Download Print this page

Lenovo ThinkPad X130e User Manual

(danish) user guide.
Hide thumbs

Advertisement

Brugervejledning
ThinkPad X130e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X130e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X130e

 • Page 1

  Brugervejledning ThinkPad X130e...

 • Page 2

  • Tillæg C “Bemærkninger” på side 163 Den sidste nye bog med Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger og Regulatory Notice-bogen er blevet uploadet til webstedet. Du finder dem ved at skifte til http://www.lenovo.com/support. Klik derefter på User Guides & Manuals (Brugervejledninger og manualer).

 • Page 3: Table Of Contents

  Lenovo Screen Reading Optimizer ..Kapitel 3. Du og din computer ..49 Lenovo Solution Center ..Hjælp til handicappede og ergonomi ..

 • Page 4

  ..Installér Intel Chipset Support til Windows Ring til Lenovo ... . . 2000/XP/Vista/7 ... .

 • Page 5

  Lenovo-produktserviceoplysninger for Varemærker ....Taiwan ....© Copyright Lenovo 2011...

 • Page 6

  Brugervejledning...

 • Page 7: Læs Dette Først

  © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 8: Vigtige Sikkerhedsforskrifter

  Disse oplysninger kan hjælpe dig til en sikker brug af din bærbare computer. Følg alle de oplysninger, der leveres sammen med computeren. Oplysningerne i denne bog ændrer ikke vilkårene i købsaftalen eller ® Lenovo Begrænset garanti. Du kan finde flere oplysninger i “Garantioplysninger” i Sikkerhedsforskrifter og garantioplysninger, der fulgte med computeren.

 • Page 9: Forhold, Der Kræver øjeblikkelig Handling

  Bemærk: Hvis du bemærker disse forhold med et produkt, f.eks. en forlængerledning, der ikke er fremstillet af eller for Lenovo, skal du stoppe med at bruge produktet, indtil du kan kontakte producenten for at få flere oplysninger eller få et passende erstatningsprodukt.

 • Page 10

  vil sige, når tændt-lampen ikke lyser, betyder det ikke nødvendigvis, at der ikke er spænding i produktet. Kontrollér altid, at der er slukket for strømmen, og at produktet er afmonteret fra strømkilden, inden du fjerner dækslet fra et produkt med netledning. Kontakt kundesupportcentret, hvis du har spørgsmål. Selv om der ikke er nogen dele, der bevæger sig i computeren, når netledningen er afmonteret, skal du alligevel være opmærksom på...

 • Page 11

  Der er farlig spænding, strøm og farlige energiniveauer i alle komponenter, hvor denne mærkat sidder på. Disse komponenter indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Kontakt en servicetekniker, hvis du mener, der er problemer med en af disse dele. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 12: Eksterne Enheder

  Derudover bruger mange bærbare produkter, f.eks. bærbare computere, et genopladeligt batteri, til at forsyne systemet med strøm, når der ikke er en stikkontakt i nærheden. De batterier, der leveres af Lenovo til brug i produktet, er testet for kompatibilitet og må kun udskiftes med godkendte dele.

 • Page 13

  Skil ikke batteriet ad, og forsøg ikke at ændre på batteriet. Forsøg på dette kan medføre eksplosion eller lækage. Et andet batteri end det, der er angivet af Lenovo, eller et batteri, der er skilt ad, eller som er ændret, er ikke dækket af garantien.

 • Page 14

  Varme og ventilation Fare! Computere, vekselstrømsadaptere og andet tilbehør genererer varme, når de er tændt, og når batteriet oplades. Bærbare computere kan generere meget varme pga. deres kompakte størrelse. Følg altid disse grundlæggende forholdsregler: • Når der er tændt for computeren, eller batteriet bliver opladet, bliver undersiden af computeren, håndledsstøtten og andre dele varme.

 • Page 15

  Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Hvis equalizeren indstilles til maksimum, forøges udgangsspændingen og lydtryksniveauet i hovedtelefoner og hovedsæt. Equalizeren skal derfor indstilles til et passende niveau for at beskytte din hørelse. © Copyright Lenovo 2011 xiii...

 • Page 16

  50332-2 underafsnit 7 vedrørende nominel spænding på 75 mV i det hørbare område. Det kan være farligt at bruge hovedtelefoner, der ikke overholder EN 50332-2, på grund af højt lydtryksniveau. Hvis Lenovo-computeren blev leveret med hovedtelefoner eller et hovedsæt som en samlet pakke, overholder kombinationen af computer og hovedtelefoner eller hovedsæt allerede specifikationerne i EN 50332-1.

 • Page 17: Kapitel 1. Produktoversigt

  Dette afsnit indeholder følgende emner: • “Set forfra” på side 2 • “Set fra højre” på side 4 • “Set fra venstre” på side 6 • “Set nedefra” på side 7 • “Statusindikatorer” på side 8 © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 18: Set Forfra

  Set forfra Figur 1. ThinkPad X130e set forfra Indbygget kamera Trådløse UltraConnect™-antenner (venstre) Afbryder Trådløse UltraConnect-antenner (højre) Strømstatusindikator Systemstatusindikator Bluetooth-antenne Indbygget stereohøjttaler (højre) ® TrackPoint -knapper Navigationsplade Indbygget stereohøjttaler (venstre) Indbygget mikrofon TrackPoint-knap Lydstyrkeknapper Trådløse UltraConnect-antenner (venstre) Trådløse UltraConnect-antenner (højre) Der er flere oplysninger om de indbyggede trådløse antenner under “Placering af trådløse...

 • Page 19

  Hvis computeren ikke svarer, og du ikke kan lukke den, skal du trykke på afbryderen i fire sekunder eller mere. Hvis systemet stadig ikke slukkes, skal du fjerne vekselstrømsadapteren og batteriet. Du kan via Power Manager programmere afbryderen til at slukke for computeren eller sætte den i slumretilstand (Standby) eller dvaletilstand.

 • Page 20: Set Fra Højre

  Set fra højre Figur 2. ThinkPad X130e set fra højre side Port til mediekortlæser Always On USB-stik USB-stik Strømstik Nøglehul til sikkerhedslås Port til mediekortlæser Afhængigt af modellen har computeren muligvis en kortlæser. Kortlæseren understøtter følgende fire korttyper: • SD-kort •...

 • Page 21

  Som standard kan du, også selvom comptueren er i slumretilstand (standby), bruge Always On USB-stikket til ® ® ® at oplade enheder som f.eks. iPod -, iPhone - og BlackBerry -smartphones ved at slutte enheden til stikket. Med strømadapteren kan du dog også oplade enhederne, selvom computeren er i dvaletilstand eller er slukket.

 • Page 22: Set Fra Venstre

  Set fra venstre Figur 3. ThinkPad X130e set fra venstre Skærmstik Luftgitre (højre side) HDMI-stik USB-stik Ethernet-stik Kombinationslydstik Skærmstik Skærmstikket anvendes til at tilslutte en ekstern skærm eller en projektor til computeren. Der er flere oplysninger under “Tilslut en ekstern skærm” på side 42.

 • Page 23: Set Nedefra

  • Kombinationsjackstik til lyd understøtter ikke en almindelig mikrofon. I “Brug lydfunktioner” på side 45 er der flere oplysninger om de lydenheder, der kan bruges i kombinationsjackstikket. Set nedefra Figur 4. ThinkPad X130e set nedefra Batteri SIM-kortport Hukommelsesstik...

 • Page 24: Statusindikatorer

  SIM-kortport Hvis computeren er udstyret med trådløst WAN, skal du muligvis bruge et SIM-kort (Subscriber Identification Module) til at oprette en trådløs WAN-forbindelse (Wide Area Network). Afhængigt af det land, computeren er leveret i, er SIM-kortet muligvis allerede installeret i porten til SIM-kort. Hukommelsesstik Du kan udvide mængden af hukommelse i computeren ved at installere et hukommelsesmodul i hukommelsesporten.

 • Page 25

  Systemets statusindikatorer Den lysende prik i ThinkPad-logoet uden på skærmlåget og på håndledsstøtten fungerer som systemstatusindikator, der viser, om computeren er i slumretilstand (standby), i dvaletilstand eller i normal drift. Indikatoren har disse betydninger: • Rød: Computeren er tændt (i normal drift). •...

 • Page 26: Søgning Efter Vigtige Produktoplysninger

  Strømstatusindikator Computeren har en indikator, der viser status for vekselstrøm. Indikatoren har disse betydninger: • Grøn: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet. Hvis der er installeret et batteri i computeren, bliver indikatoren grøn, når det er opladet. • Slukket: Vekselstrømsadapteren er ikke tilsluttet. Søgning efter vigtige produktoplysninger Dette afsnit indeholder oplysninger om søgning efter din maskintype og model, FCC-ID, IC-certificering samt ®...

 • Page 27: Maskintype Og Model

  Maskintype og model Etiketten med maskintype og -model identificerer computeren. Når du kontakter Lenovo for at få hjælp, kan supportteknikeren bruge oplysningerne om maskintype og -model til at identificere computeren og give dig hurtigere service. Du finder maskintypen og modellen på mærkatet som vist nedenfor: FCC-id-mærkat og mærkat med IC-certificeringsnummer...

 • Page 28: Certificate Of Authenticity-mærkat

  Hvis der ikke på forhånd er installeret et indbygget trådløst PCI Express-minikort i computeren, kan du installere et. Det gør du ved at følge fremgangsmåden i “Installér og udskift PCI Express-minikort til trådløs LAN/WiMAX-forbindelse” på side 81 eller “Installér og udskift PCI Express-minikortet til trådløs WAN-forbindelse”...

 • Page 29: Specifikationer

  Hukommelse • DDR3 SDRAM (Double data rate 3 synchronous dynamic random access memory) Lagerenhed • 2,5-tommers (7 mm højde) harddisk • 2,5-tommers (7 mm højde) SSD-drev Skærm Farveskærmen bruger TFT-teknologi. • Størrelse: 295 mm • Opløsning: – LCD: Op til 1.366 x 768, afhængigt af model –...

 • Page 30: Driftsbetingelser

  • Bredde: 293,4 mm • Dybde: 216 mm • Højde: 32,8 mm Varmeafgivelse • 65 W (222 Btu/t) maks. Strømkilde (vekselstrømsadapter) • Sin-wave-input på 50 til 60 Hz • Inputspænding til vekselstrømsadapter: 100 til 240 V vekselstrøm, 50 til 60 Hz Batteri •...

 • Page 31: Teknologi Og Software Til Thinkvantage

  Teknologi og software til ThinkVantage Lenovo har forudinstalleret nogle nyttige programmer på computeren, som du kan bruge til at komme i gang, være produktiv og sikre, at computeren altid fungerer perfekt. Lenovo tilbyder øget sikkerhed, trådløs IT og løsninger til datamigrering mv.

 • Page 32

  Klik på Start ➙ Kontrolpanel. Klik på det relevante valg, afhængigt af hvilket program du vil åbne, og klik derefter på den tilhørende grønne tekst. Bemærk: Hvis du ikke finder programmet, skal du gå til Kontrolpanel, åbne navigationsvinduet i Lenovo ThinkVantage Tools-programmet og dobbeltklikke på det nedtonede ikon for at installere det program, du har behov for.

 • Page 33: Access Connections

  Der er flere oplysninger i “Analyse af problemer” på side 125. Hvis du vil starte programmet Lenovo Solution Center i Windows 7, skal du se “Adgang til programmer i Windows 7” på side 15.

 • Page 34: Lenovo Thinkvantage Toolbox

  Klik på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools for at få adgang til programmet Lenovo ThinkVantage Tools. Bemærk: Lenovo ThinkVantage Tools findes kun på computere, hvor styresystemet Windows 7 er forudinstalleret. Hvis programmet ikke er forudinstalleret på din Windows 7-model, kan du overføre det fra http://www.lenovo.com/support.

 • Page 35: Presentation Director

  Programmet ThinkVantage Productivity Center giver en integreret brugergrænseflade, der kan hjælpe dig med at konfigurere, forstå og forbedre computeren. Det giver dig mulighed for at få adgang til andre ThinkVantage-teknologier, se meddelelser fra Lenovo og udføre de oftest anvendte opgaver såsom enhedskonfiguration, konfiguration af trådløst netværk samt computeradministration og -vedligeholdelse.

 • Page 36

  Brugervejledning...

 • Page 37: Kapitel 2. Brug Af Computeren

  “Brug af mediekortlæseren” på side 48 Registrering af computeren Når du registrer computeren, lægges oplysningerne i en database, så Lenovo kan kontakte dig i tilfælde af tilbagekaldelse eller et andet alvorligt problem. I visse tilfælde får registrerede brugere derudover tilbud om yderligere service.

 • Page 38: Specialtaster Og -knapper

  Er det en udfordring at oprette forbindelse fra en anden lokalitet? • For at udføre fejlfinding ifm. problemer med et trådløst netværk skal du se http://www.lenovo.com/support/faq. • Udnyt netværksfunktionerne vha. Access Connections. • Du kan få flere oplysninger om brug af de trådløse faciliteter på computeren ved at læse afsnittet “Trådløse forbindelser”...

 • Page 39

  Lydstyrkeknapper • Fn+Esc: Slå højtaler fra • Fn+F1: Lavere lydstyrke • Fn+F2: Højere lydstyrke Hvis du slår lyden fra og derefter slukker for computeren, vil lyden stadig være slået fra, når du tænder for computeren igen. Du tænder for lyden igen ved at trykke på tasten Højere lydstyrke eller Lavere lydstyrke. •...

 • Page 40

  Start instillinger for kamera og lyd • Fn + F6 Hvis du trykker på Fn + F6, åbnes vinduet for indstilling af kamera og lyd, og kameraets preview-funktion aktiveres. I dette vindue kan du ændre indstillinger for kamera og lyd. Bemærk: Du kan kun ændre indstillinger for kameraet, hvis computeren har et indbygget kamera.

 • Page 41: Windows-tast Og Programtast

  Lavere lysstyrke med Fn+F8. Computerens skærm bliver mørkere. Formålet med dette er at ændre lysstyrken midlertidigt. Du ændrer standardlysstyrken ved at ændre indstillingerne i Strømstyring under Kontrolpanel eller ved at bruge Power Manager. • Fn + F9 Højere lysstyrke med Fn+F9. Computerens skærm bliver lysere.

 • Page 42: Brug Af Ultranav-pegeudstyr

  Brug af UltraNav-pegeudstyr Computeren leveres muligvis med UltraNav-pegeudstyr. UltraNav består af TrackPoint og navigationspladen, som i sig selv er et pegeudstyr med både grundlæggende og udvidede funktioner. Gør følgende for at konfigurere begge enheder til dine foretrukne indstillinger: • Angiv både TrackPoint og navigationspladen som pegeudstyr. Med denne indstilling kan du bruge alle de grundlæggende og udvidede funktioner til TrackPoint og navigationspladen.

 • Page 43: Brug Af Trackpoint-pegeudstyr

  Brug af TrackPoint-pegeudstyr TrackPoint-pegeenheden består af en knap på tastaturet og tre klikknapper nederst på tastaturet. Markørens bevægelse på skærmen styres af det tryk, du påfører knappen. Selve knappen flytter sig ikke. Markørens hastighed afhænger af det tryk, du påfører den røde knap. Venstre og højre klikknap fungerer som venstre og højre museknap på...

 • Page 44: Brug Navigationspladen

  Udskift hætten Hætten på TrackPoint-knappen kan udskiftes. Du kan udskifte den som vist på tegningen. Bemærk: Hvis du udskifter tastaturet, leveres det nye tastatur med standardhætten. Du kan evt. beholde hætten fra det gamle tastatur og bruge den samme med det nye tastatur. Brug navigationspladen Navigationspladen er en plade , der er placeret under TrackPoint-knapperne nederst på...

 • Page 45: Funktionsmåde For Ultranav Og En Ekstern Mus

  1. Klik på Start, og klik herefter på Kontrolpanel. 2. Klik på Hardware og lyd og herefter på Mus. 3. Klik på fanen UltraNav for fortsæt med at tilpasse navigationspladen. Under Windows XP: 1. Klik på Start, og klik herefter på Kontrolpanel. 2.

 • Page 46: Strømstyring

  3. Klik på fanen UltraNav. 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis UltraNav-ikon i meddelelsesområdet. 5. Klik på OK eller Anvend. Under Windows XP: 1. Klik på Start, og klik herefter på Kontrolpanel. 2. Klik på Printere og anden hardware, og klik derefter på Mus. 3.

 • Page 47: Oplad Batteriet

  Tip om brug af vekselstrømsadapteren Du kan altid kontrollere batteriets status vha. batterimåleren nederst på skærmbilledet. Bemærkninger: • Når vekselstrømsadapteren ikke bruges, skal du tage den ud af stikkontakten. • Du må ikke binde netledningen fast omkring vekselstrømstransformeren, når den er sluttet til transformeren.

 • Page 48

  arbejdet på nogle sekunder. Tryk på Fn + F4 for at sætte computeren i slumretilstand (Standby). Tryk på Fn-tasten for at genoptage normal drift fra slumretilstand (Standby). • Dvaletilstand. Brug denne tilstand til helt at slukke for computeren uden at gemme filer eller lukke programmer.

 • Page 49: Håndtér Batteriet

  Skil ikke batteriet ad, og forsøg ikke at ændre på batteriet. Forsøg på dette kan medføre eksplosion eller lækage. Et andet batteri end det, der er angivet af Lenovo, eller et batteri, der er skilt ad, eller som er ændret, er ikke dækket af garantien.

 • Page 50: Opret Forbindelse Til Netværket

  Fare! Der er fare for eksplosion, hvis reservebatteriet ikke udskiftes korrekt. Litiumbatteriet indeholder litium og kan eksplodere, hvis det ikke håndteres eller kasseres korrekt. Udskift kun batteriet med et batteri af samme type. Undgå skader eller dødsfald ved at undgå, at batteriet: (1) kommer i berøring med vand, (2) udsættes for mere end 100 °C eller (3) repareres eller skilles ad.

 • Page 51

  Bluetooth En af de teknologier, der anvendes til at oprette et trådløst netværk for et personligt område. Bluetooth kan forbinde enheder, der er kort afstand imellem, og anvendes normalt til at forbinde perifere enheder til en computer, overføre data mellem håndholdte enheder og en computer og eksternt kontrollere og kommunikere med enheder, f.eks.

 • Page 52

  Brug trådløse WAN-forbindelser Med trådløst WAN (Wide Area Network) kan du oprette trådløse forbindelser over offentlige eller private netværk. Disse forbindelser kan opretholdes over store geografiske afstande, f.eks. en by eller et helt land, ved hjælp af adskillige antenner eller satellitsystemer, der vedligeholdes af trådløse serviceudbydere. Nogle ThinkPad-computere har et indbygget trådløst WAN-kort, der integrerer visse trådløse WAN-teknologier, f.eks.

 • Page 53

  Som standard er ThinkPad Bluetooth med Enhanced Data Rate-software installeret på computeren. Brug af Bluetooth på computeren for første gang Brug én af følgende procedurer, hvis det er første gang, du skal bruge Bluetooth på computeren: 1. Dobbeltklik på ikonet My Bluetooth Places på skrivebordet eller på Bluetooth-ikonet på proceslinjen. Vinduet Start Using Bluetooth åbnes, og der installeres automatisk nogle virtuelle styreprogrammer.

 • Page 54

  • Hovedsæt • PIM-synkronisering • Fax • Filoverførsel • PIM-elementoverførsel • Opkaldsforbindelser via netværk • Netværksadgang • Bluetooth-seriel port • Bluetooth-billedbehandlingsudstyr • Håndfri • AV-profil 4. Klik på den facilitet, du vil bruge. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på F1 for at åbne onlinehjælpen til Bluetooth. Bluetooth-konfiguration Klik med højre museknap på...

 • Page 55

  2. Klik på Start ➙ Kør. 3. Skriv C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (eller angiv hele stien på den setup.exe, du har overført fra http://www.lenovo.com/support). Klik herefter på OK. 4. Klik på Næste. 5. Vælg at acceptere vilkårene i licensaftalen, og klik herefter på Næste.

 • Page 56

  9. Vælg Søg ikke. Jeg vælger driveren, der skal installeres, og klik herefter på Næste. 10. Markér den driver, som ikke vises med ikonet “Digital Signed”. Klik herefter på Næste. 11. Klik på Udfør. Bemærk: Hvis du bruger computerens trådløse facilitet (802.11-standarden) samtidig med Bluetooth-udstyr, kan dataoverførselshastigheden blive forsinket, og ydeevnen af den trådløse facilitet kan være nedsat.

 • Page 57

  Bemærk: Der er flere oplysninger i hjælpen til Access Connections om statusindikatoren for Access Connections. Ikonerne for Access Connections og trådløs status Access Connections-ikonen viser den generelle forbindelsesstatus. Ikonen for trådløs status viser signalstyrken og status for den trådløse forbindelse. Du kan finde flere oplysninger om signalstyrken og status for den trådløse forbindelse ved at åbne Access Connections eller ved at dobbeltklikke på...

 • Page 58: Brug En Projektor Eller En Ekstern Skærm

  Gør følgende for at deaktivere de trådløse funktioner: • Klik på ikonen for trådløs status for Access Connections på proceslinjen. • Klik på Sluk trådløs radio. Bemærk: Hvis computeren er en Windows 7-model, skal du højreklikke på Access Connections-statusindikatoren og vælge Vis status for trådløs forbindelse. Vinduet Status for trådløs forbindelse vises.

 • Page 59

  Tilslut en ekstern skærm Gør følgende for at tilslutte en ekstern skærm: Windows 7: 1. Slut den eksterne skærm til skærmstikket. Slut herefter skærmen til en stikkontakt. 2. Tænd for den eksterne skærm. 3. Skift skærmtype ved at trykke på Fn+F7. Herved kan du skifte mellem at få vist outputtet på den eksterne skærm, computerens skærm eller begge skærme.

 • Page 60: Opret En Præsentation

  11. Klik på Gennemse computeren efter driversoftware, og klik herefter på Lad mig vælge fra en liste over enhedsdrivere på computeren. 12. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis kompatibel hardware. 13. Vælg skærmens producent og model. Hvis du ikke kan finde skærmen på oversigten, skal du afbryde installationen af dette styreprogram og bruge det styreprogram, der blev leveret sammen med skærmen.

 • Page 61: Brug En Farveprofil

  Vha. Præsentationsstyring kan du nemt konfigurere computeren, så du uden problemer kan vise præsentationer, selv når du ikke er på kontoret. Ved hjælp af Præsentationsstyring kan du justere opløsningsgraden og midlertidigt deaktivere tidsfrister for strømstyring for at sikre, at du kan vise præsentationen uden afbrydelser. Præsentationsstyring indeholder nogle foruddefinerede præsentationsskemaer.

 • Page 62: Brug Det Indbyggede Kamera

  Bemærk: Kombinationsjackstik til lyd understøtter ikke en almindelig mikrofon. Hvis der er sluttet en almindelig hovedtelefon til stikket, understøttes hovedtelefonfunktionen. Hvis der er tilsluttet et hovedsæt med et 3,5 mm 4-polet stik, understøttes både hovedtelefon- og mikrofonfunktionen. Angiv lydstyrke Du kan indstille lydstyrken på hver enhed. Gør følgende for at åbne vinduet til justering af outputlydstyrken eller optagelydstyrken: •...

 • Page 63: Brug Af To Skærme

  Konfigurér kameraindstillinger Du kan konfigurere kameraindstillingerne, så de opfylder dine behov, som f.eks. kvaliteten af video-outputtet. Gør følgende for at konfigurere kameraindstillingerne: 1. Tryk på Fn+F6. Vinduet Kommunikationsindstillinger vises. 2. Klik på knappen Administrér indstillinger. Vinduet Communications Utility åbnes. 3. I vinduet Communications Utility kan du konfigurere kameraindstillingerne, så de passer til dine individuelle behov.

 • Page 64: Brug Af Mediekortlæseren

  Gør følgende for at ændre opløsningen for hver skærm: 1. Højreklik på skrivebordet, og klik på Skærmopløsning. 2. Klik på ikonen for skærm 1 (den primære skærm, computerens skærm). 3. Vælg Opløsning for den primære skærm. 4. Klik på ikonen for skærm 2 (dvs. den sekundære, eksterne skærm). 5.

 • Page 65: Kapitel 3. Du Og Din Computer

  Hvis du er opmærksom på disse forhold, kan du effektivisere dit arbejde og få en større arbejdsglæde. Lenovo stiller de sidste nye oplysninger og den sidste nye teknologi til rådighed for de af vores kunder, der har et handicap. Læs oplysningerne handicapvenlighed, som beskriver, hvad vi gør på dette område.

 • Page 66: Justér Computeren

  Bemærk, at der findes mange ThinkPad-produktløsninger, som du kan bruge til at modificere og udvide computeren, så den passer til dit behov. Du kan finde oplysninger om dette på følgende websted: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Du kan undersøge de forskellige eksterne produkter, som kan give netop den justérbarhed og de funktioner, du har brug for.

 • Page 67: Handicapvenlighed

  Handicapvenlighed Lenovo vil give handicappede bedre adgang til informationer og teknologi. Følgende oplysninger beskriver, hvordan personer med høre-, synshandicap og andre former for handicap kan udnytte computeren på bedste måde. Hjælpeteknologier gør det muligt for brugerne at få adgang til oplysninger på den bedste måde. Nogle af disse teknologier er allerede tilgængelige i dit styresystem.

 • Page 68: Rejsetip

  • Tilbehør til rejsen Rejsetip Brug følgende rejsetip til at rejse mere sikkert og effektivt med computeren. 1. Computeren tager ikke skade af at passere gennem røngtenmaskinerne i lufthavnene, men du skal holde øje med den hele tiden for at undgå, at den bliver stjålet. 2.

 • Page 69: Kapitel 4. Sikkerhed

  Læs den vejledning, der leveres sammen med den mekaniske lås. Bemærk: Du er ansvarlig for vurdering, valg og brug af låseenheder og sikkerhedsfunktioner. Lenovo fremsætter ingen kommentarer, vurderinger eller garantier vedrørende låseanordningers og sikkerhedsfaciliteters funktion, kvalitet eller ydeevne. Brug af kodeord Kodeordene forhindrer andre i at benytte computeren.

 • Page 70: Kodeord Og Slumretilstand (standby)

  10. Gem kodeordet i hukommelsen, og tryk på Enter. Vinduet Setup Notice vises. Bemærk: Skriv eventuelt startkodeordet ned, og gem det et sikkert sted. Hvis du glemmer det, er du nødt til at tage computeren med til en Lenovo-forhandler for at få nulstillet kodeordet. Brugervejledning...

 • Page 71: Harddiskkodeord

  11. Tryk på F10 for at lukke vinduet Setup Notice. Sådan ændrer eller sletter du startkodeordet Hvis du vil ændre kodeordet, skal du følge trin 1 til 9 ovenfor i “Angiv et startkodeord” på side 54 og indtaste kodeordet for at få adgang til programmet ThinkPad Setup. Gør følgende for at ændre kodeordet: 1.

 • Page 72

  Lenovo ikke nulstille kodeordene eller retablere data fra harddisken. Du bliver nødt til at tage computeren med til en Lenovo-forhandler for at få udskiftet harddisken. Du skal medbringe kvittering, og du skal betale for dele og service.

 • Page 73: Administratorkodeord

  i feltet Enter New Password, og indtast det kodeord, du lige har angivet, igen i feltet Confirm New Password. Tryk på Enter. Herefter vises vinduet Setup Notice. Tryk på F10 for at lukke vinduet Setup Notice. Brugerens harddiskkodeord bliver ændret. •...

 • Page 74

  Vigtigt: Skriv kodeordet ned, og gem det et sikkert sted. Hvis du glemmer administratorkodeordet, kan Lenovo ikke nulstille kodeordet. Du bliver nødt til at tage computeren med til en Lenovo-forhandler for at få udskiftet systemkortet. Du skal medbringe kvittering, og du skal betale for dele og service.

 • Page 75: Harddisksikkerhed

  • Brug kommandoen Slet. • Formatér harddisken eller SSD-drevet vha. programmet til initialisering af enheden. • Brug det retableringsprogram, der leveres af Lenovo, så harddisken eller SSD-drevet sættes tilbage til standardindstillingerne fra fabrikken. Disse funktioner ændrer imidlertid kun filallokeringen af data - de sletter ikke selve dataene. Med andre ord bliver datahentningen deaktiveret under et styresystem som f.eks.

 • Page 76: Brug Af Og Forståelse For Firewalls

  For at forhindre utilsigtet afsløring af data fra SSD-drevet anbefales det, at du sletter alle data på flashchippen med et program, der leveres af Lenovo. Programmet, der kaldes ThinkPad Setup Menu Extension Utility, gør det muligt at slette alle data på flashchippen for SSD-drevet fra menuen ThinkPad Setup i løbet af et minut.

 • Page 77: Kapitel 5. Retableringsoversigt

  Kapitel 5. Retableringsoversigt Dette kapitel indeholder oplysninger om retableringsløsninger fra Lenovo. Bemærk: Du kan slutte et USB CD-drev eller et USB DVD-drev til USB-stikket. Dette kapitel indeholder følgende emner: • “Oprettelse og brug af retableringsmedier” på side 61 • “Sikkerhedskopierings- og retableringsfunktioner” på side 63 •...

 • Page 78: Oprettelse Af Retableringsmedier

  USB-lagerenheder. I Windows XP-operativsystemerne kan du kun oprette retableringsmedier vha. diske, så funktionen kaldes også “Opret produktretableringsdiske”. • Gør følgende for at oprette retableringsmedier i Windows 7: Klik på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-diske. Følg herefter vejledningen på skærmbilledet.

 • Page 79: Sikkerhedskopierings- Og Retableringsfunktioner

  • Gør følgende for at udføre en sikkerhedskopiering med programmet Rescue and Recovery i Windows 7: 1. Fra Windows-skrivebordet skal du klikke på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Udvidet sikkerhedskopiering og retablering. Programmet Rescue and Recovery starter.

 • Page 80: Brug Af Rescue And Recovery-arbejdsområdet

  • Gør følgende for at udføre en retablering med programmet Rescue and Recovery i Windows XP: 1. Klik på Start ➙ Alle programmer ➙ ThinkVantage ➙ Rescue and Recovery. Programmet Rescue and Recovery starter. 2. Klik på Start udvidet Rescue and Recovery i hovedvinduet i Rescue and Recovery. 3.

 • Page 81: Oprettelse Og Brug Af Et Retableringsmedie

  Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan du opretter et genopretningsmedie på forskellige styresystemer. • Gør følgende for at oprette et genopretningsmedie i Windows 7: 1. Fra Windows-skrivebordet skal du klikke på Start ➙ Alle programmer ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Udvidet sikkerhedskopiering og retablering. Programmet Rescue and Recovery starter.

 • Page 82: Installér Forudinstallerede Programmer Og Styreprogrammer Igen

  • Hvis du har oprettet et retableringsmedie ved hjælp af en USB-harddisk, skal du bruge følgende vejledning i, hvordan du anvender det. 1. Tilslut en USB-harddisken til et af USB-stikkene på computeren, og tænd for computeren. 2. Tryk på F12-tasten flere gange, mens du tænder for computeren. Slip F12, når vinduet Startup Device Menu åbnes.

 • Page 83: Løsning Af Retableringsproblemer

  Vigtigt: Hvis du har brug for opdaterede styreprogrammer, må du ikke overføre dem fra webstedet Windows Update. Du skal hente dem fra Lenovo. Der er flere oplysninger i afsnittet “Kontrollér, at styreprogrammerne er de nyeste” på side 120.

 • Page 84

  Brugervejledning...

 • Page 85: Kapitel 6. Udskift Enheder

  Vigtigt: Lenovo er ikke ansvarlig for ydelsen eller sikkerheden af batterier, der ikke er godkendte, og yder ingen garanti for fejl eller skader, der kan ske som følge af brugen af disse.

 • Page 86

  Hvis det genopladelige batteri udskiftes forkert, er der risiko for eksplosion. Batteriet indeholder små mængder skadelige stoffer. Følg nedenstående anvisninger for ikke at komme til skade: • Udskift kun batteriet med et batteri af en type, der anbefales af Lenovo. • Hold batteriet væk fra åben ild.

 • Page 87: Udskift Ssd-drev Eller Harddisk

  5. Vend computeren om igen. Slut vekselstrømsadapteren og alle kablerne til igen. Udskift SSD-drev eller harddisk Du kan udskifte SSD-drevet eller harddisken med et nyt drev, der kan købes hos Lenovo-forhandleren eller af en repræsentant for marketing. Læs følgende krav for at udskifte SSD-drevet eller harddisken: Bemærk: Du skal kun udskifte SSD-drevet eller harddisken, hvis du vil opgradere den, eller hvis den skal...

 • Page 88

  4. Skru de skruer , der sikrer lågen til SSD-drevet eller harddisken , løs, og fjern derefter lågen til SSD-drevet eller harddisken. 5. Fjern skruerne , og skub derefter SSD-drevet eller harddisken i den retning, der er angivet af pilen Brugervejledning...

 • Page 89

  6. Fjern SSD-drevet eller harddisken ved at løfte i venstre side. 7. Sæt det nye SSD-drev eller den nye harddisk i som vist vist på følgende billede. Kapitel 6 Udskift enheder...

 • Page 90: Udskift Et Hukommelsesmodul

  8. Skub SSD-drevet eller harddisken helt ind i stikket , og sæt skruerne i igen 9. Sæt dækslet tilbage på plads , og luk dækslet . Stram derefter skruerne 10. Installér batteriet igen. Der er oplysninger om, hvordan du sætter batteriet på plads igen, under “Udskift batteriet”...

 • Page 91

  Udskiftning af hukommelse i porten under tastaturet 1. Sluk for computeren, og afmontér herefter vekselstrømsadapteren og alle kabler fra computeren. 2. Luk computerskærmen, og vend den om. 3. Fjern batteriet. Der er oplysninger om, hvordan du fjerner batteriet, under “Udskift batteriet” på side 69. 4.

 • Page 92

  7. Sørg for, at hukommelsesmodulets indhak vender mod soklens kontaktside, sæt hukommelsesmodulet i soklen i en vinkel af ca. 20 grader, og tryk det derefter fast 8. Vip hukommelsesmodulet nedad, indtil det klikker på plads. 9. Kontrollér, at hukommelsesmodulet sidder fast i soklen. 10.

 • Page 93: Udskift Tastaturet

  Udskift tastaturet Du kan anvende fremgangsmåderne til at erstatte tastaturet med et nyt, der kan fås som ekstraudstyr. Forudsætninger for fremgangsmåden Fare! Tilslut og afmontér ikke telefonledningen i tordenvejr. Fare! Elektrisk strøm fra el-, telefon- og kommunikationskabler kan være farlig. Undgå elektrisk stød ved at afmontere kabler, før du åbner dækslet til denne port.

 • Page 94

  5. Fjern skruerne. 6. Skub hårdt i den retning, der vises med pilene på tegningen for at frigøre forsiden af tastaturet. Tastaturet åbnes en smule Brugervejledning...

 • Page 95

  7. Fjern kablerne ved at vende stikkene opad. Nu er tastaturet fjernet. Installation af tastaturet 1. Tilslut kablerne ved at vende stikkene nedad. Kapitel 6 Udskift enheder...

 • Page 96

  2. Indsæt tastaturet. Sørg for, at tastaturets bageste kant er under rammen, som vist med pilene. 3. Skub tastaturet, som vist med pilene. Brugervejledning...

 • Page 97: Installér Og Udskift Pci Express-minikort Til Trådløs Lan/wimax-forbindelse

  4. Montér skruerne igen. 5. Sæt dækslet tilbage på plads , og luk dækslet . Stram derefter skruerne 6. Installér batteriet igen. Der er oplysninger om, hvordan du sætter batteriet på plads igen, under “Udskift batteriet” på side 69. 7. Vend computeren om igen. Slut vekselstrømsadapteren og kablerne til computeren, og tænd for computeren.

 • Page 98

  Forudsætninger for fremgangsmåden Fare! Tilslut og afmontér ikke telefonledningen i tordenvejr. Fare! Elektrisk strøm fra el-, telefon- og kommunikationskabler kan være farlig. Undgå elektrisk stød ved at afmontere kabler, før du åbner dækslet til denne port. Vigtigt: Rør ved et metalbord eller et metalobjekt med jordforbindelse, før du starter installationen af et PCI Express-minikort.

 • Page 99

  5. Hvis pakken med det nye kort indeholder værktøj til at fjerne stik, skal du bruge det til at afmontere kablerne fra kortet. Hvis pakken ikke indeholder værktøj, skal du afmontere kablerne ved at tage fat om kabelstikkene med fingrene og forsigtigt tage dem ud af stikket på kortet. 6.

 • Page 100

  7. Justér det nye PCI Express-minikorts kontaktflade med den tilsvarende sokkelkontakt. Vip kortet, indtil du kan placere det korrekt . Fastgør kortet med skruen 8. Slut kablerne til det nye PCI Express-minikort. Sørg for at slutte det grå kabel til stikket markeret “MAIN” eller “M”...

 • Page 101: Installér Og Udskift Pci Express-minikortet Til Trådløs Wan-forbindelse

  10. Installér batteriet igen. Der er oplysninger om, hvordan du sætter batteriet på plads igen, under “Udskift batteriet” på side 69. 11. Vend computeren om igen. Slut vekselstrømsadapteren og kablerne til computeren, og tænd for computeren. Installér og udskift PCI Express-minikortet til trådløs WAN-forbindelse Nogle ThinkPad-computere indeholder en port til PCI Express-minikort til trådløst WAN.

 • Page 102

  5. Hvis pakken med det nye kort indeholder værktøj til at fjerne stik, skal du bruge det til at afmontere kablerne fra kortet. Hvis pakken ikke indeholder værktøj, skal du afmontere kablerne ved at tage fat om kabelstikkene med fingrene og forsigtigt tage dem ud af stikket på kortet. Bemærk: Kortet har muligvis kun ét stik, afhængigt af konfigurationen på...

 • Page 103

  6. Fjern skruen . Kortet hopper op . Fjern kortet. 7. Justér det nye PCI Express-minikorts kontaktflade med den tilsvarende sokkelkontakt . Vip kortet, indtil du kan placere det korrekt. Fastgør kortet med skruen Kapitel 6 Udskift enheder...

 • Page 104: Udskift Sim-kort

  8. Slut kablerne til det nye PCI Express-minikort. Bemærk: Sørg for at slutte det røde kabel til stikket markeret “MAIN” eller “M” på kortet og det blå kabel til stikket markeret “AUX” eller “A.” 9. Sæt dækslet tilbage på plads , luk dækslet , og stram skruerne 10.

 • Page 105

  Hvis SIM-kortet leveres i pakken med computeren, er det dummykortet, der er installeret i SIM-kortporten. Så skal du følge vejledningen nedenfor. Hvis det er dummykortet, der findes i pakken med computeren, er det SIM-kortet, der er installeret i SIM-kortporten. Bemærk: Du kan genkende SIM-kortet på IC-chippen på den ene side af kortet. Vejledning ved udskiftning Gør følgende for at udskifte SIM-kortet: 1.

 • Page 106: Udskiftning Af Reservebatteriet

  6. Indsæt det nye SIM-kort i porten , så det sidder fast. 7. Luk SIM-kortlågen, så den glider på plads med et klik. 8. Installér batteriet igen. Der er oplysninger om, hvordan du sætter batteriet på plads igen, under “Udskift batteriet”...

 • Page 107

  Der er fare for eksplosion, hvis reservebatteriet ikke udskiftes korrekt. Reservebatteriet indeholder små mængder skadelige stoffer. Følg nedenstående anvisninger for ikke at komme til skade: • Udskift kun batteriet med et batteri af en type, der anbefales af Lenovo. • Hold batteriet væk fra åben ild.

 • Page 108

  5. Afmontér stikket . Fjern reservebatteriet Installation af reservebatteriet 1. Installér reservebatteriet . Tilslut stikket 2. Sæt dækslet tilbage på plads , luk dækslet , og stram skruerne Brugervejledning...

 • Page 109

  3. Installér batteriet igen. Der er oplysninger om, hvordan du sætter batteriet på plads igen, under “Udskift batteriet” på side 69. 4. Vend computeren om igen. Slut vekselstrømsadapteren og kablerne til computeren, og tænd for computeren. Kapitel 6 Udskift enheder...

 • Page 110

  Brugervejledning...

 • Page 111: Kapitel 7. Udvid Computeren

  Ekstraudstyret omfatter hukommelse, lager, modemer, netværksadaptere, batterier, adaptere, printere, scannere, tastaturer, mus og andet. Du kan handle direkte hos Lenovo 24 timer i døgnet, alle ugens 7 dage via internettet. Du skal bare bruge en internetforbindelse og et kreditkort.

 • Page 112

  Brugervejledning...

 • Page 113: Kapitel 8. Udvidet Konfiguration

  • Hvis du ikke kan finde de supplementsfiler, styreprogrammer eller programmer, du har brug for, på harddisken, eller hvis du vil modtage opdateringer og de nyeste oplysninger, skal du besøge ThinkPad-webstedet på adressen http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Før du begynder Før du installerer operativsystemet, skal du gøre følgende: •...

 • Page 114: Installér Windows 7-styresystemet

  8. Installér de nødvendige styreprogrammer. Se “Installér styreprogrammer” på side 102. Installér registry patches til Windows 7 Hvis du vil installere disse registry patches, skal du gå til: http://www.lenovo.com/support Installér opdateringsmodulet til Windows 7 Opdateringsmodulerne til Windows 7 findes i følgende bibliotek: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

 • Page 115: Installér Windows Vista

  Bemærk: Hvis du ikke kan finde de supplementsfiler, enhedsdrivere og programmer, du har brug for, på harddisken, eller hvis du ønsker at modtage opdateringer og nyheder, skal du gå til: http://www.lenovo.com/support Læg DVD'en til Windows Vista, der er integreret i servicepakke 1, i DVD-drevet, og genstart computeren.

 • Page 116: Installér Windows Xp

  • Registry Patch til aktivering af Wake Up on LAN fra Standby til Energy Star • Registry patch til forbedret registrering af USB-enhed efter slumring Hvis du vil installere disse Registry Patches, skal du gå til: http://www.lenovo.com/support Installér opdateringsmodulet til Windows Vista Opdateringsmodulerne til Windows Vista findes i følgende bibliotek: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

 • Page 117

  11. Indsæt installations-CD'en til Windows XP med servicepakke 2 i CD- eller DVD-drevet, og genstart computeren. 12. Tryk på F6 for at installere et tredjeparts-SCSI-styreprogram. 13. Vælg S for Specify Additional Device, når du bliver bedt om det. 14. Indsæt den diskette, du oprettede i trin 2, når du bliver bedt om det, og tryk på Enter. 15.

 • Page 118: Installér Styreprogrammer

  104. Installér styreprogrammer Hvis du vil installere enhedsdrivere, skal du gå til webstedet: http://www.lenovo.com/support. Hvis du vil installere ThinkPad-skærmfilen til Windows 2000/XP/Vista/7, skal du se: “Installér ThinkPad-skærmfil til Windows 2000/XP/Vista/7” på side 102. Du installerer andre styreprogrammer ved at følge fremgangsmåden nedenfor: 1.

 • Page 119

  Til Windows 7 1. Højreklik på skrivebordet, og klik på Tilpas. 2. Klik på Skærm til venstre. 3. Klik på Skift skærmindstillinger. 4. Klik på Avancerede indstillinger. 5. Klik på fanen Skærm. 6. Klik på Egenskaber. 7. Klik på fanen Driver. 8.

 • Page 120: Installér Intel Chipset Support Til Windows 2000/xp/vista/7

  Bemærk: Hvis du ikke kan finde de supplementsfiler, styreprogrammer eller programmer, du har brug for, på harddisken, eller hvis du vil modtage opdateringer og de nyeste oplysninger, skal du besøge ThinkPad-webstedet på adressen: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers ThinkPad Setup Computeren indeholder programmet ThinkPad Setup, som du kan bruge til at angive forskellige konfigurationsparametre.

 • Page 121: Menuen Config

  Eksempel på visning af ThinkPad Setup-menuen: 4. Brug markørtasterne til at flytte markøren til det punkt, du vil ændre. Når punktet er fremhævet, skal du trykke på Enter. Der vises en undermenu. 5. Revidér de punkter, du vil ændre. Brug tasterne +/- til at ændre et punkts værdi. Hvis punktet har en undermenu, kan du åbne denne ved at trykke på...

 • Page 122: Menuen Date/time

  Menuen Date/Time Hvis du skal angive den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt, skal du vælge Date/Time i menuen i ThinkPad Setup. Der vises følgende undermenu: • System Date • System Time Gør følgende for at angive dato og klokkeslæt: 1.

 • Page 123: Menuen Startup

  Hvis du vælger Set Minimum Length, kan du angive mindstelængden for start- og harddiskkodeordet. Den er som standard sat til Disabled. Hvis du angiver administratorkodeordet og angiver en mindstelængde for kodeord, er du den eneste, der kan ændre længden. Hvis du vælger og aktiverer Password at restart, får du vist en kodeordsbesked, når du genstarter computeren.

 • Page 124: Menuen Restart

  6. ATA HDD2: 7. USB HDD: 8. PCI LAN: 9. ATAPI CD1: 10. ATAPI CD2: 11. ATA HDD3: 12. ATA HDD4: 13. Other CD: 14. Other HDD: Andre punkter på menuen Startup Følgende punkter vises også på menuen Startup i ThinkPad Setup: •...

 • Page 125

  Punkter på Config-menuen Tabel 3. Punkter på Config-menuen Menupunkt Undermenupunkt Valg Kommentarer Network Wake On LAN • Disabled Du kan konfigurere systemet, så det starter, når • AC only Ethernet-kontrolenheden • AC and Battery modtager en “magisk pakke”. Hvis du vælger “AC Only”, bliver Wake On LAN kun aktiveret, når der er tilsluttet en vekselstrømadapter.

 • Page 126

  Tabel 3. Punkter på Config-menuen (fortsat) Menupunkt Undermenupunkt Valg Kommentarer selvom computeren er i dvaletilstand eller er slukket. Du skal åbne Power Manager-programmet og konfigurere de relevante indstillinger for at aktivere Always On USB-funktionen. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer Always On USB-funktionen i onlinehjælpen til Power Manager.

 • Page 127

  Tabel 3. Punkter på Config-menuen (fortsat) Menupunkt Undermenupunkt Valg Kommentarer ® Power Intel SpeedStep • Disabled Du kan vælge tilstand technology (Intel for Intel SpeedStep ved • Enabled SpeedStep mounted programafvikling. models only) Mode for AC Maximum Performance: • Maximum Performance Altid højeste hastighed •...

 • Page 128

  Tabel 3. Punkter på Config-menuen (fortsat) Menupunkt Undermenupunkt Valg Kommentarer Core Multi-Processing • Disabled Aktiverer eller deaktiverer ekstra kerneprogrammer i • Enabled CPU'en. Bemærk: Hvis du bruger en computer med en enkeltkerneprocessor, vises dette punkt ikke. Bemærk: I forbindelse med Core Multi-Processing skal du se vejledningen i “Installér Windows XP”...

 • Page 129

  Tabel 4. Punkter på Security-menuen (fortsat) Menupunkt Undermenupunkt Valg Kommentarer • SMBIOS Reporting: SMBIOS-data • Enter Nulstiller krypteringsnøglen. Clear Security Chip Bemærk: Hvis du vælger “Active” for Security Chip, forsvinder dette menupunkt. Intel TXT Feature • Disabled Aktivér eller deaktivér Intel Trusted Execution •...

 • Page 130

  Tabel 4. Punkter på Security-menuen (fortsat) Menupunkt Undermenupunkt Valg Kommentarer I/O Port Access Ethernet LAN • Disabled Hvis du vælger “Enabled”, kan du bruge Ethernet • Enabled LAN-enheder. Wireless LAN • Disabled Hvis du vælger “Enabled”, kan du bruge trådløse •...

 • Page 131

  Tabel 4. Punkter på Security-menuen (fortsat) Menupunkt Undermenupunkt Valg Kommentarer Bemærk: Hvis du sætter Computrace Module Activation til “Permanently Disabled”, kan du ikke aktivere indstillingen igen. Punkter på Startup-menuen Tabel 5. Punkter på Startup-menuen Menupunkt Valg Kommentarer Boot Se “Menuen Startup” på side 107. Network Boot Se “Menuen Startup”...

 • Page 132: Brugervejledning

  UEFI BIOS for at få den nye tilføjelse til at fungere korrekt. Hvis du vil opdatere UEFI BIOS, skal du gå til følgende websted og følge vejledningen på skærmen: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Brug systemstyring Dette afsnit er primært tiltænkt netværksadministratorer.

 • Page 133: Angiv Systemstyringsfaciliteter

  Wake on LAN En netværksadministrator kan anvende Wake on LAN til at tænde for computeren fra en styringskonsol. Når Wake on LAN anvendes med et netværksstyringsprogram, kan der eksternt udføres mange funktioner uden overvågning, f.eks. programopdateringer og FLASH UEFI/BIOS-opdateringer. Disse opdateringer kan udføres efter arbejdstid og i weekender, så...

 • Page 134

  Brugervejledning...

 • Page 135: Kapitel 9. Undgå Problemer

  Kapitel 5 “Retableringsoversigt” på side 61. 8. Opdatér styreprogrammer og UEFI BIOS, når det er nødvendigt. 9. Opret en profil af maskinen på http://www.lenovo.com/support for at holde den ajourført med de nyeste styreprogrammer og programudgaver. 10. Hold styreprogrammerne til ikke-Lenovo-hardware ajourført. Du skal måske læse oplysningerne om styreprogrammet, så...

 • Page 136: Kontrollér, At Styreprogrammerne Er De Nyeste

  Hentning af de nyeste drivere vha. System Update System Update hjælper med at holde programmer på systemet opdaterede. Opdateringspakker gemmes på Lenovo-servere og kan overføres fra Lenovos supportwebsted. Programpakker kan være fuldstændige programmer, styreprogrammer, UEFI BIOS-flash eller blot programopdateringer. Når System Update opretter forbindelse til webstedet Lenovo Support, genkender System Update automatisk maskintype og model på...

 • Page 137: Håndtering Af Computeren

  Håndtering af computeren Selv om computeren er designet til at fungere pålideligt under normale arbejdsforhold, skal du bruge omtanke og sund fornuft, når du bruger den. Følg disse vigtige tip. Så får du mest mulig nytte og glæde af computeren. Vær forsigtig med, hvor og hvordan du arbejder •...

 • Page 138: Rengøring Af Computerens Dæksel

  (Standby-tilstand) eller dvaletilstand, før dataoverførslen er afsluttet. Ellers risikerer du at ødelægge data. Vær omhyggelig, når du angiver kodeord • Husk dine kodeord. Hvis du glemmer et administrator- eller et harddiskkodeord, kan Lenovo ikke nulstille det, og du bliver måske nødt til at udskifte systemkortet, harddisken eller SSD-drevet. Registrér computeren •...

 • Page 139

  Bemærk: Sprøjt ikke rensemidler direkte på skærmen eller tastaturet. Rengør LCD-skærmen 1. Tør forsigtigt skærmen af med en tør, blød klud, der ikke fnugger. Hvis der er ridser i skærmen, stammer de måske fra tastaturet eller TrackPoint, hvis der er blevet trykket på låget, når det er lukket. 2.

 • Page 140

  Brugervejledning...

 • Page 141: Kapitel 10. Fejlfinding Af Computerproblemer

  Der er flere oplysninger i afsnittet “Oprettelse og brug af retableringsmedier” på side 61. Hvis du vil starte programmet Lenovo Solution Center i Windows 7, skal du se “Adgang til programmer i Windows 7” på side 15.

 • Page 142: Fejlfinding

  • Windows XP og Windows Vista: Klik på Start ➙ Alle programmer ➙ ThinkVantage ➙ Lenovo ThinkVantage Toolbox. Vælg den fejlfindingstest, du vil køre, når programmet er startet. Hvis der opstår problemer udover fejlmeddelelser, vises der også en vejledning til løsning af problemet.

 • Page 143: Hvis Du Spilder På Tastaturet

  4. Fjern alle strømkilder og ekstern hardware, mens computeren er slukket. Fjern eventuelle uoriginale hukommelsesmoduler i computeren. Når du har fjernet det ekstra hukommelsesmodul og monteret det originale hukommelsesmodul, skal du fortsætte til trin 2. Hvis du stadigvæk ikke kan tænde computeren, skal du se brugervejledningen for at genmontere de øvrige komponenter, der er sluttet til computeren..

 • Page 144

  Løsning: EEPROM-kontrolsummen er forkert (blok nr. 4 og 5). Systemkortet skal udskiftes, og UUID skal geninstalleres. Computeren skal efterses. • Meddelelse: 0190: Fejl ved batteristrøm. Løsning: Computeren er blevet slukket, fordi batteriet næsten er fladt. Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og oplad batteriet. •...

 • Page 145: Fejl Uden Koder Eller Meddelelser

  • Meddelelse: Varmesensorfejl Løsning: Varmeføleren fungerer ikke korrekt. Computeren skal efterses. • Meddelelse: Systemhukommelsen er blevet fjernet. Løsning: Systemhukommelsen er blevet fjernet. Tryk på Esc for at starte normalt. Fejl uden koder eller meddelelser • Problem: Skærmen bliver sort, selv om jeg ikke har angivet det. Løsning: Du kan deaktivere alle systemtidsfrister, f.eks.

 • Page 146: Bipfejl

  Bipfejl Tabel 6. Bipfejl Problem Løsning Kontrollér, at hukommelsesmoduleren er installeret Ét kort bip, pause, tre korte bip, pause, yderligere tre korrekt. Hvis det er tilfældet, og du stadig hører bip, skal korte bip og ét kort bip computeren til service. Der er problemer med videofunktionen.

 • Page 147

  4. Hvis der er en !-markering ud for kortnavnet under Netværkskort, er styreprogrammet muligvis ikke korrekt, eller styreprogrammet er muligvis deaktiveret. Højreklik på den fremhævede adapter for at opdatere styreprogrammet. 5. Klik på Opdater driversoftware, og følg vejledningen på skærmen. Under Windows XP: 1.

 • Page 148

  Bemærk: Hvis computeren er en Windows 7-model, skal du klikke på Vis skjulte ikoner på proceslinjen. Access Connections-ikonen vises. Der er flere oplysninger om ikonen i hjælpen til Access Connections. Kontrollér netværksnavnet (SSID) og krypteringsoplysningerne. Brug Access Connections til at kontrollere disse oplysninger.

 • Page 149

  • Problem: Jeg har søgt efter en Bluetooth-aktiveret enhed ved at klikke på View devices in range i My Bluetooth Places, men jeg finder ingen enheder. Løsning: Kontrollér, at den enhed, du opretter forbindelse til, kan anvende Bluetooth-forbindelsen. Når du har kontrolleret ovenstående, skal du slukke og tænde for Bluetooth-faciliteterne eller genstarte computeren.

 • Page 150

  • Problem: Computeren kan ikke oprette forbindelse til en Bluetooth-aktiveret computer, der bruger serielle portprogrammer. Løsning: Opret forbindelse til den Bluetooth-aktiverede computer igen, og prøv den serielle forbindelse igen. • Problem: Den serielle Bluetooth-port blev afbrudt automatisk. Løsning: Når der oprettes en seriel forbindelse, starter en inaktivitetskontrol. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis porten ikke åbnes af et program.

 • Page 151: Tastatur Og Andet Pegeudstyr

  5. Vælg Bluetooth Audio til både Afspilning af lyd og Indspilning af lyd, hvis du bruger en hovedsætprofil. Vælg Bluetooth High Quality Audio til både Afspilning af lyd og Indspilning af lyd, hvis du bruger en AV-profil. 6. Klik på OK for at lukke vinduet Egenskaber for Lyde og lydenheder. Tastatur og andet pegeudstyr Der kan opstå...

 • Page 152: Skærm Og Multimedieenheder

  Løsning: Kontrollér, at det eksterne numeriske tastatur er korrekt tilsluttet computeren. Skærm og multimedieenheder Dette emne indeholder de mest almindelige problemer med skærme og multimedieenheder, herunder computerskærmen, den eksterne skærm, lydenheder og det optiske drev. Problemer med LCD-skærmen • Problem: Skærmen er sort. Løsning: Gør følgende: –...

 • Page 153

  2. Klik på fanen Indstillinger. 3. Kontrollér, at skærmopløsningen og farvekvaliteten er korrekt angivet. 4. Klik på Avanceret. 5. Klik på fanen Kort. 6. Kontrollér, at det korrekte enhedsnavn vises i vinduet med kortoplysninger. Bemærk: Navnet på styreprogrammet afhænger af den videochip, der er installeret på computeren. 7.

 • Page 154

  2. Klik på ikonen for den skærm, du vil bruge (ikonen for skærm 2 er til den eksterne skærm). 3. Klik på Avancerede indstillinger. 4. Klik på fanen Kort. 5. Kontrollér, at det korrekte enhedsnavn vises i vinduet med kortoplysninger. Bemærk: Navnet på...

 • Page 155

  16. Klik på OK. Under Windows XP: 1. Slut den eksterne skærm til skærmstikket. Slut herefter skærmen til en stikkontakt. 2. Tænd for den eksterne skærm og computeren. 3. Tryk på Fn+F7 for at skifte output til den eksterne skærm. Bemærk: Når du trykker på...

 • Page 156

  2. Tænd for den eksterne skærm og computeren. 3. Tryk på Fn+F7 for at skifte output til den eksterne skærm. Bemærk: Når du trykker på Fn+F7, skal du vente et øjeblik på at billedet vises. 4. Højreklik på skrivebordet, og klik på Egenskaber for at åbne vinduet Egenskaber for Skærm. 5.

 • Page 157

  11. Klik på OK for at aktivere ændringerne. • Problem: Jeg kan ikke skifte skærm. Løsning: Hvis du bruger det udvidede skrivebord, skal du deaktivere det og skifte skærmoutput. Hvis en DVD-film eller et videoklip afspilles, skal du stoppe afspilningen, lukke programmet og derefter ændre skærmoutputtet.

 • Page 158

  Windows 7: 1. Klik på Start ➙ Kontrolpanel. 2. Klik på Hardware og lyd. 3. Klik på Lyd. 4. Klik på fanen Indspilning i vinduet Lyd. 5. Vælg Mikrofon, og klik på knappen Egenskaber. 6. Klik på fanen Niveauer, og flyt skyderen til Mikrofonforstærkning op. 7.

 • Page 159: Batteri Og Strøm

  • Problem: Når du tilslutter en hovedtelefon til computeren, mens du afspiller lyd, spiller højttaleren ikke lyd i MULTI-STREAM-tilstand ved SmartAudio (Windows 7). Løsning: Når hovedtelefonen er tilsluttet, omdirigeres lyden automatisk til den. Hvis du vil høre lyden fra højtalerne igen, skal du angive højtalerne som standardenhed. Sådan gør du: 1.

 • Page 160

  Problemer med vekselstrømsadapter • Problem: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet computeren og en stikkontakt, men ikonen for vekselstrømsadapteren (et stik) vises ikke på proceslinjen. Vekselstrømslampen lyser heller ikke. Løsning: Gør følgende: 1. Kontrollér, at vekselstrømsadapteren er tilsluttet korrekt. Installationsvejledningen, som er leveret sammen med computeren, indeholder oplysninger om tilslutning af vekselstrømsadapteren.

 • Page 161

  Hvis der vises en fejlmeddelelse, mens styresystemet indlæser skrivebordskonfigurationen, efter at POST er afsluttet, skal du kontrollere følgende: 1. Gå til Lenovo Support-webstedet på http://www.lenovo.com/support, og søg efter fejlmeddelelsen. 2. Besøg Microsoft Knowledge Base-hjemmesiden på http://support.microsoft.com/, og søg efter fejlmeddelelsen.

 • Page 162: Drev Og Andre Lagerenheder

  – Hvis indikatoren for slumretilstand (Standby) er slukket, er computer i dvaletilstand eller slukket. Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og tryk herefter på afbryderen for at genoptage normal drift. Hvis systemet stadigvæk ikke returnerer fra slumretilstand (Standby), svarer systemet måske ikke længere, og du kan måske ikke slukke for computeren.

 • Page 163: Porte Og Stik

  Kontrollér, at computeren har den hukommelse, der kræves, for at du kan udføre programmet. Du kan finde oplysninger om dette i de bøger, der leveres sammen med programmet. Kontrollér følgende: – Programmet er beregnet til at kunne anvendes på styresystemet. –...

 • Page 164

  Brugervejledning...

 • Page 165: Kapitel 11. Support

  Kapitel 11. Support Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvornår du skal kontakte Lenovo, og hvordan du bedst kontakter Lenovo. • “Før du kontakter Lenovo” på side 149 • “Hjælp og service” på side 150 • “Køb af flere serviceydelser” på side 151 Før du kontakter Lenovo...

 • Page 166: Hjælp Og Service

  Lenovo-produkter, er der mange muligheder for at få hjælp fra Lenovo. Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan få flere oplysninger om Lenovo og Lenovos produkter, hvad du skal gøre, hvis der opstår problemer, og hvem du skal tilkalde, hvis det bliver nødvendigt.

 • Page 167: Køb Af Flere Serviceydelser

  Følgende dækkes ikke: • Udskiftning eller anvendelse af dele, der ikke er fremstillet af eller på vegne af Lenovo, eller af dele, der ikke ydes garanti for. Bemærk: Alle dele, der er dækket af garanti, er mærket med en id på syv tegn i formatet FRU XXXXXXX.

 • Page 168

  Brugervejledning...

 • Page 169: Tillæg A. Oplysninger Om Lovgivningsmæssige Krav

  • (PBAP) (Phone Book Access Profile) (kun Windows 7) • VDP-Sync Profile (kun Windows 7) Brugsmiljø og din sundhed Integrerede trådløse kort udsender elektromagnetiske stråler som andet radioudstyr. Imidlertid udsender disse enheder langt færre elektromagnetiske stråler end andre trådløse enheder, f.eks. mobiltelefoner. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 170: Placering Af Trådløse Ultraconnect-antenner

  Da integrerede trådløse kort overholder sikkerhedsstandarderne og anbefalingerne inden for radiofrekvenser, anser Lenovo den trådløse WAN-adapter for sikker at bruge. Disse standarder og anbefalinger afspejler forskningsresultaterne inden for radiostråling, og revideres løbende af forskerkomiteer. I visse situationer og miljøer kan brugen af integrerede trådløse kort være begrænset af bygningens ejer eller de ansvarlige i organisationen.

 • Page 171: Bemærkning Om Eksportklassificering

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 172: Den Europæiske Union - Overholdelse Af Emc-direktivet (elektromagnetisk Kompatibilitet)

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 173: Korea Class B Compliance-erklæring

  Du kan finde yderligere lovmæssige oplysninger i Regulatory Notice, der blev leveret sammen med computeren. Hvis du ikke har modtaget en Regulatory Notice, kan du finde den på webstedet på http://www.lenovo.com/support. Der er flere oplysninger i afsnittet “Søgning efter trådløse juridiske erklæringer” på side 154. Tillæg A. Oplysninger om lovgivningsmæssige krav...

 • Page 174

  Brugervejledning...

 • Page 175: Af Elektrisk Og Elektronisk Udstyr Weee) Samt Genbrug

  Indsamling og genbrug af en ubenyttet computer eller skærm fra Lenovo Hvis du er ansat i en virksomhed og har brug for at skaffe dig af med en computer eller skærm fra Lenovo, der ejes af virksomheden, skal dette ske i overensstemmelse med den japanske lovgivning om tilskyndelse til en effektiv udnyttelse af ressourcer.

 • Page 176: Oplysninger Vedrørende Genbrug For Brasilien

  Hvis du vil udskifte det med et nyt, skal du kontakte salgsstedet eller bede om reparation hos Lenovo. Hvis du selv har udskiftet det og vil bortskaffe det ubenyttede litiumbatteri, skal du isolere det med vinyltape, kontakte salgsstedet og følge deres anvisninger.

 • Page 177: Oplysninger Vedrørende Genbrug Af Batterier For Taiwan

  Der findes oplysninger om korrekt indsamling og behandling på: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Oplysninger vedrørende genbrug af batterier for Taiwan Oplysninger vedrørende genbrug af batterier for USA og Canada...

 • Page 178

  Brugervejledning...

 • Page 179: Tillæg C. Bemærkninger

  Kontakt en Lenovo-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der findes i dit land. Henvisninger til et Lenovo-produkt, -program eller en Lenovo-ydelse skal ikke betyde, at det kun er Lenovos produkt, program eller ydelse, der kan anvendes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer og serviceydelser, der ikke krænker Lenovos immaterialrettigheder, kan anvendes.

 • Page 180

  Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Varemærkerne Intel og Intel SpeedStep tilhører Intel Corporation. Microsoft, Vista, Bing, BitLocker, Internet Explorer og Windows er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. ® ® ® ®...

 • Page 182

  Partnummer: (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: