 29: Tekniset Tiedot

  Muisti • DDR3 SDRAM (Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory) -muisti Tallennuslaite • 2,5 tuuman (korkeus 7 mm) kiintolevyasema • 2,5 tuuman (korkeus 7 mm) Solid State Drive -asema Näyttö Värinäyttö käyttää TFT-tekniikkaa. • Koko: 11,6 tuumaa (295 mm) •...

 • Page 30: Käyttöympäristö

  • Leveys: 293,4 mm • Syvyys: 216 mm • Korkeus: 32,8 mm Lämmöntuotto • Enintään 65 W Virtalähde (verkkolaite) • Siniaaltomuotoinen tulo, 50 – 60 Hz • Verkkovirtalaitteen syöttöjännite: 100 - 240 voltin vaihtovirta, 50 - 60 Hz Akku • Litiumioniakku Akun käyttöaika •...

 • Page 31: Thinkvantage-tekniikat Ja -ohjelmistot

  Jos käytössä on Windows 7 -käyttöjärjestelmä, voit käyttää sovelluksia jollakin alla olevista menetelmistä: • Voit noutaa sovellukset Lenovo ThinkVantage Tools -ohjelman avulla. Valitse Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Kaksoisnapsauta sitten sen sovelluksen kuvaketta, jota haluat käyttää. Huomautus: Jos sovelluksen kuvake on himmennetty Lenovo ThinkVantage Tools -sovelluksen ikkunassa, sinun on asennettava sovellus manuaalisesti.

 • Page 32

  Valitse Käynnistä ➙ Ohjauspaneeli. Kaksoisnapsauta sen sovelluksen osaa ja vihreää tekstiä, jota haluat käyttää. Huomautus: Jos et löydä tarvitsemaasi sovellusta Ohjauspaneelista, avaa Lenovo ThinkVantage Tools -sovelluksen ikkuna ja asenna tarvitsemasi sovellus kaksoisnapsauttamalla himmennettyä kuvaketta. Noudata sitten kuvaruutuun tulevia ohjeita. Kun asennus on suoritettu, sovelluksen kuvake aktivoituu ja löydät sovelluksen Ohjauspaneelista.

 • Page 33: Access Connections

  (tietokoneen kallistuskulma vaihtelee vain vähän, tärähtely on vähäistä, eikä tietokoneeseen kohdistu iskuja), aktiivisuojaus palauttaa kiintolevyn toimintaan. Lenovo Screen Reading Optimizer Lenovo Screen Reading Optimizer -ohjelmalla voit kätevästi käyttää sähköisiä lukuohjelmistoja. Se havaitsee tietokoneen suunnan ja kiertää näytön sen mukaisesti. Sen avulla voi myös säätää näytön kirkkautta. Lenovo Solution Center Huomautus: Tietokoneeseesi on esiasennettu joko Lenovo Solution Center- tai Lenovo ThinkVantage Toolbox -vianmääritysohjelma.

 • Page 34: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  Voit käynnistää Lenovo ThinkVantage Toolbox -ohjelman seuraavasti: • Windows 7: katso kohta ”Sovellusten käyttäminen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä” sivulla 15. • Windows Vista ja Windows XP: valitse Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ ThinkVantage ➙ Lenovo ThinkVantage Toolbox. Lisätietoja Lenovo ThinkVantage Toolbox -ohjelmasta on ohjelman ohjetoiminnossa.

 • Page 35: Presentation Director

  Huomautus: SimpleTap-ohjelma on käytettävissä vain tietyissä malleissa, joihin on esiasennettu Windows 7 -käyttöjärjestelmä. Jos Windows 7 -malliasi ei ole esiasennettu SimpleTap-ohjelman kanssa, voit noutaa sen osoitteesta http://www.lenovo.com/support. System Update System Update -ohjelmalla voit pitää tietokoneen ohjelmiston ajan tasalla. Ohjelma lataa ja asentaa tietokoneeseen ohjelmistopaketteja (ThinkVantage-sovelluksia, laiteajureita sekä...

 • Page 36

  Voit avata ThinkVantage Productivity Center -ohjelman Windows XP- tai Windows Vista -käyttöjärjestelmässä valitsemalla Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ ThinkVantage ➙ Productivity Center. Huomautus: ThinkVantage Productivity Center -ohjelma on käytettävissä tietokoneissa, joihin on esiasennettu Windows XP tai Windows Vista. Käyttöopas...

 • Page 37: Luku 2. Tietokoneen Käyttö

  • ”Muistikorttien lukulaitteen käyttö” sivulla 49 Tietokoneen rekisteröinti Kun rekisteröit tietokoneen, antamasi tiedot tallennetaan tietokantaan, jonka avulla Lenovo voi ottaa sinuun yhteyden ongelmatilanteissa. Tämän lisäksi joissakin maissa rekisteröidyt käyttäjät saavat käyttöönsä lisäetuja ja -palveluja. Rekisteröimällä tietokoneesi saavutat myös seuraavat edut: •...

 • Page 38: Erikoisnäppäimet Ja -painikkeet

  Solid State Drive -aseman tietojen poistoa koskeva huomautus” sivulla 61. Miten saan muodostettua Internet-yhteyden eri sijainneista? • Tietoja langattomien verkkojen käyttöön liittyvien häiriöiden vianmäärityksestä on osoitteessa http://www.lenovo.com/support/faq. • Hyödynnä Access Connections -ohjelman verkkotoimintoja. • Lisätietoja tietokoneen langattomien toimintojen käytöstä on kohdassa ”Langattomat yhteydet” sivulla 35.

 • Page 39: Toimintonäppäinyhdistelmät

  Toimintonäppäinyhdistelmät Määrittämiesi toimintonäppäinten avulla voit toteuttaa tiettyjä toimintoja nopeasti. Kun haluat käyttää toimintonäppäimiä, pidä Fn-näppäintä alhaalla ja paina haluamaasi toimintonäppäintä Äänenvoimakkuuden säätimet ja mykistyspainike • Fn+Esc: Kaiuttimen mykistys • Fn+F1: Kaiuttimen äänenvoimakkuuden pienennys • Fn+F2: Kaiuttimen äänenvoimakkuuden suurennus Jos katkaiset tietokoneesta virran, kun äänentoisto on vaimennettuna, äänentoisto on edelleen vaimennettuna, kun käynnistät tietokoneen uudelleen.

 • Page 40

  Huomautus: Jos haluat käyttää Fn + F5 -näppäinyhdistelmää langattoman toiminnon käyttöönottoon tai käytöstä poistoon, tietokoneessa on oltava asennettuina seuraavat laiteajurit: – Power Management -ajuri – OnScreen Display Utility -apuohjelma – radiolaitteiden ajurit. Lisätietoja langattomista yhteystoiminnoista on kohdassa ”Langattomat yhteydet” sivulla 35. Kameran ja äänen asetusten aloitus •...

 • Page 41

  – Tätä toimintoa ei tueta, kun tietokoneen näytössä ja erillisessä näyttimessä näkyy erilainen työpöytäkuva (Työpöydän laajennustoiminto). – Tätä toimintoa ei voi käyttää DVD-elokuvan tai videoleikkeen toiston aikana. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön aloittamalla Presentation Director -ohjelman ja muuttamalla asetuksia. Valitse Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ ThinkVantage ➙ Presentation Director ja muuta Fn+F7 -asetuksia.

 • Page 42: Windows-näppäin Ja Sovellusnäppäin

  Windows-näppäin ja sovellusnäppäin Windows-näppäin Näppäimen painallus tuo näkyviin Windowsin Käynnistä-valikon tai piilottaa sen. Näppäimen ja jonkin muun näppäimen samanaikainen painallus tuo näkyviin Järjestelmän ominaisuudet -ikkunan tai Tietokone-ikkunan (Windows XP -järjestelmässä Oma tietokone -ikkunan). Saat lisätietoja Windows-käyttöjärjestelmän ohjeesta. Muita toimintoja • Fn + B: Kuten Break-näppäin. •...

 • Page 43: Trackpoint-paikannuslaitteen Käyttö

  Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit käyttää kosketuslevyn kaikkia perus- ja lisätoimintoja mutta voit käyttää vain TrackPoint-paikannuslaitteen vieritys- ja suurennuslasitoimintoa. • Määritä TrackPoint-paikannuslaite pääpaikannuslaitteeksi ja poista kosketuslevy käytöstä. • Määritä kosketuslevy pääpaikannuslaitteeksi ja poista TrackPoint-paikannuslaite käytöstä. UltraNav-asetusten muutto Voit muuttaa UltraNav-asetuksia hiiren ominaisuusikkunan UltraNav-välilehdessä. Voit avata välilehden jommallakummalla seuraavista tavoista: •...

 • Page 44: Kosketuslevyn Käyttö

  TrackPoint-paikannuslaitteen mukautus Voit mukauttaa TrackPoint-paikannuslaitteen ja sen painikkeiden toimintaa seuraavasti: • Voit vaihtaa vasemman ja oikean painikkeen toiminnan. • Voit muuttaa TrackPoint-paikannuslaitteen kosketusherkkyyttä. • Voit ottaa suurennuslasitoiminnon käyttöön. • Voit ottaa TrackPoint-vieritystoiminnon käyttöön. • Voit ottaa TrackPoint-vieritysvihjeet käyttöön. Paikannustapin pään vaihto TrackPoint-paikannustapin pään voi tarvittaessa vaihtaa.

 • Page 45: Ultranav-paikannuslaitteen Ja Erillisen Hiiren Toiminta

  Monikosketuslevyn käyttö Tietokoneen kosketuslevy tukee monikosketusta, ja voit lähentää, loitontaa, vierittää tai kiertää näyttöä samalla, kun selaat Internetiä tai luet tai muokkaat asiakirjaa. Lisätietoja on UltraNav-paikannuslaitteen ohjetoiminnossa. Kosketuslevyn mukautus Voit mukauttaa kosketuslevyä seuraavasti: Windows 7: 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse vaihtoehto Ohjauspaneeli. 2.

 • Page 46: Ultranav-kuvakkeen Lisääminen Tehtäväpalkkiin

  Huomautus: Voit avata UltraNav-ominaisuusikkunan myös napsauttamalla tehtäväpalkin UltraNav-kuvaketta. Lisätietoja on kohdan ”UltraNav-kuvakkeen lisääminen tehtäväpalkkiin” sivulla 30 ohjeissa. UltraNav-kuvakkeen lisääminen tehtäväpalkkiin Voit helpottaa UltraNav-paikannuslaitteen ominaisuuksien määritystä lisäämällä UltraNav-kuvakkeen tehtäväpalkkiin. Voit lisätä UltraNav-kuvakkeen tehtäväpalkkiin seuraavasti: Windows 7: 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse vaihtoehto Ohjauspaneeli. 2.

 • Page 47: Akun Lataus

  Tietokoneen mukana toimitetussa verkkolaitteessa on kaksi perusosaa: 1. muuntaja, joka muuntaa vaihtovirran tietokoneelle sopivaksi 2. verkkojohto, joka kytketään pistorasiaan ja verkkolaitteen muuntajaan. Huomio: Väärän verkkojohdon käyttö saattaa vahingoittaa tietokonetta. Verkkolaitteen liittäminen Voit käyttää verkkolaitetta seuraavasti. Toteuta toimet tässä kuvatussa järjestyksessä. 1.

 • Page 48: Virransäästötilat

  Virransäästötilat Virransäästötiloja on useita, ja niitä voi käyttää milloin tahansa virran säästämiseksi. Tässä jaksossa esitellään kukin tila ja annetaan vihjeitä akkuvirran tehokkaaseen käyttöön. Virransäästötilojen esittely • Näytön virrankatkaisu. Tietokoneen näyttö kuluttaa huomattavasti akkuvirtaa. Voit katkaista näytöstä virran seuraavasti: 1. Napsauta tehtäväpalkissa näkyvää akkumittaria hiiren kakkospainikkeella. 2.

 • Page 49: Akun Käsittely

  6. Valitse Virranhallinta-kohdasta Aktivoi tietokone suorittamaan tämä tehtävä -valintaruutu. Vähäisen varauksen hälytyksen käyttöönotto Voit määrittää tietokoneen asetukset niin, että akun varaustason alittaessa määritetyn rajan tapahtuu hälytys, kuvaruutuun tulee sanoma ja näytön virta katkaistaan. Toimi seuraavasti: 1. Aloita Power Manager -apuohjelma. 2.

 • Page 50: Verkkoyhteyden Muodostus

  VAARA Lataa akku vain tuotteen käyttöohjeissa suositetulla tavalla. VAARA Älä jätä akkua jäteastiaan, joka tyhjennetään kaatopaikalle. Hävitä akku ongelmajätteistä säädettyjen lakien ja viranomaisten määräysten mukaisesti. VAARA Varmistusparisto voi räjähtää, jos se asennetaan väärin. Varmistusparisto sisältää litiumia ja voi räjähtää, jos paristoa ei käytetä tai hävitetä oikein. Varmistuspariston saa vaihtaa vain samantyyppiseen paristoon.

 • Page 51: Langattomat Yhteydet

  Langattomat yhteydet Langattomassa yhteydessä tietoja siirretään vain radioaaltojen avulla ilman kaapeleita. Seuraavat langattomat verkot voivat olla käytettävissä tiedonsiirrossa käytettävän taajuuden, kantoalueen tai tiedonsiirrossa käytetyn laitteen mukaan. Wireless LAN (Langaton lähiverkko) Langaton lähiverkko kattaa maantieteellisesti suhteellisen pienen alueen, kuten toimistorakennuksen tai talon.

 • Page 52

  Windows 7: voit aloittaa Access Connections -ohjelman lukemalla kohdan ”Sovellusten käyttäminen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä” sivulla 15 ja noudattamalla näkyviin tulevia ohjeita. Windows XP: voit aloittaa Access Connections -ohjelman valitsemalla Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ ThinkVantage ➙ Access Connections ja noudattamalla näkyviin tulevia ohjeita. Huomautus: Ennen kuin aloitat langattoman verkkoyhteyden asetusten määrityksen Access Connections -ohjelman avulla, pyydä...

 • Page 53

  Lisätietoja on Windowsin ohjeessa. Huomautus: Jos käytät tietokoneen langattoman yhteyden muodostavaa ominaisuutta (802.11-standardi) samaan aikaan Bluetooth-lisälaitteen kanssa, tiedonsiirto saattaa hidastua ja langattoman yhteyden muodostavan ominaisuuden teho heikentyä. Windows XP Jos tietokoneessasi on sisäiset Bluetooth-toiminnot, voit ottaa ne käyttöön ja poistaa ne käytöstä painamalla Fn+F5-näppäintä.

 • Page 54

  ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate -ohjelmiston käyttö Jos ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate -ohjelmisto on asennettu tietokoneeseen, kuvaruudussa näkyy kaksi kuvaketta: • My Bluetooth Places (Bluetooth-ympäristö) työpöydällä • Bluetooth-kokoonpano tehtäväpalkin ilmaisinalueella My Bluetooth Places Voit käyttää Bluetooth-toimintoja seuraavasti: 1.

 • Page 55

  1. Ota Bluetooth käyttöön painamalla F9-näppäintä. 2. Valitse Käynnistä ➙ Suorita. 3. Kirjoita merkkijono C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (tai määritä verkko-osoitteesta http://www.lenovo.com/support noudetun setup.exe-tiedoston koko polku) ja napsauta sitten OK. 4. Napsauta Seuraava-painiketta. 5. Valitse Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot -vaihtoehto ja napsauta sitten Seuraava-painiketta.

 • Page 56

  Jos haluat vaihtaa kohdekansiota, napsauta Muuta-painiketta ja valitse uusi kohdekansio Muuta nykyinen kohdekansio -ikkunasta tai kirjoita kohdekansion nimi tähän ikkunaan ja napsauta sitten OK-painiketta. 7. Aloita asennus napsauttamalla Asenna-painiketta. 8. Hyväksy ajurin digitaalinen allekirjoitus napsauttamalla OK-painiketta. 9. Napsauta Valmis-painiketta. 10. Käynnistä tietokone uudelleen tarvittaessa. Jos et ole ottanut Bluetooth-toimintoa käyttöön ennen ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate -ohjelmiston asennusta (eli jos olet jättänyt vaiheen 1 väliin), vaihda Bluetooth-ajuri seuraavasti: 1.

 • Page 57

  Langattoman yhteyden tilan tarkastelu Access Connections -ohjelman mittari (Windows 7) Kun käytössä on Windows 7 -käyttöjärjestelmä, Access Connections -ohjelman mittari ilmaisee langattoman yhteyden signaalin voimakkuuden ja yhteyden tilan. Huomautus: Lisätietoja Access Connections -ohjelman mittarin näytöstä tehtäväpalkissa on Access Connections -ohjelman ohjeessa. Saat tarkempia tietoja langattoman yhteyden signaalin voimakkuudesta ja yhteyden tilasta aloittamalla Access Connections -ohjelman tai napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin Access Connections -ohjelman mittari -kuvaketta ja valitsemalla vaihtoehdon Näytä...

 • Page 58

  • Langattoman yhteyden tilan kuvake: langaton lähiverkko – Langattoman yhteyden radiolaitteen virta on katkaistuna. – Langattoman yhteyden radiolaitteen virta on kytkettynä. Yhteyttä ei ole. – Langattoman yhteyden radiolaitteen virta on kytkettynä. Signaalia ei ole. – Langattoman yhteyden radiolaitteen virta on kytkettynä. Langattoman yhteyden signaalin voimakkuus on erittäin hyvä.

 • Page 59: Projektorin Tai Erillisen Näytön Käyttö

  Projektorin tai erillisen näytön käyttö Voit näyttää esityksiä liittämällä tietokoneen projektoriin tai laajentaa työtilaa liittämällä tietokoneeseen ulkoisen näytön. Näytön asetusten muutto Voit muuttaa näytön asetuksia, kuten fontin kokoa. Fonttikoon muutto Voit muuttaa fontin kokoa seuraavasti: Windows 7: 1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Mukauta. 2.

 • Page 60

  3. Voit vaihtaa käytettävää näyttölaitetta painamalla näppäinyhdistelmää Fn + F7. Näppäinyhdistelmällä voit ottaa käyttöön erillisen näyttimen, tietokoneen näytön tai molemmat. Huomautus: Jos tietokone ei tunnista erillistä näytintä, napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse kohovalikon vaihtoehto Näytön tarkkuus. Napsauta Havaitse-painiketta. Windows XP: 1.

 • Page 61: Esitysten Valmistelu

  15. Napsauta OK-painiketta. Huomautus: Jos haluat muuttaa väriasetuksia, napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse kohovalikon vaihtoehto Näytön tarkkuus. Napsauta Lisäasetukset-painiketta, valitse Näyttö-välilehti ja määritä värit. Windows XP: 1. Kytke erillinen näytin ensin erillisen näyttimen vastakkeeseen ja sitten pistorasiaan. 2. Kytke virta erilliseen näyttimeen ja tietokoneeseen. 3.

 • Page 62: Väriprofiilin Käyttö

  Ohjatussa esitystenhallinnassa on muutamia ennalta määritettyjä esitysmalleja. Voit ottaa esitysmallin käyttöön myös Fn+F7-näppäinten avulla. Voit aloittaa Presentation Director -ohjelman valitsemalla Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ ThinkVantage ➙ Presentation Director ja noudattamalla näkyviin tulevia ohjeita. Videokuvan heijastus Voit tuoda näkyviin tietoja ja tehdä esityksiä liittämällä dataprojektorin tietokoneeseen. Liitä dataprojektori tietokoneessa olevaan erillisen näyttimen vastakkeeseen.

 • Page 63: Sisäisen Kameran Käyttö

  Voit avata toiston tai nauhoituksen äänenvoimakkuuden ikkunan seuraavasti: • Windows 7: – Valitse Käynnistä ➙ Ohjauspaneeli ➙ Laitteisto ja äänet ➙ Ääni. Ääni-ikkuna avautuu. – Valitse Toistaminen- tai Nauhoitus-välilehti ja sitten laite, jonka asetuksia haluat muuttaa. – Napsauta Ominaisuudet-painiketta. – Valitse Tasot-välilehti ja säädä äänenvoimakkuutta siirtämällä liukusäädintä. •...

 • Page 64: Kahden Näyttölaitteen Käyttö

  1. Paina näppäinyhdistelmää Fn + F6. Kuvaruutuun avautuu Tietoliikenneasetukset-ikkuna. 2. Napsauta Asetusten hallinta -painiketta. Kuvaruutuun avautuu Communications Utility -ikkuna. 3. Määritä kameran asetukset henkilökohtaisten tarpeittesi Communications Utility -ikkunassa. Kahden näyttölaitteen käyttö Työpöydän laajennustoiminnon käyttö Tietokone tukee työpöydän laajennustoimintoa. Työpöydän laajennustoiminnon avulla näyttökuva saadaan näkyviin sekä...

 • Page 65: Muistikorttien Lukulaitteen Käyttö

  4. Napsauta Näytin-2-kuvaketta (toissijainen näyttölaite eli erillinen näytin). 5. Valitse toissijaisen näyttimen Tarkkuus-asetuksen arvo. 6. Sijoita näyttölaitteiden kuvakkeet siten, että ne koskettavat toisiaan. Huomautus: Näyttölaitteiden symbolien sijainti toisiinsa nähden saa vaihdella, kunhan symbolit koskettavat toisiaan. 7. Napsauta OK-painiketta, jotta muutokset tulisivat voimaan. Huomautus: Jos haluat muuttaa väriasetuksia, napsauta työpöytää...

 • Page 66

  Käyttöopas...

 • Page 67: Copyright Lenovo

  Tietokonetta voi käyttää lähes missä tahansa, joten työasentoon, valaistukseen ja istuimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hyvä työympäristö parantaa työtehoa ja lisää mukavuutta. Lenovo pyrkii edistämään vammaisten käyttäjien mahdollisuuksia käsitellä tietoja ja teknisiä laitteita. Lisätietoja tähän liittyvistä ratkaisuista on ohjeaiheessa Tietoja helppokäyttötoiminnoista.

 • Page 68: Tietokoneen Säätö Käyttäjän Tarpeiden Mukaan

  ThinkPad-ominaisuuksia, joiden avulla voit parantaa tietokoneen käyttömukavuutta. Tietoja helppokäyttötoiminnoista Lenovo pyrkii edistämään rajoitteisten ihmisten mahdollisuuksia käsitellä tietoja ja teknisiä laitteita. Seuraavassa on tietoja siitä, miten kuulo-, näkö- ja liikuntavammaiset voivat käyttää tietokonetta tehokkaasti. Teknisten apuvälineiden ja apuohjelmien avulla käyttäjät voivat käsitellä tietoja heille parhaiten sopivassa muodossa.

 • Page 69: Tietokoneen Käyttö Matkoilla

  Tekniset apuvälineet ja apuohjelmat Joitakin helppokäyttötoimintoja voidaan käyttää Helppokäyttötoiminnot-ohjelman avulla. Käytettävissä olevien helppokäyttötoimintojen määrä vaihtelee käyttöjärjestelmän mukaan. Helppokäyttötoimintojen avulla kuulo-, näkö- tai liikuntavammaisten käyttäjien on normaalia helpompi käyttää tietokonetta. Jotkin käyttäjät eivät esimerkiksi voi käyttää hiirtä tai usean näppäimen yhdistelmiä heikentyneen hienomotoriikan vuoksi. Toiset tarvitsevat suuria fontteja tai normaalia voimakkaampaa näytön kontrastia.

 • Page 70: Matkalle Mukaan

  Tietokoneen käyttö lentokoneessa Jos otat tietokoneen mukaasi lentokoneeseen, tutustu lentomatkustamista koskeviin vihjeisiin. Huomio: • Jos haluat käyttää lentokoneessa tietokonetta tai jotakin langatonta palvelua (kuten Internetiä tai Bluetooth-laitetta), tarkista palveluiden käyttöä koskevat rajoitukset lentoyhtiöstä ennen lentokoneeseen nousua. • Jos tietokoneiden langattomien ominaisuuksien käyttöä on rajoitettu lentokoneessa, sinun tulee poistaa langaton ominaisuus käytöstä...

 • Page 71: Luku 4. Suojaus

  Lisätietoja on turvalukon mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Huomautus: Lukkolaitteiden ja turvatoimien arviointi, hankinta ja toteutus on käyttäjän omalla vastuulla. Lenovo ei kommentoi, arvioi eikä takaa lukkolaitteiden ja turvatoimien laatua ja toimivuutta. Salasanojen käyttö Salasanojen avulla voit estää muita käyttämästä tietokonettasi. Kun olet asettanut esimerkiksi käynnistyssalasanan, näyttöön tulee kehote aina, tietokone käynnistetään.

 • Page 72: Salasanat Ja Lepotila (valmiustila)

  9. Siirry seuraavalle riville painamalla Enter-näppäintä kerran. Vahvista salasana kirjoittamalla se uudelleen. 10. Opettele salasana ulkoa ja paina Enter-näppäintä. Näkyviin tulee Setup Notice -ikkuna. Huomautus: Salasana kannattaa myös merkitä muistiin turvalliseen paikkaan. Jos unohdat salasanan, tietokone on toimitettava Lenovo-jälleenmyyjälle tai -myyntineuvottelijalle salasanan poistoa varten. Käyttöopas...

 • Page 73: Kiintolevysalasanat

  11. Paina F10-näppäintä, kun haluat poistua Setup Notice -ikkunasta. Käynnistyssalasanan muutto tai poisto Jos haluat vaihtaa käynnistyssalasanan, tee edellisen kohdan ”Käynnistyssalasanan asetus” sivulla 56 vaiheissa 1 - 9 kuvatut toimet ja käynnistä ThinkPad Setup -ohjelma kirjoittamalla salasanasi. Voit muuttaa salasanan seuraavasti: 1.

 • Page 74

  18. Opettele salasana ulkoa ja paina Enter-näppäintä. Näkyviin tulee Setup Notice -ikkuna. Huomio: Voi olla tarpeen merkitä salasanat muistiin ja säilyttää niitä turvallisessa paikassa. Jos muussa tapauksessa unohdat käyttäjän salasanan tai sekä käyttäjän että pääkäyttäjän salasanan, Lenovo ei voi nollata salasanojasi tai eheyttää tietoja kiintolevyasemalta. Tietokone on toimitettava Lenovolle tai Lenovo-jälleenmyyjälle, ja kiintolevyasema on vaihdettava.

 • Page 75: Pääkäyttäjän Salasana

  Enter-näppäintä, niin näkyviin tulee Setup Notice -ikkuna. Paina F10-näppäintä, kun haluat poistua Setup Notice -ikkunasta. Käyttäjän kiintolevysalasanat muutetaan. • Jos haluat poistaa kiintolevyn salasanan, kirjoita nykyinen salasana Enter Current Password -kenttään. Jätä sitten Enter New Password (kirjoita uusi salasana) ja Confirm New Password (vahvista uusi salasana) -kentät tyhjiksi ja paina Enter-näppäintä.

 • Page 76

  Huomio: Voi olla tarpeen merkitä salasana muistiin ja säilyttää sitä turvallisessa paikassa. Jos unohdat kiintolevysalasanan, Lenovo ei voi poistaa salasanaa. Tietokone on toimitettava Lenovolle tai Lenovo-jälleenmyyjälle, ja emolevy on vaihdettava. Sinulla tulee olla mukana ostotodistus, ja osista ja palvelusta peritään lisämaksu.

 • Page 77: Kiintolevyn Suojaus

  Pääkäyttäjän salasanan vaihto tai poisto Jos haluat vaihtaa tai poistaa pääkäyttäjän salasanan, tee kohdan ”Pääkäyttäjän salasanan asetus” sivulla 60 vaiheissa 1–8 kuvatut toimet ja käynnistä ThinkPad Setup kirjoittamalla salasanasi. Voit muuttaa salasanan seuraavasti: 1. Kirjoita nykyinen pääkäyttäjän salasana Enter Current Password (kirjoita nykyinen salasana) -kenttään. 2.

 • Page 78: Palomuurien Käyttö Ja Tietoja Palomuureista

  Suosittelemme kuitenkin tietojen lopulliseen poistoon tarkoitettujen ohjelmien tai palvelujen käyttöä. Nämä ohjelmat tai palvelut ovat yleensä maksullisia. Lenovo toimittaa Secure Data Disposal -työkalun kiintolevyaseman tietojen poistoa varten. Voit noutaa työkalun Lenovon verkkosivustosta osoitteessa http://www.lenovo.com/support. Huomautus: Sovelluksen ajo kestää muutaman tunnin.

 • Page 79

  Lenovo toimittaa tietokoneessa virustentorjuntaohjelmiston täydellisen version, johon sinulla on 30 päivän maksuton käyttöoikeus. 30 päivän jälkeen käyttöoikeus on uusittava, jotta saat jatkossa päivityksiä virustentorjuntaohjelmistoon. Lisätietoja virustentorjuntaohjelmiston käytöstä on virustentorjuntaohjelmiston ohjetoiminnossa. Luku 4 Suojaus...

 • Page 80

  Käyttöopas...

 • Page 81: Luku 5. Yleiskuvaus Elvytyksestä

  Niiden avulla on myös mahdollista palauttaa tietokone vielä toimintakuntoon, jos kaikki muut elvytyskeinot ovat epäonnistuneet. Elvytystietovälineet on tärkeää luoda mahdollisimman pian. Huomautus: Elvytystoimet, joita voi toteuttaa elvytystietovälineiden avulla, vaihtelevat sen mukaan, missä käyttöjärjestelmässä elvytystietovälineet on luotu. Elvytystietovälineet voivat käsittää käynnistystietovälineen © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 82: Elvytystietovälineiden Luonti

  ”Product Recovery -palautuslevyjen luomiseksi”. • Voit luoda elvytystietovälineet Windows 7 -käyttöjärjestelmää varten napsauttamalla Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery -levyt. Noudata sitten kuvaruutuun tulevia ohjeita. • Voit luoda elvytystietotietolevyt Windows XP -käyttöjärjestelmässä valitsemalla Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙...

 • Page 83: Varmistuskopiointi Ja Elvytys

  • Voit toteuttaa varmistuskopioinnin Rescue and Recovery -ohjelman avulla Windows 7 -käyttöjärjestelmässä seuraavasti: 1. Valitse Windowsin työpöydällä Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Parannetut varmistuskopiointi- ja palautusominaisuudet. Kuvaruutuun tulee Rescue and Recovery -ohjelma. 2. Napsauta Rescue and Recovery -ohjelman pääikkunassa Rescue and Recovery -ohjelman lisätoimintojen aloitus -nuolta.

 • Page 84: Elvytystoimien Toteutus

  • Voit toteuttaa elvytystoimet Rescue and Recovery -ohjelman avulla Windows 7 -käyttöjärjestelmässä seuraavasti: 1. Napsauta Windowsin työpöydällä Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Parannetut varmistuskopiointi- ja palautusominaisuudet. Kuvaruutuun tulee Rescue and Recovery -ohjelma. 2. Napsauta Rescue and Recovery -ohjelman pääikkunassa Rescue and Recovery -ohjelman lisätoimintojen aloitus -nuolta.

 • Page 85: Pelastamistietovälineen Luonti Ja Käyttö

  Pelastamistietovälineen luonti Tässä jaksossa kerrotaan, miten pelastamistietoväline luodaan eri käyttöjärjestelmissä. • Voit luoda pelastamistietovälineen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä seuraavasti: 1. Napsauta Windowsin työpöydällä Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Parannetut varmistuskopiointi- ja palautusominaisuudet. Kuvaruutuun tulee Rescue and Recovery -ohjelma.

 • Page 86: Pelastamistietovälineen Käyttö

  4. Valitse Pelastamistietovälineet-alueessa sen pelastamistietovälineen tyyppi, jonka haluat luoda. Voit luoda pelastamistietovälineen tietolevyn, USB-liitäntäisen kiintolevyaseman tai toissijaisen sisäisen kiintolevyaseman avulla. 5. Voit luoda pelastamistietovälineen napsauttamalla Kyllä-painiketta ja noudattamalla näytön ohjeita. • Voit luoda palautustietovälineen Windows XP -käyttöjärjestelmässä seuraavasti: 1. Valitse Windowsin työpöydällä Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ ThinkVantage ➙ Elvytystietovälineiden luonti.

 • Page 87: Elvytykseen Liittyvien Ongelmien Ratkaisu

  3. Avaa C:\SWTOOLS-kansio. 4. Avaa APPS-kansio. Siinä on useita alikansioita, jotka on nimetty esiasennettujen ohjelmien mukaisesti. 5. Avaa uudelleenasennettavaa ohjelmaa vastaava alikansio. 6. Kaksoisnapsauta Setup-tiedostoa ja noudata sitten kuvaruutuun tulevia ohjeita. Esiasennettujen laiteajurien uudelleenasennus Huomio: Tietokoneen kokoonpano muuttuu laiteajurien uudelleenasennuksen yhteydessä. Asenna laiteajureita uudelleen vain, jos uudelleenasennus korjaa tietokoneessa ilmenneen häiriön.

 • Page 88

  ”Startup-valikko” sivulla 111. Lisätietoja ThinkPad Setup -ohjelmasta on kohdassa ”ThinkPad Setup” sivulla 108. Pelastamistietoväline ja elvytystietovälineet on tärkeää luoda mahdollisimman pian ja tallettaa turvalliseen paikkaan myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas...

 • Page 89: Luku 6. Laitteiden Vaihto

  Tämä järjestelmä todennäköisesti tukee ainoastaan aitoja Lenovon valmistamia akkuja ja Lenovon hyväksymiä akkuja. Järjestelmät jatkavat alkulatausta, mutta eivät ehkä lataa tällaisia luvattomia akkuja. Huomio: Lenovo ei ole vastuussa luvattomien akkujen suorituskyvystä eikä turvallisuudesta, eikä vastaa luvattomien akkujen käytöstä johtuvista vahingoista tai vioista.

 • Page 90

  Menettelyn edellytykset VAARA Asennettu vääräntyyppinen akku voi räjähtää. Akku sisältää pieniä määriä vaarallisia aineita. Voit vähentää onnettomuusriskiä noudattamalla seuraavia ohjeita: • Akun saa vaihtaa vain Lenovon suosittelemaan akkuun. • Älä vie akkua tulen lähelle. • Estä akkua joutumasta kosketuksiin liiallisen lämmön kanssa. •...

 • Page 91: Solid State Drive -aseman Tai Kiintolevyaseman Vaihto

  4. Aseta täyteen ladattu akku niin, että se napsahtaa paikalleen , ja liu'uta sitten akun salpa lukitusasentoon 5. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaikki kaapelit takaisin tietokoneeseen. Solid State Drive -aseman tai kiintolevyaseman vaihto Voit vaihtaa Solid State Drive -aseman tai kiintolevyaseman uuteen ostamalla uuden aseman Lenovon jälleenmyyjältä...

 • Page 92

  2. Paina tietokoneen kansi kiinni ja käännä tietokone ylösalaisin. 3. Poista akku. Lisätietoja akun poistamisesta on kohdassa ”Akun vaihto” sivulla 73. 4. Irrota Solid State Drive -aseman tai kiintolevyaseman luukun kiinnitysruuvit ja irrota sitten Solid State Drive -aseman tai kiintolevyaseman luukku. 5.

 • Page 93

  6. Irrota kiintolevyasema tai Solid State Drive -asema nostamalla sen vasenta reunaa. 7. Aseta uusi kiintolevyasema tai Solid State Drive -asema paikalleen kuvan osoittamalla tavalla. Luku 6 Laitteiden vaihto...

 • Page 94: Muistimoduulin Vaihto

  8. Liu'uta Solid State Drive -asema tai kiintolevyasema tiukasti liitäntään ja kiinnitä ruuvit takaisin 9. Aseta kansi takaisin paikalleen ja sulje kansi . Kiristä ruuvit 10. Aseta akku takaisin paikalleen. Lisätietoja akun asettamisesta takaisin paikoilleen on kohdassa ”Akun vaihto” sivulla 73. 11.

 • Page 95

  Näppäimistön alla olevaan muistipaikkaan asennetun muistin vaihto 1. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota sitten verkkovirtalaite sekä kaikki tietokoneeseen liitetyt johdot ja kaapelit. 2. Paina nestekidenäyttö kiinni ja käännä tietokone ylösalaisin. 3. Poista akku. Lisätietoja akun poistamisesta on kohdassa ”Akun vaihto” sivulla 73. 4.

 • Page 96

  7. Aseta muistimoduuli alempaan vastakkeeseen noin 20 asteen kulmassa siten, että lovi osuu vastakkeen liitäntäreunassa olevaan kohoumaan. Paina sitten muistimoduuli napakasti paikalleen 8. Käännä muistimoduulia, kunnes se napsahtaa paikalleen. 9. Varmista, että muistimoduuli on tiukasti paikallaan eikä lähde helposti irti. 10.

 • Page 97: Näppäimistön Vaihto

  Näppäimistön vaihto Voit vaihtaa näppäimistön uuteen lisävarusteena saatavaan näppäimistöön noudattamalla seuraavia ohjeita. Menettelyn edellytykset VAARA Älä liitä puhelinkaapelia puhelinpistorasiaan tai irrota sitä siitä ukonilman aikana. VAARA Sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä. Vältät sähköiskuvaaran irrottamalla kaapelit, ennen kuin avaat korttipaikan kannen. Tulosta nämä...

 • Page 98

  5. Irrota ruuvit. 6. Vapauta näppäimistön etuosa työntämällä lujasti kuvan nuolten osoittamaan suuntaan. Näppäimistö avautuu hieman Käyttöopas...

 • Page 99

  7. Irrota kaapelit kiertämällä liittimiä ylöspäin. Näppäimistö on nyt irrotettu. Näppäimistön asennus 1. Kiinnitä kaapelit kiertämällä liittimiä alaspäin. Luku 6 Laitteiden vaihto...

 • Page 100

  2. Aseta näppäimistö paikalleen. Varmista, että näppäimistön takareuna on reunuksen alla kuvan osoittamalla tavalla. 3. Liu'uta näppäimistöä kuvan nuolten osoittamalla tavalla. Käyttöopas...

 • Page 101: Langattomien Lan/wimax-yhteyksien Pci Express Mini -kortin Asennus Ja Vaihto

  4. Kierrä ruuvit kiinni. 5. Aseta kansi takaisin paikalleen ja sulje kansi . Kiristä ruuvit 6. Aseta akku takaisin paikalleen. Lisätietoja akun asettamisesta takaisin paikoilleen on kohdassa ”Akun vaihto” sivulla 73. 7. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaapelit takaisin paikalleen ja kytke tietokoneeseen virta.

 • Page 102

  Menettelyn edellytykset VAARA Älä liitä puhelinkaapelia puhelinpistorasiaan tai irrota sitä siitä ukonilman aikana. VAARA Sähkö-, puhelin- ja tietoliikennekaapeleissa voi esiintyä vaarallisia jännitteitä. Vältät sähköiskuvaaran irrottamalla kaapelit, ennen kuin avaat korttipaikan kannen. Huomio: Ennen kuin aloitat PCI Express Mini -kortin asennuksen, kosketa metallipöytää tai maadoitettua metalliesinettä.

 • Page 103

  5. Jos uuden kortin mukana on toimitettu liittimien poistotyökalu, irrota sillä kaapelit kortista. Jos tällaista työkalua ei ole toimitettu, irrota kaapelit tarttumalla liittimiin sormin ja vetämällä ne varovasti irti. 6. Irrota ruuvi . Kortti nousee ylös . Poista kortti. Luku 6 Laitteiden vaihto...

 • Page 104

  7. Aseta uusi PCI Express Mini -kortti vastakkeeseen siten, että kortin liitäntäreuna osuu vastakkeessa olevaan liitäntään. Kääntele korttia, kunnes saat sen napsahtamaan paikalleen . Kiinnitä kortti paikalleen ruuvilla 8. Liitä kaapelit uuteen PCI Express Mini -korttiin. Kytke harmaa kaapeli merkinnällä ”MAIN” tai ”M”...

 • Page 105: Langattomien Suuralueverkkoyhteyksien Pci Express Mini -kortin Asennus Ja Vaihto

  10. Aseta akku takaisin paikalleen. Lisätietoja akun asettamisesta takaisin paikoilleen on kohdassa ”Akun vaihto” sivulla 73. 11. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaapelit takaisin paikalleen ja kytke tietokoneeseen virta. Langattomien suuralueverkkoyhteyksien PCI Express Mini -kortin asennus ja vaihto Joissakin ThinkPad-malleissa on langattoman suuralueverkkoyhteyden PCI Express Mini -korttipaikka.

 • Page 106

  5. Jos uuden kortin mukana on toimitettu liittimien poistotyökalu, irrota sillä kaapelit kortista. Jos tällaista työkalua ei ole toimitettu, irrota kaapelit tarttumalla liittimiin sormin ja vetämällä ne varovasti irti. Huomautus: Joissakin järjestelmäkokoonpanoissa kortissa saattaa olla vain yksi liitin. Käyttöopas...

 • Page 107

  6. Irrota ruuvi . Kortti nousee ylös . Poista kortti. 7. Aseta uusi PCI Express Mini -kortti vastakkeeseen siten, että kortin liitäntäreuna osuu vastakkeessa olevaan liitäntään . Kääntele korttia, kunnes saat sen napsahtamaan paikalleen. Kiinnitä kortti paikalleen ruuvilla Luku 6 Laitteiden vaihto...

 • Page 108: Sim-kortin Vaihto

  8. Liitä kaapelit uuteen PCI Express Mini -korttiin. Huomautus: Kytke punainen kaapeli ”MAIN”- tai ”M”-merkinnällä varustettuun kortin vastakkeeseen ja sininen kaapeli ”AUX”- tai ”A”-merkinnällä varustettuun vastakkeeseen. 9. Aseta kansi takaisin paikalleen , sulje kansi ja kiristä ruuvit 10. Aseta akku takaisin paikalleen. Lisätietoja akun asettamisesta takaisin paikoilleen on kohdassa ”Akun vaihto”...

 • Page 109

  Jos SIM-kortti löytyy tietokoneen mukana toimitetuista materiaaleista, SIM-korttipaikkaan on asennettu tyhjä kortti. Toimi tällöin seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jos tyhjä kortti löytyy tietokoneen mukana toimitetuista materiaaleista, SIM-kortti on jo asennettu SIM-korttipaikkaan, eikä lisäasennusta tarvita. Huomautus: Tunnistat SIM-kortin sen kyljessä olevasta sirusta. Akun vaihto-ohjeet Voit vaihtaa SIM-kortin seuraavasti: 1.

 • Page 110: Varmistuspariston Vaihto

  6. Aseta uusi SIM-kortti lujasti korttipaikkaan 7. Sulje SIM-kortin luukku, kunnes se napsahtaa paikalleen. 8. Aseta akku takaisin paikalleen. Lisätietoja akun asettamisesta takaisin paikoilleen on kohdassa ”Akun vaihto” sivulla 73. 9. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaapelit takaisin paikalleen ja kytke tietokoneeseen virta.

 • Page 111

  Menettelyn edellytykset VAARA Asennettu vääräntyyppinen varmistusparisto voi räjähtää. Varmistusparisto sisältää pieniä määriä vaarallisia aineita. Voit vähentää onnettomuusriskiä noudattamalla seuraavia ohjeita: • Akun saa vaihtaa vain Lenovon suosittelemaan akkuun. • Älä vie akkua tulen lähelle. • Estä akkua joutumasta kosketuksiin liiallisen lämmön kanssa. •...

 • Page 112

  5. Irrota pistoke . Poista sitten varmistusparisto Uuden varmistuspariston asennus 1. Asenna varmistusparisto . Kiinnitä pistoke 2. Aseta kansi takaisin paikalleen , sulje kansi ja kiristä ruuvit Käyttöopas...

 • Page 113

  3. Aseta akku takaisin paikalleen. Lisätietoja akun asettamisesta takaisin paikoilleen on kohdassa ”Akun vaihto” sivulla 73. 4. Käännä tietokone oikein päin. Liitä verkkovirtalaite ja kaapelit takaisin paikalleen ja kytke tietokoneeseen virta. Luku 6 Laitteiden vaihto...

 • Page 114

  Käyttöopas...

 • Page 115: Luku 7. Tietokoneen Toimintojen Laajennus

  Tällaisia lisävarusteita ovat muisti, tallennuslaitteet, verkkosovittimet, virtasovittimet, tulostimet, skannerit, näppäimistöt, hiiret ja muut laitteet. Lenovon verkkosivuilla voit tehdä ostoksia vuorokauden ympäri viikon jokaisen päivänä. Tarvitset vain internet-yhteyden ja luottokortin. Voit tehdä ostoksia Lenovo-sivustossa osoitteessa http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 116

  Käyttöopas...

 • Page 117: Luku 8. Kokoonpanon Lisäasetukset

  – Jos haluat käynnistää Windowsin palautusympäristön (Windows Recovery Environment, WinRE) 64-bittisen Microsoft Windows -asennuslevyn (DVD) avulla, et saa muuttaa ThinkPad Setup -ohjelman alkuperäistä UEFI/Legacy Boot -asetusta. UEFI/Legacy Boot -asetuksen on oltava sama kuin se oli silloin, kun Windows-käyttöjärjestelmä asennettiin. Muuten järjestelmä tuo näkyviin virhesanoman. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 118: Windows 7 -käyttöjärjestelmän Asennus

  8. Asenna tarvittavat laiteajurit. Katso kohta ”Laiteajurien asennus” sivulla 106.. Windows 7 -käyttöjärjestelmän rekisterikorjausten asennus Voit asentaa edellä mainitut rekisterikorjaukset siirtymällä osoitteeseen http://www.lenovo.com/support. Windows 7 -päivitysmoduulipaketin asennus Windows 7 -päivitysmoduulit ovat hakemistossa C:\SWTOOLS\OSFIXES\. Kunkin alikansion nimi on korjausmoduulin numero. Saat lisätietoja korjausmoduuleista Microsoft Knowledge Base -sivustosta osoitteessa http://support.microsoft.com/ kirjoittamalla haluamasi korjausmoduulin...

 • Page 119: Windows Vista -käyttöjärjestelmän Asennus

  Huomautus: Jos tarvittavia lisätiedostoja, laiteajureita tai sovellusohjelmia ei löydy tietokoneen kiintolevystä tai jos haluat uusimpia niihin liittyviä tietoja ja päivityksiä, siirry osoitteeseen http://www.lenovo.com/support Aseta Windows Vista -DVD-tietolevy, jossa on mukana Service Pack 1 -paketti, tietokoneen DVD-asemaan ja käynnistä tietokone uudelleen.

 • Page 120: Windows Xp -käyttöjärjestelmän Asennus

  • Registry patch to improve USB device detection on resume from sleep (rekisterikorjaus, joka parantaa USB-laitteiden havaitsemista lepotilasta palattaessa) Voit asentaa edellä mainitut rekisterikorjaukset siirtymällä osoitteeseen http://www.lenovo.com/support. Windows Vista -päivitysmoduulipaketin asennus Windows Vista -päivitysmoduulit ovat hakemistossa C:\SWTOOLS\OSFIXES\. Kunkin alikansion nimi on korjausmoduulin numero. Saat lisätietoja korjausmoduuleista Microsoft Knowledge Base -sivustosta osoitteessa http://support.microsoft.com/ kirjoittamalla haluamasi korjausmoduulin...

 • Page 121

  6. Valitse AHCI -vaihtoehto. 7. Muuta tietokoneen käynnistysjärjestystä. Valitse Startup-vaihtoehto. 8. Valitse UEFI/Legacy Boot-vaihtoehto. 9. Valitse joko Both- tai Legacy Only -vaihtoehto. 10. Paina F10-näppäintä. 11. Aseta Windows XP -CD-tietolevy, jossa on mukana Service Pack 2 -paketti, tietokoneen CD- tai DVD-asemaan ja käynnistä...

 • Page 122: Laiteajurien Asennus

  25. Asenna laiteajurit. Lisätietoja on kohdassa ”Ajureiden ja ohjelmiston asentaminen” sivulla 108. Laiteajurien asennus Voit asentaa laiteajurit siirtymällä verkkosivustoon http://www.lenovo.com/support. Lisätietoja ThinkPad Monitor File for Windows 2000/XP/Vista/7 -tiedoston asennuksesta on kohdassa ”ThinkPad Monitor File for Windows 2000/XP/Vista/7 -tiedoston asennus” sivulla 107.

 • Page 123: Thinkpad Monitor File For Windows 2000/xp/vista/7 -tiedoston Asennus

  ThinkPad Monitor File for Windows 2000/XP/Vista/7 -tiedoston asennus ThinkPad Monitor File for Windows 2000/XP/Vista/7 -tiedosto on seuraavassa hakemistossa: C:\SWTOOLS\DRIVERS\MONITOR. Huomautus: Jos tätä hakemistoa ei löydy kiintolevyasemasta tai Solid State Drive -asemasta, nouda ThinkPad Monitor File for Windows 2000/XP/Vista/7 -tiedosto ThinkPad-tuotteiden Web-sivustosta: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers...

 • Page 124: Intel Chipset Support For Windows 2000/xp/vista/7 -ohjelman Asentaminen

  Huomautus: Jos tarvittavia lisätiedostoja, laiteajureita tai sovellusohjelmia ei löydy tietokoneen kiintolevystä tai jos haluat uusimpia niihin liittyviä tietoja ja päivityksiä, etsi lisätietoja ThinkPad-tuotteiden sivustosta osoitteessa http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers ThinkPad Setup Tietokoneessa on ThinkPad Setup -ohjelma, jonka avulla voit muuttaa eräitä asetuksia. Voit aloittaa ThinkPad Setup -ohjelman seuraavasti: 1.

 • Page 125: Config-valikko

  2. Jos tietokoneeseen on liitetty levykeasema, varmista, ettei siinä ole levykettä, ja katkaise tietokoneesta virta. 3. Kytke tietokoneeseen virta. Kun logonäyttö tulee näkyviin, paina F1-näppäintä. ThinkPad Setup avautuu. Jos järjestelmään on asetettu pääkäyttäjän salasana, ThinkPad Setup -ohjelman päävalikko tulee näkyviin salasanan kirjoituksen jälkeen. Voit käynnistä ThinkPad Setup -ohjelman painamalla Enter-näppäintä...

 • Page 126: Date/time -valikko

  • USB: USB-porttiin liittyvien toimintojen käyttöönotto tai käytöstä poisto. • Keyboard/Mouse: Näppäimistöön ja hiireen liittyvien toimintojen määritys. • Display: Näyttötilan asetusten määritys. • Power: Virranhallintaan liittyvien toimintojen määritys. • Beep and Alarm: Äänitoimintojen käyttöönotto tai käytöstä poisto. • Serial ATA (SATA): Kiintolevyaseman asetusten määritys. •...

 • Page 127: Startup-valikko

  • Password at restart • Power-On Password • Hard Disk x Password Huomautuksia: • Hard Disk 1 -vaihtoehto viittaa tietokoneen sisäiseen kiintolevyyn. Lock UEFI BIOS Settings on toiminto, joka suojaa ThinkPad Setup -ohjelman osia muiden kuin pääkäyttäjän salasanan tietävien henkilöiden tekemiltä muutoksilta. Oletusasetuksena on Disabled. Jos asetat pääkäyttäjän salasanan ja otat toiminnon käyttöön, kukaan muu ei voi muuttaa tietoja ThinkPad Setup -ohjelmassa.

 • Page 128: Restart-valikko

  Huomautus: Boot-valikko tulee näkyviin, kun järjestelmän käynnistys ei onnistu millään laitteella tai kun käyttöjärjestelmää ei löydy. Boot-alivalikko Seuraava luettelo, jossa laitteet ovat käynnistymisjärjestyksessä, tulee aina näkyviin. Luettelossa näkyy myös laitteita, joita ei ole liitetty tai asennettu tietokoneeseen. Jokaisen tietokoneeseen liitetyn tai asennetun laitteen kohdalla esitetään laitetta koskevia tietoja kaksoispisteen jäljessä.

 • Page 129: Thinkpad Setup -ohjelman Sisältö

  ThinkPad Setup -ohjelman sisältö Seuraavissa taulukoissa kuvataan ThinkPad Setup -ohjelman valikon ”Config-valikon vaihtoehdot” sivulla 114, valikon ”Security-valikon vaihtoehdot” sivulla 118 ja valikon ”Startup-valikon vaihtoehdot” sivulla 121 sisältö. Huomautus: Kaikki valikkojen vaihtoehdot eivät näy kaikissa tietokonemalleissa. Huomautuksia: • Enabled tarkoittaa, että asetus on käytössä. •...

 • Page 130

  Config-valikon vaihtoehdot Taulukko 3. Config-valikon vaihtoehdot Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Network Wake On LAN • Disabled Määrittää järjestelmän käynnistymään, • AC only kun Ethernet-ohjain • AC and Battery vastaanottaa lähiverkkokäynnistyksen komennon. Jos valitset ”AC Only” -vaihtoehdon, lähiverkkokäynnistys (Wake on LAN) on käytössä vain, kun verkkolaite on liitetty tietokoneeseen.

 • Page 131

  Taulukko 3. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys USB UEFI BIOS Support • Disabled Ota käyttöön tai poista käytöstä • Enabled USB-levykeaseman, USB-avainmuistin ja optisen USB-aseman käynnistystuki. Always On USB • Disabled Jos valitset vaihtoehdon ”Enabled”, ulkoiset • Enabled USB-laitteet saavat virtaa USB-portista, vaikka järjestelmä...

 • Page 132

  Taulukko 3. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys sitten haluamaasi toimintonäppäintä. Toiminto vastaa vaaditun näppäimen ja Fn-näppäimen painamista samanaikaisesti. Kun painat Fn-näppäintä kahdesti, tila lukkiutuu kunnes painat Fn-näppäintä uudelleen. Display Boot Display Device • ThinkPad LCD Tämän asetuksen avulla voit valita tietokoneen •...

 • Page 133

  Taulukko 3. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Beep and Alarm Power Control Beep • Disabled Jos tämän asetuksen arvo on Enabled, tietokone antaa • Enabled äänimerkin siirtyessään virransäästötilaan ja palatessaan virransäästötilasta normaaliin toimintaan sekä verkkovirtalaitteen kytkemisen tai irrottamisen yhteydessä.

 • Page 134

  Taulukko 3. Config-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Intel Hyper-Threading • Disabled Tämän asetuksen avulla voit Technology ottaa suorittimen ytimen • Enabled loogiset lisäsuorittimet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Huomautus: AMD-mallit eivät tue tätä alivalikkoa. Security-valikon vaihtoehdot Taulukko 4. Security-valikon vaihtoehdot Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo...

 • Page 135

  Taulukko 4. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys • SMBIOS Reporting: SMBIOS data (SMBIOS-tiedot) • Enter Tämän vaihtoehdon avulla Clear Security Chip voit poistaa salausavaimen. Huomautus: Tämä vaihtoehto näkyy vain, jos Security Chip -asetuksen arvona on ”Active” (aktiivinen). Intel TXT Feature •...

 • Page 136

  Taulukko 4. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Virtualization Intel Virtualization • Disabled Jos valitset Technology ”Enabled”-vaihtoehdon, • Enabled VMM (Virtual Machine AMD-V Technology Monitor) -ohjelma pystyy käyttämään Virtualization Technology -tekniikan tarjoamia laitteiston lisäominaisuuksia. Intel VT-d Feature • Disabled Intel VT-d on ohjatun siirrännän (I/O) Intel •...

 • Page 137

  Taulukko 4. Security-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Alivalikkovaihtoehto Arvo Selitys Microphone • Disabled Jos valitset vaihtoehdon ”Enabled”, voit ottaa • Enabled mikrofonin (sisäinen, erillinen tai linjatulo) käyttöön. Anti-Theft Intel AT Module Activation • Disabled Tämän asetuksen avulla voit aktivoida Intel • Enabled AT -moduulin, joka •...

 • Page 138: Järjestelmän Uefi Biosin Päivitys

  Taulukko 5. Startup-valikon vaihtoehdot (jatkoa) Valikkovaihtoehto Arvo Selitys UEFI/Legacy Boot • Both Määrittää järjestelmän käynnistysvaihtoehdon. • UEFI Only • Both (molemmat): • Legacy Only Järjestelmä käynnistyy UEFI/Legacy Boot Priority (UEFI/Legacy-käynnistysjärjestys) -asetuksen mukaan. • UEFI Only (vain UEFI): Järjestelmä käynnistyy käyttöjärjestelmään, jossa on käytössä...

 • Page 139: Järjestelmänhallinnan Ominaisuuksien Käyttö

  Uusia ohjelmia, laitteita tai laiteajureita asennettaessa kuvaruutuun saattaa tulla sanoma, jossa kehotetaan päivittämään UEFI BIOS, jotta asennetut lisäosat tai ohjelmat toimisivat oikein. Jos haluat päivittää UEFI BIOS:in, siirry seuraavaan verkkosivustoon ja noudata näyttöön tulevia ohjeita: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Järjestelmänhallinnan ominaisuuksien käyttö Jakso on tarkoitettu erityisesti verkon pääkäyttäjille.

 • Page 140: Hallintaominaisuuksien Asetus

  työajan ulkopuolella öisin ja viikonloppuisin, mikä säästää aikaa ja parantaa tuottavuutta. Käyttäjiä ei häiritä työaikana ja lähiverkkoliikenne voidaan pitää vähäisenä. Jos tietokone käynnistetään lähiverkkokäynnistyksen (Wake on LAN) avulla, järjestelmä käyttää Network Boot -verkkokäynnistysjärjestystä. EEPROM-muistin Asset ID -alue EEPROM-muistissa oleva Asset ID -tunnustietojen alue sisältää tietoja järjestelmästä, muun muassa järjestelmän kokoonpanotiedot sekä...

 • Page 141: Luku 9. Häiriöiden Ennaltaehkäisy

  • Tarkista, että akku on ladattu ja että tietokone on kytketty sähköverkkoon. • Aloita ThinkPad Setup -ohjelma ja valitse oletusasetukset. • Käynnistä tietokone uudelleen ja aloita elvytys. • Jos elvytys toteutetaan tietolevyjen avulla, ÄLÄ poista tietolevyä asemasta, ennen kuin järjestelmä pyytää niin tekemään. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 142: Laiteajureiden Ajantasaisuuden Tarkistus

  5. Noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita ja asenna tarvittavat ohjelmat. Uusimpien ohjainten noutaminen System Update -ohjelman avulla System Update on ohjelma, jonka avulla tietokoneen ohjelmisto voidaan pitää ajantasaisena. Lenovo tallentaa päivityspaketteja palvelimiinsa, joista niitä voidaan noutaa Lenovon tukisivuston välityksellä. Päivityspaketit voivat sisältää sovelluksia, laiteajureita sekä UEFI BIOS- tai ohjelmistopäivityksiä. Kun System Update -ohjelma muodostaa yhteyden Lenovon tukisivustoon, se tunnistaa tietokoneen tyypin ja mallin sekä...

 • Page 143: Tietokoneen Hoito

  Lisätietoja System Update -ohjelman käyttämisestä on kohdassa ”System Update” sivulla 19. Tietokoneen hoito Vaikka tietokoneesi onkin kestävä laite, joka toimii luotettavasti tavallisessa työympäristössä, sen käsittelyssä kannattaa muistaa seuraavat seikat. Tässä jaksossa annettuja ohjeita noudattamalla voit käyttää tietokonettasi mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Oikeanlainen työympäristö...

 • Page 144: Tietokoneen Ulkokuoren Puhdistus

  (valmiustilaan) tai horrostilaan, ennen kuin tietojen siirto on valmis. Muutoin tiedot voivat vahingoittua. Salasanojen asetus • Älä unohda salasanoja. Jos unohdat pääkäyttäjän salasanan tai kiintolevyn salasanan, Lenovo ei voi poistaa salasanaa ja saatat joutua vaihtamaan emolevyn, kiintolevyaseman tai Solid State Drive -aseman.

 • Page 145

  2. Pyyhi näppäimistön pinta liinalla. Puhdista näppäimet yksitellen; jos pyyhit useita näppäimiä kerralla, liina saattaa takertua lähellä olevaan näppäimeen ja vahingoittaa sitä. Varmista, ettei näppäinten väliin valu nestettä. 3. Anna näppäimistön kuivua. 4. Voit poistaa näppäinten alle kertynyttä pölyä tai murusia harjalla varustetulla paineilmapuhaltimella tai puhaltamalla hiustenkuivaimella viileää...

 • Page 146

  Käyttöopas...

 • Page 147: Luku 10. Tietokoneeseen Liittyvien Ongelmien Vianmääritys

  Advanced Diagnostics -toiminnon ja vianmäärityksen tapahtumalokin. Jos Lenovo ThinkVantage Toolbox -ohjelma on käytettävissä tietokoneessa, voit ajaa ohjelman jommallakummalla seuraavista tavoista: • Windows 7: Valitse Käynnistä ➙ Ohjauspaneeli ➙ Järjestelmä ja suojaus ➙ Lenovo - Järjestelmän toimintakunto ja vianmääritys. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 148: Vianmääritys

  • Windows XP ja Windows Vista: valitse Käynnistä ➙ Kaikki ohjelmat ➙ ThinkVantage ➙ Lenovo ThinkVantage Toolbox. Kun sovellus on käynnistynyt, valitse suoritettava vianmääritystesti. Jos ongelmia havaitaan, virhesanomien vieressä näkyy ohje, joka opastaa ongelman korjaamisessa. Lisätietoja on ThinkVantage Toolbox -ohjelman ohjetoiminnossa.

 • Page 149: Näppäimistön Kastuminen

  4. Kun tietokone on sammunut, irrota siitä kaikki virtalähteet ja erillislaitteet. Poista tietokoneesta kaikki siihen lisätyt muistimoduulit. Kun ylimääräinen muistimoduuli on poistettu ja alkuperäinen muistimoduuli asennettu, toista vaihe 2. Jos tietokone ei vieläkään käynnisty, katso käyttöoppaasta, onko tietokoneeseen liitetty muita sellaisia osia, jotka käyttäjä voi itse vaihtaa.. Jos tietokone ei vieläkään käynnisty, ota yhteys asiakastukeen.

 • Page 150

  Selitys ja toimet: EEPROM-tarkistussumma on virheellinen (lohkot 0 ja 1). Emolevy on vaihdettava ja kotelossa oleva sarjanumero on määritettävä järjestelmään uudelleen. Huollata tietokone. • Sanoma: 0189: Virheellinen RFID-kokoonpanotietoalue Selitys ja toimet: EEPROM-tarkistussumma on virheellinen (lohkot 4 ja 5). Emolevy on vaihdettava ja UUID-tunnus on määritettävä...

 • Page 151: Häiriöt, Joilla Ei Ole Sanomia

  • Sanoma: EMM386-käskyä ei ole asennettu - sivukehyksen perusosoitteen asettaminen ei onnistu. Selitys ja toimet: muokkaa tiedostoa C:\CONFIG.SYS ja muokkaa rivi device = C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM muotoon device = C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS. Tallenna sitten tiedosto. • Sanoma: Lämpötilatunnistuksen häiriö Selitys ja toimet: Lämpötilatunnistin ei toimi oikein. Huollata tietokone. •...

 • Page 152: Äänimerkkivirheet

  • Tilanne: Kuvaruutu pimenee tietokoneen käytön aikana (kun tietokoneessa on virta kytkettynä). Selitys ja toimet: Käytössä on saattanut olla näytönsäästäjä tai virransäästötoiminto. Tee jompikumpi seuraavista toimista: – Lopeta näytönsäästäjä koskettamalla TrackPoint-paikannuslaitetta tai kosketuslevyä tai painamalla jotain näppäintä. – Palauta tietokone lepotilasta (valmiustilasta) tai horrostilasta normaaliin toimintaan painamalla virtakytkintä.

 • Page 153

  metriä. Jos kaapeli on kunnolla kiinni eikä liitäntäkaapeli ole liian pitkä, mutta häiriötilanne jatkuu, vaihda kaapeli. – Käytössä on oikea laiteajuri. Windows 7: 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse vaihtoehto Ohjauspaneeli. 2. Valitse Laitteisto ja äänet. 3. Valitse Laitehallinta. Jos järjestelmä pyytää pääkäyttäjän salasanaa tai vahvistusta, kirjoita salasana tai vahvista valinnat.

 • Page 154

  Langattoman LAN-yhteyden häiriö • Tilanne: Yhteyden muodostus verkkoon ei onnistu tietokoneessa olevan langattomia yhteyksiä tukevan verkkokortin avulla. Selitys ja toimet: Varmista, että asennettuna on langattoman lähiverkkoyhteyden ajurin uusin versio. Tarkista Web-sivusto ja varmista, että Access Connections -ohjelman tukeman ajurin versio on README-tiedostossa mainittu uusin versio.

 • Page 155

  2. Valitse Käynnistä ➙ Ohjauspaneeli. 3. Valitse vaihtoehto Tulostimet ja muut laitteet. 4. Valitse Bluetooth-laitteet-vaihtoehto. 5. Valitse Asetukset-välilehti. 6. Valitse vaihtoehto Lisätietoja Bluetooth-asetuksista. Huomautus: Jos käytössä on ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate -ohjelmisto, saat lisätietoja seuraavista ohjeista. Huomautus: Tarkista yhteyden tila ja varmista, ettei jokin muu Bluetooth-laite etsi parhaillaan laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden.

 • Page 156

  1. Valitse My Bluetooth Places -ohjelman valikosta View-vaihtoehto. 2. Napsauta Päivitä-painiketta. Ikkuna päivittyy, ja voit tarkistaa viimeksi yhteiskäyttöön asetetut tiedostot. Tarkista, että kohdetietokoneen yhteiskansio sisältää etsimäsi tiedostot. Tarkista, että kohdetietokoneen suojausasetukset on tehty niin, että voit tarkastella tietokoneen tiedostoja. • Tilanne: Tietokoneesta on muodostettu yhteys Bluetooth-toimintoja tukevaan tietokoneeseen, mutta verkkoa ei voi käyttää.

 • Page 157: Näppäimistö Ja Paikannuslaitteet

  • Tilanne: Kun käytössä on Ohjauspaneelin perinteinen näkymä, Ohjauspaneelissa näkyy kaksi Bluetooth-kuvaketta. Selitys ja toimet: Jos olet asentanut Microsoft Bluetooth -ohjelmiston aiemmin ja käytät ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate -ohjelmistoa, Ohjauspaneelissa saattaa olla kaksi Bluetooth-kuvaketta. Toinen on ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate -ohjelmiston Bluetooth-kokoonpanon määrityskuvake, ja toinen on Microsoft Bluetooth-ohjelmiston Bluetooth-laitekuvake.

 • Page 158: Näyttö- Ja Multimedialaitteet

  Jos häiriö ei poistu, varmista, että oikea laiteajuri on asennettu. Windows 7: 1. Valitse Käynnistä ➙ Ohjauspaneeli. Vaihda Ohjauspaneelin näyttötavan asetus Luokka asetukseksi Suuret kuvakkeet tai Pienet kuvakkeet. 2. Napsauta Näppäimistö-kuvaketta. 3. Valitse Laitteisto-välilehti. Varmista Laitteen ominaisuudet -valintaikkunassa, että laitteen tila on Tämä...

 • Page 159

  Windows 7: 1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse vaihtoehto Mukauta. 2. Napsauta vasemmalla olevaa Näyttö-vaihtoehtoa. 3. Valitse Muuta näytön asetuksia -vaihtoehto. Tarkista, että näytön erotuskyky on asetettu oikein. 4. Napsauta Lisäasetukset-painiketta. 5. Napsauta Sovitin-välilehteä. 6. Varmista, että sovitintietojen ikkunassa näkyy oikea laiteajurin nimi. Huomautus: Laiteajurin nimi määräytyy tietokoneeseen asennetun näytönohjainpiirin mukaan.

 • Page 160

  Erillisen näyttimen häiriöt • Tilanne: Erillisen näyttimen kuvaruutu on tyhjä. Selitys ja toimet: Tuo kuva näkyviin painamalla näppäinyhdistelmää Fn + F7 ja valitsemalla haluamasi näytin. Jos häiriö ei korjaannu, toimi seuraavasti: 1. Varmista erillisen näyttimen toiminta kokeilemalla näytintä toisessa tietokoneessa. 2.

 • Page 161

  Huomautus: Jos tietokone ei tunnista erillistä näytintä, napsauta Havaitse-painiketta. 4. Napsauta haluamasi näyttimen kuvaketta (Näytin-2-kuvake on erillisen näyttimen kuvake). 5. Napsauta Lisäasetukset-painiketta. 6. Valitse Näyttölaite-välilehti. Varmista näytön ominaisuusikkunassa, että näyttölaitteen tyyppi on oikea. Jos näin on, sulje ikkuna napsauttamalla OK-painiketta. Muussa tapauksessa tee seuraavat toimet.

 • Page 162

  16. Valitse näyttimen valmistaja ja malli Valmistajat- ja Mallit-luettelosta. 17. Kun ajurin päivitys on valmis, sulje ominaisuusikkuna napsauttamalla OK-painiketta. 18. Aseta näytön ominaisuusikkunassa Värit- ja Näyttöalue-asetusten arvot. 19. Napsauta OK-painiketta. • Tilanne: Tekstiä ei voi lukea, tai näyttökuva on vääristynyt. Selitys ja toimet: Varmista, että...

 • Page 163

  4. Napsauta Näytin-2-kuvaketta (erillinen näytin). 5. Valitse Laajenna nämä näytöt -vaihtoehto (usea näyttölaite). 6. Napsauta Näytin-1-kuvaketta (ensisijainen näyttölaite eli tietokoneen näyttö). 7. Valitse ensisijaisen näyttimen Tarkkuus-asetuksen arvo. 8. Napsauta Näytin-2-kuvaketta (erillinen näytin). 9. Valitse toissijaisen näyttimen Tarkkuus-asetuksen arvo. 10. Voit määrittää näyttöjen suhteellisen sijainnin toisiinsa nähden vetämällä näyttölaitteiden symboleja. Näyttölaitteiden symbolien sijainti toisiinsa nähden saa vaihdella, kunhan symbolit koskettavat toisiaan.

 • Page 164

  näytin tukee valittua näyttötilaa eli määritettyä erotuskykyä ja virkistystaajuutta. Jos näin ei ole, ota käyttöön näyttimen tukema näyttötila. Jos näytin ei tue määrittämääsi näyttötilaa, siirry näyttimen omaan asetusvalikkoon ja muuta asetuksia. Yleensä erillisessä näyttimessä on painikkeet, joiden avulla asetusvalikon saa näkyviin. Lisätietoja on näyttimen mukana toimitetuissa julkaisuissa. Äänitoimintojen häiriöt •...

 • Page 165

  6. Valitse Asetukset-vaihtoehto ja valitse sitten Lisäsäätimet-vaihtoehto. 7. Etsi mikrofonin voimakkuus -säädin ja napsauta Lisäasetukset-vaihtoehtoa. 8. Valitse Mikrofonivahvistin-valintaruutu. 9. Valitse Sulje-vaihtoehto. Huomautus: Lisätietoja äänenvoimakkuuden säädöstä on Windowsin käytönaikaisessa ohjeessa. • Tilanne: Äänenvoimakkuuden tai balanssin liukusäädintä ei voi käyttää. Selitys ja toimet: Liukusäädin saattaa näkyä kuvaruudussa harmaana. Tämä tarkoittaa sitä, että säätimen asetus määräytyy laitteiston mukaan eikä...

 • Page 166: Akku Ja Virransyöttö

  5. Toista jotakin ääntä käyttämällä musiikkiohjelmaa, kuten Windows Media Player -ohjelmaa. Varmista, että ääni kuuluu kaiuttimista. Lisätietoja on SmartAudio-ohjelman ohjetoiminnossa. Akku ja virransyöttö Tässä osiossa on tietoja yleisimmistä akkuun ja virransyöttöön liittyvistä häiriöistä. Tähän osioon kuuluu viisi ohjeaihetta: akku, verkkolaite, virta, virtapainike, käynnistys ja lepotila (valmiustila) ja horrostila.

 • Page 167

  • Noudata automaattisten käynnistystestien (POST) antamien virhesanomien sisältämiä toimintaohjeita. Jos virhesanomia tulee näkyviin käyttöjärjestelmän ladatessa työpöydän kokoonpanoa POST-testien päättymisen jälkeen, tee seuraavat toimet: 1. Siirry Lenovon tukisivustoon osoitteessa http://www.lenovo.com/support ja etsi virhesanoma ja siihen liittyvät tiedot sivustosta. Luku 10 Tietokoneeseen liittyvien ongelmien vianmääritys...

 • Page 168

  2. Siirry Microsoft Knowledge Base -sivustoon osoitteessa http://support.microsoft.com/ ja etsi virhesanoma ja siihen liittyvät tiedot sivustosta. Lepotilan (valmiustilan) ja horrostilan häiriöt • Tilanne: Tietokone siirtyy lepotilaan (valmiustilaan) odottamatta. Selitys ja toimet: Jos suoritin kuumenee liikaa, tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan (valmiustilaan) saadakseen jäähtyä.

 • Page 169: Asemat Ja Muut Tallennuslaitteet

  Jos tietokoneen siirtyminen lepotilaan (valmiustilaan) epäonnistuu, USB-porttiin liitetty laite saattaa poistua käytöstä. Jos näin käy, irrota USB-laite ja liitä se takaisin virran ollessa kytkettynä. • Tilanne: Akun varaus vähenee jonkin verran tietokoneen ollessa horrostilassa. Selitys ja toimet: Jos herätystoiminto on käytössä, tietokone kuluttaa vähäisen määrän virtaa. Kyseessä ei ole häiriö.

 • Page 170: Portit Ja Liitännät

  Jos sovellus ei vieläkään toimi oikein, ota yhteys sovelluksen myyjään tai huoltoedustajaan. Portit ja liitännät Saat tietoja yleisimmistä portteihin ja vastakkeisiin liittyvistä häiriöistä napsauttamalla seuraavia linkkejä: USB (Universal Serial Bus) -portin häiriöiden poisto • Tilanne: USB-porttiin liitetty laite ei toimi. Selitys ja toimet: Avaa Laitehallinta-ikkuna.

 • Page 171: Luku 11. Tukipalvelut

  ThinkPad-tietokoneiden verkkosivuston ohjeisiin. Tietokoneen rekisteröinti Voit rekisteröidä ThinkPad-tuotteesi siirtymällä osoitteeseen Siirry osoitteeseen http://www.lenovo.com/register. Näin viranomaiset voivat auttaa paremmin tietokoneen palautuksessa, jos se katoaa tai varastetaan. Lisäksi saat rekisteröinnin jälkeen halutessasi lisätietoja mahdollisista päivityksistä sekä teknisiä tietoja Lenovolta.

 • Page 172: Tuki- Ja Huoltopalvelut

  131. Vianmääritystiedoista tai vianmääritysohjelmien testeistä saattaa käydä ilmi, että järjestelmään on asennettava lisää laiteajureita tai muita ohjelmia tai niiden päivityksiä. Lenovo ylläpitää Internetissä useita sivustoja, joista saat uusimmat tekniset tiedot ja joista voit noutaa laiteajureita ja päivityksiä. Lenovon tukisivusto Tekniset tukitiedot ovat käytettävissä...

 • Page 173: Lisäpalvelujen Hankinta

  Lenovo-laitteesta, käyttäjä saa asianmukaisen palvelutason mukaisia huoltopalveluja koulutetulta huoltohenkilöstöltä. • Tekniset muutokset - Toisinaan käyttäjän hankkimaan laitteeseen on tehtävä muutoksia ostohetken jälkeen. Lenovo tai Lenovo-jälleenmyyjä (Lenovon luvalla) tekee valitut tekniset muutokset (EC-muutokset) laitteistoosi. Tämän tuotteen takuuseen eivät sisälly seuraavat palvelut: •...

 • Page 174

  Käyttöopas...

 • Page 175: Liite A. Tietoja Määräyksistä

  • PBAP (Phone Book Access Profile) -profiili (vain Windows 7) • VDP-Sync-profiili (vain Windows 7). Käyttöympäristö ja terveysseikat Tietokoneen langattomat kortit tuottavat radiotaajuista sähkömagneettista säteilyä muiden radiolaitteiden tapaan. Syntyvä sähkömagneettinen säteily on kuitenkin huomattavasti vähäisempää kuin monien muiden langattomia yhteyksiä käyttävien laitteiden, kuten matkapuhelimien, säteily. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 176: Langattomien Ultraconnect-antennien Sijainti

  Koska tietokoneen langattomat kortit toimivat radiosäteilyä koskevien turvastandardien ja -suositusten mukaisesti, Lenovo katsoo kyseisten korttien ja laitteiden olevan turvallisia kuluttajille. Nämä turvastandardit ja -suositukset on laadittu komiteoissa ja lautakunnissa, joiden tiedemiesjäsenet jatkuvasti tutkivat ja tulkitsevat tutkimuskirjallisuutta, ja ne ovat tiedeyhteisön yleisesti hyväksymiä.

 • Page 177: Vientiluokitusta Koskeva Huomautus

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 178: Ilmoitus Kanadalaisen Laitehyväksynnän (industry Canada) Luokan B Mukaisuudesta

  This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

 • Page 179: Ilmoitus Korean Luokan B Mukaisuudesta

  Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 180

  Käyttöopas...

 • Page 181: Liite B. Sähkö- Ja Elektroniikkalaiteromua Sekä Kierrätystä Koskevat Ilmoitukset

  Liite B. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä kierrätystä koskevat ilmoitukset Lenovo kannustaa tietotekniikkalaitteiden omistajia kierrättämään laitteensa vastuullisesti, kun niitä ei enää tarvita. Lenovo tarjoaa useita ohjelmia ja palveluja, joiden tarkoituksena on auttaa laitteiden omistajia kierrättämään tietotekniikkatuotteensa. Lisätietoa Lenovon tuotteiden kierrättämisestä on osoitteessa http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling.

 • Page 182: Kierrätykseen Liittyviä Tietoja Brasiliassa

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 183: Akkujen Kierrätykseen Liittyviä Tietoja Taiwanissa

  Tietoja oikeasta keräys- ja käsittelytavasta on osoitteessa: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Taiwanissa Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Yhdysvalloissa ja Kanadassa...

 • Page 184

  Käyttöopas...

 • Page 185: Liite C. Huomioon Otettavaa

  Liite C. Huomioon otettavaa Lenovo ei ehkä tarjoa tässä julkaisussa mainittuja tuotteita, palveluja tai ominaisuuksia kaikissa maissa. Saat lisätietoja Suomessa saatavana olevista tuotteista ja palveluista Lenovolta. Viittauksia Lenovon tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin ei pidä tulkita niin, että ainoastaan näitä tuotteita, ohjelmia tai palveluja voidaan käyttää.

 • Page 186: Tavaramerkit

  Julkaisun käyttäjien tulee tarkistaa tietojen soveltuvuus omassa erityisympäristössään. Tavaramerkit Seuraavat nimet ovat Lenovon tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel ja Intel SpeedStep ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä...

 • Page 188

  Osanumero: (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: