Download Print this page

Lenovo ThinkPad X130e User Manual

(czech) user guide.
Hide thumbs

Advertisement

Uživatelská příručka
ThinkPad X130e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X130e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X130e

 • Page 1

  Uživatelská příručka ThinkPad X130e...

 • Page 2

  • Dodatek C „Upozornění“ na stránce 165 Na webových stránkách je k dispozici aktualizovaná příručka Bezpečnostní pokyny a informace o záruce a dokument Regulatory Notice. Další informace naleznete na webové stránce http://www.lenovo.com/support po klepnutí na odkaz User Guides & Manuals (Uživatelské příručky a návody).

 • Page 3: Table Of Contents

  Lenovo Screen Reading Optimizer ..Přístupnost a pohodlí ... . Lenovo Solution Center ..Ergonomické informace ..

 • Page 4

  Webové stránky podpory Lenovo ..Instalace Intel Chipset Support pro systémy Volání Lenovo ... . . Windows 2000/XP/Vista/7 ..

 • Page 5

  20 A na fázi ... . . Dodatek C. Upozornění ..Informace o službách k produktům Lenovo na Tchaj-wanu ....

 • Page 6

  Uživatelská příručka...

 • Page 7: Důležité Informace

  žádným způsobem vystaveny zacházení, které by mohlo ohrozit provoz počítače. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 8: Důležité Bezpečnostní Instrukce

  Instrukce v tomto dokumentu nemění podmínky, za kterých jste ® počítač pořídili, ani podmínky Omezené záruky Lenovo . Další informace najdete v části „Informace o záruce“ v příručce Bezpečnostní pokyny a informace o záruce, jež je dodávaná s vaším počítačem.

 • Page 9: Stavy, Které Vyžadují Okamžitou Akci

  • Produkt nefunguje normálně při dodržování návodu k použití. Poznámka: Zjistíte-li některý z těchto případů u produktu (jako je prodlužovací šňůra) od jiného dodavatele, než je Lenovo, přestaňte daný produkt používat, dokud nezískáte od zástupce dodavatele další pokyny nebo odpovídající náhradu.

 • Page 10

  si instalovali doplňky nebo vyměňovali jednotky CRU. Při instalaci nebo výměně dílů musíte důsledně dodržovat všechny pokyny. Stav Vypnuto indikátoru napájení nemusí nezbytně znamenat, že je v produktu nulová úroveň napětí. Před sejmutím krytů ze zařízení vybaveného napájecí šňůrou se vždy přesvědčte, že je napájení...

 • Page 11

  Externí zařízení POZOR: Během doby, kdy je počítač zapnutý, nepřipojujte ani neodpojujte žádné kabely externích zařízení, kromě kabelu rozhraní USB, jinak může dojít k poškození počítače. Chcete-li zabránit potenciálnímu © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 12

  Mnoho mobilních produktů, jako jsou například přenosné počítače v provedení notebook, dále používá dobíjitelnou baterii pro napájení systému, který není momentálně zapojen v síti. Baterie od Lenovo byly testovány z hlediska kompatibility s vaším produktem a smí být nahrazovány pouze schválenými bateriemi.

 • Page 13

  Likvidace baterie musí být provedena podle místních předpisů a nařízení. Níže uvedené prohlášení se vztahuje na uživatele státu Kalifornie, USA. Informace o chloristanu; Kalifornie: Produkty obsahující lithiové baterie mohou obsahovat chloristan. Chloristanové materiály – může být nezbytné zvláštní zacházení. Viz http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 14

  Teplo a větrání produktu NEBEZPEČÍ Počítače, napájecí adaptéry a další příslušenství po zapnutí a při dobíjení baterií vytvářejí teplo. Notebooky mohou vytvářet vzhledem ke své malé velikosti velké množství tepla. Vždy dodržujte tato základní pravidla: • Když je počítač zapnutý nebo když se nabíjí baterie, může se spodní část nebo opěrka pro ruce zahřívat.

 • Page 15

  Oplachování provádějte nejméně po dobu 15 minut. Pokud po omytí přetrvávají nějaké problémy, vyhledejte lékařskou pomoc. Použití sluchátek Pokud má váš počítač jak konektor pro sluchátka, tak konektor pro audio výstup, používejte pro sluchátka vždy konektor určený pro sluchátka. © Copyright Lenovo 2011 xiii...

 • Page 16

  Používání sluchátek, která nesplňují normu ČSN EN 50332-2, může být nebezpečné, neboť taková sluchátka mohou produkovat nadměrnou úroveň akustického tlaku. Jestliže jste spolu se svým počítačem Lenovo obdrželi i sluchátka (jako sadu), můžete si být jisti, že kombinace sluchátek a počítače splňuje specifikace normy ČSN EN 50332-1. Rozhodnete-li se používat jiná...

 • Page 17: Kapitola 1. Přehled Produktu

  Tato část obsahuje následující témata: • „Pohled zepředu“ na stránce 2 • „Pohled z pravé strany“ na stránce 4 • „Pohled z levé strany“ na stránce 6 • „Pohled zespodu“ na stránce 7 • „Kontrolky stavu“ na stránce 8 © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 18: Pohled Zepředu

  Pohled zepředu Obrázek 1. Pohled zepředu na model ThinkPad X130e Bezdrátové antény UltraConnect™ (vlevo) Integrovaná kamera Bezdrátové antény UltraConnect (vpravo) Vypínač Kontrolka napájení Kontrolka stavu systému Anténa Bluetooth Vestavěný stereofonní reproduktor (pravý) ® Tlačítka zařízení TrackPoint Dotyková ploška Vestavěný stereofonní reproduktor (levý) Vestavěný...

 • Page 19

  Hlavní vypínač lze rovněž naprogramovat pomocí programu Power Manager tak, aby počítač vypínal nebo jej přepínal do spánkového (pohotovostního) režimu či do režimu hibernace. Kontrolka napájení Váš počítač má kontrolku napájení. Podrobnosti naleznete v části „Kontrolka napájení“ na stránce 10. Kontrolka stavu systému Počítač...

 • Page 20: Pohled Z Pravé Strany

  Pohled z pravé strany Obrázek 2. Pohled zprava na model ThinkPad X130e Pozice pro čtečku karet Konektor Always On USB Konektor USB Napájecí konektor Bezpečnostní zámek Pozice pro čtečku karet V závislosti na modelu vašeho počítače můžete mít k dispozici pozici pro čtečku karet. Čtečka karet podporuje následující...

 • Page 21

  Standardně platí, že i když je počítač ve spánkovém (pohotovostním) režimu, umožňuje Always On USB ® ® ® konektor po připojení nabíjet některá zařízení, např. iPod a smartphony iPhone a BlackBerry Pokud však chcete tato zařízení nabíjet, když je váš počítač v režimu spánku nebo je vypnutý, ale je k němu připojen napájecí...

 • Page 22: Pohled Z Levé Strany

  Pohled z levé strany Obrázek 3. Pohled zleva na model ThinkPad X130e Konektor monitoru Mřížka ventilátoru (pravá) Konektor HDMI Konektor USB Konektor Ethernet Kombinovaný audio konektor Konektor monitoru Konektor pro monitor slouží k připojení externího monitoru nebo projektoru k počítači.

 • Page 23: Pohled Zespodu

  • Combo audio jack nepodporuje klasický mikrofon. Další informace o zvukových zařízeních, která jsou podporována kombinovaným audio konektorem počítače, naleznete v části „Použití funkcí zvuku“ na stránce 46. Pohled zespodu Obrázek 4. Pohled zespodu na model ThinkPad X130e Baterie Pozice karty SIM Pozice karty WWAN Pozice paměti...

 • Page 24: Kontrolky Stavu

  Pozice karty SIM Je-li váš počítač vybaven funkcí bezdrátového připojení k síti WAN (Wide Area Network), počítač může k navázání připojení k této síti vyžadovat kartu SIM (Subscriber Identification Module). V závislosti na zemi dodávky již může být karta SIM nainstalována ve slotu karty SIM. Pozice paměti Velikost paměti počítače můžete zvýšit instalací...

 • Page 25

  Indikátory stavu systému Kontrolka, která je součástí loga ThinkPad na vnější straně víka vašeho počítače a opěrky pro ruce, je indikátor stavu systému: ukazuje, zda je počítač ve spánkovém (pohotovostním) režimu, v režimu hibernace nebo v normálním režimu. Význam kontrolky je následující: •...

 • Page 26: Nalezení Důležitých Informací O Produktu

  Kontrolka napájení Váš počítač je vybaven kontrolkou, která ukazuje stav napájení. Význam kontrolky je následující: • Zelená: Napájecí adaptér je připojen. Je-li k počítači připojena baterie, je nabitá, jestliže kontrolka svítí zeleně. • Vypnuto: Napájecí adaptér není připojen. Nalezení důležitých informací o produktu V této části naleznete informace, které...

 • Page 27: Štítek S Modelem A Typem Zařízení

  Štítek s modelem a typem zařízení Štítek s typem a modelem počítače označuje váš počítač. Když se obracíte na Lenovo s žádostí o pomoc, štítek s typem a modelem počítače pomáhá technikům k rychlejší identifikaci vašeho počítače a zajišťuje rychlejší servis.

 • Page 28: Štítek S Certifikátem Pravosti

  Není-li v počítači zabudována karta PCI Express Mini pro bezdrátovou síť WAN, lze ji instalovat. Postupujte dle „Instalace a výměna karty PCI Express Mini pro bezdrátové připojení k síti LAN/WiMAX“ na stránce 83 nebo „Instalace a výměna karty PCI Express Mini pro bezdrátové připojení k síti WAN“ na stránce 87. Štítek s Certifikátem pravosti Štítek s Certifikátem pravosti předinstalovaného operačního systému obsahuje ID produktu a produktový...

 • Page 29: Technické údaje

  Paměť • Double data rate 3 synchronous dynamic random access memory (DDR3 SDRAM) Disková jednotka • 2,5palcový (7 mm vysoký) pevný disk • 2,5 " (7 mm vysoký) disk SSD Displej Barevný displej s technologií TFT. • Velikost: 11,6" (295 mm) •...

 • Page 30: Provozní Prostředí

  • Šířka: 293,4 mm (11,6") • Hloubka: 216 mm (8,5 ") • Výška: 32,8 mm (1,3 ") Vytvářené teplo • Maximálně 65 W (222 Btu/h) Napájecí zdroj (adaptér napájení) • Vstup se sinusovým průběhem, 50 až 60 Hz • Vstupní parametry adaptéru napájení: 100 až 240 V, 50 až 60 Hz Baterie •...

 • Page 31: Software A Technologie Thinkvantage

  Software a technologie ThinkVantage Společnost Lenovo na vaše PC předinstalovala užitečné softwarové aplikace, které vám pomohou v začátcích, na cestách i později během práce na počítači. Společnost Lenovo pro váš počítač nabízí řešení zvýšeného zabezpečení, bezdrátového připojení, migrace dat a mnoho dalších.

 • Page 32

  část a potom na odpovídající zelený text. Poznámka: Jestliže potřebnou aplikaci nenaleznete v Ovládacích panelech, otevřete okno aplikace Lenovo ThinkVantage Tools a poklepejte na šedě zobrazenou ikonu aplikace, kterou potřebujete. Tím ji nainstalujete. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení instalace se ikona aplikace aktivuje a aplikace se objeví...

 • Page 33: Access Connections

  Lenovo Solution Center Poznámka: Ve vašem počítači je v závislosti na datu jeho výroby nainstalován buď program Lenovo Solution Center, nebo Lenovo ThinkVantage Toolbox, s nimiž můžete diagnostikovat problémy počítače. Další informace o programu Lenovo ThinkVantage Toolbox naleznete v části „Lenovo ThinkVantage Toolbox“ na stránce 18.

 • Page 34: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  Lenovo ThinkVantage Toolbox Poznámka: Ve vašem počítači je v závislosti na datu jeho výroby nainstalován buď program Lenovo Solution Center, nebo Lenovo ThinkVantage Toolbox, s nimiž můžete diagnostikovat problémy počítače. Další informace o programu Lenovo Solution Center naleznete v části „Lenovo Solution Center“.

 • Page 35: Presentation Director

  Program ThinkVantage Productivity Center nabízí integrované uživatelské rozhraní, které vám pomůže s instalací, s pochopením funkcí a se zdokonalením počítače. Poskytuje vám přístup k ostatním technologiím ThinkVantage, umožňuje zobrazovat zprávy od Lenovo a provádět nejčastěji používané úlohy, jako je např. konfigurace zařízení, konfigurace bezdrátové sítě a správa a údržba počítače.

 • Page 36

  Uživatelská příručka...

 • Page 37: Kapitola 2. Použití Počítače

  „Použití čtečky karet“ na stránce 49 Registrace počítače Po registraci počítače jsou informace uloženy do databáze, díky které vás může společnost Lenovo kontaktovat v případě stažení produktu z prodeje či jiného vážného problému. V některých zemích navíc registrovaným uživatelům nabízí rozšířené služby a výhody.

 • Page 38: Speciální Klávesy A Tlačítka

  Je pro vás obtížné připojit se na různých místech? • Potřebujete-li vyřešit problémy s bezdrátovým připojením, podívejte se na webovou stránku http://www.lenovo.com/support/faq. • Využijte síťových funkcí prostřednictvím programu Access Connections. • Další informace o využití bezdrátových funkcí počítače najdete v části „Bezdrátová připojení“ na stránce •...

 • Page 39

  Tlačítka ovládání hlasitosti • Fn+Esc: Vypnutí reproduktorů • Fn+F1: Snížení hlasitosti reproduktorů • Fn+F2: Zvýšení hlasitosti reproduktorů Pokud vypnete zvuk a následně vypnete počítač, zůstane zvuk vypnut i po opětovném zapnutí počítače. Chcete-li zapnout zvuk, stiskněte klávesy pro Zvýšení hlasitosti reproduktorů nebo Snížení hlasitosti reproduktorů.

 • Page 40

  Informace o využití bezdrátových funkcí najdete v části „Bezdrátová připojení“ na stránce 35. Nastavení kamery a zvuku • Fn+F6 Stisknete-li klávesy Fn+F6, otevře se okno nastavení kamery a zvuku, v němž je zobrazen i náhled obrazu kamery. V tomto okně je možné měnit nastavení kamery a zvuku. Poznámka: Oblast nastavení...

 • Page 41

  Funkce ovládání jasu • Fn+F8 Snížení jasu displeje pomocí kombinace kláves Fn+F8. Displej počítače se ztmaví. Účelem je dočasná změna úrovně jasu displeje. Chcete-li změnit výchozí úroveň jasu, změňte nastavení Možnosti napájení nebo použijte program Power Manager. • Fn+F9 Zvýšení jasu displeje pomocí kombinace kláves Fn+F9. Displej počítače se zesvětlí.

 • Page 42: Klávesa Windows A Aplikační Klávesa

  Klávesa Windows a aplikační klávesa Klávesa Windows Stiskem této klávesy skryjete nebo zobrazíte nabídku Start systému Windows. Jestliže stisknete tuto klávesu současně v kombinaci s jinou klávesou, zobrazí se okno Vlastnosti systému nebo Počítač (ve Windows XP okno Tento počítač). Podrobnosti získáte v nápovědě operačního systému Windows.

 • Page 43: Použití Polohovacího Zařízení Trackpoint

  • Nastavte zařízení TrackPoint jako hlavní polohovací zařízení a zakažte dotykovou plošku. • Nastavte dotykovou plošku jako hlavní polohovací zařízení a zakažte zařízení TrackPoint. Změna nastavení programu UltraNav Nastavení programu UltraNav můžete změnit klepnutím na kartu UltraNav v okně vlastností myši. Toto okno otevřete takto: •...

 • Page 44: Použití Dotykové Plošky

  Přizpůsobení zařízení TrackPoint Polohovací zařízení TrackPoint a jeho tlačítka můžete přizpůsobit takto: • Přepněte funkce levého a pravého tlačítka. • Změňte citlivost zařízení TrackPoint. • Povolte funkci lupy. • Povolte funkci posouvání pomocí zařízení TrackPoint. • Povolte tipy k posouvání pomocí zařízení TrackPoint. Výměna čepičky Čepička na konci kolíku zařízení...

 • Page 45: Chování Zařízení Ultranav A Externí Myši

  Použití vícedotykové dotykové plošky Dotyková ploška vašeho počítače podporuje ovládání více dotyky, které můžete využít při prohlížení internetu nebo čtení či úpravě dokumentů například k přibližování či oddalování, posouvání nebo přetáčení stránky dvěma prsty. Podrobnosti získáte v nápovědě programu UltraNav. Přizpůsobení...

 • Page 46: Přidání Ikony Ultranav Do Hlavního Panelu

  Poznámka: Můžete také otevřít okno s vlastnostmi programu UltraNav klepnutím na ikonu UltraNav v hlavním panelu. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Přidání ikony UltraNav do hlavního panelu“ na stránce 30. Přidání ikony UltraNav do hlavního panelu Abyste mohli snadno přistupovat k funkcím programu UltraNav, můžete přidat ikonu UltraNav do hlavního panelu.

 • Page 47: Použití Napájecího Adaptéru

  Použití napájecího adaptéru Energie pohánějící váš počítač může přicházet buď z vestavěné lithium-ion (Li-ion) baterie dodané s vaším počítačem, nebo ze zásuvky prostřednictvím napájecího adaptéru. Jestliže používáte napájecí adaptér, baterie se automaticky nabíjí. Napájecí adaptér se skládá ze dvou základních komponent: 1.

 • Page 48: Režimy úspory Energie

  2. Používejte baterii tak dlouho, dokud nebude zcela vybitá – kontrolka stavu baterie začne blikat oranžově. • Vždy používejte funkce správy napájení, jako jsou režimy napájení, vypínání obrazovky, spánkový (pohotovostní) režim nebo hibernace. Režimy úspory energie Existuje několik režimů, které můžete kdykoliv použít k úspoře energie. V této části jsou představeny jednotlivé...

 • Page 49: Jak Zacházet S Baterií

  • Baterii ukládejte mimo dosah dětí. Baterie je spotřební zboží. Pokud se vaše baterie začne příliš rychle vybíjet, vyměňte ji za novou baterii typu doporučeného Lenovo. Další informace týkající se výměny baterie vám sdělí servisní středisko. Kapitola 2. Použití počítače...

 • Page 50: Připojení K Síti

  NEBEZPEČÍ Neupusťte ji, nemačkejte, nepropíchávejte, ani ji nevystavujte násilnému zacházení. Nesprávné zacházení s baterií může způsobit, že se baterie přehřeje, dojde k „úniku plynu“ z baterie nebo baterie vzplane. Je-li baterie poškozena nebo zjistíte-li, že baterie teče nebo že se na jejích kontaktech usazuje cizorodý...

 • Page 51: Bezdrátová Připojení

  NEBEZPEČÍ Počítač má konektor Ethernet. Chcete-li předejít nebezpečí elektrického šoku, nepřipojujte ke konektoru sítě Ethernet telefonní kabel. Bezdrátová připojení Bezdrátové připojení znamená přenos dat bez použití kabelů, pouze pomocí rádiových vln. Podle použité frekvence přenosu dat, pokryté oblasti a typu zařízení pro přenos dat vám mohou být dostupné...

 • Page 52

  • Abyste dosáhli nejvyšší možné kvality bezdrátového připojení, otevřete displej svého počítače v úhlu mírně přes 90 stupňů. • Pokud zároveň s funkcí Bluetooth používáte i funkci bezdrátového připojení (standard 802.11) počítače, může být rychlost přenosu dat omezena a výkon bezdrátového připojení snížen. Nastavení...

 • Page 53

  1. Klepněte na Start ➙ Ovládací panely. 2. Klepněte na Hardware a zvuk. 3. Klepněte na Zařízení a tiskárny. Data na zařízení podporující funkci Bluetooth odešlete takto: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na data, která chcete odeslat. 2. Vyberte položku Odeslat na ➙ Zařízení Bluetooth. Další...

 • Page 54

  1. Stiskem kláves Fn+F5 spusťte funkci Bluetooth. 2. Klepněte na Start ➙ Ovládací panely. 3. Klepněte na Tiskárny a jiný hardware. 4. Klepněte na Zařízení Bluetooth. 5. Klepněte na kartu Možnosti. 6. Klepněte na Další informace o nastavení funkce Bluetooth. Použití...

 • Page 55

  • Nalezení konkrétního zařízení s Bluetooth, které si přejete použít a konfigurovat služby na tomto zařízení • Konfigurace zařízení s Bluetooth na vašem počítači, která jsou k dispozici pro vzdálené služby • Konfigurace názvu a typu zařízení počítače Pokročilá konfigurace má tyto funkce: •...

 • Page 56

  3. Zadejte C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (nebo určete úplnou cestu k souboru setup.exe, který jste stáhli z adresy http://www.lenovo.com/support). Poté klepněte na tlačítko OK. 4. Klepněte na tlačítko Další. 5. Vyberte Souhlasím s podmínkami uvedenými v licenční smlouvě a poté klepněte na tlačítko Další.

 • Page 57

  Kontrola stavu bezdrátového připojení Access Connections Gauge (Windows 7) Je-li váš počítač vybaven systémem Windows 7, zobrazuje ikona programu Access Connections Gauge v hlavním panelu sílu signálu a stav bezdrátového připojení. Poznámka: Chcete-li zobrazit ikonu Access Connections Gauge v hlavním panelu, přečtěte si nápovědu v programu Access Connections.

 • Page 58: Používání Projektoru Nebo Externího Monitoru

  Napájení bezdrátové sítě je zapnuto. Žádná asociace. Napájení bezdrátové sítě je zapnuto. Žádný signál. Napájení bezdrátové sítě je zapnuto. Síla signálu bezdrátového připojení je vynikající. Napájení bezdrátové sítě je zapnuto. Síla signálu bezdrátového připojení je na mezní úrovni. Napájení bezdrátové sítě je zapnuto. Síla signálu bezdrátového připojení je nízká. Chcete-li zvýšit úroveň...

 • Page 59: Připojení Externího Monitoru

  Změna velikosti písma Velikost písma změníte takto: V operačním systému Windows 7: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a klepněte na tlačítko Přizpůsobit. 2. Klepněte vlevo na volbu Zobrazení. 3. Vyberte přepínač Střední nebo Větší. 4. Klepněte na volbu Použít. Změny se projeví poté, co se odhlásíte. V operačním systému Windows XP: 1.

 • Page 60

  Poznámky: • Neměňte výstupní umístění zobrazení během vykreslování pohyblivého obrazu, například při přehrávání filmu, hraní her nebo během obchodní prezentace. Před změnou výstupního umístění zobrazení zavřete aplikaci nebo změňte režim zobrazení před otevřením souboru MPEG, který chcete přehrát. • Pokud připojujete externí monitor podporující pouze režim VGA (rozlišení 640 × 480), nezobrazujte výstup současně...

 • Page 61: Nastavení Prezentace

  6. Klepněte na tlačítko Upřesnit. 7. Klepněte na kartu Monitor. Zkontrolujte okno s informacemi o monitoru a ujistěte se, že je nastaven správný typ monitoru. Pokud ano, klepněte na tlačítko OK a okno se zavře; jinak postupujte následovně. 8. Pokud se zobrazí více než dva monitory, zvolte Výchozí monitor. 9.

 • Page 62: Použití Barevných Profilů

  Přehrávání zvuku Váš projektor může mít jeden nebo více vstupních konektorů pro zvuk. Abyste mohli přehrávat zvuk, musíte k těmto konektorům připojit kombinovaný audio jack pomocí audio kabelu (běžně k zakoupení). Použití barevných profilů Tento displej nabízí barevné profily, které mohou pracovat s funkcí Microsoft Image Color Management (ICM).

 • Page 63: Použití Integrované Kamery

  - Klepněte na Start ➙ Ovládací panely ➙ Zvuky, řeč a zvuková zařízení ➙ Zvuky a zvuková zařízení. Otevře se okno Zvuk a vlastnosti zvukových zařízení. - Klepněte na kartu Zvuk a poté klepněte na tlačítko Hlasitost v nabídce Přehrávání zvuku nebo Záznam zvuku.

 • Page 64

  Funkci Rozšířená plocha můžete použít bez jakýchkoliv změn nastavení. Pokud funkce nefunguje, zapněte ji pomocí pokynů v části „Zapnutí funkce Rozšířená plocha“ na stránce 48. Doporučení pro používání funkce Rozšířená plocha • Chcete-li v režimu Rozšířená plocha zobrazit obraz přes celou obrazovku v systému DOS, zobrazí se obrazovka DOS pouze na primárním displeji.

 • Page 65: Použití čtečky Karet

  2. Připojte externí monitor ke konektoru monitoru a poté připojte monitor do elektrické zásuvky. 3. Zapněte externí monitor a počítač. 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevřete okno Vlastnosti zobrazení. 5. Klepněte na kartu Nastavení a klepněte na ikonu Monitor-2. 6.

 • Page 66

  Uživatelská příručka...

 • Page 67: Kapitola 3. Vy A Váš Počítač

  Protože se svým počítačem můžete pracovat na mnoha místech, je důležité, abyste neustále věnovali pozornost správné poloze, správnému osvětlení a správnému sezení. Budete-li těmto doporučením věnovat pozornost, můžete pracovat výkonněji a pohodlněji. Lenovo poskytuje nejnovější informace a technologie postiženým zákazníkům. Informace o přístupnosti poskytují přehled o snahách v této oblasti. Ergonomické informace Práce ve virtuální...

 • Page 68: Přizpůsobení Počítače Vašim Potřebám

  Funkce ThinkPad zvyšující pohodlí: Existují snadno použitelné funkce ThinkPad, které vám pomohou využívat počítač pohodlněji. Informace o přístupnosti Lenovo usnadňuje invalidním zákazníkům přístup k informacím a technologiím. Následující informace umožňují uživatelům s postižením sluchu, zraku nebo hybnosti efektivně pracovat s počítačem. Uživatelská příručka...

 • Page 69: Cestování S Vaším Počítačem

  Podpůrné technologie umožňují invalidním uživatelům přístup k informacím vhodným způsobem. Některé z těchto technologií jsou již obsaženy ve vašem operačním systému. Další lze zakoupit od různých dodavatelů nebo k nim můžete přistupovat prostřednictvím internetu. Podpůrné technologie Některé podpůrné technologie lze získat pomocí programu doplňků pro přístupnost. Počet možných doplňků závisí...

 • Page 70: Cestovní Příslušenství

  3. Nosíte-li u sebe napájecí adaptér, odpojte od něj napájecí kabel, aby nedošlo k jeho poškození. Rady na cesty letadlem Berete-li si s sebou počítač do letadla, pročtěte si rady na cesty. Upozornění: • Chcete-li používat počítač na palubě nebo využívat bezdrátových služeb (např. internet a Bluetooth), zkontrolujte dostupnost této služby v letadle ještě...

 • Page 71: Kapitola 4. Zabezpečení

  Viz pokyny dodané s mechanickým zámkem. Poznámka: Jste zodpovědní za posouzení, výběr a implementaci zámkových zařízení a bezpečnostních funkcí. Společnost Lenovo neposkytuje žádný komentář, posouzení či záruku na funkce, kvalitu a výkon zámkových zařízení a bezpečnostních funkcí. Používání hesel Pomocí...

 • Page 72: Hesla A Spánkový (pohotovostní) Režim

  Hesla a spánkový (pohotovostní) režim. Pokud jste nastavili hesla a přepnuli počítač do spánkového (pohotovostního) režimu, postup pro pokračování v práci bude vypadat takto: • Při pokračování práce nebudete vyzváni k zadáni hesla. • Pokud má některá jednotka pevného disku nebo jednotka SSD nastaveno heslo pevného disku, disk se při pokračování...

 • Page 73: Heslo Pevného Disku

  Poznámka: Je dobré si heslo pro spuštění poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud heslo zapomenete, je nutné odnést počítač k prodejci nebo obchodnímu zástupci společnosti Lenovo, kde heslo zruší. 11. Okno upozornění Setup Notice opustíte stisknutím klávesy F10. Změna nebo odstranění hesla pro spuštění...

 • Page 74

  Upozornění: Je dobré si hesla poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud uživatelské heslo nebo uživatelské i hlavní heslo zapomenete, společnost Lenovo nebude vaše hesla resetovat ani neobnoví data z jednotky pevného disku. Je třeba doručit počítač autorizovanému prodejci společnosti Lenovo nebo obchodnímu zástupci a jednotka pevného disku bude vyměněna.

 • Page 75: Heslo Administrátora

  se okno s upozorněním Setup Notice. Okno upozornění Setup Notice opustíte stisknutím klávesy F10. Uživatelská hesla pevného disku budou odstraněna. Heslo pevného disku User + Master změníte nebo odeberete vybráním položky User HDP nebo Master HDP. Pokud vyberete položku User HDP, postupujte takto: •...

 • Page 76

  Upozornění: Je dobré si heslo poznamenat a uložit na bezpečném místě. Pokud jste zapomněli heslo administrátora, společnost Lenovo toto heslo neobnoví. Je třeba doručit počítač autorizovanému prodejci společnosti Lenovo nebo obchodnímu zástupci a základní deska bude vyměněna. Budete potřebovat doklad o koupi počítače a bude vám účtován poplatek za práci a díly.

 • Page 77: Zabezpečení Pevného Disku

  • Použijte příkaz Odstranit. • Zformátujte pevný disk nebo jednotku SSD pomocí příslušného softwaru. • Pomocí programu pro obnovu poskytovaného společností Lenovo uveďte jednotku pevného disku nebo jednotku SSD zpět do výchozího stavu z výroby. Tyto operace však jen změní přiřazení souborů dat. Nesmažou samotná data. Jinými slovy, proces obnovení...

 • Page 78: Použití Bran Firewall

  Počítač je dodáván s předinstalovaným antivirovým softwarem, který slouží k hledání a odstraňování virů. Antivirový program je navržen tak, aby pomáhal hledat a odstraňovat viry. Lenovo poskytuje na počítači plnou verzi antivirového softwaru s licencí na 30 dní zdarma. Po 30 dnech je nutné licenci obnovit, abyste dále dostávali aktualizace antivirového programu.

 • Page 79: Kapitola 5. Obnova - Přehled

  Kapitola 5. Obnova – přehled Tato kapitola popisuje prostředky obnovy, které poskytuje Lenovo. Poznámka: Ke konektoru USB můžete připojit USB jednotku CD nebo DVD. Tato kapitola obsahuje následující části: • „Vytvoření a použití média pro obnovu“ na stránce 63 •...

 • Page 80: Vytvoření Média Pro Obnovu

  USB. V systému Windows XP lze vytvořit médium pro obnovu pouze na discích, proto se tato operace nazývá „vytvoření disků Product Recovery.“ • V systému Windows 7 vytvoříte média pro obnovu klepnutím na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery Discs. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

 • Page 81: Provádění Operací Zálohování A Obnovy

  • Zálohu provedete v systému Windows 7 pomocí programu Rescue and Recovery takto: 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy. Otevře se program Rescue and Recovery.

 • Page 82: Použití Pracovní Plochy Rescue And Recovery

  3. Klepněte na ikonu Restore your system from a backup. 4. Obnovu dokončete podle pokynů na obrazovce. • Obnovu provedete v systému Windows XP pomocí programu Rescue and Recovery takto: 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ ThinkVantage ➙...

 • Page 83: Vytvoření A Použití Záchranného Média

  • Záchranné médium vytvoříte v systému Windows 7 takto: 1. Na pracovní ploše operačního systému Windows klepněte na Start ➙ Všechny programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené možnosti zálohování a obnovy. Otevře se program Rescue and Recovery. 2. V hlavním okně programu Rescue and Recovery klepněte na Launch advanced Rescue and Recovery.

 • Page 84: Použití Záchranného Média

  Použití záchranného média Tato část popisuje použití vytvořeného záchranného média. • Pokud jste vytvořili záchranné médium na disku, následující instrukce popisují použití vytvořeného záchranného média: 1. Vypněte počítač. 2. Po zapnutí počítače opakovaně tiskněte a uvolňujte klávesu F12. Až se zobrazí okno nabídky Startup Device Menu, uvolněte klávesu F12.

 • Page 85: Řešení Problémů S Obnovou

  Upozornění: Pokud potřebujete aktualizované ovladače zařízení, nestahujte je z webové stránky Windows Update. Obstarejte si je od společnosti Lenovo. Další informace naleznete v části „Zajištění aktuálnosti ovladačů zařízení“ na stránce 122. Řešení problémů s obnovou Nelze-li spustit pracovní...

 • Page 86

  Uživatelská příručka...

 • Page 87: Kapitola 6. Výměna Zařízení

  • Nepokládejte díl na kryt počítače ani na jiný kovový povrch. Výměna baterie Než začnete, vytiskněte si tyto pokyny. Systém nemusí podporovat baterie, které společnost Lenovo nevyrobila nebo neschválila k použití. Tyto systémy budou pokračovat v procesu zavádění, je však možné, že výrobcem neschválené baterie se nebudou dobíjet.

 • Page 88

  Nezbytné předpoklady NEBEZPEČÍ Nesprávnou výměnou baterie může vzniknout nebezpečí výbuchu. Baterie obsahuje malé množství škodlivých látek. Abyste vyloučili možnost úrazu: • Nahraďte baterii jen doporučeným typem baterie. • Chraňte baterii před ohněm. • Nevystavujte baterii nadměrným teplotám. • Chraňte baterii před vodou a deštěm. •...

 • Page 89: Výměna Jednotky Ssd Nebo Jednotky Pevného Disku

  Výměna jednotky SSD nebo jednotky pevného disku Jednotku SSD nebo jednotku pevného disku můžete vyměnit za novou, kterou lze zakoupit u prodejce produktů společnosti Lenovo nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo. Chcete-li vyměnit jednotku SSD nebo jednotku pevného disku, přečtěte si následující nezbytné předpoklady.

 • Page 90

  2. Zavřete displej počítače a počítač otočte. 3. Vyjměte baterii. Další informace o vyjmutí baterie naleznete v části „Výměna baterie“ na stránce 71. 4. Uvolněte šrouby , které zajišťují dvířka jednotky SSD nebo jednotky pevného disku , a poté dvířka jednotky SSD nebo jednotky pevného disku odstraňte.

 • Page 91

  6. Jednotku SSD nebo jednotku pevného disku vyjměte zvednutím její levé strany. 7. Vložte novou jednotku SSD nebo jednotku pevného disku z pravé strany, jak ukazuje následující obrázek. Kapitola 6. Výměna zařízení...

 • Page 92: Výměna Paměťového Modulu

  8. Zasuňte jednotku SSD nebo jednotku pevného disku pevně do konektoru a poté znovu nainstalujte šrouby 9. Vraťte kryt na místo a zavřete kryt . Poté utáhněte šrouby 10. Vložte zpět baterii. Další informace o opětovné instalaci baterie najdete v části „Výměna baterie“ na stránce 71.

 • Page 93

  Upozornění: Než začnete s instalací paměťového modulu, dotkněte se kovového stolu nebo uzemněného kovového předmětu. Tím dojde k vybití náboje statické elektřiny vašeho těla. Statická elektřina by mohla paměťový modul poškodit. Výměna paměti v pozici pod klávesnicí 1. Vypněte počítač a odpojte od něj adaptér napájení a všechny kabely. 2.

 • Page 94

  7. Konec opatřený zářezem nasměrujte k okraji patice s kontaktní ploškou, a poté paměťový modul vložte do pozice pod úhlem 20 stupňů. Pak jej pevně zatlačte na místo 8. Přiklopte paměťový modul směrem dolů, aby zapadl na místo. 9. Ujistěte se, že paměťový modul pevně sedí v pozici a že s ním nelze snadno pohnout. 10.

 • Page 95: Výměna Klávesnice

  Výměna klávesnice Pomocí níže uvedeného postupu můžete vyměnit stávající klávesnici za novou, kterou je možné zakoupit. Nezbytné předpoklady NEBEZPEČÍ Během elektrických bouří nezapojujte kabel do telefonní zásuvky ve zdi, ani jej nevytahujte ze zásuvky. NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích šňůrách, telefonních a datových kabelech je nebezpečný. Abyste předešli úrazu způsobenému elektrickým proudem, odpojte kabely před otevřením krytu této pozice.

 • Page 96

  5. Odstraňte šrouby. 6. Silnějším zatlačením ve směru šipek na obrázku uvolněte přední stranu klávesnice. Klávesnice se mírně pootevře Uživatelská příručka...

 • Page 97

  7. Odpojte kabely vytažením konektorů směrem vzhůru. Nyní je klávesnice odstraněna. Instalace klávesnice 1. Připojte kabely přiklopením konektorů směrem dolů. Kapitola 6. Výměna zařízení...

 • Page 98

  2. Vložte klávesnici. Ujistěte se, že zadní hrana klávesnice je pod rámem, jak ukazují šipky. 3. Zasuňte klávesnici, jak ukazují šipky. Uživatelská příručka...

 • Page 99: Instalace A Výměna Karty Pci Express Mini Pro Bezdrátové Připojení K Síti Lan/wimax

  4. Zašroubujte zpět šrouby. 5. Vraťte kryt na místo a zavřete kryt . Poté utáhněte šrouby 6. Vložte zpět baterii. Další informace o opětovné instalaci baterie najdete v části „Výměna baterie“ na stránce 71. 7. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér a kabely. Potom počítač zapněte. Instalace a výměna karty PCI Express Mini pro bezdrátové...

 • Page 100

  Nezbytné předpoklady NEBEZPEČÍ Během elektrických bouří nezapojujte kabel do telefonní zásuvky ve zdi, ani jej nevytahujte ze zásuvky. NEBEZPEČÍ Elektrický proud v napájecích šňůrách, telefonních a datových kabelech je nebezpečný. Abyste předešli úrazu způsobenému elektrickým proudem, odpojte kabely před otevřením krytu této pozice. Upozornění: Než...

 • Page 101

  5. Je-li v balení s novou kartou obsažen nástroj pro vyjímání konektorů, použijte jej k odpojení kabelů od karty. Pokud takový nástroj obsažen není, konektory uchopte prsty a kabely jemně vytáhněte. 6. Vyšroubujte šroub . Karta povyskočí ven . Vyjměte kartu. Kapitola 6.

 • Page 102

  7. Přiložte kontakty nové karty PCI Express Mini na odpovídající pozici. Přiklopte kartu, aby zapadla na místo . Zajistěte kartu pomocí šroubu 8. Připojte oba kabely k nové kartě PCI Express Mini. Připojte šedý kabel ke konektoru označenému na kartě jako „MAIN“ nebo „M“ a černý kabel ke konektoru označenému jako „AUX“ nebo „A.“ 9.

 • Page 103: Instalace A Výměna Karty Pci Express Mini Pro Bezdrátové Připojení K Síti Wan

  10. Vložte zpět baterii. Další informace o opětovné instalaci baterie najdete v části „Výměna baterie“ na stránce 71. 11. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér a kabely. Potom počítač zapněte. Instalace a výměna karty PCI Express Mini pro bezdrátové připojení k síti WAN Některé...

 • Page 104

  5. Je-li v balení s novou kartou obsažen nástroj pro vyjímání konektorů, použijte jej k odpojení kabelů od karty. Pokud takový nástroj obsažen není, konektory uchopte prsty a kabely jemně vytáhněte. Poznámka: V závislosti na konfiguraci systému vašeho počítače může mít karta jen jeden konektor. Uživatelská...

 • Page 105

  6. Vyšroubujte šroub . Karta povyskočí ven . Vyjměte kartu. 7. Přiložte kontakty nové karty PCI Express Mini Card na odpovídající pozici v patici . Přiklopte kartu, aby zapadla na místo. Zajistěte kartu pomocí šroubu Kapitola 6. Výměna zařízení...

 • Page 106: Výměna Karty Sim

  8. Připojte oba kabely k nové kartě PCI Express Mini. Poznámka: Připojte červený kabel ke konektoru označenému na kartě jako „MAIN“ nebo „M“ a modrý kabel ke konektoru označenému jako „AUX“ nebo „A.“ 9. Vraťte kryt na místo , zavřete kryt a potom utáhněte šrouby 10.

 • Page 107

  Pokud v balení najdete atrapu karty, je karta SIM již nainstalována ve slotu karty SIM a není třeba provádět další instalaci. Poznámka: Kartu SIM lze poznat podle čipu IC na jedné straně karty. Pokyny k výměně Kartu SIM vyměníte takto: 1.

 • Page 108: Výměna Záložní Baterie

  6. Vložte novou kartu SIM pevně do pozice 7. Zavřete dvířka karty SIM tak, aby zapadla na své na místo. 8. Vložte zpět baterii. Další informace o opětovné instalaci baterie najdete v části „Výměna baterie“ na stránce 71. 9. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér a kabely. Potom počítač zapněte. Výměna záložní...

 • Page 109

  Nezbytné předpoklady NEBEZPEČÍ Nesprávná výměna záložní baterie může vést ke vzniku nebezpečí výbuchu. Záložní baterie obsahuje malé množství škodlivých látek. Abyste vyloučili možnost úrazu: • Nahraďte baterii jen doporučeným typem baterie. • Chraňte baterii před ohněm. • Nevystavujte baterii nadměrným teplotám. •...

 • Page 110

  5. Odpojte konektor . Poté vyjměte záložní baterii Instalace záložní baterie 1. Nainstalujte záložní baterii . Poté připojte konektor 2. Vraťte kryt na místo , zavřete kryt a potom utáhněte šrouby Uživatelská příručka...

 • Page 111

  3. Vložte zpět baterii. Další informace o opětovné instalaci baterie najdete v části „Výměna baterie“ na stránce 71. 4. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér a kabely. Potom počítač zapněte. Kapitola 6. Výměna zařízení...

 • Page 112

  Uživatelská příručka...

 • Page 113: Kapitola 7. Rozšíření Funkcí Počítače

  Patří mezi ně paměti, úložná zařízení, síťové adaptéry, napájecí adaptéry, tiskárny, skenery, klávesnice, myši a další. U společnosti Lenovo můžete přes internet nakupovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Stačí vám k tomu připojení k internetu a kreditní karta.

 • Page 114

  Uživatelská příručka...

 • Page 115: Kapitola 8. Pokročilá Konfigurace

  Rescue and Recovery. • Pokud na své jednotce pevného disku nemůžete najít potřebné doplňkové soubory, ovladače zařízení nebo aplikační software, případně chcete-li získat nejnovější aktualizace, navštivte webovou stránku ThinkPad na adrese http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Dříve než začnete Před instalací operačního systému postupujte takto: •...

 • Page 116: Instalace Operačního Systému Windows 7

  8. Nainstalujte potřebné ovladače zařízení. Viz „Instalace ovladačů zařízení“ na stránce 104. Instalace oprav registru Windows 7 Chcete-li instalovat tyto opravy registru, navštivte webové stránky: http://www.lenovo.com/support Nainstalujte balíček Windows 7 Update Module Package Moduly Windows 7 Update Modules jsou uloženy v adresáři: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

 • Page 117: Instalace Windows Vista

  Poznámka: Pokud nemůžete na jednotce pevného disku najít doplňkové soubory, ovladače zařízení či softwarové aplikace, které potřebujete, nebo pokud chcete získat aktualizace a nejnovější informace, navštivte webovou stránku: http://www.lenovo.com/support Vložte DVD systému Windows Vista s integrovaným balíčkem Service Pack 1 do jednotky DVD a restartujte počítač.

 • Page 118: Instalace Windows Xp

  Energy Star z pohotovostního režimu po síti) • Opravu registru zlepšující detekci USB zařízení při návratu ze spánkového režimu Chcete-li instalovat tyto opravy registru, navštivte webové stránky: http://www.lenovo.com/support Instalace balíčku Windows Vista Update Module Package Moduly Windows Vista Update Modules jsou uloženy v adresáři: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

 • Page 119

  12. Chcete-li nejprve nainstalovat ovladač SCSI třetí strany, stiskněte klávesu F6. 13. Jakmile o to budete požádáni, stiskněte klávesu S, abyste specifikovali další zařízení. 14. Jakmile o to budete požádáni, vložte disketu, kterou jste vytvořili v kroku 2 a stiskněte klávesu Enter. ®...

 • Page 120: Instalace Ovladačů Zařízení

  Instalace ovladače čtečky karet 4 v 1 Chcete-li používat čtečku karet 4 v 1, musíte stáhnout a nainstalovat ovladač Ricoh Multi Card Reader Driver pro Windows 7/Vista a Windows XP x86/x64. Chcete-li jej stáhnout, přejděte na webové stránky Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers...

 • Page 121

  3. Klepněte na volbu Změna nastavení zobrazení. 4. Klepněte na tlačítko Upřesnit nastavení. 5. Klepněte na kartu Monitor. 6. Klepněte na Vlastnosti. 7. Klepněte na kartu Ovladač. 8. Klepněte na Aktualizovat ovladač. 9. Klepněte na Vyhledat ovladač v počítači a poté klepněte na Vybrat ovladač ze seznamu. 10.

 • Page 122: Instalace Intel Chipset Support Pro Systémy Windows 2000/xp/vista/7

  Poznámka: Pokud na své jednotce pevného disku nemůžete najít potřebné doplňkové soubory, ovladače zařízení nebo aplikační software, případně chcete-li získat nejnovější aktualizace, navštivte webovou stránku ThinkPad na adrese: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Počítač obsahuje program, nazvaný ThinkPad Setup, který umožňuje nastavit různé parametry.

 • Page 123: Nabídka Config

  Příklad nabídky programu ThinkPad Setup je znázorněn níže: 4. Pomocí kurzorových kláves se přesuňte na položku, kterou chcete změnit. Když je položka označena, stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se dílčí nabídka. 5. Proveďte požadované změny. Chcete-li změnit hodnotu položky, stiskněte +/−. Jestliže má položka dílčí...

 • Page 124: Nabídka Date/time

  • Serial ATA (SATA): Nastavení jednotky pevného disku. • CPU: Nastavení CPU. Nabídka Date/Time Pokud potřebujete nastavit aktuální datum a čas, vyberte položku Date/Time v nabídce programu ThinkPad Setup. Zobrazí se tato dílčí nabídka: • System Date • System Time Nastavení...

 • Page 125: Nabídka Startup

  Poznámky: • Hard Disk 1 značí jednotku pevného disku vestavěnou v počítači. Lock UEFI BIOS Settings zapíná nebo vypíná funkci, která chrání položky v programu ThinkPad Setup před změnou uživatelem, který nemá heslo administrátora. Standardně je tato položka nastavena na hodnotu Disabled.

 • Page 126: Nabídka Restart

  Dílčí nabídka Boot Vždy se zobrazí následující seznam udávající pořadí, ve kterém budou zařízení spouštěna. V seznamu jsou uvedena i zařízení, která nejsou právě nainstalována nebo nejsou připojena k počítači. U zařízení, která jsou nainstalována nebo připojena k počítači, jsou za dvojtečkou zobrazeny informace o daném zařízení. 1.

 • Page 127

  • Enabled znamená, že tato funkce je nakonfigurována. • Disabled znamená, že tato funkce není nakonfigurována. • Výchozí hodnoty jsou zobrazeny tučným písmem. Kapitola 8. Pokročilá konfigurace...

 • Page 128

  Položky nabídky Config tabulka 3. Položky nabídky Config Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Network Wake On LAN • Disabled Povolit spuštění systému, jakmile řadič Ethernet • AC only obdrží paket magic. • AC and Battery Pokud vyberete „AC Only“, funkce Wake on LAN bude povolena, pouze když...

 • Page 129

  tabulka 3. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky když je váš počítač v režimu spánku nebo je vypnutý, musíte spustit program Power Manager a konfigurovat odpovídající nastavení, aby byla povolena funkce konektoru Always On USB. Podrobnosti postupu povolení...

 • Page 130

  tabulka 3. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky ® Power Intel SpeedStep • Disabled Vyberte režim technologie technology (Intel Intel SpeedStep při • Enabled SpeedStep mounted spuštění. models only) Mode for AC Maximum Performance: • Maximum Performance Vždy nejvyšší...

 • Page 131

  tabulka 3. Položky nabídky Config (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Core Multi-Processing • Disabled Povolí nebo zakáže další jádra v rámci procesoru. • Enabled Poznámka: Pokud máte počítač s jednojádrovým procesorem, tato položka se nezobrazí. Poznámka: Podrobnosti o Core Multi-Processing naleznete v pokynech v části „Instalace Windows...

 • Page 132

  tabulka 4. Položky nabídky Security (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Clear Security Chip • Enter Vyčistit šifrovací klíč. Poznámka: Tato položka se objeví, pouze pokud zvolíte „Active“ bezpečnostní čip. Intel TXT Feature • Disabled Povolí nebo zakáže technologii Intel Trusted •...

 • Page 133

  tabulka 4. Položky nabídky Security (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky I/O Port Access Ethernet LAN • Disabled Pokud zvolíte „Enabled,“ můžete používat zařízení • Enabled Ethernetové sítě LAN. Wireless LAN • Disabled Pokud zvolíte „Enabled,“ můžete používat zařízení •...

 • Page 134

  tabulka 4. Položky nabídky Security (pokračování) Položka nabídky Položka dílčí nabídky Výběr Poznámky Poznámka: Pokud nastavíte aktivaci modulu Computrace na „Permanently Disabled“ (Trvale zakázán), toto nastavení již nebudete moci nastavit. Položky nabídky Startup tabulka 5. Položky nabídky Startup Položka nabídky Výběr Poznámky Boot...

 • Page 135: Aktualizace Systému Uefi Bios

  UEFI BIOS, aby nový prvek fungoval správně. Chcete-li provést aktualizaci systému UEFI BIOS, přejděte na následující webovou stránku a postupujte podle pokynů na obrazovce: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Použití správy systému Tato část je určena zejména pro správce sítě.

 • Page 136: Nastavení Funkcí Správy

  zařízeních na základní desce. Tato specifikace dokumentuje standardy pro získávání přístupu k informacím systému UEFI. Funkce Preboot eXecution Environment Technologie Preboot eXecution Environment (PXE) umožňuje lepší správu vašeho počítače (odpovídá PXE 2.1) a umožňuje proces zavádění počítače (načítání operačního systému nebo jiné spustitelné kopie) ze serveru.

 • Page 137: Kapitola 9. Prevence Problémů

  6. Alespoň jednou týdně zálohujte svá data. Pokud máte v počítači uložena velmi důležitá data, doporučujeme je zálohovat každý den. Lenovo nabízí pro váš počítač řadu možností zálohování. U většiny počítačů jsou k dispozici přepisovatelné optické jednotky, které se snadno instalují.

 • Page 138: Zajištění Aktuálnosti Ovladačů Zařízení

  Získejte nejnovější ovladače pomocí programu System Update Program System Update vám pomáhá udržet systém aktualizovaný. Aktualizační balíčky jsou uloženy na serverech Lenovo a můžete si je stáhnout z webové stránky podpory Lenovo. Aktualizační balíčky mohou obsahovat aplikace, ovladače zařízení, aktualizace (flash) systému UEFI BIOS nebo aktualizace softwaru.

 • Page 139: Péče O Počítač

  aktualizace, důležité a doporučené aktualizace nebo všechny aktualizace), takže seznam pro výběr bude obsahovat pouze ty typy aktualizací, které vás zajímají. Další informace o používání programu System Update naleznete zde „System Update“ na stránce 19. Péče o počítač Třebaže je počítač vyroben tak, aby fungoval v normálním pracovním prostředí, musíte při jeho používání jednat rozumně.

 • Page 140: Čistění Krytu Počítače

  Mohlo by dojít ke ztrátě dat. Buďte opatrní při zadávání hesel • Zapamatujte si svá hesla. Pokud zapomenete heslo správce nebo heslo pevného disku, Lenovo jej nenastaví a budete muset vyměnit základní desku nebo jednotku pevného disku nebo jednotku SSD.

 • Page 141

  2. Hadříkem otřete povrch kláves. Otírejte klávesy po jedné, pokud budete otírat více kláves najednou, hadřík se může zachytit na sousední klávese a poškodit ji. Dejte pozor, aby čistící prostředek neukápl na klávesy nebo mezi ně. 3. Nechte klávesnici oschnout. 4.

 • Page 142

  Uživatelská příručka...

 • Page 143: Kapitola 10. Řešení Problémů S Počítačem

  Další informace naleznete v části „Vytvoření a použití média pro obnovu“ na stránce 63. Informace o spuštění programu Lenovo Solution Center v systému Windows 7 naleznete v části „Přístup k aplikacím v systému Windows 7“ na stránce 15.

 • Page 144: Řešení Problémů

  Lenovo. Použití webových stránek podpory Lenovo Pokud ve vašem počítači není nainstalován program Lenovo Solution Center ani program Lenovo ThinkVantage Toolbox, přejděte na stránku http://www.lenovo.com/diagnose, kde najdete nejnovější informace o diagnostice svého počítače.

 • Page 145: Rozlití Tekutiny Na Klávesnici

  Poznámka: Následující kroky se týkají odpojení komponent citlivých na statickou elektřinu z vašeho počítače. Ujistěte se prosím, že máte správné uzemnění a odpojte všechny zdroje napájení připojené k počítači. Pokud si nejste jisti odebíráním komponent nebo by vám tato činnost působila potíže, požádejte o asistenci servisní...

 • Page 146

  Řešení: Kontrolní součet paměti EEPROM není správný (blok č. 0 a 1). Je nutné vyměnit základní desku a instalovat sériové číslo. Počítač nechte opravit. • Zpráva: 0189: Neplatná oblast konfigurace informací RFID Řešení: Kontrolní součet paměti EEPROM není správný (blok č. 4 a 5). Je nutné vyměnit základní desku a znovu instalovat UUID.

 • Page 147: Chyby Beze Zpráv

  Řešení: Selhal ventilátor chlazení. Počítač nechte opravit. • Zpráva: EMM386 není nainstalováno - Nelze nastavit bázovou adresu rámce stránky. Řešení: Upravte soubor C:\CONFIG.SYS a změnte řádek zařízení = C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM na zařízení = C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS a uložte tento soubor. • Zpráva: Chyba teplotního čidla Řešení: Teplotní...

 • Page 148: Chyby Hlášené Pomocí Zvukových Signálů

  Jestliže problém přetrvává, nechejte počítač opravit. • Problém: Obrazovka přestane zobrazovat při zapnutém počítači. Řešení: Možná došlo k aktivaci spořiče obrazovky nebo systému řízení spotřeby. Proveďte jednu z následujících akcí: - Dotkněte se zařízení TrackPoint nebo dotykové plošky, nebo stisknutím libovolné klávesy ukončete spořič...

 • Page 149

  - Používáte správný ovladač zařízení. V operačním systému Windows 7: 1. Klepněte na Start a na Ovládací panely. 2. Klepněte na Hardware a zvuk. 3. Klepněte na Správce zařízení. Pokud se zobrazí výzva pro heslo administrátora nebo potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci. 4.

 • Page 150

  Řešení: Ověřte, že je nainstalována nejnovější verze ovladače bezdrátové sítě LAN. Zkontrolujte webovou stránku a ujistěte se, že verze ovladače podporovaná programem Access Connections je nejnovější verzí uvedenou v souboru README. Ujistěte se, že se váš počítač nachází v dosahu bezdrátové sítě. Poklepáním na ikonu programu Access Connections se ujistěte, že je povoleno bezdrátové...

 • Page 151

  6. Klepněte na Další informace o nastavení funkce Bluetooth Poznámka: Používáte-li program ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software, postupujte podle následujících instrukcí. Poznámka: Zkontrolujte připojení a ověřte, že zařízení, ke kterému se chcete připojit, není vyhledáváno žádným jiným zařízením Bluetooth. Připojení Bluetooth neumožňuje souběžné vyhledávání. •...

 • Page 152

  Ověřte, zda vám nastavení zabezpečení na připojeném počítači umožňuje připojení a zobrazení souborů na počítači. • Problém: Váš počítač je připojen k počítači se zařízením Bluetooth, ale nemůžete se připojit k síti. Řešení: Ověřte, že počítač se zařízením Bluetooth je připojen k síti. Ověřte, zda byl připojený...

 • Page 153: Klávesnice A Jiná Polohovací Zařízení

  Řešení: Postupujte následovně: 1. Ukončete aplikaci, která používá zvukové zařízení (například Windows Media Player). 2. Otevřete Ovládací panely klepnutím na Start ➙ Ovládací panely. 3. Poklepejte na Zvuk a zvuková zařízení a otevře se okno Zvuk a vlastnosti zvukových zařízení. 4.

 • Page 154: Displej A Multimediální Zařízení

  3. Vyberte kartu Hardware. Přesvědčte se, že v rámečku Vlastnosti zařízení je Stav zařízení Toto zařízení funguje správně. Jestliže nějaké klávesy na klávesnici stále nefungují, nechte počítač opravit. • Problém: Při psaní písmene se objeví číslo. Řešení: Je zapnutý číselný přesmykač. Tento režim vypnete stisknutím kláves Shift+ScrLk nebo Fn+NmLk.

 • Page 155

  7. Klepněte na tlačítko Vlastnosti. Pokud se zobrazí výzva pro heslo administrátora nebo potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci. Podívejte se na „Stav zařízení“ a ověřte, že zařízení pracuje správně. Pokud ne, klepněte na tlačítko Odstraňování problému. Zavřete okno Vlastnosti. 8.

 • Page 156

  - Pokud externí monitor podporuje nižší rozlišení než displej počítače, zobrazte výstup pouze na externím monitoru. (Pokud si výstup zobrazíte na displeji počítače i na externím monitoru, obrazovka externího monitoru bude prázdná nebo zkreslená.) • Problém: Na externím monitoru nelze nastavit vyšší rozlišení než to stávající. Řešení: - Ověřte, že údaje o monitoru jsou správné.

 • Page 157

  9. Klepněte na kartu Ovladač. 10. Klepněte na Aktualizovat ovladač. 11. Klepněte na Vyhledat ovladač v počítači a poté klepněte na Vybrat ovladač ze seznamu. 12. Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit kompatibilní hardware. 13. Vyberte Výrobce a Model svého monitoru. 14. Po aktualizaci ovladače klepněte na tlačítko Zavřít. 15.

 • Page 158

  1. Připojte externí monitor ke konektoru monitoru a poté připojte monitor k elektrické zásuvce. 2. Zapněte externí monitor a počítač. 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a klepněte na tlačítko Rozlišení obrazovky. Poznámka: Pokud váš počítač nedetekuje externí monitor, klepněte na tlačítko Detekovat. 4.

 • Page 159

  V operačním systému Windows XP: 1. Připojte počítač k externímu monitoru. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevřete okno Vlastnosti zobrazení. 3. Klepněte na kartu Nastavení. 4. Klepněte na ikonu Monitor-2. 5. Vyberte zaškrtávací políčko Rozšířit pracovní plochu systému Windows na tento monitor. 6.

 • Page 160

  5. Ověřte, zda je následující zařízení povoleno a správně nakonfigurováno: - Conexant 20671 SmartAudio HD V operačním systému Windows XP: 1. Klepněte na Start ➙ Ovládací panely. 2. Klepněte na Výkon a údržba 3. Klepněte na Systém. 4. Klepněte na kartu Hardware a poté na tlačítko Správce zařízení. 5.

 • Page 161: Baterie A Napájení

  Řešení: Stiskněte klávesy Ctrl+S v okně ovládání hlasitosti a přepněte jej na menší velikost. • Problém: Posuvníkem vyvážení nelze úplně ztlumit jeden kanál. Řešení: Tento prvek ovládání je navržen tak, aby kompenzovat drobné rozdíly ve vyvážení, a nelze jej použít úplnému ztlumení jednoho kanálu. •...

 • Page 162

  Pokud baterii nelze plně nabít do 24 hodin, použijte novou baterii. • Problém: Počítač se vypne dříve, než indikátor stavu baterie ukazuje vybitou baterii, -nebo- Počítač pracuje i poté, co indikátor stavu baterie ukazuje vybitou baterii. Řešení: Vybijte a nabijte baterii. •...

 • Page 163

  Pokud se chybová zpráva zobrazí, když operační systém načítá konfiguraci plochy po dokončení testu POST, zkontrolujte následující položky: 1. Přejděte na webovou stránku podpory Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/support a vyhledejte chybovou zprávu. 2. Přejděte na domovskou stránku Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.com/ a vyhledejte chybovou zprávu.

 • Page 164: Jednotky A Další úložná Zařízení

  Řešení: Baterie je vybitá. Připojte napájecí adaptér k počítači a zapojte jej do elektrické zásuvky. • Problém: Po stisknutí klávesy Fn pro návrat z pohotovostního režimu displej počítače zůstane prázdný. Řešení: Zkontrolujte, zda nebyl odpojen nebo vypnut externí monitor, když byl počítač v pohotovostním režimu.

 • Page 165: Problémy Se Softwarem

  Řešení: V nabídce programu ThinkPad Setup ověřte, že jednotka pevného disku je v seznamu „Boot priority order“. Je-li v seznamu „Excluded from boot order“, je vypnuta. Označte ho v seznamu a stiskněte klávesu x. Tím se jednotka přesune do seznamu „Boot priority order“. •...

 • Page 166

  Uživatelská příručka...

 • Page 167: Kapitola 11. Získání Podpory

  Kapitola 11. Získání podpory Tato kapitola obsahuje informace o tom, kdy komunikovat s Lenovo a jak to nejlépe provést. • „Než budete kontaktovat Lenovo“ na stránce 151 • „Jak získat podporu a servis“ na stránce 152 • „Zakoupení dalších služeb“ na stránce 153 Než...

 • Page 168: Jak Získat Podporu A Servis

  Lenovo, máte k dispozici širokou škálu informačních zdrojů Lenovo, které Vám pomohou. Zde naleznete informace, kde hledat další informace o Lenovo a našich produktech, co dělat v případě, že máte s počítačem nějaký problém, a kam se obrátit o pomoc, je-li to nezbytné.

 • Page 169: Zakoupení Dalších Služeb

  Vám budou k dispozici kvalifikovaní servisní pracovníci, kteří Vám poskytnou služby odpovídající úrovně. • Řízení změn EC - příležitostně se mohou po prodeji produktu vyskytnout nezbytné změny. Lenovo nebo prodejce, je-li k tomu oprávněn společností Lenovo, v takovém případě poskytne vybrané aktualizace EC (Engineering Changes).

 • Page 170

  Uživatelská příručka...

 • Page 171: Dodatek A. Předpisy

  Dodatek A. Předpisy Informace o bezdrátovém rozhraní Spolupráce bezdrátových zařízení Bezdrátová karta LAN PCI Express Mini je určena pro spolupráci s libovolným bezdrátovým produktem LAN, který využívá technologii připojení DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), CCK (Complementary Code Keying) nebo OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a odpovídá standardům: •...

 • Page 172: Umístění Bezdrátových Antén Ultraconnect

  Vzhledem k tomu, že integrované bezdrátové karty pracují v mezích, které jsou uvedeny v bezpečnostních normách a doporučeních pro radiofrekvenční zařízení, společnost Lenovo je přesvědčena o tom, že jsou pro zákazníky bezpečné. Tyto normy a doporučení odrážejí shodu vědecké veřejnosti a výsledek porad různých panelů...

 • Page 173: Upozornění Týkající Se Klasifikace Při Exportu

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 174: Průmyslová Vyhláška Kanady O Shodě S Emisní Třídou B

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 175: Korejská Vyhláška O Shodě S Emisní Třídou B

  Podrobnější informace o předpisech naleznete v dokumentu Regulatory Notice dodaném s počítačem. Pokud byl počítač dodán bez dokumentu Regulatory Notice, naleznete jej na webové stránce http://www.lenovo.com/support. Podrobnosti naleznete v pokynech v části „Nalezení předpisů ohledně bezdrátové sítě“ na stránce 156.

 • Page 176

  Uživatelská příručka...

 • Page 177: Dodatek B. Oeez A Prohlášení O Recyklaci

  Lenovo podporuje vlastníky zařízení informačních technologií v odpovědné recyklaci zařízení, které již nebudou potřebovat. Lenovo nabízí řadu programů a služeb sběru produktů, které pomáhají vlastníkům zařízení s recyklací jejich produktů IT. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce: http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling.

 • Page 178: Informace O Recyklaci Odpadů Pro Brazílii

  Váš notebook Lenovo má hlavní baterii Li-ion nebo nikl-metal hydridovou baterii. Jestliže užíváte svůj notebook Lenovo jako zaměstnanec firmy a chcete baterii zlikvidovat, obraťte se na pracovníka zajišťujícího prodej a servis či marketing produktů Lenovo a postupujte podle jeho pokynů. Můžete si také přečíst pokyny na adrese http://www.lenovo.com/jp/ja/enviroment/recycle/battery/. Jestliže notebook od společnosti Lenovo používáte doma a chcete baterii vyhodit, musíte dodržet místní...

 • Page 179: Informace O Recyklaci Baterií Pro Tchaj-wan

  životní prostředí a zdraví lidí (baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky). Informace týkající se správného sběru a zpracování naleznete na webové stránce: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu...

 • Page 180

  Uživatelská příručka...

 • Page 181: Dodatek C. Upozornění

  Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové vybavení nebo služby společnosti Lenovo neznamená, ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program nebo služba společnosti Lenovo. Použít lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující...

 • Page 182: Ochranné Známky

  Ochranné známky Následující termíny jsou ochrannými známkami společnosti Lenovo v USA a případně v dalších jiných zemích: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel a Intel SpeedStep jsou ochranné známky nebo registrované obchodní značky společnosti Intel Corporation nebo jejích příbuzných společností...

 • Page 184

  Číslo PN: (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: