Download Print this page

Lenovo ThinkPad X130e User Manual

(greek) user guide.
Hide thumbs

Advertisement

Οδηγός χρήσης
ThinkPad X130e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X130e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X130e

 • Page 1

  Οδηγός χρήσης ThinkPad X130e...

 • Page 2

  • Παράρτημα C “Ειδικές παρατηρήσεις” στη σελίδα 181 Μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό ασφάλειας και εγγύησης και τη Regulatory Notice στον δικτυακό τόπο της Lenovo. Για να διαβάσετε αυτές τις πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.lenovo.com/support και, στη συνέχεια, επιλέξτε User Guides & Manuals (Οδηγοί χρήσης & Εγχειρίδια).

 • Page 3: Table Of Contents

  Lenovo Screen Reading Optimizer ..Χρήση δύο οθονών ... Lenovo Solution Center ..Χρήση της μονάδας ανάγνωσης κάρτας ..

 • Page 4

  Κωδικοί πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο . . Προτού ξεκινήσετε ... Κωδικός πρόσβασης εποπτεύοντος ..Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Windows 7 ....Ασφάλεια...

 • Page 5

  που συνδέονται σε πρίζα με ονομαστικό ρεύμα μικρότερο ή ίσο με 20 Α ανά φάση ..Πριν να επικοινωνήσετε με τη Lenovo ..Πληροφορίες υπηρεσιών για προϊόντα Lenovo Δήλωση του υπολογιστή σας ..

 • Page 6

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 7: Πριν ξεκινήσετε

  ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να πατηθούν ή να πιαστούν από τον υπολογιστή ή άλλα αντικείμενα, ή με κάποιον τρόπο να εκτεθούν σε χειρισμό που μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία του υπολογιστή. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 8: Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

  πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν τροποποιούν τους όρους της σύμβασης αγοράς που ® συνάψατε ούτε την Περιορισμένη Εγγύηση της Lenovo . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Πληροφορίες εγγύησης” στον Οδηγό ασφάλειας και εγγύησης που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

 • Page 9: Καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα

  Σημείωση: Αν παρατηρήσετε τέτοιες συνθήκες σε προϊόν (π.χ. μια επέκταση καλωδίου) που δεν έχει κατασκευαστεί από ή για τη Lenovo, σταματήστε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν έως ότου επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του προϊόντος για περαιτέρω οδηγίες, ή έως ότου προμηθευτείτε κατάλληλο προϊόν...

 • Page 10: Οδηγίες ασφάλειας

  θεωρεί ότι η εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων ή η αντικατάσταση μονάδων CRU μπορεί να γίνει από τον πελάτη, η Lenovo παρέχει αναλυτική τεκμηρίωση με οδηγίες εγκατάστασης. Θα πρέπει να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που σας παρέχονται κατά την εγκατάσταση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων. Όταν ο...

 • Page 11

  παροχής ρεύματος και τα πολύπριζα που χρησιμοποιείτε καλύπτουν τις ηλεκτρικές προδιαγραφές του προϊόντος. Ποτέ μην υπερφορτώνετε αυτές τις συσκευές. Αν χρησιμοποιηθούν πολύπριζα, το φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προδιαγραφές του πολύπριζου. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα ηλεκτρικά φορτία και τις προδιαγραφές, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 12

  Φις και πρίζες Κίνδυνος Αν κάποια πρίζα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε με τον υπολογιστή έχει ενδείξεις ζημιών ή διάβρωσης, μην τη χρησιμοποιήσετε έως ότου αντικατασταθεί από ηλεκτρολόγο. Μη λυγίζετε ή τροποποιείτε το φις. Αν το φις έχει υποστεί ζημίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή...

 • Page 13

  προϊόντα, όπως φορητοί υπολογιστές, χρησιμοποιούν μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία για την παροχή ρεύματος στο σύστημα όταν δεν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα. Οι μπαταρίες που παρέχονται από την Lenovo για χρήση με το προϊόν σας έχουν υποβληθεί σε δοκιμές συμβατότητας και πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με εγκεκριμένες μπαταρίες.

 • Page 14

  Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη μπαταρία. Εάν το πράξετε, μπορείτε να προκαλέσετε έκρηξη ή διαρροή υγρών από τη μπαταρία. Εάν χρησιμοποιήσετε μπαταρία διαφορετική από αυτή που ορίζεται από τη Lenovo, ή μπαταρία που έχει αποσυναρμολογηθεί ή τροποποιηθεί, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

 • Page 15: προϊόντα

  Πληροφορίες σχετικά με το υπερχλωρικό άλας για χρήστες στην Καλιφόρνια: Τα προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες λιθίου σε σχήμα νομίσματος (μπαταρίες CR ή διοξειδίου του μαγγανίου) ενδέχεται να περιέχουν υπερχλωρικό άλας. Υπερχλωρικό υλικό - ενδέχεται να απαιτείται ειδικός χειρισμός. Ανατρέξτε στην τοποθεσία www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate © Copyright Lenovo 2011 xiii...

 • Page 16

  Θερμότητα και εξαερισμός προϊόντος Κίνδυνος Οι υπολογιστές, οι μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος και πολλές περιφερειακές συσκευές παράγουν θερμότητα όταν βρίσκονται σε λειτουργία καθώς και κατά τη φόρτιση μπαταριών. Οι φορητοί υπολογιστές παράγουν μεγάλη θερμότητα λόγω του μικρού τους μεγέθους. Τηρείτε πάντα τις ακόλουθες προφυλάξεις: •...

 • Page 17

  μπορεί να προκαλέσει θραύση της οθόνης LCD. Αν οθόνη LCD σπάσει και τα μάτια ή τα χέρια σας έρθουν σε επαφή με το εσωτερικό υγρό, ξεπλύνετε τις συγκεκριμένες περιοχές αμέσως με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε συμπτώματα μετά από το ξέπλυμα, απευθυνθείτε σε έναν γιατρό. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 18

  χρήση ακουστικών που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 50332-2 μπορεί να είναι επικίνδυνη λόγω πιθανής έκθεσης σε υψηλά επίπεδα ηχητικής πίεσης. Αν στο πακέτο του υπολογιστή Lenovo περιλαμβάνονται και ακουστικά, τότε ο συνδυασμός των ακουστικών και της υποδοχής σύνδεσης του υπολογιστή σας συμμορφώνεται ήδη με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 50332-1.

 • Page 19: Κεφάλαιο 1. Επισκόπηση προϊόντος

  Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: • “Μπροστινή όψη” στη σελίδα 2 • “Δεξιά πλευρά” στη σελίδα 4 • “Αριστερή πλευρά” στη σελίδα 6 • “Κάτω όψη” στη σελίδα 7 • “Ενδείξεις κατάστασης” στη σελίδα 8 © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 20: Μπροστινή όψη

  Μπροστινή όψη Σχήμα 1. ThinkPad X130e, μπροστινή όψη Ασύρματες κεραίες UltraConnect™ (αριστερά) Ενσωματωμένη κάμερα Ασύρματες κεραίες UltraConnect (δεξιά) Διακόπτης λειτουργίας Ένδειξη κατάστασης τροφοδοσίας Ένδειξη κατάστασης συστήματος Κεραία Bluetooth Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ηχείο (δεξιά) ® Κουμπιά TrackPoint Επιφάνεια αφής Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ηχείο (αριστερά) Ενσωματωμένο...

 • Page 21

  Εάν ο υπολογιστής σας πάψει να ανταποκρίνεται και δεν μπορείτε να τον σβήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας για τέσσερα δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Αν παρόλα αυτά δεν γίνει επαναφορά του συστήματος, αφαιρέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και την μπαταρία. Ο...

 • Page 22: Δεξιά πλευρά

  Δεξιά πλευρά Σχήμα 2. ThinkPad X130e, δεξιά πλευρά Υποδοχή ανάγνωσης κάρτας μέσων Υποδοχή Always On USB Υποδοχή USB Υποδοχή ρεύματος Οπή κλειδαριάς ασφαλείας Υποδοχή ανάγνωσης κάρτας μέσων Ανάλογα με το μοντέλο, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να διαθέτει μια υποδοχή μονάδας ανάγνωσης κάρτας.

 • Page 23

  Από προεπιλογή, ακόμα και αν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (αναμονής), η υποδοχή Always On USB εξακολουθεί να σας δίνει τη δυνατότητα φόρτισης ορισμένων ® ® ® συσκευών, όπως το iPod και τα έξυπνα τηλέφωνα iPhone και BlackBerry , μέσω...

 • Page 24: Αριστερή πλευρά

  Αριστερή πλευρά Σχήμα 3. ThinkPad X130e, αριστερή πλευρά Υποδοχή οθόνης Γρίλιες εξαερισμού (δεξιά) Υποδοχή HDMI Υποδοχή USB Υποδοχή Ethernet Υποδοχή ήχου Combo (Σύνθετη) Υποδοχή οθόνης Η υποδοχή οθόνης χρησιμοποιείται για σύνδεση μιας εξωτερικής οθόνης ή προβολέα στον υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση εξωτερικής οθόνης” στη σελίδα 45.

 • Page 25: Κάτω όψη

  • Η υποδοχή ήχου combo δεν υποστηρίζει συμβατικά μικρόφωνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές ήχου που υποστηρίζονται από την υποδοχή ήχου combo του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση δυνατοτήτων ήχου” στη σελίδα 49. Κάτω όψη Σχήμα 4. ThinkPad X130e, κάτω όψη Μπαταρία Υποδοχή κάρτας SIM Υποδοχή μνήμης...

 • Page 26: Ενδείξεις κατάστασης

  Μπαταρία Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας με τροφοδοσία από την μπαταρία στα μέρη όπου δεν είναι διαθέσιμη η παροχή ρεύματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Power Manager για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ενέργειας όπως απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα “Power Manager” στη σελίδα 19. Υποδοχή...

 • Page 27

  Ενδείξεις κατάστασης συστήματος Η φωτισμένη κουκκίδα στο λογότυπο ThinkPad στο εξωτερικό κάλυμμα του υπολογιστή σας και στο στήριγμα καρπών λειτουργεί ως ένδειξη κατάστασης συστήματος: υποδεικνύει αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (αναμονής), αδρανοποίησης ή κανονικής λειτουργίας. Η σημασία της ένδειξης είναι η εξής: •...

 • Page 28: Εντοπισμός σημαντικών πληροφοριών για προϊόντα

  Ένδειξη κατάστασης τροφοδοσίας Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια ένδειξη που υποδεικνύει την κατάσταση τροφοδοσίας ρεύματος. Η σημασία της ένδειξης είναι η εξής: • Πράσινη: Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συνδεδεμένος. Αν η μπαταρία είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή, η ένδειξη κατάστασης είναι πράσινη όταν φορτίζεται. •...

 • Page 29: Ετικέτα τύπου υπολογιστή και μοντέλου

  Ετικέτα τύπου υπολογιστή και μοντέλου Η ετικέτα τύπου και μοντέλου υπολογιστή προσδιορίζει τον υπολογιστή σας. Όταν επικοινωνείτε με τη Lenovo για βοήθεια, η ετικέτα τύπου υπολογιστή και μοντέλου βοηθά τους τεχνικούς υποστήριξης να προσδιορίσουν το μοντέλο του υπολογιστή σας και να παρέχουν ταχύτερες υπηρεσίες.

 • Page 30: Ετικέτα Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας

  Αν δεν είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας μια ενσωματωμένη ασύρματη κάρτα PCI Express Mini Card, μπορείτε να εγκαταστήσετε μία εσείς. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τη διαδικασία στην ενότητα “Εγκατάσταση και αντικατάσταση της κάρτας PCI Express Mini Card για ασύρματη σύνδεση LAN/WiMAX” στη...

 • Page 31: Χαρακτηριστικά

  Χαρακτηριστικά Επεξεργαστής • Για να προβάλετε τις ιδιότητες συστήματος του υπολογιστή σας, επιλέξτε Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής (Computer) (στα Windows XP, Ο Υπολογιστής μου (My Computer)) και, στη συνέχεια, από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε Ιδιότητες (Properties). Μνήμη...

 • Page 32: Προδιαγραφές

  • Ενσωματωμένο WiMAX (σε ορισμένα μοντέλα) Προδιαγραφές Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται οι φυσικές προδιαγραφές του υπολογιστή σας. Μέγεθος • Πλάτος: 293,4 mm • Βάθος: 216 mm • Ύψος: 32,8 mm Παραγόμενη θερμότητα • Μέγιστη 65 W (222 Btu/hr) Πηγή τροφοδοσίας (μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος) •...

 • Page 33: Τεχνολογίες και λογισμικό Thinkvantage

  πληκτρολόγιο μπορούν να προκαλέσουν βλάβη. Τεχνολογίες και λογισμικό ThinkVantage Η Lenovo προεγκαθιστά στον υπολογιστή σας χρήσιμες εφαρμογές λογισμικού για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε, να παραμείνετε παραγωγικοί όταν βρίσκεστε εν κινήσει και να συνεχίσετε να εργάζεστε στον υπολογιστή σας. Η Lenovo προσφέρει αυξημένη ασφάλεια, ασύρματη εργασία με υπολογιστές, μετεγκατάσταση...

 • Page 34: Πρόσβαση σε εφαρμογές στα Windows 7

  • Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές από το φάκελο Lenovo ThinkVantage Tools (Εργαλεία του Lenovo ThinkVantage). Επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Στη συνέχεια, ανάλογα με την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε διπλό κλικ στο αντίστοιχο...

 • Page 35: Access Connections

  Ενότητα Πίνακα Ελέγχου (Control Πράσινο κείμενο στον Πίνακα Panel) Ελέγχου (Control Panel) Access Connections Δίκτυο και Internet (Network and Lenovo - Σύνδεση στο Internet Internet) Active Protection System Σύστημα και Ασφάλεια (System Lenovo - Προστασία αερόσακου and Security) Υλικό και Ήχος (Hardware and...

 • Page 36: Active Protection System

  ασφαλείας και πληροφορίες υποστήριξης μαζί με συμβουλές και υποδείξεις για μέγιστη απόδοση του συστήματος. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα “Διάγνωση προβλημάτων” στη σελίδα 139. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα Lenovo Solution Center στα Windows 7, ανατρέξτε στο θέμα “Πρόσβαση σε εφαρμογές στα Windows 7” στη σελίδα 16.

 • Page 37: Message Center Plus

  • Στα Windows Vista και τα Windows XP: Επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ ThinkVantage ➙ Lenovo ThinkVantage Toolbox. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Lenovo ThinkVantage Toolbox, ανατρέξτε στο σύστημα πληροφοριών βοήθειας του προγράμματος.

 • Page 38: Rescue And Recovery

  σκοπό να σας βοηθήσει με την εγκατάσταση, την κατανόηση και την αναβάθμιση του υπολογιστή σας. Σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτάτε πρόσβαση σε άλλες τεχνολογίες ThinkVantage, να προβάλλετε μηνύματα από τη Lenovo και να εκτελείτε τις συχνότερες εργασίες, όπως τη ρύθμιση παραμέτρων συσκευών, τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου και τη διαχείριση και συντήρηση του υπολογιστή.

 • Page 39: Κεφάλαιο 2. Χρήση του υπολογιστή

  Δήλωση του υπολογιστή σας Όταν δηλώνετε τον υπολογιστή σας, τα στοιχεία καταχωρούνται σε μια βάση δεδομένων, η οποία δίνει τη δυνατότητα στη Lenovo να επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση ανάκλησης ή άλλου σοβαρού προβλήματος. Επιπλέον, ορισμένες τοποθεσίες παρέχουν εκτενή δικαιώματα και υπηρεσίες στους...

 • Page 40

  Αποτελεί πρόκληση η σύνδεση σε διαφορετικές τοποθεσίες; • Για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης δικτύωσης, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο http://www.lenovo.com/support/faq. • Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες δικτύωσης με τη χρήση του Access Connections. • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των ασύρματων δυνατοτήτων του υπολογιστή σας, ανατρέξτε...

 • Page 41: Ειδικά πλήκτρα και κουμπιά

  • “Προβλήματα τροφοδοσίας” στη σελίδα 162 Ειδικά πλήκτρα και κουμπιά Ο υπολογιστής σας διαθέτει πολλά ειδικά πλήκτρα και κουμπιά. Συνδυασμοί πλήκτρων λειτουργίας Με τη ρύθμιση των πλήκτρων λειτουργίας, μπορείτε να αλλάξετε άμεσα τα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Fn και, στη...

 • Page 42

  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ασύρματων δυνατοτήτων • Fn+F5 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ενσωματωμένων δυνατοτήτων ασύρματης δικτύωσης. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Fn+F5, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις ασύρματες δυνατότητες. Μπορείτε να αλλάξετε εύκολα την κατάσταση ενέργειας κάθε δυνατότητας αυτής της λίστας. Σημείωση: Εάν...

 • Page 43

  – Την οθόνη του υπολογιστή και την εξωτερική οθόνη (λειτουργία εκτεταμένης επιφάνειας εργασίας) – Μόνο την εξωτερική οθόνη Σημείωση: Για εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και μιας εξωτερικής οθόνης, διατίθεται επίσης ο συνδυασμός πλήκτρων Win+P. Στα Windows XP: Κάντε εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και της εξωτερικής οθόνης. Εάν υπάρχει συνδεδεμένη εξωτερική...

 • Page 44: Πλήκτρο Windows και πλήκτρο εφαρμογής

  Πλήκτρο Windows και πλήκτρο εφαρμογής Πλήκτρο Windows Εάν πατήσετε το πλήκτρο , εμφανίζεται ή κρύβεται το μενού Έναρξη (Start) των Windows. Εάν πατήσετε ταυτόχρονα αυτό το πλήκτρο και ένα άλλο, εμφανίζεται το παράθυρο “Ιδιότητες συστήματος” (System Properties) ή το παράθυρο “Υπολογιστής” (Computer) (στα Windows XP, εμφανίζεται το παράθυρο “Ο...

 • Page 45: Χρήση της συσκευής κατάδειξης Trackpoint

  • Καθορίστε την επιφάνεια αφής ως κύρια συσκευή κατάδειξης και το TrackPoint μόνο για σύνθετες λειτουργίες. Αυτή η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα χρήσης όλων των βασικών και σύνθετων λειτουργιών της επιφάνειας αφής ενώ περιορίζει τη χρήση του TrackPoint στις λειτουργίες κύλισης και μεγεθυντικού φακού. •...

 • Page 46

  Για να μετακινήσετε το δείκτη, πιέστε το μοχλίσκο κατάδειξης μακριά από εσάς για να τον μετακινήσετε προς τα επάνω, προς το μέρος σας για να τον μετακινήσετε προς τα κάτω, προς τη μία ή την άλλη πλευρά για να τον μετακινήσετε προς το πλάι. Σημείωση: Ο...

 • Page 47: Χρήση της επιφάνειας αφής

  Χρήση της επιφάνειας αφής Η επιφάνεια αφής είναι μια επιφάνεια που βρίσκεται κάτω από τα κουμπιά του TrackPoint στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην οθόνη, σύρετε το δάκτυλό σας επάνω στην επιφάνεια προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινηθεί ο δρομέας. Χρήση...

 • Page 48: Προσθήκη του εικονιδίου Ultranav στην περιοχή ειδοποιήσεων

  Ρυθμίστε τις παραμέτρους στο παράθυρο ιδιοτήτων του UltraNav: Στα Windows 7 1. Επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) ➙ Υλικό και Ήχος (Hardware and Sound) ➙ Ποντίκι (Mouse). 2. Επιλέξτε την καρτέλα UltraNav. 3. Για να απενεργοποιήστε το TrackPoint, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Enable TrackPoint.

 • Page 49: Διαχείριση ενέργειας

  Μπορείτε τώρα να αλλάξετε τις ιδιότητες του UltraNav κάνοντας κλικ στο εικονίδιο UltraNav στην περιοχή ειδοποιήσεων. Διαχείριση ενέργειας Όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας ενώ βρίσκεστε μακριά από πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος, η διατήρηση του υπολογιστή σας σε λειτουργία εξαρτάται από την ενέργεια της μπαταρίας. Τα...

 • Page 50: Φόρτιση της μπαταρίας

  Συμβουλές για τη χρήση του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας σας οποιαδήποτε στιγμή διαβάζοντας τη ένδειξη του μετρητή μπαταρίας στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Σημειώσεις: • Όταν ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε τον από την ηλεκτρική...

 • Page 51: Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας

  Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας Υπάρχουν πολλές λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει κάθε λειτουργία και παρέχει συμβουλές για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας της μπαταρίας. Εισαγωγή στις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας • Κενή οθόνη. Η οθόνη του υπολογιστή απαιτεί σημαντική ποσότητα ενέργειας της μπαταρίας. Για να απενεργοποιήσετε...

 • Page 52: Χειρισμός της μπαταρίας

  Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη μπαταρία. Εάν το πράξετε, μπορείτε να προκαλέσετε έκρηξη ή διαρροή υγρών από τη μπαταρία. Εάν χρησιμοποιήσετε μπαταρία διαφορετική από αυτή που ορίζεται από τη Lenovo, ή μπαταρία που έχει αποσυναρμολογηθεί ή τροποποιηθεί, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

 • Page 53: Σύνδεση στο δίκτυο

  Η μπαταρία είναι αναλώσιμο στοιχείο. Εάν η μπαταρία αρχίζει να αποφορτίζεται πολύ γρήγορα, αντικαταστήστε την με μια καινούργια μπαταρία του προτεινόμενου από τη Lenovo τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση της μπαταρίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών.

 • Page 54: Συνδέσεις Ethernet

  Στα Windows XP: Για να ξεκινήσετε τον οδηγό Access Connections, επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ ThinkVantage ➙ Access Connections και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Συνδέσεις Ethernet Μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυό σας ή να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση ευρείας ζώνης, όπως DSL ή...

 • Page 55

  κατάσταση της σύνδεσής σας, έτσι ώστε να παραμένετε συνδεδεμένοι στο δίκτυό σας από το γραφείο, από μια αίθουσα συσκέψεων ή από το σπίτι χωρίς να χρειάζεστε ενσύρματη σύνδεση. Προσοχή: • Εάν έχετε μαζί σας στο αεροπλάνο τον υπολογιστή σας με τη δυνατότητα ασύρματου LAN, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα...

 • Page 56

  Σημείωση: Η υπηρεσία ασύρματου WAN παρέχεται από εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών σε ορισμένες χώρες. Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ασύρματου WAN, ξεκινήστε την εφαρμογή Access Connections. Σημείωση: Το πρόγραμμα Access Connections δεν υποστηρίζει τη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο WAN στην Κίνα. Στα...

 • Page 57

  Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε Bluetooth στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες: 1. Πατήστε δύο φορές στο εικονίδιο My Bluetooth Places στην επιφάνεια εργασίας ή στο εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή εργασιών. Ανοίγει το παράθυρο Start Using Bluetooth και εγκαθίστανται αυτόματα...

 • Page 58: σας

  • Εκτυπωτής (HCRP) • Ηχητική πύλη • Ακουστικά • Συγχρονισμός PIM • Φαξ • Μεταφορά αρχείων • Μεταφορά στοιχείων PIM • Κλήσεις δικτύωσης μέσω τηλεφώνου • Πρόσβαση στο δίκτυο • Σειριακή θύρα Bluetooth • Απεικόνιση Bluetooth • Hands Free • Προφίλ AV 4.

 • Page 59

  1. Πατήστε το πλήκτρο F9 για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth. 2. Επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Εκτέλεση (Run). 3. Πληκτρολογήστε C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (ή καθορίστε την πλήρη διαδρομή για το αρχείο setup.exe που έχετε μεταφορτώσει από την τοποθεσία http://www.lenovo.com/support). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. 4. Πατήστε το κουμπί Επόμενο (Next).

 • Page 60

  Εάν δεν ενεργοποιήσετε το Bluetooth πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software, δηλαδή, εάν παραβλέψετε το βήμα 1–αντικαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης Bluetooth ως εξής: 1. Επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). 2. Επιλέξτε Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύστημα...

 • Page 61

  Σημείωση: Για να εμφανίσετε το εικονίδιο Access Connections Gauge στη γραμμή εργασιών, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Access Connections. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του σήματος και την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσης αν ανοίξετε το Access Connections ή αν κάνετε δεξιό κλικ στο Access Connections Gauge στη...

 • Page 62: Χρήση προβολέα ή εξωτερικής οθόνης

  – Η τροφοδοσία της ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας είναι ενεργοποιημένη. Δεν υπάρχει σήμα. – Η τροφοδοσία της ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας είναι ενεργοποιημένη. Η ισχύς του σήματος της ασύρματης σύνδεσης είναι εξαιρετική. – Η τροφοδοσία της ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας είναι ενεργοποιημένη. Η ισχύς του σήματος της...

 • Page 63: Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης

  Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης, όπως το μέγεθος της γραμματοσειράς. Αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς, κάντε τα εξής: Στα Windows 7: 1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Εξατομίκευση (Personalize). 2.

 • Page 64

  Σημείωση: Εάν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να εντοπίσει την εξωτερική οθόνη, κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ανάλυση οθόνης (Screen resolution). Κάντε κλικ στο κουμπί Εντοπισμός (Detect). Στα Windows XP: 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. 2. Συνδέστε την εξωτερική οθόνη στην υποδοχή οθόνης και, στη συνέχεια, συνδέστε την οθόνη σε μια πρίζα. 3.

 • Page 65

  οδήγησης συσκευών στον υπολογιστή μου (Let me pick from a list of device drivers on my computer). 12. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση συμβατού υλικού (Show compatible). 13. Επιλέξτε Κατασκευαστή (Manufacturer) και Μοντέλο (Model) για την οθόνη σας. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε...

 • Page 66: Ρύθμιση παρουσίασης

  Θέματα που αφορούν τη σύνδεση εξωτερικής οθόνης • Κατά την εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης για την οθόνη που συνοδεύει τον υπολογιστή σας καθώς και το αρχείο οθόνης INF που συνοδεύει την εξωτερική οθόνη. • Εάν καθορίσετε ανάλυση που είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρησιμοποιείτε στην οθόνη και χρησιμοποιείτε...

 • Page 67: Χρήση δυνατοτήτων ήχου

  Σημείωση: Το προφίλ χρώματος για την οθόνη LCD του ThinkPad είναι ήδη προεγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε διαφορετικό προφίλ χρώματος, ανατρέξτε στην ενότητα “Εγκατάσταση του Αρχείου οθόνης ThinkPad για τα Windows 2000/XP/Vista/7” στη σελίδα 113. Χρήση δυνατοτήτων ήχου Ο...

 • Page 68: Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας

  • Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο ρυθμιστικό έντασης ήχου της επιφάνειας εργασίας, χρησιμοποιώντας το εικονίδιο έντασης της γραμμής εργασιών, στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης. Για να ανοίξετε το παράθυρο “Ένταση ήχου” (Volume Control), κάντε κλικ στο εικονίδιο έντασης. Για...

 • Page 69: Χρήση δύο οθονών

  Χρήση δύο οθονών Χρήση της λειτουργίας επέκτασης επιφάνειας εργασίας Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει μια λειτουργία που ονομάζεται “Επέκταση επιφάνειας εργασίας” (Extend desktop). Με τη λειτουργία επέκτασης επιφάνειας εργασίας, μπορείτε να έχετε εικόνα τόσο στην οθόνη του υπολογιστή όσο και σε μια εξωτερική οθόνη. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε διαφορετικές εικόνες επιφάνειας...

 • Page 70: Χρήση της μονάδας ανάγνωσης κάρτας

  4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Οθόνη-2 (Monitor-2) (για τη δευτερεύουσα οθόνη, την εξωτερική οθόνη). 5. Επιλέξτε την Ανάλυση (Resolution) για τη δευτερεύουσα οθόνη. 6. Τοποθετήστε τα εικονίδια των οθονών έτσι ώστε να ακουμπούν. Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε τις οθόνες σε οποιαδήποτε σχετική θέση, ωστόσο τα εικονίδια πρέπει...

 • Page 71: Κεφάλαιο 3. Εσείς και ο υπολογιστής σας

  τις αρχές μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοσή σας και να επιτύχετε μεγαλύτερη άνεση. Η Lenovo δεσμεύεται να παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και την πιο πρόσφατη τεχνολογία στους πελάτες με αναπηρία. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, στις οποίες...

 • Page 72: Προσαρμογή του υπολογιστή σας στις ανάγκες σας

  Επίσης, τα τακτικά σύντομα διαλείμματα από την εργασία σας θα συμβάλουν στην αποτροπή τυχόν μικρής δυσφορίας που σχετίζεται με τη στάση του σώματος κατά την εργασία. Οθόνη: Τοποθετήστε την οθόνη σε τέτοια θέση, ώστε να διατηρείτε μια άνετη για τα μάτια απόσταση 510-760 mm.

 • Page 73: Πληροφορίες για την προσβασιμότητα

  οι οποίες μπορούν να κάνουν τον υπολογιστή σας πιο άνετο στη χρήση. Πληροφορίες για την προσβασιμότητα Η Lenovo δεσμεύεται να παρέχει στα άτομα με αναπηρία καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες και την τεχνολογία. Συνεπώς, οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν τρόπους που θα βοηθήσουν τους χρήστες με...

 • Page 74: Ταξίδια με τον υπολογιστή σας

  Οι τεχνολογίες ανάγνωσης οθόνης εστιάζουν κυρίως στο περιβάλλον εργασίας των εφαρμογών λογισμικού, στα συστήματα βοήθειας και σε μια ποικιλία ηλεκτρονικών εγγράφων. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατή η ανάγνωση εγγράφων από το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης, το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί πρώτα σε μια επεξεργασία...

 • Page 75: Εξαρτήματα ταξιδιού

  Εξαρτήματα ταξιδιού Ακολουθεί μια λίστα ελέγχου με πράγματα που ενδέχεται να χρειαστείτε όταν πρόκειται να βρεθείτε μακριά από το γραφείο σας: Απαραίτητα για το ταξίδι: • Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος του ThinkPad • Εξωτερικό ποντίκι, εάν έχετε συνηθίσει να το χρησιμοποιείτε •...

 • Page 76

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 77: Κεφάλαιο 4. Ασφάλεια

  Σημείωση: Είστε υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, την επιλογή και την εφαρμογή των συσκευών κλειδώματος και των δυνατοτήτων ασφαλείας. Η Lenovo δεν παρέχει σχόλια, κρίσεις ή εγγυήσεις για τη λειτουργία, την ποιότητα ή τις επιδόσεις των διατάξεων κλειδώματος και των δυνατοτήτων προστασίας.

 • Page 78: Κωδικοί πρόσβασης και κατάσταση αναστολής λειτουργίας (αναμονής)

  • κωδικός πρόσβασης εκκίνησης (Power-on Password) • Ασφάλεια σκληρού δίσκου • Κωδικός πρόσβασης εποπτεύοντος Κωδικοί πρόσβασης και κατάσταση αναστολής λειτουργίας (αναμονής) Εάν έχετε ορίσει κωδικούς πρόσβασης και θέσετε τον υπολογιστή σας σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (αναμονής), η διαδικασία για τη συνέχιση της λειτουργίας έχει ως εξής: •...

 • Page 79: Κωδικοί πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο

  Σημείωση: Ίσως πρέπει να σημειώσετε τον κωδικό πρόσβασης εκκίνησης και να τον φυλάξετε σε ένα ασφαλές σημείο. Διαφορετικά, εάν τον ξεχάσετε, θα πρέπει να προσκομίσετε τον υπολογιστή σας σε ένα μεταπωλητή ή εκπρόσωπο μάρκετινγκ της Lenovo για να σας ακυρώσει τον κωδικό πρόσβασης. 11. Πατήστε F10 για να κλείσετε το παράθυρο “Setup Notice”.

 • Page 80

  δικτύου και ανακοινώνει σε κάθε χρήστη τον κωδικό πρόσβασης για τον υπολογιστή του. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης χρήστη ανάλογα με τις επιθυμίες του, αλλά ο διαχειριστής εξακολουθεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης, χρησιμοποιώντας τον κύριο κωδικό πρόσβασης. Σημείωση: Όταν...

 • Page 81

  ασφαλές σημείο. Διαφορετικά, εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης που έχει οριστεί μόνο για το χρήστη ή και τους δύο κωδικούς πρόσβασης, του χρήστη και τον κύριο κωδικό, η Lenovo δεν θα μπορεί να επαναφέρει τους κωδικούς πρόσβασης ή να ανακτήσει δεδομένα από τη μονάδα σκληρού...

 • Page 82: Κωδικός πρόσβασης εποπτεύοντος

  • Για να αλλάξετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κύριο κωδικό πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο στο πεδίο Enter Current Password. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον νέο κύριο κωδικό πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο στο πεδίο Enter New Password και...

 • Page 83

  σημείο. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης εποπτεύοντος, η Lenovo δεν μπορεί να σας τον ακυρώσει. Θα πρέπει να πάτε τον υπολογιστή σας σε ένα μεταπωλητή ή έναν εκπρόσωπο μάρκετινγκ της Lenovo για να σας αντικαταστήσει την πλακέτα συστήματος. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την απόδειξη αγοράς...

 • Page 84: Ασφάλεια σκληρού δίσκου

  • Διαμορφώστε τον σκληρό δίσκο ή τη μονάδα SSD, χρησιμοποιώντας το λογισμικό για την αρχικοποίησή του. • Με το πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο παρέχεται από τη Lenovo, επαναφέρετε τον σκληρό δίσκο ή τη μονάδα SSD στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οδηγός χρήσης...

 • Page 85: Χρήση και κατανόηση του τείχους προστασίας

  καθιστώντας έτσι τα δεδομένα μη αναγνώσιμα. Όμως, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό ή την υπηρεσία που έχει αναπτυχθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Για την απόρριψη δεδομένων στον σκληρό δίσκο, η Lenovo παρέχει το εργαλείο Secure Data Disposal. Για να μεταφορτώσετε το εργαλείο, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο της Lenovo, στη διεύθυνση...

 • Page 86

  Η Lenovo παρέχει μια πλήρη έκδοση λογισμικού προστασίας από ιούς στον υπολογιστή σας με δωρεάν συνδρομή διάρκειας 30 ημερών. Μετά από 30 ημέρες, θα πρέπει να ανανεώσετε την άδεια χρήσης αν θέλετε να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικού προστασίας από ιούς.

 • Page 87: Κεφάλαιο 5. Επισκόπηση αποκατάστασης

  μέσα αποκατάστασης είναι πολύ χρήσιμα αν μεταφέρετε τον υπολογιστή σε άλλη περιοχή, τον πωλήσετε, τον ανακυκλώσετε ή τον επαναφέρετε σε κατάσταση λειτουργίας όταν αποτύχουν όλες οι άλλες μέθοδοι αποκατάστασης. Ως μέσο προφύλαξης, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης το συντομότερο δυνατό. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 88: Δημιουργία μέσων αποκατάστασης

  διαδικασία αυτή ονομάζεται επίσης “δημιουργία δίσκων Product Recovery”. • Για να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης στο λειτουργικό σύστημα Windows 7, επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Δίσκοι αποκατάστασης εργοστασιακού περιεχομένου (Factory Recovery Disks). Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες...

 • Page 89: Εκτέλεση διαδικασιών εφεδρικής αποθήκευσης και αποκατάστασης

  Works. Αυτοί οι δίσκοι παρέχονται μόνο με υπολογιστές στους οποίους είναι προεγκατεστημένο το Microsoft Office ή το Microsoft Works. • Στο λειτουργικό σύστημα Windows XP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίσκους Product Recovery για να αποκαταστήσετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, να εκτελέσετε μια προσαρμοσμένη...

 • Page 90: Εκτέλεση διαδικασίας αποκατάστασης

  1. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Enhanced Backup and Restore. Ανοίγει το πρόγραμμα Rescue and Recovery. 2. Στο κύριο παράθυρο του προγράμματος Rescue and Recovery, πατήστε στο βέλος Launch advanced Rescue and Recovery.

 • Page 91

  να εκτελέσετε μια διαδικασία αποκατάστασης ακόμα και όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος Windows. Από το χώρο εργασίας του Rescue and Recovery μπορείτε να εκτελείτε τις ακόλουθες εργασίες αποκατάστασης: • Αποκατάσταση αρχείων από μονάδα σκληρού δίσκου ή από εφεδρικό αντίγραφο Ο χώρος εργασίας...

 • Page 92: Δημιουργία και χρήση ενός αποθηκευτικού μέσου έκτακτης ανάγκης

  7, κάντε τα εξής: 1. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Όλα τα προγράμματα (All Programs) ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Ενισχυμένες λειτουργίες εφεδρικής αποθήκευσης και επαναφοράς (Enhanced Backup and Restore). Ανοίγει το πρόγραμμα Rescue and Recovery.

 • Page 93: Χρήση ενός αποθηκευτικού μέσου έκτακτης ανάγκης

  Χρήση ενός αποθηκευτικού μέσου έκτακτης ανάγκης Σε αυτή την ενότητα παρέχονται οδηγίες για τη χρήση του αποθηκευτικού μέσου έκτακτης ανάγκης που δημιουργήσατε. • Αν έχετε δημιουργήσει ένα αποθηκευτικό μέσο έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας έναν δίσκο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε το αποθηκευτικό μέσο έκτακτης ανάγκης: 1.

 • Page 94: Επίλυση προβλημάτων αποκατάστασης

  .exe). Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Προσοχή: Εάν χρειάζεστε ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών, μην κάνετε λήψη από το δικτυακό τόπο του Windows Update. Κάντε λήψη από τη Lenovo. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. “Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών” στη σελίδα 134.

 • Page 95

  μια μονάδα σκληρού δίσκου USB ή άλλες εξωτερικές συσκευές) ως πρώτη συσκευή εκκίνησης στη σειρά συσκευών εκκίνησης. Πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έκτακτης ανάγκης σας έχει οριστεί ως η πρώτη συσκευή εκκίνησης στη σειρά συσκευών εκκίνησης του προγράμματος ThinkPad Setup. Ανατρέξτε στην...

 • Page 96

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 97: Κεφάλαιο 6. Αντικατάσταση συσκευών

  δυνατό, τοποθετήστε την προστατευτική συσκευασία σε μια λεία και επίπεδη επιφάνεια και τοποθετήστε το εξάρτημα επάνω της. • Μην τοποθετήσετε το εξάρτημα επάνω στο κάλυμμα του υπολογιστή ή σε άλλη μεταλλική επιφάνεια. Αντικατάσταση της μπαταρίας Προτού ξεκινήσετε, εκτυπώστε αυτές τις οδηγίες. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 98

  κανονικά, αλλά η μη εγκεκριμένη μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται. Προσοχή: Η Lenovo δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση ή την ασφάλεια μη εγκεκριμένων μπαταριών και δεν παρέχει εγγύηση για σφάλματα ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση τους.

 • Page 99: Αντικατάσταση της μονάδας Ssd ή της μονάδας σκληρού δίσκου

  Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη μονάδα SSD ή τη μονάδα σκληρού δίσκου με μια καινούργια, την οποία μπορείτε να αγοράσετε από έναν μεταπωλητή ή εκπρόσωπο μάρκετινγκ της Lenovo. Για να αντικαταστήσετε τη μονάδα SSD ή τη μονάδα σκληρού δίσκου, διαβάστε τις παρακάτω προϋποθέσεις.

 • Page 100

  Προσοχή: Όταν χειρίζεστε μια μονάδα SSD ή μονάδα σκληρού δίσκου • Μην ρίχνετε τη μονάδα και μην την υποβάλλετε σε φυσικούς κραδασμούς. Τοποθετείστε τη μονάδα σε κάποιο μαλακό υλικό, π.χ. ένα κομμάτι ύφασμα, που απορροφά οποιονδήποτε φυσικό κραδασμό. • Μην πιέζετε το περίβλημα της μονάδας. •...

 • Page 101

  5. Αφαιρέστε τις βίδες και, στη συνέχεια, σύρετε τη μονάδα SSD ή τη μονάδα σκληρού δίσκου προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος 6. Αφαιρέστε τη μονάδα SSD ή τη μονάδα σκληρού δίσκου ανασηκώνοντας την αριστερή της πλευρά. Κεφάλαιο 6. Αντικατάσταση συσκευών...

 • Page 102

  7. Τοποθετήστε τη νέα μονάδα SSD ή τη μονάδα σκληρού δίσκου όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα. 8. Σπρώξτε τη μονάδα SSD ή τη μονάδα σκληρού δίσκου καλά μέσα στην υποδοχή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τις βίδες Οδηγός χρήσης...

 • Page 103: Αντικατάσταση μιας μονάδας μνήμης

  9. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη θέση του και κλείστε το κάλυμμα . Στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες 10. Επανατοποθετήστε την μπαταρία. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επανατοποθέτησης της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 79. 11.

 • Page 104

  4. Χαλαρώστε τις βίδες και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα 5. Εάν υπάρχουν ήδη δύο μονάδες μνήμης στις υποδοχές μνήμης, σπρώξτε ταυτόχρονα προς τα έξω τους σφιχτήρες και στις δύο πλευρές της υποδοχής και, στη συνέχεια, αφαιρέστε μια μονάδα μνήμης για...

 • Page 105

  7. Με την πλευρά της μονάδας μνήμης με την εγκοπή στραμμένη προς στην επαφή της υποδοχής, τοποθετήστε τη μονάδα μνήμης μέσα στην υποδοχή υπό γωνία 20 μοιρών περίπου. Στη συνέχεια, σπρώξτε την καλά προς τα μέσα 8. Πιέστε τη μονάδα μνήμης προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. 9.

 • Page 106: Αντικατάσταση του πληκτρολογίου

  Αντικατάσταση του πληκτρολογίου Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες διαδικασίες για να αντικαταστήσετε το πληκτρολόγιο με ένα νέο, το οποίο διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα. Προϋποθέσεις για τη διαδικασία Κίνδυνος Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα του τηλεφώνου.

 • Page 107

  5. Αφαιρέστε τις βίδες. 6. Σπρώξτε με δύναμη προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη στο σχέδιο, για να απασφαλίσετε την μπροστινή πλευρά του πληκτρολογίου. Το πληκτρολόγιο θα ανοίξει λίγο Κεφάλαιο 6. Αντικατάσταση συσκευών...

 • Page 108

  7. Αφαιρέστε τα καλώδια και στρέφοντας τις επαφές και προς τα πάνω. Το πληκτρολόγιο έχει τώρα αφαιρεθεί. Εγκατάσταση του πληκτρολογίου 1. Συνδέστε τα καλώδια και τραβώντας τις επαφές και προς τα κάτω. Οδηγός χρήσης...

 • Page 109

  2. Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το πίσω άκρο του πληκτρολογίου βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο, όπως υποδεικνύεται από τα βέλη. 3. Σύρετε το πληκτρολόγιο όπως δείχνουν τα βέλη. Κεφάλαιο 6. Αντικατάσταση συσκευών...

 • Page 110: Εγκατάσταση και αντικατάσταση της κάρτας Pci Express Mini Card για ασύρματη σύνδεση Lan/wimax

  4. Τοποθετήστε ξανά τις βίδες. 5. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη θέση του και κλείστε το κάλυμμα . Στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες 6. Επανατοποθετήστε την μπαταρία. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επανατοποθέτησης της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 79. 7.

 • Page 111

  Προϋποθέσεις για τη διαδικασία Κίνδυνος Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα του τηλεφώνου. Κίνδυνος Το ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια ρεύματος, τηλεφώνου και επικοινωνίας είναι επικίνδυνο. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τα καλώδια πριν ανοίξετε το κάλυμμα αυτής...

 • Page 112

  5. Εάν περιλαμβάνεται ένα εργαλείο για αφαίρεση συνδετήρων στη συσκευασία της νέας κάρτας, χρησιμοποιήστε το για να αποσυνδέσετε τα καλώδια από την κάρτα. Εάν δεν περιλαμβάνεται τέτοιο εργαλείο, αποσυνδέστε τα καλώδια πιάνοντας τους συνδετήρες με τα δάκτυλά σας και τραβώντας τους...

 • Page 113

  7. Ευθυγραμμίστε την εσοχή στην επαφή της νέας κάρτας PCI Express Mini Card με την αντίστοιχη υποδοχή. Πιέστε την κάρτα μέχρι να μπορέσετε να την ασφαλίσετε στη θέση της . Ασφαλίστε την κάρτα με τη βίδα 8. Συνδέστε τα καλώδια στη νέα κάρτα PCI Express Mini Card. Φροντίστε να συνδέσετε το γκρι καλώδιο στην...

 • Page 114: Εγκατάσταση και αντικατάσταση της κάρτας Pci Express Mini Card για ασύρματη σύνδεση Wan

  10. Επανατοποθετήστε την μπαταρία. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επανατοποθέτησης της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 79. 11. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον. Εγκατάσταση...

 • Page 115

  2. Κλείστε την οθόνη του υπολογιστή και αναποδογυρίστε τον υπολογιστή. 3. Αφαιρέστε την μπαταρία. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 79. 4. Χαλαρώστε τις βίδες και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα 5.

 • Page 116

  6. Αφαιρέστε τη βίδα . Η κάρτα βγαίνει προς τα επάνω . Αφαιρέστε την κάρτα. 7. Ευθυγραμμίστε την εσοχή στην επαφή της νέας κάρτας PCI Express Mini Card με την αντίστοιχη υποδοχή . Πιέστε την κάρτα προς τα κάτω μέχρι να μπορέσετε να την ασφαλίσετε στη θέση της. Ασφαλίστε...

 • Page 117: Αντικατάσταση της κάρτας Sim

  8. Συνδέστε τα καλώδια στη νέα κάρτα PCI Express Mini Card. Σημείωση: Φροντίστε να συνδέσετε το κόκκινο καλώδιο στην υποδοχή με την ένδειξη “MAIN” ή “M” στην κάρτα και το μπλε καλώδιο στην υποδοχή με την ένδειξη “AUX” ή “A.” 9.

 • Page 118

  Σε περίπτωση που η κάρτα SIM περιλαμβάνεται στη συσκευασία, τότε στην υποδοχή της κάρτας SIM υπάρχει μια εικονική κάρτα. Στη συνέχεια, συνεχίστε σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Εάν βρείτε την εικονική κάρτα στη συσκευασία, τότε η κάρτα SIM είναι ήδη εγκατεστημένη στην υποδοχή κάρτας...

 • Page 119: Αντικατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας

  6. Τοποθετήστε τη νέα κάρτα SIM σταθερά μέσα στην υποδοχή 7. Κλείστε τη θυρίδα της κάρτας SIM μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. 8. Επανατοποθετήστε την μπαταρία. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επανατοποθέτησης της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 79. 9.

 • Page 120

  πακέτο εφεδρικής μπαταρίας περιέχει μικρή ποσότητα επιβλαβών ουσιών. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό: • Αντικαταστήστε τη μπαταρία μόνο με μπαταρία του προτεινόμενου από τη Lenovo τύπου. • Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από φωτιά. • Μην την εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα.

 • Page 121

  5. Αποσυνδέστε το βύσμα σύνδεσης . Στη συνέχεια, αφαιρέστε την εφεδρική μπαταρία Εγκατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας 1. Εγκαταστήστε την εφεδρική μπαταρία . Στη συνέχεια, προσαρτήστε το βύσμα σύνδεσης 2. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη θέση του , κλείστε το κάλυμμα και, στη...

 • Page 122

  3. Επανατοποθετήστε την μπαταρία. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επανατοποθέτησης της μπαταρίας, ανατρέξτε στην ενότητα “Αντικατάσταση της μπαταρίας” στη σελίδα 79. 4. Γυρίστε τον υπολογιστή στην κανονική του θέση. Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον. Οδηγός...

 • Page 123: Κεφάλαιο 7. Βελτίωση του υπολογιστή σας

  περιλαμβάνονται μνήμες, συσκευές αποθήκευσης, κάρτες δικτύου, μετασχηματιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, πληκτρολόγια, ποντίκια και πολλά άλλα. Μπορείτε να κάνετε αγορές από τη Lenovo οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας απευθείας μέσω του World Wide Web. Χρειάζεστε μόνο μια σύνδεση στο Internet και μια πιστωτική κάρτα.

 • Page 124

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 125: Κεφάλαιο 8. Προηγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων

  λογισμικό εφαρμογής που χρειάζεστε στη μονάδα του σκληρού σας δίσκου ή αν θέλετε να λάβετε ενημερώσεις και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με αυτά, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο του ThinkPad στη διεύθυνση http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Προτού ξεκινήσετε Προτού εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα, κάντε τα εξής: •...

 • Page 126: Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Windows 7

  – Οι εκδόσεις 32 bit των Windows δεν υποστηρίζουν τις δυνατότητες του ThinkPad Setup. Μόνο οι εκδόσεις 64 bit των Windows μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που ενεργοποιούνται από το UEFI BIOS 64 bit. – Εάν θέλετε να εκκινήσετε το Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows (Windows Recovery Environment) (WinRE) χρησιμοποιώντας...

 • Page 127: Εγκατάσταση των Windows Vista

  Εγκατάσταση ενημερώσεων κώδικα μητρώου για τα Windows 7 Για να εγκαταστήσετε αυτές τις ενημερώσεις κώδικα μητρώου, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο: http://www.lenovo.com/support Εγκατάσταση του πακέτου μονάδων ενημέρωσης των Windows 7 Οι μονάδες ενημέρωσης των Windows 7 βρίσκονται στον παρακάτω κατάλογο: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

 • Page 128

  συσκευών και το λογισμικό εφαρμογών που χρειάζεστε στον σκληρό δίσκο σας ή αν θέλετε να λάβετε ενημερώσεις και τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για αυτά, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο: http://www.lenovo.com/support Τοποθετήστε το DVD των Windows Vista με ενσωματωμένο το Service Pack 1 στη μονάδα DVD και...

 • Page 129: Εγκατάσταση των Windows Xp

  Εγκατάσταση των Windows XP Προτού ξεκινήσετε, εκτυπώστε αυτές τις οδηγίες. Σημείωση: Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει το Windows XP Service Pack 3. Προτού εγκαταστήσετε το Windows XP Service Pack 3, βεβαιωθείτε ότι εγκαταστήσατε πρώτα το Windows XP Service Pack 2. Προτού εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης Intel Rapid Storage Technology Driver.

 • Page 130

  Αν δεν έχετε μονάδα δισκέτας, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Intel Rapid Storage Technology Driver ακολουθώντας την παρακάτω εναλλακτική διαδικασία: Σημειώσεις: • Αν επιλέξετε AHCI for Serial ATA (SATA) στο ThinkPad Setup πριν εγκαταστήσετε το Intel Rapid Storage Technology Driver, ο υπολογιστής σας δεν θα ανταποκρίνεται και θα εμφανίζει μόνο μια μπλε οθόνη. 1.

 • Page 131: Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης συσκευής

  Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών 4 σε 1, πρέπει να μεταφορτώσετε και να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης Ricoh Multi Card Reader Driver για τα Windows 7/Vista και τα Windows XP x86/x64. Για να το μεταφορτώσετε, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο της Lenovo στη διεύθυνση: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Εγκατάσταση...

 • Page 132

  4. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings). 5. Επιλέξτε την καρτέλα Οθόνη (Monitor). 6. Επιλέξτε Ιδιότητες (Properties). 7. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver). 8. Επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver). 9. Επιλέξτε Αναζήτηση λογισμικού προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή μου (Browse my computer for driver software) και, στη...

 • Page 133: Εγκατάσταση της υποστήριξης Intel Chipset Support για Windows 2000/xp/vista/7

  και το λογισμικό εφαρμογής που χρειάζεστε στη μονάδα του σκληρού σας δίσκου ή αν θέλετε να λάβετε ενημερώσεις και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με αυτά, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο του ThinkPad στη διεύθυνση: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers ThinkPad Setup Ο υπολογιστής σας διαθέτει ένα πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται ThinkPad Setup, που σας δίνει τη...

 • Page 134: Μενού Config

  να αλλάξετε τις παραμέτρους που προστατεύονται από τον κωδικό πρόσβασης εποπτεύοντος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα “Χρήση κωδικών πρόσβασης” στη σελίδα 59. Ένα παράδειγμα του μενού του ThinkPad Setup παρουσιάζεται παρακάτω: 4. Με τα πλήκτρα δρομέα, μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε. Όταν επισημανθεί το στοιχείο, πατήστε...

 • Page 135: Μενού Date/time

  • Display: Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την έξοδο της οθόνης. • Power: Ρυθμίστε τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ενέργειας. • Beep and Alarm: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις λειτουργίες που σχετίζονται με τον ήχο. • Serial ATA (SATA): Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη μονάδα σκληρού δίσκου. •...

 • Page 136: Μενού Startup

  • Set Minimum Length • Password at restart • Power-on Password • Hard Disk x Password Σημειώσεις: • Η ένδειξη Hard Disk 1 εννοεί τη μονάδα σκληρού δίσκου που είναι ενσωματωμένη στον υπολογιστή σας. Η επιλογή Lock UEFI BIOS Settings ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία που εμποδίζει την αλλαγή των...

 • Page 137: Μενού Restart

  Για να αλλάξετε προσωρινά τη σειρά εκκίνησης ούτως ώστε το σύστημα να ξεκινά από διαφορετική μονάδα δίσκου, κάντε τα εξής: 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. 2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και ενώ εμφανίζεται το μήνυμα “To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button” (Για να διακόψετε την κανονική εκκίνηση, πατήστε το μπλε κουμπί ThinkVantage) πατήστε...

 • Page 138: Στοιχεία του Thinkpad Setup

  • Exit Discarding Changes: Επανεκκινήστε το σύστημα χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. • Load Setup Defaults: Φορτώστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση που ίσχυε κατά τη στιγμή της αγοράς. • Discard Changes: Απορρίψτε τις αλλαγές. • Save Changes: Αποθηκεύστε τις αλλαγές. Στοιχεία του ThinkPad Setup Οι...

 • Page 139

  Στοιχεία του μενού Config Πίνακας 3. Στοιχεία του μενού Config Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Network Wake On LAN • Disabled Ενεργοποίηση του συστήματος με ρεύμα • AC only όταν ο ελεγκτής Ethernet • AC and Battery λάβει ένα “μαγικό πακέτο”. Αν...

 • Page 140

  Πίνακας 3. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Always On USB Charge in • Disabled Αν επιλέξετε “Enabled,” η off mode υποδοχή Always On USB • Enabled σάς δίνει τη δυνατότητα φόρτισης ορισμένων συσκευών, όπως ενός iPod ή...

 • Page 141

  Πίνακας 3. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια πατήσετε ξανά το πλήκτρο Display Boot Display Device • ThinkPad LCD Επιλογή της οθόνης που θα είναι ενεργή κατά • Analog (VGA) την εκκίνηση. Αυτή η • Digital on ThinkPad επιλογή...

 • Page 142

  Πίνακας 3. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Low Battery Alarm • Disabled Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της • Enabled ηχητικής προειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας. Password Beep • Disabled Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ακούγεται • Enabled ένας...

 • Page 143

  Πίνακας 3. Στοιχεία του μενού Config (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια υποστηρίζεται σε μοντέλα AMD. Στοιχεία του μενού Security Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Security Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Password Ανατρέξτε στις ενότητες “Μενού Security” στη σελίδα...

 • Page 144

  Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Security (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια το ολοκληρωμένο κύκλωμα ασφαλείας. Intel TXT Feature • Disabled Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της • Enabled τεχνολογίας Intel Trusted Execution Technology. UEFI BIOS Update Option Flash BIOS Updating by •...

 • Page 145

  Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Security (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια για εικονικοποίηση εισόδου/εξόδου. Σημείωση: Αυτό το υπομενού δεν υποστηρίζεται σε μοντέλα AMD. Ethernet LAN • Disabled I/O Port Access Αν επιλέξετε “Enabled,” μπορείτε να • Enabled χρησιμοποιήσετε συσκευές Ethernet LAN.

 • Page 146

  Πίνακας 4. Στοιχεία του μενού Security (συνέχεια) Στοιχείο μενού Στοιχείο υπομενού Επιλογή Σχόλια Anti-Theft Intel AT Module Activation • Disabled Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του • Enabled περιβάλλοντος UEFI BIOS • Permanently Disabled για την ενεργοποίηση της μονάδας ΑΤ, η οποία είναι μια...

 • Page 147: Ενημέρωση του Uefi Bios του συστήματός σας

  Πίνακας 5. Στοιχεία του μενού Startup (συνέχεια) Στοιχείο μενού Επιλογή Σχόλια UEFI/Legacy Boot • Both Καθορίζει τη δυνατότητα εκκίνησης συστήματος. • UEFI Only • Both: Η εκκίνηση του συστήματος • Legacy Only θα γίνει με βάση τη ρύθμιση UEFI/Legacy Boot Priority. •...

 • Page 148: Χρήση διαχείρισης συστήματος

  η νέα προσθήκη. Για να ενημερώσετε το UEFI BIOS, μεταβείτε στον ακόλουθο δικτυακό τόπο και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Χρήση διαχείρισης συστήματος Αυτή η ενότητα προορίζεται κυρίως για διαχειριστές δικτύου. Ο υπολογιστής σας έχει σχεδιαστεί να παρέχει διαχειρισιμότητα, ώστε να μπορείτε να ανακατευθύνετε τους...

 • Page 149: Ρύθμιση δυνατοτήτων διαχείρισης

  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η χρήση του πρωτοκόλλου Remote Program Load (RPL) με τον υπολογιστή σας. Wake on LAN Ένας διαχειριστής δικτύου μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Wake on LAN για να ενεργοποιήσει έναν υπολογιστή από μια κονσόλα διαχείρισης. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Wake on LAN με λογισμικό διαχείρισης...

 • Page 150

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 151: Κεφάλαιο 9. Αποφυγή προβλημάτων

  9. Περιγράψτε το προφίλ του υπολογιστή σας στη διεύθυνση http://www.lenovo.com/support για να τον διατηρείτε ενημερωμένο με τα τρέχοντα προγράμματα οδήγησης και τις πρόσφατες εκδόσεις. 10. Διατηρείτε ενημερωμένα τα προγράμματα οδήγησης των συσκευών σε υλικό εκτός της Lenovo. Ίσως πρέπει να διαβάσετε τις σημειώσεις έκδοσης στις πληροφορίες του προγράμματος οδήγησης συσκευής...

 • Page 152: Ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών

  το Κέντρο υποστήριξης πελατών. Εάν ο υπολογιστής σας δεν ξεκινά, μεταφορτώστε τα αρχεία που απαιτούνται για να δημιουργήσετε ένα μέσο αυτοδιάγνωσης με δυνατότητα εκκίνησης από το δικτυακό τόπο: http://www.lenovo.com/hddtest. Εκτελέστε τη δοκιμή και καταγράψτε τυχόν μηνύματα ή κωδικούς σφαλμάτων. Εάν η δοκιμή επιστρέψει κωδικούς σφαλμάτων ή μηνύματα αποτυχίας, καλέστε...

 • Page 153: Λήψη των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης με χρήση του προγράμματος System Update

  Το πρόγραμμα System Update σάς βοηθάει να διατηρείτε το λογισμικό στο σύστημά σας ενημερωμένο. Πακέτα ενημέρωσης είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές της Lenovo και μπορείτε να τα κατεβάσετε από τον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Lenovo. Τα πακέτα ενημέρωσης μπορεί να περιέχουν εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης συσκευών, ενημερώσεις flash UEFI BIOS ή ενημερώσεις λογισμικού. Όταν το...

 • Page 154

  • Αποφεύγετε την άμεση έκθεση του υπολογιστή σας στον αέρα που προέρχεται από μια συσκευή που μπορεί να παράγει αρνητικά ιόντα. • Τοποθετείτε τον υπολογιστή και τις περιφερειακές του συσκευές όσο μακριά γίνεται από τέτοιες συσκευές. • Όταν είναι εφικτό, μεριμνήστε για τη γείωση του υπολογιστή σας, διευκολύνοντας έτσι την ασφαλή ηλεκτροστατική...

 • Page 155: Καθαρισμός του καλύμματος του υπολογιστή σας

  • Να θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης που ορίζετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης εποπτεύοντος ή τον κωδικό πρόσβασης για τον σκληρό δίσκο, η Lenovo δεν θα είναι σε θέση να τον ανακτήσει και ενδέχεται να είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε την πλακέτα συστήματος ή τη μονάδα σκληρού...

 • Page 156

  2. Σκουπίστε ή ξεσκονίστε την κηλίδα με προσοχή με ένα μαλακό και στεγνό πανί. 3. Εάν η κηλίδα παραμένει, νοτίστε ένα μαλακό και χωρίς χνούδι πανί σε νερό ή σε διάλυμα 50-50 ισοπροπυλικής αλκοόλης και νερού που δεν περιέχει ακαθαρσίες. 4.

 • Page 157: Κεφάλαιο 10. Αντιμετώπιση προβλημάτων υπολογιστή

  σκληρό δίσκο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. “Δημιουργία και χρήση μέσων αποκατάστασης” στη σελίδα 69. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα Lenovo Solution Center στα Windows 7, ανατρέξτε στο θέμα “Πρόσβαση σε εφαρμογές στα Windows 7” στη σελίδα 16.

 • Page 158: Αντιμετώπιση προβλημάτων

  βοήθεια στη χρήση του υπολογιστή σας και επιτρέπει την προηγμένη διάγνωση προβλημάτων και την τήρηση ιστορικού διαγνωστικών δεδομένων. Εάν το πρόγραμμα Lenovo ThinkVantage Toolbox είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή σας, κάντε μια από τις ακόλουθες ενέργειες για να εκτελέσετε το πρόγραμμα: •...

 • Page 159: Νερό στο πληκτρολόγιο

  1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη λειτουργίας μέχρι να απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής. Όταν απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής, επανεκκινήστε τον πατώντας το διακόπτη τροφοδοσίας. Εάν ο υπολογιστής δεν ενεργοποιηθεί, συνεχίστε με το βήμα 2. Σημείωση: Μην αφαιρέσετε την μπαταρία και το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος για να επανεκκινήσετε...

 • Page 160: Μηνύματα σφάλματος

  υπολογιστή τοποθετώντας μια βελόνα ή έναν ισιωμένο συνδετήρα στην οπή επείγουσας επαναφοράς, για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή. Όσο πιο γρήγορα διακόψετε τη διέλευση του ρεύματος από τον υπολογιστή, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να μειώσετε τη βλάβη από τα βραχυκυκλώματα. 3. Περιμένετε μέχρι να βεβαιωθείτε ότι όλα τα υγρά έχουν στεγνώσει προτού ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή...

 • Page 161: Σφάλματα χωρίς μηνύματα

  • Μήνυμα: 0251: Εσφαλμένο ελεγκτικό άθροισμα CMOS συστήματος Λύση: Το CMOS του συστήματος ίσως έχει καταστραφεί από κάποια εφαρμογή. Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εκτελέστε το ThinkPad Setup για να ορίσετε ξανά τις ρυθμίσεις. Εάν ο κωδικός σφάλματος συνεχίζει να εμφανίζεται, ο υπολογιστής χρειάζεται επισκευή. •...

 • Page 162

  1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Power Manager. 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σχέδιο παροχής ενέργειας (Power plan) (στα Windows XP, Συνδυασμός τροφοδοσίας (Power scheme)) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μέγιστες επιδόσεις (Maximum Performance) από τα προκαθορισμένα σχέδια παροχής ενέργειας (στα Windows XP, Συνδυασμός τροφοδοσίας...

 • Page 163: Σφάλματα με ηχητικά σήματα

  – Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να βγείτε από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας (αναμονής) ή αδρανοποίησης. Σφάλματα με ηχητικά σήματα Πίνακας 6. Σφάλματα με ηχητικά σήματα Πρόβλημα Λύση Ένα σύντομο σήμα, παύση, τρία σύντομα σήματα, παύση, Βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες μνήμης είναι σωστά τρία...

 • Page 164

  – Χρησιμοποιείτε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης. Στα Windows 7: 1. Επιλέξτε Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). 2. Επιλέξτε Υλικό και Ήχος (Hardware and Sound). 3. Επιλέξτε Διαχείριση συσκευών (Device Manager). Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή...

 • Page 165

  Λύση: – Δοκιμάστε διαφορετικό καλώδιο. – Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σύνδεσης έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη διαπραγμάτευση (auto-negotiate). – Βεβαιωθείτε ότι ο μεταγωγέας είναι συμβατός με το πρότυπο 802.3ab (gigabit over copper). Πρόβλημα με το ασύρματο LAN • Πρόβλημα: Δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη ασύρματη κάρτα...

 • Page 166

  • Πρόβλημα: Τα στοιχεία της Διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών (Personal Information Manager - PIM) που στέλνονται από τα Windows 7 δεν λαμβάνονται σωστά από το βιβλίο διευθύνσεων ή από άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Λύση: Τα Windows 7 στέλνουν τα στοιχεία PIM σε μορφή XML, αλλά οι περισσότερες συσκευές με δυνατότητα...

 • Page 167

  Αν είστε βέβαιοι ότι η συσκευή ανταποκρίνεται, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Στη, συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε. • Πρόβλημα: Δεν μπορείτε να κάνετε λήψη μιας επαγγελματικής κάρτας από τον συνδεδεμένο υπολογιστή. Λύση: Βεβαιωθείτε ότι ο συνδεδεμένος υπολογιστής έχει τη δική του προεπιλεγμένη εφαρμογή επαγγελματικών...

 • Page 168

  3. Επιλέξτε I want to configure the Bluetooth services that this computer will provide to remote devices.Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Next. 4. Επιλέξτε PIM Synchronization, Configure. 5. Κάντε κλικ στο Do Not Synchronize στην επιλογή συγχρονισμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη...

 • Page 169: Πληκτρολόγιο και άλλες συσκευές κατάδειξης

  Πληκτρολόγιο και άλλες συσκευές κατάδειξης Τα παρακάτω αποτελούν τα πιο συχνά προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με το πληκτρολόγιο και άλλες συσκευές κατάδειξης: Προβλήματα UltraNav • Πρόβλημα: Ο δείκτης κινείται όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος ή αφού επανέλθει στην κανονική λειτουργία. Λύση: Ο...

 • Page 170: Συσκευές προβολής και πολυμέσων

  Λύση: Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος των αριθμητικών πλήκτρων. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+ScrLk ή Fn +NmLk. • Πρόβλημα: Δεν λειτουργούν όλα ή μερικά από τα πλήκτρα του εξωτερικού αριθμητικού πληκτρολογίου. Λύση: Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι σωστά συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Συσκευές...

 • Page 171

  “Κατάσταση συσκευής (Device status)” και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Εάν όχι, πατήστε το κουμπί Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot). Κλείστε το παράθυρο Ιδιότητες (Properties). 8. Επιλέξτε την καρτέλα Οθόνη (Monitor). Ελέγξτε αν η ποιότητα χρωμάτων έχει οριστεί σωστά και βεβαιωθείτε ότι και οι υπόλοιπες πληροφορίες είναι σωστές. 9.

 • Page 172

  1. Συνδέστε την εξωτερική οθόνη σε έναν άλλο υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί. 2. Συνδέστε την εξωτερική οθόνη ξανά στον υπολογιστή σας. 3. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της οθόνης σας για να δείτε τις αναλύσεις και τις συχνότητες ανανέωσης που υποστηρίζονται. –...

 • Page 173

  Στα Windows 7: 1. Συνδέστε την εξωτερική οθόνη στην υποδοχή για την οθόνη και, στη συνέχεια, συνδέστε την οθόνη σε μια πρίζα. 2. Ενεργοποιήσετε την εξωτερική οθόνη και τον υπολογιστή. 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ανάλυση οθόνης (Screen resolution). Σημείωση: Εάν...

 • Page 174

  7. Επιλέξτε την καρτέλα Οθόνη (Monitor). Ελέγξτε το παράθυρο πληροφοριών της οθόνης για να βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της οθόνης είναι σωστός. Εάν ο τύπος είναι σωστός, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο. Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 8.

 • Page 175

  1. Συνδέστε την εξωτερική οθόνη στην υποδοχή για την οθόνη και, στη συνέχεια, συνδέστε την οθόνη σε μια πρίζα. 2. Ενεργοποιήσετε την εξωτερική οθόνη και τον υπολογιστή. 3. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Fn+F7 για να αλλάξετε τη θέση εξόδου οθόνης στην εξωτερική οθόνη. Σημείωση: Αφού...

 • Page 176

  5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επέκταση της επιφάνειας εργασίας των Windows σε αυτήν την οθόνη (Extend my Windows onto this monitor). 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Οθόνη-1 (Monitor-1) (για την κύρια οθόνη, την οθόνη του υπολογιστή). 7. Επιλέξτε την ανάλυση οθόνης και την ποιότητα των χρωμάτων της κύριας οθόνης. 8.

 • Page 177

  – Conexant 20671 SmartAudio HD Στα Windows XP: 1. Επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). 2. Επιλέξτε Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance). 3. Επιλέξτε Σύστημα (System). 4. Επιλέξτε την καρτέλα Υλικό (Hardware) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση συσκευών (Device Manager).

 • Page 178: Μπαταρία και τροφοδοσία

  • Πρόβλημα: Τα ρυθμιστικά έντασης δεν παραμένουν στη θέση τους όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες εφαρμογές ήχου. Λύση: Είναι φυσιολογικό τα ρυθμιστικά να αλλάζουν θέση όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες εφαρμογές ήχου. Οι εφαρμογές επιδρούν στο παράθυρο “Μείκτης έντασης ήχου (Volume Mixer)” (παράθυρο “Ένταση ήχου (Volume Control)” στα Windows XP) και τους επιτρέπεται να αλλάζουν τις ρυθμίσεις από μόνες...

 • Page 179

  Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει πέντε θέματα: μπαταρία, μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, τροφοδοσία, κουμπί λειτουργίας, εκκίνηση και αναστολή λειτουργίας (αναμονή) και αδρανοποίηση. Ελέγξτε αυτά τα θέματα για να βρείτε τις σχετικές πληροφορίες. Προβλήματα μπαταρίας • Πρόβλημα: Δεν είναι δυνατή η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας με χρήση της μεθόδου του τερματισμού λειτουργίας...

 • Page 180

  4. Αν το εικονίδιο με το βύσμα του καλωδίου ρεύματος εξακολουθεί να μην εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών και η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος δεν ανάβει, τότε ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος και ο υπολογιστής χρειάζονται επισκευή. Σημείωση: Αν ο υπολογιστής σας είναι μοντέλο με Windows 7, για να εμφανίσετε το εικονίδιο με το βύσμα...

 • Page 181

  Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος ενώ το λειτουργικό σύστημα φορτώνει τη ρύθμιση παραμέτρων επιφάνειας εργασίας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία POST, ελέγξτε τα εξής: 1. Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Lenovo στη διεύθυνση http://www.lenovo.com/support και βρείτε το μήνυμα σφάλματος. 2. Επισκεφτείτε την αρχική σελίδα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft στη διεύθυνση...

 • Page 182: Μονάδες δίσκου και άλλες συσκευές αποθήκευσης

  Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το συνδυασμό πλήκτρων Fn+F7 για να εφαρμόσετε κάποιο σχήμα παρουσίασης, θα πρέπει να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Fn+F7 τουλάχιστον τρεις φορές μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, για να εμφανιστεί η οθόνη του υπολογιστή. Σημείωση: Αν ο υπολογιστής σας είναι μοντέλο με Windows 7, δεν υποστηρίζει το σχήμα παρουσίασης. •...

 • Page 183: Προβλήματα λογισμικού

  Αυτό είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό της μονάδας σκληρού δίσκου και δεν αποτελεί ελάττωμα. • Πρόβλημα: Η μονάδα σκληρού δίσκου δεν λειτουργεί. Λύση: Στο μενού εκκίνησης του ThinkPad Setup, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σκληρού δίσκου περιλαμβάνεται στη λίστα “Boot priority order” (Σειρά προτεραιότητας εκκίνησης). Αν περιλαμβάνεται στη...

 • Page 184

  1. Επιλέξτε Έναρξη (Start) ➙ Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). 2. Επιλέξτε Υλικό και Ήχος (Hardware and Sound). 3. Επιλέξτε Διαχείριση συσκευών (Device Manager). Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε. Στα Windows XP: 1.

 • Page 185: Κεφάλαιο 11. Λήψη υποστήριξης

  Κεφάλαιο 11. Λήψη υποστήριξης Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες για το πότε θα πρέπει να επικοινωνείτε με τη Lenovo και για το ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι επικοινωνίας. • “Πριν να επικοινωνήσετε με τη Lenovo” στη σελίδα 167 •...

 • Page 186: Λήψη βοήθειας και υπηρεσιών

  Εάν χρειάζεστε βοήθεια, εξυπηρέτηση, τεχνική υποστήριξη ή απλώς θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Lenovo, θα βρείτε ευρεία ποικιλία πηγών που είναι διαθέσιμες από την Lenovo. Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες για το πού θα ανατρέξετε για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την...

 • Page 187: Τηλεφωνική επικοινωνία με την Lenovo

  • Διαχείριση μηχανικών τροποποιήσεων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτούνται αλλαγές μετά την πώληση του προϊόντος. Η Lenovo ή ο μεταπωλητής από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν, εφόσον έχει σχετική εξουσιοδότηση από τη Lenovo, θα προβεί σε διαθέσιμες για τον υλικό εξοπλισμό σας...

 • Page 188: Αγορά πρόσθετων υπηρεσιών

  Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και μετά τη λήξη της, μπορείτε να αγοράζετε πρόσθετες υπηρεσίες, όπως υποστήριξη για υλικό εξοπλισμό, λειτουργικά συστήματα και προγράμματα εφαρμογών της Lenovo και άλλων κατασκευαστών, εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων δικτύων, υπηρεσίες επισκευής αναβαθμισμένου ή εκτεταμένου εξοπλισμού και ειδικά προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις. Η διαθεσιμότητα και...

 • Page 189: Παράρτημα A. Πληροφορίες συμμόρφωσης

  Οι ενσωματωμένες ασύρματες κάρτες εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων όπως και άλλες συσκευές ραδιοεπικοινωνίας. Ωστόσο, το επίπεδο της ενέργειας που εκπέμπεται είναι κατά πολύ μικρότερο από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από ασύρματες συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 190: Θέση των ασύρματων κεραιών Ultraconnect

  Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ενσωματωμένες ασύρματες κάρτες λειτουργούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των προτύπων και των συστάσεων ασφαλείας για τις ραδιοσυχνότητες, η Lenovo θεωρεί ότι είναι ασφαλείς για καταναλωτική χρήση. Αυτά τα πρότυπα και οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν την...

 • Page 191: Σημείωση κατηγοριοποίησης εξαγωγής

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 192: Δήλωση συμμόρφωσης με τα βιομηχανικά πρότυπα του Καναδά περί ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών συσκευών Κατηγορίας Β

  This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

 • Page 193: Δήλωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα της Κορέας Κατηγορίας B

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 194

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 195: Παράρτημα B. Weee και δηλώσεις ανακύκλωσης

  Συλλογή και ανακύκλωση υπολογιστή ή οθόνης Lenovo που δεν χρησιμοποιείται πλέον Εάν είστε υπάλληλος εταιρείας και χρειάζεται να απορρίψετε έναν υπολογιστή ή μια οθόνη Lenovo ο οποίος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας σας, θα πρέπει να το πράξετε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου...

 • Page 196: Πληροφορίες ανακύκλωσης για τη Βραζιλία

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 197: Πληροφορίες ανακύκλωσης μπαταριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση

  συσσωρευτές στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στα εξαρτήματα αυτά. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη συλλογή και διαχείριση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Πληροφορίες ανακύκλωσης μπαταριών για την Ταϊβάν Πληροφορίες ανακύκλωσης μπαταριών για τις Ηνωμένες Πολιτείες και...

 • Page 198

  Οδηγός χρήσης...

 • Page 199: Παράρτημα C. Ειδικές παρατηρήσεις

  Παράρτημα C. Ειδικές παρατηρήσεις Η Lenovo ενδέχεται να μη διαθέτει σε όλες τις χώρες τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό. Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην περιοχή σας, συμβουλευτείτε τον τοπικό εκπρόσωπο της Lenovo. Οποιαδήποτε...

 • Page 200: Εμπορικά σήματα

  αποτέλεσμα συμπερασματικής εξαγωγής. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. Οι χρήστες αυτού του εγγράφου θα πρέπει να επαληθεύσουν τα δεδομένα που ισχύουν για το δικό τους περιβάλλον. Εμπορικά σήματα Οι ακόλουθοι όροι είναι εμπορικά σήματα της Lenovo στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες: Lenovo Access Connections...

 • Page 202

  Part Number: (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: