Download Print this page

Lenovo ThinkPad X130e User Manual

(hungarian) user guide.
Hide thumbs

Advertisement

Felhasználói kézikönyv
ThinkPad X130e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X130e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X130e

 • Page 1

  Felhasználói kézikönyv ThinkPad X130e...

 • Page 2

  „Fontos biztonsági előírások“ oldalszám: vi • C. függelék „Megjegyzések“ oldalszám: 171 A Biztonsági és jótállási kézikönyv, valamint a Regulatory Notice megtalálhatók a webhelyen. Nyissa meg a http://www.lenovo.com/support címet, majd kattintson a User Guides & Manuals (Felhasználói kézikönyvek és útmutatók) menüpontra. Második kiadás (december 2011) ©...

 • Page 3: Table Of Contents

  Lenovo Screen Reading Optimizer ..3. fejezet A számítógép használata. . 51 Lenovo Solution Center ..Lenovo ThinkVantage Tools ..Kisegítő lehetőségek és a számítógép kényelmes használata .

 • Page 4

  ..illesztőprogramjának telepítése ..Mielőtt a Lenovo segítségét kérné ..Windows 2000/XP/Vista/7 rendszer A számítógép regisztrálása ..

 • Page 5

  A diagnosztikai programok használata . . . Japán megfelelési nyilatkozat olyan termékekre vonatkozóan, amelyek fázisonként A Lenovo támogatási weboldala ..legfeljebb 20 A vagy azzal egyenlő Telefonos segítségkérés a Lenovótól ..áramfelvétellel csatlakoznak az elektromos További szolgáltatások vásárlása .

 • Page 6

  Felhasználói kézikönyv...

 • Page 7: Ezt Olvassa El Először

  és más egyéb elektronikus eszközök kábeleit, hogy ne csípődjenek be a számítógép vagy más objektum alá, ne tapossanak rá, ne botoljanak el benne, és semmilyen más módon ne sérüljenek meg, ami megzavarhatná a számítógép működését. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 8: Fontos Biztonsági Előírások

  Az itt leírtak elősegítik, hogy biztonságosan használja hordozható számítógépét. Tartsa be, és őrizze meg a számítógéppel szállított összes tájékoztatást! A jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás nem módosítja ® sem az Ön vásárlási szerződésének, sem a Lenovo korlátozott jótállásának feltételeit. További információért nézze át a „Jótállási tájékoztatót“ a számítógéppel érkező Biztonsági és jótállási kézikönyvben.

 • Page 9: Azonnali Beavatkozást Igénylő Helyzetek

  • A termék leesett vagy valahogyan megsérült. • A termék nem működik normálisan, amikor követi az üzemeltetési utasításokat. Megjegyzés: Ha az előbbi körülményeket valamely nem Lenovo vagy annak részére gyártott termékkel kapcsolatban észlelné (például: hosszabbító), ne használja tovább a terméket, amíg kapcsolatba nem lép a termék gyártójával, vagy ki nem cseréli megfelelő...

 • Page 10

  Megjegyzés: Egyes részegységeket a felhasználó is frissíthet vagy cserélhet. A bővítésekre gyakran, mint opciókra hivatkozunk. A felhasználó által telepíthető helyettesítő alkatrészeket hívjuk Vásárló által cserélhető egységeknek (CRU). A Lenovo utasításokkal ellátott dokumentációt ad arról, hogy mikor aktuális az ilyen opciók telepítése vagy a CRU cseréje. Mindenképpen pontosan kövesse az utasításokat, amikor ilyen részeket cserél vagy telepít.

 • Page 11

  Soha ne terhelje túl ezeket az eszközöket. Ha tápvonalakat használ, a terhelés nem haladhatja meg a tápvonal bemeneti névleges teljesítményét. Kérjen tanácsot elektrikustól, ha kérdései lennének a terheléssel, tápkövetelményekkel és bemeneti névleges teljesítménnyel kapcsolatban. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 12

  Dugók és csatlakozóaljak VESZÉLY! Ha a számítógéphez használni kívánt aljzat (fali tápforrás) sérültnek vagy korrodáltnak látszik, ne használja addig, amíg ki nem cserélteti az aljzatot képzett szakemberrel. Ne görbítse el és ne változtassa meg a dugót. Ha a dugó sérült, keresse meg a gyártót, hogy beszerezze a cserét.

 • Page 13

  Minden Lenovo személyi számítógép tartalmaz egy nem tölthető, korongalakú elemet, amely a rendszerórát táplálja. Ezen fölül sok hordozható termék, például a noteszgép, újratölthető akkumulátorcsomagot is használ, amely utazás közben energiával látja el a rendszert. A Lenovo által szállított akkumulátort megvizsgálták, és alkalmasnak találták arra, hogy a termékben működjön.

 • Page 14

  Tölthető akkumulátorral kapcsolatos megjegyzés VESZÉLY! Ne kísérelje meg szétszerelni vagy módosítani az akkumulátort. Ilyen kísérlet eredményeként robbanás történhet, vagy folyadék ömölhet ki az akkumulátorból. A Lenovo által megadottól eltérő típusú akkumulátor, valamint a szétszerelt vagy módosított akkumulátor nem tartozik a jótállás hatálya alá.

 • Page 15

  • Ne akadályozza a légáram útját és ne takarja el a szellőzőnyílásokat! • Ne működtesse a számítógépet bútorzaton belül, mivel ez a túlmelegedés kockázatával jár! • A számítógépben a légáram hőmérséklete nem haladhatja meg a 35 °C-ot (95 °F)! © Copyright Lenovo 2011 xiii...

 • Page 16

  Elektromos áramra vonatkozó biztonsági előírások VESZÉLY! Az elektromos hálózaton, a telefonvonalakon és kommunikációs kábeleken veszélyes áramerősségek haladhatnak. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében: • Ne használja a számítógépet zivatar idején. • Ne csatlakoztasson és nem húzzon ki kábeleket, és ne végezzen telepítési, karbantartási és átalakítási műveletet a terméken villámlás idején.

 • Page 17

  Az EN 50332-2 szabványtól eltérő fejhallgató használata veszélyes lehet a túlzott hangerő miatt. Ha Lenovo számítógépe fej- vagy fülhallgatóval érkezik (egyetlen készletként), a fej- vagy fülhallgató és a számítógép együttes kombinációja eleget tesz az EN 50332-1 szabványban leírt követelményeknek. Ha ettől eltérő...

 • Page 18

  Felhasználói kézikönyv...

 • Page 19: Fejezet Termék áttekintése

  Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza: • „Elölnézet“ oldalszám: 2 • „Jobb oldali nézet“ oldalszám: 4 • „Bal oldali nézet“ oldalszám: 6 • „Alulnézet“ oldalszám: 7 • „Állapotjelzők“ oldalszám: 8 © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 20: Elölnézet

  Elölnézet 1. ábra A ThinkPad X130e elölnézete UltraConnect™ rádiós antennák (bal) Beépített kamera UltraConnect rádiós antennák (jobb) Főkapcsoló Tápellátás állapotjelzője A rendszer állapotát jelző fény Bluetooth antenna Beépített sztereó hangszóró (jobb) ® TrackPoint gombok Érintőfelület Beépített sztereó hangszóró (bal) Beépített mikrofon TrackPoint mutatóeszköz...

 • Page 21

  Ha a számítógép nem válaszol, és nem tudja kikapcsolni, akkor nyomja meg, és négy vagy több másodpercig tartsa lenyomva a főkapcsolót. Ha a rendszer továbbra sem hajlandó újraindulni, húzza ki a hálózati adaptert, és vegye ki az akkumulátort. A főkapcsolót a Power Manager programmal is be lehet programozni a számítógép leállítására, illetve alvó (készenléti) vagy hibernálás üzemmódba helyezésére.

 • Page 22: Jobb Oldali Nézet

  Jobb oldali nézet 2. ábra A ThinkPad X130e jobb oldali nézete Médiakártyaolvasó-hely Always On USB-csatlakozó USB-csatlakozó Tápfeszültség-csatlakozó Biztonsági kulcslyuk Médiakártyaolvasó-hely A modelltől függően számítógépe médiakártyaolvasó-hellyel rendelkezhet. A médiakártya-olvasó a következő négy típusú kártyát támogatja: • SD-kártya • SDHC-kártya • SDXC-kártya •...

 • Page 23

  Alapértelmezett beállításként még akkor is, amikor a számítógép alvó (készenléti) üzemmódban van, az ® ® ® Always On USB-csatlakozó lehetővé teszi néhány eszköz töltését, pl. iPod , iPhone és BlackBerry okostelefon, ha az eszközöket a géphez csatlakoztatja. Azonban hiába van hálózati adapter csatlakoztatva, ha ezeket az eszközöket a számítógép hibernálási módjában vagy kikapcsolt állapotában kívánja tölteni, szüksége lesz a Power Manager programra, és meg kell adni a megfelelő...

 • Page 24: Bal Oldali Nézet

  Bal oldali nézet 3. ábra A ThinkPad X130e bal oldali nézete Monitorcsatlakozó Ventilátor szellőzőnyílásai (jobb) HDMI-csatlakozó USB-csatlakozó Ethernet csatlakozó Combo audio jack csatlakozó Monitorcsatlakozó Monitorcsatlakozó külső monitor vagy projektor számítógéphez történő csatlakoztatásához. További információkat a következő részben talál: „Külső monitor csatlakoztatása“ oldalszám: 44.

 • Page 25: Alulnézet

  • A combo audio jack csatlakozó nem támogatja a hagyományos mikrofont. A számítógép combo audió jack csatlakozójával használható eszközökről itt olvashat bővebben: „Audió funkciók használata“ oldalszám: 47. Alulnézet 4. ábra A ThinkPad X130e alulnézete Akkumulátor SIM kártyahely Memóriaaljzat WWAN kártyahely WLAN kártyahely...

 • Page 26: Állapotjelzők

  Elem Ahol hálózati feszültség nem áll rendelkezésre, ott akkumulátorról működtesse a számítógépet. A szükséges áramellátás beállításához használhatja a Power Manager programot. További tájékoztatást a következő részben olvashat: „Power Manager“ oldalszám: 19. SIM kártyahely Ha számítógépe vezeték nélküli WAN funkcióval rendelkezik, a WAN (Wide Area Network - nagytávolságú hálózat) kapcsolat létrehozásához számítógépének SIM kártyára (Subscriber Identification Module - előfizető-azonosító...

 • Page 27

  A rendszer állapotát jelző fények A számítógép külső fedelén és a tenyérpihentetőn lévő ThinkPad logó világító része a rendszer állapotát jelzi; mutatja, hogy a számítógép alvó (készenléti), hibernált vagy normál módban működik-e. Az állapotjelző jelentései: • Vörös: A számítógép be van kapcsolva (normál módban működik). •...

 • Page 28: Fontos Termékinformációk Elhelyezkedése

  Tápellátás állapotjelzője A számítógép a hálózati tápellátást jelző fénnyel rendelkezik. Az állapotjelző jelentései: • Zöld: A hálózati adapter csatlakoztatva. Ha van akkumulátor a számítógépben, akkor zöld jelzőfény jelzi, hogy fel van töltve. • Kikapcsolva: A hálózati adapter nincs csatlakoztatva. Fontos termékinformációk elhelyezkedése Ebben a fejezetben olyan információkat talál, amelyek segítségével megtalálhatja a számítógép típusát és ®...

 • Page 29: Géptípusok és Modellcímkék

  Géptípusok és modellcímkék A típus- és modellcímke azonosítja a számítógépet. Amikor segítséget kér a Lenovótól, a támogatási szakember a típus és a modell alapján azonosítja a számítógépet, és így gyorsabban tud szolgáltatást nyújtani. A számítógépe típusa és a modell megnevezése a címkén található; lásd alább: FCC ID és IC tanúsítvány számának címkéje A PCI Express Mini kártya FCC ID és IC tanúsítvány száma nem látható...

 • Page 30: Eredetiséget Igazoló Tanúsítvány Címkéje

  Amennyiben nincs vezeték nélküli PCI Express Mini kártya előre beépítve a számítógépbe, Ön is telepíthet egyet. Ehhez kövesse az itt ismertetett leírást: „Vezeték nélküli LAN/WiMAX-kapcsolathoz való PCI Express Mini kártya telepítése és cseréje“ oldalszám: 85 vagy „Vezeték nélküli WAN-kapcsolathoz való PCI Express Mini kártya telepítése és cseréje“...

 • Page 31: Jellemzők

  Jellemzők Processzor • A számítógép rendszertulajdonságainak megtekintéséhez kattintson a Start gombra, majd a jobb egérgombbal a Számítógép (Windows XP esetén a Sajátgép) ikonra, majd a legördülő menüből válassza a Tulajdonságok menüpontot. Memória • Dupla adatsebességű 3 szinkron dinamikus, véletlen elérésű memória (DDR3 SDRAM) Tárolóeszköz •...

 • Page 32: Meghatározások

  • Beépített vezeték nélküli WAN (egyes modelleken) • Beépített WiMAX (egyes modelleken) Meghatározások Ez a rész felsorolja a számítógép fizikai műszaki adatait. Méret • Szélesség: 293,4 mm (11,6 hüvelyk) • Mélység: 216 mm (8,5 hüvelyk) • Magasság: 32,8 mm (1,3 hüvelyk) Hőkibocsátás •...

 • Page 33: Thinkvantage Technológiák és Szoftver

  Ha Windows 7 operációs rendszert használ, az alkalmazásokat az alábbi módszerekkel érheti el: • Az alkalmazásokhoz hozzáférhet a Lenovo ThinkVantage Tools programból. Kattintson a Start ➙ Minden Program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools elemekre. Ezután az elérni kívánt alkalmazástól függően kattintson duplán a megfelelő ikonra.

 • Page 34

  Kattintson a Start ➙ Vezérlőpult elemre. Az elérni kívánt alkalmazástól függően kattintson a megfelelő részre, majd a megfelelő zöld szövegre. Megjegyzés: Ha a Vezérlőpulton nem találja a keresett alkalmazást, akkor nyissa meg a Lenovo ThinkVantage Tools alkalmazás navigációs ablakát, és kattintson duplán a szürke ikonra a kívánt alkalmazás telepítéséhez.

 • Page 35: Access Connections

  Lenovo Solution Center Megjegyzés: A számítógép gyártási időpontjától függően a számítógépére diagnosztikai célokból vagy a Lenovo Solution Center program, vagy a Lenovo ThinkVantage Toolbox program van előtelepítve. A Lenovo ThinkVantage Toolbox programról itt talál további információkat: „Lenovo ThinkVantage Toolbox“ oldalszám: 18.

 • Page 36: Lenovo Thinkvantage Tools

  Részletes információkért lásd: „Problémák diagnosztizálása“ oldalszám: 131. A Lenovo Solution Center program Windows 7 operációs rendszeren történő futtatásához tekintse meg a következő részt: „Alkalmazások elérése a Windows 7 operációs rendszerben“ oldalszám: 15. Lenovo ThinkVantage Tools A Lenovo ThinkVantage Tools program az alábbi különféle technológiák egyszerű elérésével megkönnyíti és biztonságosabbá...

 • Page 37: Power Manager

  (ThinkVantage alkalmazásokat, illesztőprogramokat, az UEFI belső vezérlőprogram frissítéseit és egyéb, harmadik féltől származó alkalmazásokat) tölt le és telepít. A naprakészen tartandó szoftverek körébe tartoznak a Lenovo által biztosított programok, például a Rescue and Recovery program. 1. fejezet . Termék áttekintése...

 • Page 38: Thinkvantage Gps

  A ThinkVantage Productivity Center program egy integrált felhasználói felülettel segíti a számítógép telepítését, megértését és javítását. Segítségével hozzáférhet más ThinkVantage Technologies lehetőségekhez, megtekintheti a Lenovo üzeneteit és végrehajthatja a leggyakoribb feladatokat, mint például az eszközök konfigurálását, a vezeték nélküli hálózat beállítását és a számítógép kezelését és karbantartását.

 • Page 39: Fejezet A Számítógép Használata

  „A médiakártya-olvasó használata“ oldalszám: 50 A számítógép regisztrálása Ha regisztrálja a számítógépét, információ kerül az adatbázisba, amely lehetővé teszi, hogy a Lenovo kapcsolatba lépjen Önnel visszahívás vagy probléma felmerülése esetén. Emellett néhány országban kiterjesztett jogosultságokat és szolgáltatásokat kínálnak a regisztrált felhasználók részére.

 • Page 40

  Nehézségeket okoz a csatlakozás különböző helyeken? • A vezeték nélküli hálózatok hibaelhárításával kapcsolatban látogassa meg a következő webhelyet: http://www.lenovo.com/support/faq. • Használja ki a hálózati szolgáltatások előnyeit az Access Connections programmal. • A számítógép vezeték nélküli funkcióival kapcsolatban további tudnivalókat a következő fejezetben olvashat: „Vezeték nélküli kapcsolatok“...

 • Page 41: Különleges Billentyűk és Gombok

  • „A számítógép nem válaszol“ oldalszám: 132 • „Tápellátási problémák“ oldalszám: 151 Különleges billentyűk és gombok A számítógép számos különleges billentyűvel és gombbal rendelkezik. Funkcióbillentyű-kombinációk A funkcióbillentyűk beállításával a működési funkciókat azonnal megváltoztathatja. A funkció használatához nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt , majd nyomja meg valamelyik funkcióbillentyűt Hangerő...

 • Page 42

  A vezeték nélküli funkciók be- vagy kikapcsolása • Fn+F5 A beépített vezeték nélküli hálózat funkciók be- vagy kikapcsolása. Ha megnyomja az Fn+F5 billentyűkombinációt, a képernyőn megjelenik a vezeték nélküli szolgáltatások listája. Gyorsan módosíthatja a listán található összes funkció energiaállapotát. Megjegyzés: Ha a vezeték nélküli funkciók be- és kikapcsolásához az Fn+F5 billentyűkombinációt szeretné...

 • Page 43

  Váltás a számítógép képernyője és egy külső monitor között. Ha külső monitor van csatlakoztatva, a számítógép kimenete az alábbi három mintát jeleníti meg felváltva: - Külső monitor (CRT képernyő) - A számítógép képernyője és külső monitor (LCD + CRT képernyő) - Számítógép megjelenítő...

 • Page 44: A Windows és Az Alkalmazásbillentyű

  A Windows és az alkalmazásbillentyű Windows billentyű gomb megnyomásakor megjelenik vagy eltűnik a Windows Start menüje. A Windows billentyű és egy másik billentyű egyszerre történő megnyomásakor a Rendszertulajdonságok vagy a Számítógép (Windows XP esetén Sajátgép) ablak jelenik meg. További tudnivalókat a Windows súgójában talál.

 • Page 45: A Trackpoint Mutatóeszköz Használata

  A beállítás lehetővé teszi az érintőfelület összes egyszerű és speciális funkcióinak használatát, és a TrackPoint használatának korlátozását a görgetésre valamint a nagyító használatára. • TrackPoint beállítása fő mutatóeszközként és az érintőfelület kikapcsolása. • Az érintőfelület beállítása fő mutatóeszközként és a TrackPoint kikapcsolása. Az UltraNav beállításainak módosítása Az UltraNav tulajdonságait az Egér tulajdonságai párbeszédpanel UltraNav lapján módosíthatja.

 • Page 46

  2. A kijelöléshez és húzáshoz egyik hüvelykujjával nyomja le a bal vagy jobb kattintógombot, és mozgassa a TrackPoint mutatóeszközt. A TrackPoint testreszabása A TrackPoint mutatóeszköz és a gombok testreszabása az alábbiak szerint végezhető el: • A bal és jobb gombok funkcióinak megcserélése. •...

 • Page 47: Az érintőfelület Használata

  Az érintőfelület használata Az érintőfelület a TrackPoint gombok alatt, a billentyűzet aljánál elhelyezkedő érzékelőfelület . A mutató mozgatásához mozgassa a felületen az ujjhegyét abba az irányba, amerre mozgatni kívánja a mutatót. A multi-touch érintőfelület használata A számítógép érintőfelülete támogatja a multi-touch funkciót, amellyel például az interneten böngészés vagy egy dokumentum olvasása és szerkesztése közben két ujjal nagyíthat, kicsinyíthet, görgethet vagy elforgathat az képernyőn.

 • Page 48: Az Ultranav Ikon Hozzáadása A Rendszertálcához

  Windows 7 esetén: 1. Kattintson a Start ➙ Vezérlőpult ➙ Hardver és hang ➙ Egér elemre. 2. Kattintson az UltraNav fülre. 3. A TrackPoint kikapcsolásához törölje a TrackPoint engedélyezése jelölését. Az érintőfelület kikapcsolásához törölje az Érintőfelület engedélyezése jelölését. 4. Kattintson az OK gombra. Windows XP esetén 1.

 • Page 49: Az Akkumulátorállapot Ellenőrzése

  Tevékenykedjen többet, spóroljon többet és töltsön több időt tápellátás nélkül ThinkPad akkumulátorok használatával. A mobilitás forradalmasította az üzleti életet azáltal, hogy segítségével mindenhová magával viheti a munkáját. A ThinkPad akkumulátorokkal sokáig dolgozhat anélkül, hogy csatlakoztatnia kellene gépét egy fali csatlakozóaljzathoz. Az akkumulátorállapot ellenőrzése Az akkumulátor fennmaradó...

 • Page 50: Az Akkumulátor Töltése

  Az akkumulátor töltése Ha az akkumulátorállapot ellenőrzésekor azt tapasztalja, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, vagy ha a riasztás alacsony töltöttségi szintet jelez, akkor fel kell töltenie az akkumulátort. Ha rendelkezésre áll hálózati aljzat, csatlakoztassa az AC hálózati adaptert az aljzathoz és a számítógéphez. Az akkumulátor 3–6 óra múlva teljesen feltöltődik.

 • Page 51

  2. Kattintson a Leállítás ikon jobb oldalán lévő háromszögjelzésre, majd válassza a Hibernálás lehetőséget. • Windows XP esetén: 1. Kattintson a Start gombra. 2. Kattintson a Leállítás elemre, majd válassza a Hibernálás lehetőséget. Ébresztési funkció engedélyezése Ha hibernálás módba helyezi számítógépét, és az ébresztési funkció ki van kapcsolva (ez az alapértelmezett beállítás), akkor a számítógép nem fogyaszt áramot.

 • Page 52: Az Akkumulátor Használata

  • Hűvös, száraz helyen tárolja. • Tartsa távol gyermekektől. Az akkumulátor fogyóeszköz. Ha az akkumulátor hamar lemerül, cserélje ki a Lenovo által ajánlott új akkumulátorral. Az akkumulátor cseréjével kapcsolatos további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati központtal. VESZÉLY! Ne ejtse le, ne törje össze, ne lyukassza ki, és ne tegye ki komolyabb erőhatásnak. Az akkumulátor helytelen használat vagy nem megfelelő...

 • Page 53: Csatlakozás A Hálózathoz

  VESZÉLY! A tartalék akkumulátor nem megfelelő csatlakoztatása robbanásveszélyes. A lítium akkumulátor lítiumot tartalmaz, amely helytelen kezelés vagy ártalmatlanítás esetén felrobbanhat. Az akkumulátort csak ugyanarra a típusra cserélje. Az esetleges életveszély és sebesülés elkerülése érdekében (1) ne dobja vagy merítse az akkumulátort vízbe, (2) ne engedje felmelegedni 100 °C (212 °F) fölé, illetve (3) ne kísérelje meg javítani vagy szétszerelni.

 • Page 54

  Vezeték nélküli WAN A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózat egy nagyobb földrajzi területet ölel fel. Mobilhálózatokon keresztül történik az adattovábbítás, és a hozzáférést a vezeték nélküli szolgáltató biztosítja. Bluetooth Egyike a számos technológiának, amelyek segítségével vezeték nélküli személyes hálózat hozható létre. A Bluetooth segítségével kis hatótávolságon belül létesíthető...

 • Page 55

  Az Access Connections egy hálózati kapcsolatokat támogató program, amely segítségével egyszerűen engedélyezhető a kiválasztott hálózati kártya, és tiltható le a többi adapter. A vezeték nélküli hálózat beállítását követően a programmal gyorsan válthat a hálózati beállítások között. Vezeték nélküli WAN-kapcsolatok használata A vezeték nélküli WAN (nagykiterjedésű...

 • Page 56

  Windows XP esetén Ha a számítógép rendelkezik beépített Bluetooth funkciókkal, akkor ezek az FN+F5 billentyűvel engedélyezhetők vagy tilthatók le. Ha megnyomja az Fn+F5 billentyűkombinációt, a képernyőn megjelenik a vezeték nélküli szolgáltatások listája. A Bluetooth szolgáltatást egyetlen kattintással engedélyezheti vagy le is tilthatja. A Windows XP-ben használhatja a ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software alkalmazást vagy a Microsoft Bluetooth szoftvert.

 • Page 57

  • Saját Bluetooth helyek az asztalon • Bluetooth-konfiguráció a tálca értesítési területén Saját Bluetooth helyek A Bluetooth funkciók használatához tegye a következőket: 1. Kattintson duplán az asztalon a Saját Bluetooth helyek ikonra. 2. Windows XP esetén lépjen a Bluetooth feladatokra, és kattintson duplán a Hatókörben lévő eszközök megjelenítése elemre.

 • Page 58

  1. Nyomja meg az F9 billentyűt a Bluetooth bekapcsolásához. 2. Kattintson a Start ➙ Futtatás menüpontokra. 3. Gépelje be: C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (vagy adja meg konkrétan a setup.exe fájl teljes elérési útvonalát, amelyet a http://www.lenovo.com/support webhelyről töltött le); ezután nyomja meg az OK gombot. 4. Kattintson a Tovább gombra.

 • Page 59

  9. Kattintson a Befejezés gombra. 10. Indítsa újra a számítógépet, ha szükséges. Ha nem kapcsolta be a Bluetooth szoftvert a ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software telepítése előtt, akkor kihagyta az 1. lépést; cserélje le az alábbiak szerint a Bluetooth illesztőprogramot: 1.

 • Page 60

  Az Access Connections funkciót megnyitva részletesebb tájékoztatást kaphat a vezeték nélküli kapcsolat jelerősségéről és állapotáról. Az információkat úgy is megtekintheti, ha a jobb gombbal a tálcán rákattint az Access Connections jelző ikonjára, majd a Vezeték nélküli kapcsolat állapotának megtekintése lehetőséget választja ki. •...

 • Page 61: Kivetítő Vagy Külső Monitor Használata

  A vezeték nélküli rádió tápellátása be van kapcsolva. A vezeték nélküli kapcsolat jelerőssége közepes. A vezeték nélküli rádió tápellátása be van kapcsolva. A vezeték nélküli kapcsolat jelerőssége gyenge. A jelerősség javítása érdekében menjen közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz. • Vezeték nélküli ikonok állapotai: vezeték nélküli WAN A WAN-rádió...

 • Page 62: Külső Monitor Csatlakoztatása

  1. Kattintson jobb egérgombbal az Asztalra, és válassza a Személyre szabás elemet. 2. Bal oldalon kattintson a Megjelenítés elemre. 3. Válassza a Közepes vagy a Nagyobb választógombot. 4. Kattintson az Alkalmaz gombra. A módosítás a kijelentkezés után lép érvénybe. Windows XP esetén: 1.

 • Page 63

  • Mozgókép, például film, játék vagy üzleti előadás megjelenítése közben ne váltson a megjelenítési kimenetek között. A megjelenítési kimenet helyének módosítása előtt zárja be az alkalmazást, vagy MPEG fájl lejátszása előtt módosítsa a megjelenítési módot. • Ha csak VGA (640x480 felbontás) megjelenítést támogató külső monitort csatlakoztat, ne jelenítse meg a kimenetet egyszerre a külső...

 • Page 64: Bemutató Készítése

  6. Kattintson a Speciális gombra. 7. Kattintson a Képernyő lapra. Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyes monitortípus látható a monitor információs ablakában. Ha igen, az OK gombra kattintva zárja be az ablakot, ellenkező esetben folytassa a következők szerint. 8. Ha kettőnél több monitortípus látható, válassza ki az Alapértelmezett monitor elemet. 9.

 • Page 65: Színprofil Használata

  Megjegyzés: A kivetítőnek néhány másodpercre van szüksége a kép megjelenítéséhez. Ha 60 másodpercen belül nem jelenik meg az Asztal képe, az Fn+F7 gombbal váltson a képernyőkimenetek között. Hangok lejátszása Elképzelhető, hogy a kivetítő egy vagy több hangbemeneti csatlakozóval is rendelkezik. A hang kivetítőn való...

 • Page 66: A Beépített Kamera Használata

  - Kattintson a Jelszintek fülre, majd a csúszka mozgatásával módosítsa a hangerőt. • Windows XP esetén: - Kattintson a Start ➙ Vezérlőpult ➙ Hangok, beszéd és audioeszközök ➙ Hangok és audioeszközök elemre. Megjelenik a Hangok és audioeszközök tulajdonságai ablak. - Kattintson az Audió fülre, majd a Hangerő gombra a Hanglejátszás vagy a Hangrögzítés részben. Megjegyzések: •...

 • Page 67: Kettős Megjelenítés Használata

  Kettős megjelenítés használata Az Asztal kiterjesztése funkció használata A számítógép támogatja az úgynevezett Asztal kiterjesztése funkciót. Az Asztal kiterjesztése funkcióval a képkimenetet megjelenítheti a számítógép kijelzőjén és egy külső monitoron is. Sőt, az egyes monitorokon különböző képek is megjeleníthetők. Az Asztal kiterjesztése funkciót a beállítások módosítása nélkül használhatja. Ha nem működik a funkció, tekintse meg a következő...

 • Page 68: A Médiakártya-olvasó Használata

  Megjegyzés: A monitorokat tetszőleges helyzetbe rendezheti, azonban az ikonoknak mindig hozzá kell érniük egymáshoz. 7. A módosítások aktiválásához kattintson az OK gombra. Megjegyzés: A színbeállítások módosításához kattintson a jobb egérgombbal az Asztalra, és válassza a Képernyőfelbontás elemet. A Speciális beállítások elemre kattintva válassza a Monitor lapot, majd állítsa be a Színek lehetőséget.

 • Page 69: Fejezet A Számítógép Használata

  és ülőhelyzetre. Ha ezeket az alapvető elgondolásokat szem előtt tartja, javíthatja termelékenységét és munkáját is kényelmesebben végezheti. A Lenovo fontosnak tartja, hogy a lehető legfrissebb információkkal és a legújabb technológiai újításokkal álljon fogyatékos ügyfelei rendelkezésére. A kisegítő lehetőségekkel foglalkozó rész bővebben ismerteti az ezen a területen tett erőfeszítéseinket.

 • Page 70: A Számítógép Beállítása

  Emlékeztetjük, hogy számos ThinkPad termékmegoldást biztosítunk a munkakörnyezet lehető legkomfortosabbá tételéhez, az igényeknek legjobban megfelelő kialakításához. A lehetőségekről ízelítőt kaphat, ha ellátogat a http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html webhelyre. Ismerkedjen meg a nagyfokú állíthatóságot és egyéb funkciókat biztosító külső termékekkel. ThinkPad funkciók a kényelem szolgálatában: Számos könnyen használható ThinkPad funkciót ajánlunk, amely a számítógép használatát még kényelmesebbé...

 • Page 71: Kisegítő Lehetőségek

  Kisegítő lehetőségek A Lenovo fontosnak tartja, hogy fogyatékos ügyfelei számára jobb hozzáférést biztosítson a számítástechnika vívmányaihoz. A következő rész látásukban, hallásukban vagy mozgásukban korlátozott felhasználóinknak segít a legjobban kihasználni a számítógép nyújtotta előnyöket. A kisegítő lehetőségek lehetővé teszik, hogy a felhasználók a legmegfelelőbb módon juthassanak hozzá az információkhoz.

 • Page 72: Utazási Tanácsok

  • Utazási tanácsok • Utazási kiegészítők Utazási tanácsok Az alábbi tanácsok segíthetnek a számítógéppel történő magabiztosabb és hatékonyabb utazáshoz. 1. A számítógépnek nem ártanak a repülőtéri biztonsági pontokon használt röntgenkészülékek, azonban fontos, hogy a számítógép eltulajdonításának elkerülése érdekében ne hagyja a készüléket őrizetlenül. 2.

 • Page 73: Fejezet Biztonsági Intézkedések

  További információkért tekintse meg a mechanikus zár használati utasítását. Megjegyzés: A zárak és a biztonsági szolgáltatások értékelése, kiválasztása és alkalmazása a felhasználó felelőssége. A Lenovo nem tesz megjegyzést, nem ad értékelést és nem biztosít garanciát a zárak és biztonsági szolgáltatások funkcióival, minőségével vagy teljesítményével kapcsolatban.

 • Page 74: Jelszavak és Az Alvó (készenléti) üzemmód

  Jelszavak és az alvó (készenléti) üzemmód Ha jelszavakat állított be, és alvó (készenléti) üzemmódba helyezte a számítógépet, a normál működés folytatása az alábbiak szerint történik: • A normál működés folytatásához a rendszer nem kéri a jelszót. • Ha bármely merevlemez-meghajtónak vagy szilárdtestalapú meghajtónak van merevlemezjelszava, a normál működés folytatásakor azt a rendszer automatikusan feloldja.

 • Page 75: Merevlemezjelszavak

  Notice ablakot. Megjegyzés: Érdemes feljegyeznie a bekapcsolási jelszót egy biztonságos helyen. Ellenkező esetben ha elfelejti, a számítógépet el kell vinni a Lenovo viszonteladójához vagy értékesítési képviselőjéhez, hogy töröljék a jelszót. 11. Az F10 billentyűvel lépjen ki a Setup Notice ablakból.

 • Page 76

  Figyelem: Érdemes feljegyeznie a jelszavakat, és biztonságos helyen eltárolni őket. Ha ezt nem teszi meg és elfelejti a felhasználói, esetleg mind a felhasználói, mind a központi jelszót, a Lenovo nem tudja a jelszavakat alaphelyzetbe állítani, illetve nem tudja az adatokat helyreállítani a merevlemez-meghajtóról.

 • Page 77: Felügyeleti Jelszó

  A merevlemezjelszó módosítása vagy törlése Hajtsa végre a következő szakasz 1–7-es lépéseit, jelszavát beírva a ThinkPad Setup eléréséhez: „Merevlemezjelszó beállítása“ oldalszám: 57. A felhasználói merevlemezjelszó módosításához vagy törléséhez tegye a következőket: • A merevlemezjelszó módosításához írja be a jelenlegi jelszót az Enter Current Password mezőbe. Ezután írja be az új jelszót az Enter New Password mezőbe, majd ellenőrzésképpen írja be újra az előbb megadott jelszót a Confirm New Password mezőbe.

 • Page 78

  • A rendszergazda használhatja a felügyeleti jelszót, ha hozzá szeretne férni a számítógép adataihoz, még akkor is, ha a számítógép felhasználója bekapcsolási jelszót állított be. A felügyeleti jelszó felülírja a bekapcsolási jelszót. • Ha be van állítva bekapcsolási és felügyeleti jelszó is, az alábbi lépések csak a felügyeleti jelszó birtokában tehetők meg: - Bekapcsolási jelszó...

 • Page 79: Merevlemez-biztonság

  Figyelem: Érdemes feljegyeznie a jelszót, és biztonságos helyen eltárolnia. Ha elfelejti felügyeleti jelszavát, a Lenovo nem fogja tudni visszaállítani azt. A számítógépet el kell vinni a Lenovo viszonteladójához vagy értékesítési képviselőjéhez, hogy kicseréljék az alaplapot. A javításhoz be kell mutatni a vásárlást igazoló okiratot, emellett az alkatrészek árát és a munkadíjat is meg kell téríteni.

 • Page 80: Tájékoztatás Az Adatok Törléséről A Merevlemezről Vagy A Szilárdtestalapú Meghajtóról

  A szilárdtestalapú meghajtóról történő adatkiszivárgás megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a flash chipeken tárolt összes adatot a Lenovo által biztosított alkalmazással törölje le. Ez a ThinkPad Setup Menu Extension Utility nevű alkalmazás lehetővé teszi, hogy a ThinkPad Setup menüből egy perc alatt letöröljön a szilárdtestalapú...

 • Page 81: Tűzfalakról és Használatukról

  Az antivírus program a vírusok felismerésére és irtására szolgál. A Lenovo egy teljes antivírus szoftverváltozatot biztosít a számítógépen, 30 napos ingyenes előfizetéssel. A 30 nap letelte után meg kell újítania a licencet ahhoz, hogy továbbra is megkapja az antivírus szoftver frissítéseit.

 • Page 82

  Felhasználói kézikönyv...

 • Page 83: Fejezet Helyreállítás áttekintése

  5. fejezet Helyreállítás áttekintése Ez a fejezet tájékoztatást nyújt a Lenovo által biztosított helyreállítási megoldásokról. Megjegyzés: Az USB-csatlakozóhoz USB CD- vagy DVD-meghajtót csatlakoztathat. Ez a fejezet a következő témakörökből áll: • „Helyreállítási adathordozók létrehozása és használata“ oldalszám: 65 • „Rendszermentési és helyreállítási műveletek végrehajtása“ oldalszám: 67 •...

 • Page 84: Helyreállítási Adathordozók Létrehozása

  Recovery lemezek előállításának.“ • A helyreállítási adathordozó létrehozásához Windows 7 operációs rendszer esetén kattintson a Start ➙ Minden program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Gyári helyreállítási lemezek elemekre. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. • A Product Recovery lemezek létrehozásához Windows XP operációs rendszer esetén kattintson a Start ➙...

 • Page 85: Rendszermentési és Helyreállítási Műveletek Végrehajtása

  • Rendszermentési művelet végrehajtása Rescue and Recovery programmal Windows 7 operációs rendszer esetén: 1. A Windows Asztalán kattintson a Start ➙ Minden program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Fejlett rendszermentés és visszaállítás elemre. Megnyílik a Rescue and Recovery program. 2. A Rescue and Recovery fő ablakban kattintson a Fejlett Rescue and Recovery indítása menüpontra.

 • Page 86: A Helyreállítási Művelet Végrehajtása

  • Helyreállítási művelet végrehajtása Rescue and Recovery programmal Windows 7 operációs rendszer esetén: 1. A Windows munkaasztalon kattintson a Start ➙ Minden program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Fejlett rendszermentés és visszaállítás elemekre. Megnyílik a Rescue and Recovery program. 2. A Rescue and Recovery fő ablakban kattintson a Fejlett Rescue and Recovery indítása menüpontra.

 • Page 87: Mentési Adathordozó Létrehozása és Használata

  a Windows operációs rendszertől függetlenül működik, ezért akkor is visszaállíthatja a gyárilag telepített tartalmat, ha nem tudja elindítani a Windows operációs rendszert. Figyelem: Ha visszaállítja a merevlemez-meghajtót egy Rescue and Recovery biztonsági mentésből, vagy ha visszaállítja a merevlemez-meghajtó gyárilag telepített tartalmát, akkor az elsődleges merevlemez-meghajtó partíción (ami általában a C: meghajtó) található...

 • Page 88: Mentési Adathordozó Használata

  1. A Windows munkaasztalon kattintson a Start ➙ Minden program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Fejlett rendszermentés és visszaállítás elemekre. Megnyílik a Rescue and Recovery program. 2. A Rescue and Recovery fő ablakban kattintson a Fejlett Rescue and Recovery indítása menüpontra.

 • Page 89: Előre Telepített Alkalmazások és Eszközillesztők újratelepítése

  és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Figyelem: Ha frissített eszközillesztőkre van szüksége, ne a Windows Update webhelyről töltse le azokat. A programokat inkább a Lenovo cégtől szerezze be. További információ: „Frissített eszközillesztők biztosítása“ oldalszám: 126. 5. fejezet . Helyreállítás áttekintése...

 • Page 90: Helyreállítással Kapcsolatos Problémák Megoldása

  Helyreállítással kapcsolatos problémák megoldása Ha nem fér hozzá a Rescue and Recovery munkaterülethez vagy a Windows környezethez, akkor tegye az alábbiak egyikét: • A mentési adathordozó segítségével indítsa el a Rescue and Recovery munkaterületet. Lásd: „Mentési adathordozó használata“ oldalszám: 70. •...

 • Page 91: Fejezet Az Eszközök Cseréje

  Az akkumulátor cseréje Mielőtt elkezdené, nyomtassa ki az utasításokat. Lehetséges, hogy a rendszerrel nem használhatók azok az akkumulátorok, amelyek nem eredeti Lenovo gyártmányok, illetve nem jóváhagyottak. A rendszerek folytatják ugyan a betöltést, de lehet, hogy nem fogják tölteni a nem jóváhagyott akkumulátorokat.

 • Page 92

  Az akkumulátor helytelen cseréje esetén robbanásveszély áll fenn. Az akkumulátor kis mennyiségben ártalmas anyagokat tartalmaz. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében: • Csak Lenovo által javasolt típusra cserélje az akkumulátort. • Az akkumulátort tartsa távol mindenféle tűztől. • Ne tegye ki erős hőnek.

 • Page 93: A Merevlemez-meghajtó Vagy A Szilárdtestalapú Meghajtó Cseréje

  5. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa vissza a hálózati adaptert és a kábeleket. A merevlemez-meghajtó vagy a szilárdtestalapú meghajtó cseréje A szilárdtestalapú meghajtó vagy a merevlemez-meghajtó kicserélhető a Lenovo viszonteladótól vagy értékesítési képviselőtől beszerzett új meghajtóval. A szilárdtestalapú meghajtó vagy a merevlemez-meghajtó...

 • Page 94

  2. Zárja be a számítógép képernyőjét, majd fordítsa meg a számítógépet. 3. Vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 73. 4. Lazítsa meg a szilárdtestalapú meghajtó vagy a merevlemez-meghajtó ajtaját rögzítő csavarokat majd távolítsa el a szilárdtestalapú...

 • Page 95

  6. Bal oldalát megemelve vegye ki a szilárdtestalapú meghajtót vagy merevlemez-meghajtót. 7. Helyezze be az új szilárdtestalapú meghajtót vagy merevlemez-meghajtót a következő képen látható módon. 6. fejezet . Az eszközök cseréje...

 • Page 96: Memóriamodul Cseréje

  8. Csúsztassa be a szilárdtestalapú meghajtót vagy a merevlemez-meghajtót a csatlakozóba , majd szerelje vissza a csavarokat 9. Helyezze vissza a fedelet , és zárja le azt . Ezután húzza meg a csavarokat 10. Helyezze vissza az akkumulátort. Az akkumulátor visszahelyezésével kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“...

 • Page 97

  Figyelem: Mielőtt beszerelné a memóriamodult, érintsen meg egy fémasztalt vagy egy földelt fémtárgyat. Ez a lépés csökkenti a testünkből eredő elektromos feltöltődést. A statikus elektromosság tönkreteheti a memóriamodult. A memória cseréje a billentyűzet alatti memóriahelyen 1. Kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza ki az AC hálózati adaptert és a számítógéphez csatlakozó összes kábelt.

 • Page 98

  7. A memóriamodul rovátkás végével az aljzat érintkező felülete felé illessze be a memóriamodult 20 fokos szögben az aljzatba, majd határozottan nyomja meg 8. Hajtsa le a memóriamodult, amíg a helyére nem pattan. 9. Győződjön meg arról, hogy a memóriamodul megfelelően rögzítve van a csatlakozóban, és nem mozgatható...

 • Page 99: A Billentyűzet Cseréje

  A billentyűzet cseréje Az alábbiak szerint kicserélheti a billentyűzetet egy választható kiegészítőként rendelkezésre álló új billentyűzettel. Az eljárás előfeltételei VESZÉLY! Ne dugja a kábelt a fali telefoncsatlakozóba, illetve ne húzza ki onnan elektromos vihar esetén! VESZÉLY! Az elektromos hálózaton, a telefonvonalakon és kommunikációs kábeleken veszélyes áramerősségek haladhatnak.

 • Page 100

  5. Csavarok eltávolítása. 6. A billentyűzet elülső oldalának kinyitásához gyakoroljon erős nyomást az ábrán látható nyilak irányába. A billentyűzet ekkor enyhén felnyílik Felhasználói kézikönyv...

 • Page 101

  7. Szerelje ki a és kábeleket, ehhez fordítsa fel az és csatlakozót. Ezzel eltávolította a billentyűzetet. A billentyűzet beszerelése 1. Csatlakoztassa az és kábelt; ehhez fordítsa le a és csatlakozót. 6. fejezet . Az eszközök cseréje...

 • Page 102

  2. Illessze be a billentyűzetet. Ügyeljen arra, hogy a billentyűzet hátsó széle a keret alá kerüljön, a nyilak által jelzett módon. 3. A nyilaknak megfelelően csúsztassa be a billentyűzetet. Felhasználói kézikönyv...

 • Page 103: Vezeték Nélküli Lan/wimax-kapcsolathoz Való Pci Express Mini Kártya Telepítése és Cseréje

  4. Csavarok visszahelyezése. 5. Helyezze vissza a fedelet , és zárja le azt . Ezután húzza meg a csavarokat 6. Helyezze vissza az akkumulátort. Az akkumulátor visszahelyezésével kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 73. 7. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert és a kábeleket a számítógéphez, majd kapcsolja be a gépet.

 • Page 104

  Az eljárás előfeltételei VESZÉLY! Ne dugja a kábelt a fali telefoncsatlakozóba, illetve ne húzza ki onnan elektromos vihar esetén! VESZÉLY! Az elektromos hálózaton, a telefonvonalakon és kommunikációs kábeleken veszélyes áramerősségek haladhatnak. Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a kábeleket a kártya takarólemezének eltávolítása előtt! Figyelem: Mielőtt telepítené...

 • Page 105

  5. Ha a csomag az új kártyával együtt a csatlakozók eltávolítására szolgáló szerszámot is tartalmaz, annak segítségével válassza le a kábeleket a kártyáról. Ha a csomagban nincs ilyen eszköz, fogja meg a csatlakozókat az ujjaival, és óvatosan húzza ki őket. 6.

 • Page 106

  7. Illessze az új PCI Express Mini kártya érintkezősorát a megfelelő csatlakozóaljzatba. Hajtsa le a kártyát, amíg helyére nem pattan . Rögzítse a kártyát a csavarral 8. Csatlakoztassa a kábeleket az új PCI Express Mini kártyához. Ügyeljen arra, hogy a szürke kábelt a kártya „MAIN“...

 • Page 107: Vezeték Nélküli Wan-kapcsolathoz Való Pci Express Mini Kártya Telepítése és Cseréje

  10. Helyezze vissza az akkumulátort. Az akkumulátor visszahelyezésével kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 73. 11. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert és a kábeleket a számítógéphez, majd kapcsolja be a gépet. Vezeték nélküli WAN-kapcsolathoz való PCI Express Mini kártya telepítése és cseréje Egyes ThinkPad modellek vezeték nélküli WAN-kapcsolatot lehetővé...

 • Page 108

  3. Vegye ki az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 73. 4. Lazítsa meg a csavarokat , majd vegye le a fedelet 5. Ha a csomag az új kártyával együtt a csatlakozók eltávolítására szolgáló szerszámot is tartalmaz, annak segítségével válassza le a kábeleket a kártyáról.

 • Page 109

  6. Vegye ki a csavart . A kártya ekkor kiugrik . Vegye ki a kártyát. 7. Illessze az új PCI Express Mini kártya érintkezősorát a megfelelő csatlakozóaljzatba . Hajtsa le a kártyát, amíg helyére nem pattan. Rögzítse a kártyát a csavarral 6.

 • Page 110: A Sim Kártya Cseréje

  8. Csatlakoztassa a kábeleket az új PCI Express Mini kártyához. Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a piros kábelt a kártya „MAIN“ vagy „M“ jelű csatlakozójához, a kék kábelt pedig az „AUX“ vagy „A“ jelű csatlakozóhoz illessze. 9. Tegye vissza a helyére a fedelet , zárja le , és húzza meg a csavarokat 10.

 • Page 111

  Ha a SIM kártya a szállítási csomagban van, akkor a SIM kártyahelyen egy dummy (helyőrző) kártya található. Ekkor hajtsa végre a következő utasításokat. Ha a helyőrző kártyát találja a szállítási csomagban, akkor a SIM kártya már be van illesztve a SIM kártya helyére, így további telepítésre nincs szükség.

 • Page 112: A Tartalék Akkumulátor Cseréje

  6. Illessze be az új SIM kártyát a kártyanyílásba 7. Zárja le a SIM kártya ajtaját, amíg a helyére nem pattan. 8. Helyezze vissza az akkumulátort. Az akkumulátor visszahelyezésével kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 73. 9. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert és a kábeleket a számítógéphez, majd kapcsolja be a gépet.

 • Page 113

  A tartalék akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyt okozhat. A tartalék akkumulátor kis mennyiségben ártalmas anyagokat tartalmaz. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében: • Csak Lenovo által javasolt típusra cserélje az akkumulátort. • Az akkumulátort tartsa távol mindenféle tűztől. • Ne tegye ki erős hőnek.

 • Page 114

  5. Válassza le a csatlakozót . Azután távolítsa el a tartalék akkumulátort A tartalék akkumulátor behelyezése 1. Helyezze be a tartalék akkumulátort . Ezután kösse vissza a csatlakozót 2. Tegye vissza a helyére a fedelet , zárja le , és húzza meg a csavarokat Felhasználói kézikönyv...

 • Page 115

  3. Helyezze vissza az akkumulátort. Az akkumulátor visszahelyezésével kapcsolatban bővebben itt olvashat: „Az akkumulátor cseréje“ oldalszám: 73. 4. Fordítsa vissza a számítógépet. Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert és a kábeleket a számítógéphez, majd kapcsolja be a gépet. 6. fejezet . Az eszközök cseréje...

 • Page 116

  Felhasználói kézikönyv...

 • Page 117: Fejezet A Számítógép Hatékonyságának Növelése

  • „ThinkPad lehetőségek keresése“ oldalszám: 99 ThinkPad lehetőségek keresése Ha bővíteni szeretné számítógépe képességeit, a Lenovo számos hardverkellékkel és frissítéssel rendelkezik az Ön igényeinek kielégítésére. A kínálat részét képezik: memória, tárolóeszközök, hálózati kártyák, táphálózati adapterek, nyomtatók, lapolvasók, billentyűzetek, egerek stb.

 • Page 118

  Felhasználói kézikönyv...

 • Page 119: Fejezet Részletes Konfigurálás

  által lehetővé tett funkciókat csak a 64 bites Windows rendszerek tudják kihasználni. - Ha a Windows helyreállítási környezetet (WinRE) 64 bites Microsoft Windows telepítő DVD-vel kívánja elindítani, ne módosítsa a ThinkPad Setup eredeti UEFI/Legacy Boot beállítását. Az UEFI/Legacy © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 120: A Windows 7 Operációs Rendszer Telepítése

  Windows 2000/XP/Vista/7 rendszer Intel-lapkakészleteket támogató funkciójának telepítése“ oldalszám: 108. 8. Telepítse a szükséges illesztőprogramokat. Lásd: „Az eszközillesztők telepítése“ oldalszám: 106. A Windows 7 rendszerleíró adatbázis javításainak telepítése A rendszerleíró adatbázis javításainak telepítéséhez látogasson el a következő webhelyre: http://www.lenovo.com/support Felhasználói kézikönyv...

 • Page 121: A Windows Vista Operációs Rendszer Telepítése

  Megjegyzés: Ha a merevlemez-meghajtón nem találja a szükséges kiegészítő fájlokat, eszközillesztőket és alkalmazásokat, vagy velük kapcsolatban frissítéseket és friss információkat kíván beszerezni, látogasson el a következő webhelyre: http://www.lenovo.com/support Helyezze a DVD-meghajtóba a Service Pack 1 szervizcsomaggal rendelkező Windows Vista rendszer DVD-lemezét, majd indítsa újra a számítógépet.

 • Page 122: A Windows Xp Operációs Rendszer Telepítése

  Energy Star rendszeren • Rendszerleíró adatbázis javítás az USB-eszközök alvó módból való ébredéskori észlelésének javításához A rendszerleíró adatbázis javításainak telepítéséhez látogasson el a http://www.lenovo.com/support webhelyre. A Windows Vista frissítőmodul-csomagjának telepítése A Windows Vista frissítőmodul-csomagjai a következő könyvtárban helyezkednek el: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

 • Page 123

  Az operációs rendszer telepítése előtt a következők szerint kell telepítenie az Intel Rapid Storage Technology Driver illesztőprogramot: Megjegyzés: Ne feledje, hogy az operációs rendszer telepítése előtt telepítenie kell az Intel Rapid Storage Technology Driver illesztőprogramot. Ha nem így tesz, a számítógép nem fog válaszolni, mindössze kék képernyőt jelenít meg.

 • Page 124: Az Eszközillesztők Telepítése

  25. Telepítse az eszközillesztőket. Ehhez tegye a következőt: „Illesztőprogramok és szoftverek telepítése“ oldalszám: 108. Az eszközillesztők telepítése Az eszközillesztők telepítéséhez látogasson el a következő webhelyre: http://www.lenovo.com/support. A Windows 2000/XP/Vista/7 rendszer ThinkPad-monitorfájljának telepítéséhez lásd: „Windows 2000/XP/Vista/7 rendszer ThinkPad-monitorfájljának telepítése“ oldalszám: 107. Egyéb eszközillesztők telepítéséhez kövesse az alábbi eljárást: 1.

 • Page 125: A Négy Az Egyben Digitális Médiakártya-olvasó Illesztőprogramjának Telepítése

  A négy az egyben médiakártya-olvasó használatához előbb le kell töltenie, majd telepítenie kell a Windows 7/Vista és a Windows XP x86/x64 rendszerek Ricoh Multi Card Reader Driver illesztőprogramját. A letöltéshez látogasson el a Lenovo következő webhelyére: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Windows 2000/XP/Vista/7 rendszer ThinkPad-monitorfájljának telepítése A Windows 2000/XP/Vista/7 rendszer ThinkPad-monitorfájlja a következő...

 • Page 126: A Windows 2000/xp/vista/7 Rendszer Intel-lapkakészleteket Támogató Funkciójának Telepítése

  17. Kattintson az OK gombra, majd zárja be a Megjelenítési beállítások ablakot. Windows XP esetén 1. Kattintson jobb egérgombbal az Asztalra, majd az előugró menü Tulajdonságok elemére. 2. Kattintson a Beállítások lapra. 3. Kattintson a Speciális lapra. 4. Válassza ki a Monitor lapot. 5.

 • Page 127: Thinkpad Setup

  Megjegyzés: Ha a merevlemez-meghajtón nem találja a szükséges kiegészítő fájlokat, eszközillesztőket és alkalmazásokat, vagy ha a legfrissebb verziók, információk és frissítések érdeklik, látogasson el a ThinkPad webhelyére: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup A számítógép ThinkPad Setup programja számos beállítási paraméter megadását teszi lehetővé.

 • Page 128: Config Menü

  8. Jelölje ki a Restart menüt. Vigye a kurzort a számítógép újraindítási lehetőségei közül arra, amelyikre szeretné, majd nyomja meg az Enter billentyűt. A számítógép újraindul. Config menü A számítógép konfigurációjának módosításához válassza a Config elemet a ThinkPad Setup menüjéből. Megjegyzések: •...

 • Page 129: A Startup Menü

  • Password: A jelszóval kapcsolatos funkciók beállítása. • UEFI BIOS Update Option: A Flash UEFI BIOS frissítési beállításainak megadása. • Memory Protection: A Data Execution Prevention (adatvégrehajtás megakadályozása) funkció beállításainak megadása. • Virtualization: Az Intel virtualizációs technológia és az Intel VT-d funkció beállításainak engedélyezése vagy letiltása.

 • Page 130

  Az indítási sorrend módosításához tegye a következőket: 1. Jelölje ki a Boot lehetőséget, majd nyomja meg az Entert. A Boot almenüben meghatározhatja a számítógép bekapcsolásakor alkalmazott indítási sorrendet. Részletek: „A Boot almenü“ oldalszám: 112 2. Jelölje ki az eszközt, amelyet elsőnek szeretne elindítani. A –...

 • Page 131: Restart Menü

  • Boot device List F12 Option: Indítóeszközök előugró listájának megjelenítése. • Boot Order Lock: A rendszerindítási sorrend rögzítésének engedélyezése vagy letiltása. Restart menü Ha ki kell lépnie a ThinkPad Setup alkalmazásból, és újra kell indítania a rendszert, válassza a Restart elemet a ThinkPad Setup menüjéből.

 • Page 132

  A Config menü elemei 3. táblázat A Config menü elemei Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések Network Wake On LAN • Disabled Lehetővé teszi a rendszer bekapcsolását, ha • AC only az Ethernet-vezérlő • AC and Battery magic-csomagot fogad. Az „AC Only“ beállítás kiválasztásakor a Wake On LAN csak akkor engedélyezett, ha hálózati...

 • Page 133

  3. táblázat A Config menü elemei (folytatás) Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések okostelefonok töltését teszi lehetővé. Megjegyzés: Ha ezeket az eszközöket tölteni szeretné, a számítógép viszont hibernálási módban vagy kikapcsolt állapotban van, Power Manager programot kell használnia, és meg kell adni a megfelelő...

 • Page 134

  3. táblázat A Config menü elemei (folytatás) Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések ® Power Intel SpeedStep • Disabled A futásidejű Intel technology (Intel SpeedStep technológia • Enabled SpeedStep mounted kiválasztása. models only) Mode for AC Maximum Performance: • Maximum Performance Mindig a legnagyobb sebesség •...

 • Page 135

  3. táblázat A Config menü elemei (folytatás) Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések Serial ATA (SATA) SATA Controller Mode • Compatibility Meghatározza a Option SATA-vezérlő működési • AHCI módját. Ha a „Compatibility mode“ beállítást választja, a soros SATA-vezérlő kompatibilitási módban üzemel.

 • Page 136

  4. táblázat A Security menü elemei (folytatás) Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések • ESCD Reporting: Extended system configuration data • CMOS Reporting: CMOS data • NVRAM Reporting: Security data stored in the Asset ID • SMBIOS Reporting: SMBIOS data Clear Security Chip •...

 • Page 137

  4. táblázat A Security menü elemei (folytatás) Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések Virtualization Intel Virtualization • Disabled Az „Enabled“ beállítás Technology aktiválása esetén a • Enabled VMM (Virtual Machine AMD-V Technology Monitor) kihasználhatja a Virtualization Technology által biztosított kibővített hardverfunkciókat.

 • Page 138

  4. táblázat A Security menü elemei (folytatás) Menüelem Almenü eleme Választási lehetőség Megjegyzések Anti-Theft Intel AT Module Activation • Disabled Bekapcsolásával az UEFI BIOS felület aktiválhatja az • Enabled Intel opcionális lopásgátló • Permanently Disabled szolgáltatását, az Intel AT-modult. Megjegyzés: Ha az Intel AT-modul aktiválását „Permanently Disabled“...

 • Page 139: A Rendszer Uefi Bios Funkciójának Frissítése

  UEFI BIOS frissítését kéri. Az UEFI BIOS frissítéséhez látogasson el a következő webhelyre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers A rendszerfelügyeleti funkció használata Ez a rész elsősorban rendszergazdák számára tartalmaz hasznos információkat. A számítógép könnyen kezelhető, így az üzleti célok elérése érdekében az erőforrások átirányítása egyszerűen végrehajtható.

 • Page 140: Rendszerfelügyelet

  A számítógép kezelhetősége, a „teljes birtoklási költség“ (TCO) lehetővé teszi, hogy a számítógépet távolról bekapcsolja, formázza a merevlemez-meghajtót, telepítse a szükséges szoftvereket (például a Windows XP rendszert felhasználói és rendszerfelügyeleti alkalmazásokkal együtt), valamint azt is, hogy a számítógépet az asztali számítógépekhez hasonló induláshoz és működéshez állíthassa be. Miután a számítógép konfigurálása befejeződött, és a rendszer működésre kész, az ügyfélrendszerbe és a hálózatba épített kezelő- és szoftverfunkciók segítségével kezelheti azt.

 • Page 141

  Ha van beállítva rendszergazdai jelszó (felügyeleti jelszó), a ThinkPad Setup lehetőségeinek használatához először meg kell azt adnia. Indítási sorrend Ha a számítógépet távolról kapcsolják be, a hozzá csatlakoztatott eszközök az automatikus indítás beállításai által meghatározott sorrendben indulnak el. A sorrendet a következőképpen határozhatja meg: 1.

 • Page 142

  Felhasználói kézikönyv...

 • Page 143: Fejezet A Működés Közbeni Problémák Megelőzése

  9. Hozzon létre számítógépprofilt a http://www.lenovo.com/support webhelyen, hogy mindig naprakész információi legyenek az eszközillesztőkről és verziókról. 10. Frissítse a többi, nem Lenovo hardverek eszközillesztőit is. A frissítés előtt érdemes elolvasni az eszközillesztő tájékoztatójában a kompatibilitásra és ismert problémákra vonatkozó részeket.

 • Page 144: Frissített Eszközillesztők Biztosítása

  új eszközt telepített. Így kizárhatja az eszközillesztőt a hiba lehetséges okai közül. A legfrissebb illesztőprogramok beszerzése a webhelyről A Lenovo webhelyéről a következőképpen szerezheti be és telepítheti a frissített eszközillesztőket: 1. Csatlakozzon az internethez. 2. Látogasson el a http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers oldalra...

 • Page 145: A Számítógép Rendeltetésszerű Használata

  a System Update program felhasználói beavatkozás nélkül automatikusan letölti és telepíti a megjelölt frissítéseket. A System Update program használatra készen, gyárilag telepítve van a számítógépre. Az egyetlen feltétel, hogy rendelkeznie kell aktív internetkapcsolattal. A programot manuálisan vagy az ütemezési funkció segítségével megadott időközönként automatikusan futtathatja.

 • Page 146: A Számítógép Borításának Megtisztítása

  (készenléti), sem hibernált módba. Ha így tesz, az adatok sérülését okozhatja. Ügyeljen a jelszavak beállításakor • Jegyezze meg a jelszavakat. Ha elfelejti a felügyeleti vagy merevlemezjelszót, a Lenovo nem tudja alaphelyzetbe állítani, és lehet, hogy cserélnie kell az alaplapot, a szilárdtestalapú meghajtót vagy a merevlemez-meghajtót.

 • Page 147

  1. Készítsen oldatot valamilyen gyenge konyhai mosószerből (olyanból, amely nem tartalmaz sem súrolószemcséket, sem durva vegyi anyagokat (savakat vagy lúgokat). 5 rész vízhez öntsön 1 rész mosószert. 2. Itassa fel az oldatot egy szivaccsal. 3. Facsarja ki a felesleges folyadékot a szivacsból. 4.

 • Page 148

  Felhasználói kézikönyv...

 • Page 149: 10. Fejezet A Számítógéppel Kapcsolatos Hibák Javítása

  Problémák diagnosztizálása Ha hibákat tapasztal számítógépén, használja a diagnosztikai megoldásokat elhárításuk kiindulópontjaként. Az előtelepített operációs rendszertől és a számítógép gyártási időpontjától függően a Lenovo a következő diagnosztikai megoldások egyikét biztosítja: • Lenovo Solution Center: lásd „A Lenovo Solution Center program használata“ oldalszám: 131.

 • Page 150: Hibaelhárítás

  • Windows 7 esetén: Kattintson a Start ➙ Vezérlőpult ➙ Rendszer és biztonság ➙ Lenovo - rendszerállapot és diagnosztika lehetőségre. • Windows XP és Windows Vista esetén kattintson a Start ➙ Minden program ➙ ThinkVantage ➙ Lenovo ThinkVantage Toolbox menüpontokra.

 • Page 151: Teendők, Ha A Billentyűzetre Folyadék ömlik

  3. Kikapcsolt állapotban távolítsa el a készülék összes áramforrását (akkumulátor és hálózati adapter). Távolítsa el a számítógéphez csatlakoztatott összes külső eszközt (billentyűzet, egér, nyomtató, lapolvasó stb.). Ismételje meg a 2. lépést. Ha a 2. lépés sikertelen, folytassa a 4. lépéssel. Megjegyzés: A következő...

 • Page 152

  Megoldás: Az EFI-változó biztonsági beállításainak ellenőrző összege hibás. Az F1 gombbal lépjen be a ThinkPad Setup alkalmazásba. Az alapértelmezett beállítás betöltéséhez nyomja meg az F9, majd az Enter gombot. A rendszer újraindításához nyomja meg az F10, majd az Enter gombot. •...

 • Page 153: Üzenet Nélküli Hibák

  Megoldás: Nem működik a merevlemez-meghajtó. Javíttassa meg a merevlemezt. • Üzenet: 2200: A géptípus és a sorozatszám érvénytelen. Megoldás: POST figyelmeztető üzenet az MTMSN helytelen beállítása esetén. Javíttassa meg a számítógépet. • Üzenet: 2201: Érvénytelen a gép UUID-azonosítója. Megoldás: POST figyelmeztető üzenet az UUID helytelen beállítása esetén. Javíttassa meg a számítógépet.

 • Page 154: Hibára Utaló Hangjelzések

  Ha ezek mindegyike teljesül, azonban a képernyőn továbbra sem látható semmi, akkor javíttassa meg a számítógépet. • Probléma: A számítógép bekapcsolásakor csak egy fehér kurzor látszik az üres képernyőn. Megoldás: Ha particionáló szoftverrel partíciót módosított a merevlemez-meghajtón vagy a szilárdtestalapú meghajtón, lehetséges, hogy megsemmisült a partícióra vagy a fő rendszertöltő rekordra vonatkozó...

 • Page 155: Hálózatok

  4. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a memória konfigurációja és kompatibilitása, beleértve a memória maximális méretét és sebességét. Ennek részletes leírása a következő részben olvasható: „A memória cseréje“ oldalszám: 78. 5. Diagnosztikai programok futtatása. Lásd: „Problémák diagnosztizálása“ oldalszám: 131. Hálózatok Az alábbiakban megtekintheti a leggyakoribb hálózati problémákat: Ethernet-problémák •...

 • Page 156

  Megoldás: Lehetséges, hogy a hálózati illesztő fájljai hibásak vagy hiányoznak. Az előző részben, a megfelelő illesztőprogram telepítettségének ellenőrzését ismertető megoldás szerint frissítse az illesztőprogramot. • Probléma: Számítógépének típusa Gigabit Ethernet, és 1000 Mbps kapcsolat használata esetén a kapcsolat megszakad vagy hibák lépnek fel. Megoldás: - 5.

 • Page 157

  5. A Fejbeszélő profil használata esetén válassza a Bluetooth kéz nélküli audiokészülék lehetőséget, majd kattintson az Alapértelmezett gombra. Ha az AV-profilt használja, válassza a Sztereó hangforrás elemet, majd kattintson az Alapértelmezett gombra. 6. Az OK gombra kattintva zárja be a Hang ablakot. •...

 • Page 158

  Ha az eszköz nem található, lehetséges, hogy a válaszadása leállt. Ellenőrizze, hogy az eszközön aktiválva van-e a Bluetooth kapcsolat. Ha megtalálja az eszközt, csatlakozzon a kívánt szolgáltatásokhoz. Ha biztos benne, hogy az eszköz válaszol, kapcsolja ki-, majd be a Bluetooth funkciót, vagy indítsa újra a számítógépet.

 • Page 159: Billentyűzet és Egyéb Mutatóeszközök

  3. Válassza a Konfigurálni kívánom a számítógép által a távoli eszközök számára nyújtott Bluetooth szolgáltatásokat lehetőséget, majd kattintson a Tovább elemre. 4. Válassza a PIM-szinkronizálás elemet, majd kattintson a Konfigurálás lehetőségre. 5. A levelezési szinkronizálás beállításainál válassza a Nincs szinkronizálás elemet, majd kattintson az OK gombra.

 • Page 160: Multimédiás és Megjelenítőeszközök

  Megoldás: A mutató normál működés során sodródhat, ha nem használja a TrackPoint eszközt. Ez a TrackPoint mutatóeszköz normális működésének része, vagyis nem hiba. A mutató a következő feltételek esetén akár néhány másodpercig is sodródhat: - A számítógép bekapcsolásakor. - A normális működés visszaállításakor. - Ha a TrackPoint mutatóeszközt hosszú...

 • Page 161

  Képernyőproblémák • Probléma: A képernyő üres. Megoldás: Tegye a következőket: - Nyomja meg az Fn+F7 billentyűkombinációt a képernyő bekapcsolásához. Megjegyzés: Ha az Fn+F7 billentyűkombinációt használja megjelenítési séma alkalmazásához, legalább háromszor nyomja meg az Fn+F7 billentyűkombinációt három másodpercen belül, hogy a kép megjelenjen a számítógép képernyőjén. - Ha hálózati adaptert vagy akkumulátort használ és az akkumulátor állapotjelzője zölden világít, akkor az Fn+F9 billentyűkombinációval világosíthat a képernyőn.

 • Page 162

  4. Kattintson a Speciális gombra. 5. Kattintson az Adapter lapra. 6. Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyes eszközillesztő neve látható az adapter információs ablakában. Megjegyzés: Az eszközillesztő neve a számítógépen telepített videokártyától függ. 7. Kattintson a Tulajdonságok gombra. Az Eszközállapot mező megtekintésével ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően működik-e.

 • Page 163

  2. Kattintson a kívánt monitor ikonjára (a Monitor-2 ikon a külső monitor ikonja). 3. Kattintson a Speciális beállítások elemre. 4. Kattintson az Adapter lapra. 5. Bizonyosodjon meg arról, hogy a helyes eszközillesztő neve látható az adapter információs ablakában. Megjegyzés: Az eszközillesztő neve a számítógépen telepített videokártyától függ. 6.

 • Page 164

  14. Az illesztőprogram frissítését követően kattintson a Bezárás gombra. 15. Állítsa be a Felbontás értékét. Megjegyzés: A színbeállítások módosításához válassza a Monitor lap Színek lehetőségét. 16. Kattintson az OK gombra. Windows XP esetén: 1. Csatlakoztassa a külső monitort a monitorcsatlakozóhoz, majd az elektromos hálózathoz. 2.

 • Page 165

  Megjegyzés: Ha a számítógép nem észleli a külső monitort, kattintson az Észlelés gombra. 4. Kattintson a kívánt monitor ikonjára (a Monitor-2 ikon a külső monitor ikonja). 5. Kattintson a Speciális beállítások elemre. 6. Kattintson a Képernyő lapra. 7. Válassza ki a helyes képernyő-frissítési gyakoriságot. Windows XP esetén: 1.

 • Page 166

  2. Kattintson jobb egérgombbal az Asztalra, majd a Tulajdonságok elemre a Megjelenítés tulajdonságai ablak megnyitásához. 3. Kattintson a Beállítások lapra. 4. Kattintson a Monitor-2 ikonra. 5. Jelölje be A Windows Asztal kiterjesztése erre a monitorra. négyzetet. 6. Kattintson a Monitor-1 ikonra (az elsődleges kijelző, a számítógép képernyője). 7.

 • Page 167

  - Conexant 20671 SmartAudio HD Windows XP esetén: 1. Kattintson a Start ➙ Vezérlőpult elemre. 2. Kattintson a Teljesítmény és karbantartás elemre. 3. Kattintson a Rendszer elemre. 4. Kattintson a Hardver lapra, majd az Eszközkezelő gombra. 5. Kattintson a Hang-, video- és játékvezérlők + jelére. 6.

 • Page 168: Akkumulátor és Tápellátás

  alkalmazások rendszerint az alkalmazáson belül rendelkeznek a hangerő szabályozására szolgáló csúszkákkal. • Probléma: Windows XP rendszernél nem mindegyik hangerőszabályzó csúszka fér el a Hangerőszabályzó ablakban. Megoldás: Miközben a hangerőszabályzás aktív, nyomja meg a Ctrl+S billentyűkombinációt, majd váltson kisebb méretre. • Probléma: Az egyensúly csúszkájával az egyik csatorna nem némítható le teljesen. Megoldás: A vezérlő...

 • Page 169

  1. Kapcsolja ki a számítógépet. 2. Győződjön meg róla, hogy a túlzottan lemerült akkumulátorcsomag van-e a számítógépben. 3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez, és hagyja töltődni. Ha rendelkezik gyorstöltővel, akkor a túlzottan lemerült akkumulátorcsomagot azzal töltse fel. Ha az akkumulátorcsomag nem tölt fel teljesen 24 óra alatt, akkor ki kell cserélni. •...

 • Page 170

  Ha a hibaüzenet a POST elvégzése után akkor jelenik meg, amikor az operációs rendszer az asztalkonfigurációt betölti, tegye a következőt: 1. Látogasson el a Lenovo támogatási webhelyére a http://www.lenovo.com/support oldalon, és keresse meg a hibaüzenetet. 2. Látogasson el a Microsoft tudásbázis weboldalára a http://support.microsoft.com/ oldalon, és keresse meg a hibaüzenetet.

 • Page 171

  - Az akkumulátor fel van töltve. - A működési hőmérséklet az elfogadható tartományon belül van. Tanulmányozza a következőket: „Jellemzők“ oldalszám: 13, „Meghatározások“ oldalszám: 14 és „Működési környezet“ oldalszám: 14. Ha az akkumulátor fel van töltve és a hőmérséklet a megfelelő tartományban van, javíttassa meg a számítógépet.

 • Page 172: Meghajtók és Egyéb Tárolóeszközök

  Megoldás: Ha az ébresztési funkció be van kapcsolva, a számítógép energiafogyasztása alacsony. A jelenség nem utal meghibásodásra. További tájékoztatást a következő részben olvashat: „Energiatakarékos módok“ oldalszám: 32. Meghajtók és egyéb tárolóeszközök Merevlemez-meghajtó problémák • Probléma: A merevlemez-meghajtó időnként kereplő hangot hallat. Megoldás: Zörgő...

 • Page 173: Portok és Csatlakozók

  Portok és csatlakozók A portok és csatlakozók használata során a következő problémák fordulnak elő a leggyakrabban: Problémák az USB (Universal Serial Bus) funkcióval • Probléma: Az USB-csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz nem működik. Megoldás: Nyissa meg az Eszközkezelő ablakát. Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz beállításai, a számítógép erőforrásainak elosztása és az eszközillesztő...

 • Page 174

  Felhasználói kézikönyv...

 • Page 175: 11. Fejezet Támogatással Kapcsolatos Tudnivalók

  Regisztráltassa ThinkPad termékeit a Lenovóval. Látogasson el a http://www.lenovo.com/register címre. Ez segíthet például abban, hogy a hatóságok visszajuttassák Önnek a számítógépet, ha azt ellopnák vagy elveszne. A számítógép regisztrálása ezenfelül lehetővé teszi a Lenovo számára, hogy értesítéseket küldjön fontos műszaki információkról és a lehetséges frissítésekről.

 • Page 176: Segítség és Szerviz

  Segítség és szerviz Ha a Lenovo termékekkel kapcsolatban segítségre, szolgáltatásra, technikai támogatásra lenne szüksége, vagy többet szeretne megtudni a Lenovo termékekről, a Lenovo ehhez számos lehetőséget kínál. Az alábbi részben bemutatjuk, hová fordulhat további információkért a Lenovóval és termékeinkkel kapcsolatban, mi a teendő, ha probléma van a számítógéppel, és kit hívhat, ha szervizre van szükség.

 • Page 177: További Szolgáltatások Vásárlása

  Az alábbi tételek nem tartoznak bele a szolgáltatás körébe: • A nem Lenovo által vagy annak részére gyártott alkatrészek cseréje vagy használata, valamint a nem garanciális alkatrészek. Megjegyzés: Minden garanciális alkatrész hétkarakteres, FRU XXXXXXX formátumú azonosítóval rendelkezik.

 • Page 178

  A szolgáltatásokkal kapcsolatos további információk a http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html webhelyen tekinthetők meg. Felhasználói kézikönyv...

 • Page 179: Függelék Szabályozással Kapcsolatos Információk

  A. függelék Szabályozással kapcsolatos információk Rádiós funkciókkal kapcsolatos információk Vezeték nélküli együttműködés A vezeték nélküli LAN PCI Express mini kártya úgy lett megtervezve, hogy együttműködjön minden olyan vezeték nélküli LAN-termékkel, amely Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Complementary Code Keying (CCK) eljáráson és/vagy Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) rádiós technológián alapul, és megfeleljen a következőknek: •...

 • Page 180: Az Ultraconnect Rádiós Antennák Elhelyezkedése

  Mivel a beépített vezeték nélküli kártyák a biztonságos rádiófrekvenciás szabványok és ajánlások előírásain belül működnek, a Lenovo meggyőződése, hogy használatuk a vásárlókra nézve biztonságos. A szabványok és ajánlások a tudományos közösség konszenzusán alapulnak, és olyan tudományos munkacsoportok tanácskozásainak eredményeként születtek, amelyek folyamatosan végzik a kutatási irodalom kiértékelését.

 • Page 181: Export Osztályozási Nyilatkozat

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 182: Kanadai Ipari Szabvány B Osztályú Sugárzásmegfelelési Nyilatkozat

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Felhasználói kézikönyv...

 • Page 183: Koreai B Osztályú Megfeleléssel Kapcsolatos Nyilatkozat

  További tudnivalókért tanulmányozza a számítógéppel kapott Regulatory Notice című kiadványt. Ha a számítógépet a Regulatory Notice kiadvány nélkül kapta, a kiadványt a következő webhelyről töltheti le: http://www.lenovo.com/support. Részletes útmutatást itt talál: „A vezeték nélküli berendezések használatára vonatkozó hatósági megjegyzések megkeresése“ oldalszám: 162.

 • Page 184

  Felhasználói kézikönyv...

 • Page 185: Függelék Weee- és újrahasznosításra Vonatkozó Nyilatkozatok

  Újrahasznosításra vonatkozó japán nyilatkozat Használaton kívüli Lenovo számítógép vagy monitor begyűjtése és újrahasznosítása Amennyiben cég alkalmazottjaként kell kiselejteznie a cég tulajdonát képező Lenovo számítógépet vagy monitort, akkor az erőforrások hatékony hasznosítását előirányzó törvény rendelkezéseivel összhangban kell eljárnia. A számítógépek és a monitorok ipari hulladéknak számítanak, így megfelelő elhelyezésüket bízza a helyi önkormányzat által hivatalosnak minősített szolgáltatóra.

 • Page 186: Brazíliára Vonatkozó újrahasznosítási Információk

  Lenovo értékesítési, szerviz- vagy marketingrészlegén, és kövesse az adott munkatárs utasításait. Az útmutatásokat itt is megtalálja: http://www.lenovo.com/jp/ja/enviroment/recycle/battery/. Ha otthon használja a Lenovo notebookot, és ki kell dobnia az akkumulátort, tartsa be a helyi előírásokat és szabályokat. Az útmutatásokat itt is megtalálja: http://www.lenovo.com/jp/ja/enviroment/recycle/battery/.

 • Page 187: Tajvanra Vonatkozó Akkumulátor-újrahasznosítási Információk

  és akkumulátorok környezetre és emberi egészségre gyakorolt esetleges hatásának minimalizálásához. Az összegyűjtéssel és kezeléssel kapcsolatos információkért látogasson el a következő címre: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Tajvanra vonatkozó akkumulátor-újrahasznosítási információk Az Egyesült Államokra és Kanadára vonatkozó akkumulátor-újrahasznosítási információk...

 • Page 188

  Felhasználói kézikönyv...

 • Page 189: Függelék Megjegyzések

  C. függelék Megjegyzések Előfordulhat, hogy a Lenovo nem tudja minden országban biztosítani az ebben a dokumentumban szereplő összes terméket, szolgáltatást vagy lehetőséget. Az adott országokban rendelkezésre álló termékekről és szolgáltatásokról a helyi Lenovo képviseletek szolgálnak felvilágosítással. A Lenovo termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozó hivatkozások sem állítani, sem sugallni nem kívánják, hogy az adott helyzetben csak a Lenovo termékeit, programjait vagy szolgáltatásait lehet alkalmazni.

 • Page 190: Védjegyek

  Továbbá bizonyos mérések következtetés útján kerültek becslésre. A tényleges értékek eltérhetnek. A dokumentum felhasználóinak ellenőrizni kell az adatok alkalmazhatóságát az adott környezetben. Védjegyek Az alábbi kifejezések a Lenovo védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban: Lenovo Access Connections Active Protection System...

 • Page 192

  Termékszám: (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: