Download Print this page

Lenovo ThinkPad X130e User Manual

(norwegian) user guide.
Hide thumbs

Advertisement

Handboek voor de gebruiker
ThinkPad X130e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X130e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X130e

 • Page 1

  Handboek voor de gebruiker ThinkPad X130e...

 • Page 2

  “Belangrijke veiligheidsvoorschriften” op pagina vi • Bijlage C “Kennisgevingen” op pagina 173 De publicatie Veiligheid en garantie en de Regulatory Notice zijn naar de website geüpload. Ga hiervoor naar http://www.lenovo.com/support en klik op User Guides & Manuals (Gebruikershandeidingen & handboeken). Tweede uitgave (December 2011) ©...

 • Page 3: Table Of Contents

  Lenovo Screen Reading Optimizer ..Dubbele beeldschermen gebruiken ..Lenovo Solution Center ..De geheugenkaartlezer gebruiken ..Lenovo ThinkVantage Tools ..

 • Page 4

  Hoofdstuk 11. Ondersteuning ..Stuurprogramma's installeren ..Voordat u Lenovo belt ... . Het stuurprogramma voor de 4-in-1 De computer registreren ..

 • Page 5

  Japanse kennisgeving voor producten die worden aangesloten op de netstroom met een Lenovo bellen ... . . nominale stroom kleiner dan of gelijk aan 20 A Extra services aanschaffen ..

 • Page 6

  Handboek voor de gebruiker...

 • Page 7: Lees Dit Eerst

  © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 8: Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

  De informatie in dit document vormt op geen enkele manier een wijziging van de ® voorwaarden in de koopovereenkomst of de Lenovo Beperkte Garantie. Raadpleeg “Garantie-informatie”, in de met uw computer meegeleverde Veiligheid en garantie, voor meer informatie.

 • Page 9: Situaties Waarin Onmiddellijk Handelen Vereist Is

  Opmerking: Als u deze situatie constateert bij een product (bijvoorbeeld een verlengsnoer) dat niet is gefabriceerd door Lenovo, gebruik dit product dan niet meer totdat u advies hebt ingewonnen bij de fabrikant of totdat u een geschikte vervanging hebt gevonden.

 • Page 10: Service En Upgrades

  Service en upgrades Probeer niet zelf onderhoud aan het product uit te voeren, tenzij u hiertoe instructies hebt gekregen van het Customer Support Center of van de documentatie. Schakel alleen een serviceprovider in die goedkeuring heeft voor het repareren van het desbetreffende product. Opmerking: Sommige onderdelen van de computer kunnen door de gebruiker worden uitgebreid of vervangen.

 • Page 11: Netsnoeren En Voedingsadapters

  Overbelast deze apparaten nooit. Als u een verdeelstekker gebruikt, mag de belasting niet hoger zijn dan de invoerspecificatie van die stekker. Mocht u vragen hebben over (over)belasting, elektrische eisen en invoerspecificaties, neem dan contact op met een elektricien. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 12: Stekkers En Stopcontacten

  Stekkers en stopcontacten GEVAAR Als het stopcontact waarop u de computerapparatuur wilt aansluiten beschadigd of verroest blijkt te zijn, gebruik het dan niet tot een gekwalificeerde elektricien het heeft vervangen. Verbuig of verander de stekker niet. Als de stekker beschadigd is, bestel dan een vervangend exemplaar bij de fabrikant.

 • Page 13

  Bovendien zijn veel mobiele producten, zoals notebookcomputers, uitgerust met een oplaadbare batterij die het systeem stroom levert als het niet is aangesloten op het lichtnet. De batterijen die door Lenovo voor uw product worden geleverd, zijn getest op compatibiliteit en mogen alleen worden vervangen door goedgekeurde onderdelen.

 • Page 14

  Probeer niet de batterij aan te passen of uit elkaar te halen. Probeert u dat wel, dan kan dat leiden tot een explosie of tot lekkage van vloeistof uit de batterij. Batterijen die niet door Lenovo worden aanbevolen, die uit elkaar zijn gehaald of die zijn geopend, vallen niet onder de garantie.

 • Page 15

  • Plaats de computer tijdens het gebruik niet in een kast of ander meubelstuk, want dit vergroot de kans dat de computer oververhit raakt. • De lucht die in de computer wordt gezogen, mag niet warmer zijn dan 35 °C. © Copyright Lenovo 2011 xiii...

 • Page 16: Veiligheidsvoorschriften Voor De Elektriciteit

  Veiligheidsvoorschriften voor de elektriciteit GEVAAR Elektrische stroom van lichtnet-, telefoon- en communicatiekabels is gevaarlijk. Houd u ter voorkoming van een schok aan het volgende: • Gebruik de computer niet tijdens onweer. • Sluit geen kabels aan, haal geen kabels los, en voer geen installatie-, onderhouds- of herconfiguratiewerkzaamheden op dit product uit tijdens een elektrische storm.

 • Page 17

  EN 50332-2 kan, ten gevolge van een te hoog geluidsdrukniveau, schadelijk zijn voor het gehoor. Als uw Lenovo-computer is geleverd met een hoofdtelefoon of oortelefoon, voldoen de computer met hoofdtelefoon of oortelefoon als set aan de specificaties van EN 50332-1. Gebruikt u een andere hoofd- of oortelefoon, controleer dan of die voldoet aan EN 50332-1 (Artikel 6.5).

 • Page 18

  Handboek voor de gebruiker...

 • Page 19: Hoofdstuk 1. Productoverzicht

  Dit gedeelte omvat de volgende onderwerpen: • “Voorkant” op pagina 2 • “Rechterkant” op pagina 4 • “Linkerkant” op pagina 6 • “Onderkant” op pagina 7 • “Statuslampjes” op pagina 8 © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 20: Voorkant

  Voorkant Figuur 1. Voorkant van de ThinkPad X130e UltraConnect™-antennes voor draadloze Geïntegreerde camera communicatie (links) UltraConnect-antennes voor draadloze communicatie Aan/uit-knop (rechts) Energiestatuslampje Systeemstatuslampje Bluetooth-antenne Ingebouwde luidspreker (rechts) ® TrackPoint -knoppen Touchpad Ingebouwde stereoluidspreker (links) Ingebouwde microfoon TrackPoint-aanwijsknopje Knoppen voor het geluidsvolume...

 • Page 21

  Als de computer niet meer reageert en niet meer uitgeschakeld kan worden, houdt u de aan/uit-knop vier seconden of langer ingedrukt. Gaat het systeem dan nog steeds niet uit, verwijder dan de wisselstroomadapter en de batterij. Via Power Manager kan de aan/uit-knop ook worden geprogrammeerd voor het uitzetten van de computer of voor het activeren van de spaarstand Standby of de slaapstand.

 • Page 22: Rechterkant

  Rechterkant Figuur 2. Rechterkant van de ThinkPad X130e Geheugenkaartlezer Always On USB-aansluiting USB-poort Aansluiting voor wisselstroomadapter Uitsparing voor kabelslot Geheugenkaartlezer Afhankelijk van het model kan uw computer een sleuf voor een geheugenkaartlezer hebben. In de Geheugenkaartlezer kunt u de volgende vier typen kaarten kwijt: •...

 • Page 23

  Ook als de computer in de sluimerstand (Standby) staat, kunt u standaard via de Always On USB-aansluiting ® ® ® bepaalde apparaten opladen, zoals de iPod , iPhone en BlackBerry -smartphones, door deze op de poort aan te sluiten. Als u deze apparaten echter wilt opladen terwijl de wisselstroomadapter is aangesloten en uw computer in de slaapstand staat of uit is, moet u het programma Power Manager openen en de corresponderende instellingen configureren om de functie Always On USB-aansluiting in te schakelen.

 • Page 24: Linkerkant

  Linkerkant Figuur 3. Linkerkant van de ThinkPad X130e Monitoraansluiting Ventilatieopeningen (rechts) HDMI-poort USB-poort Ethernet-poort Gecombineerde audio-aansluiting Monitoraansluiting Op de monitoraansluiting kunt u een extern beeldscherm of een projector op uw computer aansluiten. Voor meer informatie gaat u naar “Een extern beeldscherm aansluiten” op pagina 44.

 • Page 25: Onderkant

  • Op de gecombineerde audio-aansluiting kan geen conventionele microfoon worden aangesloten. Meer informatie over de audio-apparaten die worden ondersteund door de gecombineerde audio-aansluiting op de computer vindt u in “De audiovoorzieningen gebruiken” op pagina 47. Onderkant Figuur 4. Onderkant van de ThinkPad X130e Batterij Sleuf voor SIM-kaart Geheugenaansluiting...

 • Page 26: Statuslampjes

  Met Power Manager kunt u de instellingen voor energiegebruik aanpassen. Zie “Power Manager” op pagina 19 voor meer informatie. Sleuf voor SIM-kaart Als uw computer is uitgerust met een functie voor draadloos WAN, is er mogelijk een SIM-kaart nodig om een WAN-verbinding tot stand te brengen.

 • Page 27

  Systeemstatuslampjes De verlichte punt in het ThinkPad-logo aan de buitenkant van de klep van de computer en op de polssteun fungeert als systeemstatuslampje: het geeft aan of de computer in de sluimerstand (Standby), de slaapstand of de normale werkstand staat. Het lampje kan het volgende aangeven: •...

 • Page 28: De Plaats Van Belangrijke Productinformatie

  Energiestatuslampjes De computer heeft een lampje dat de status van de netvoeding (lichtnet) aangeeft. Het lampje kan het volgende aangeven: • Groen: De wisselstroomadapter is aangesloten. Als er een batterij in de computer is geïnstalleerd, brandt dit lampje groen wanneer deze is opgeladen. •...

 • Page 29: Machinetype En Modelnummer

  Machinetype en modelnummer Het machinetype en modelnummer indentificeert uw computer. Wanneer u Lenovo belt om hulp, kunnen de ondersteuningstechnici van Lenovo aan de hand van het machinetype en de modelinformatie precies vaststellen welk type computer u hebt, zodat zij de snelste service kunnen verlenen.

 • Page 30: Certificaat Van Echtheid

  Als er vooraf nog geen geïntegreerde draadloze PCI Express Mini-kaart in uw computer is geïnstalleerd, kunt u dat alsnog doen. Volg daarbij de procedure in “De PCI Express Mini-kaart voor draadloos LAN/WiMAX installeren en vervangen” op pagina 87 of “De PCI Express Mini-kaart voor draadloos WAN installeren en vervangen”...

 • Page 31: Functies

  Functies Processor • Als u de systeemeigenschappen van uw computer wilt bekijken, klikt u op Start, klikt u met de rechtermuisknop op Computer (onder Windows XP: Mijn computer) en selecteert u in het menu dat verschijnt Eigenschappen. Geheugen • Double data rate 3 synchronous dynamic random access memory (DDR3 SDRAM) Opslagapparaat •...

 • Page 32: Specificaties

  • Ingebouwd draadloos WAN (op bepaalde modellen) • Ingebouwde WiMAX (op bepaalde modellen) Specificaties In dit gedeelte vindt u de fysieke specificaties van uw computer. Grootte • Breedte: 293,4 mm • Diepte: 216 mm • Hoogte: 32,8 mm Warmte-afgifte • Maximaal 65 Watt Voedingsbron (wisselstroomadapter) •...

 • Page 33: Thinkvantage Technologies En -software

  ThinkVantage Technologies en -software Lenovo installeert vóór de levering van uw PC een aantal nuttige en handige softwareprogramma's die u op weg helpen met uw computer, die u productief houden terwijl u onderweg bent en waarmee uw computer beter functioneert.

 • Page 34

  Klik op Start ➙ Alle programma´s ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Afhankelijk van het programma waartoe u toegang wilt krijgen, dubbelklikt u vervolgens op het corresponderende pictogram. Opmerking: Als een programmapictogram in het navigatievenster van het programma Lenovo ThinkVantage Tools lichtgrijs wordt weergegeven, betekent dit dat u dit programma handmatig moet installeren.

 • Page 35: Access Connections

  (minimale verandering in kanteling van het systeem, trillingen of schokken). Lenovo Screen Reading Optimizer Het programma Lenovo Screen Reading Optimizer biedt u een comfortabele manier om elektronische leessoftware te gebruiken. Het kan de oriëntatie van uw computer opsporen en het scherm dienovereenkomstig roteren.

 • Page 36: Lenovo Solution Center

  Zie “De oorzaak van een probleem opsporen” op pagina 133 voor meer gedetailleerde informatie. Om het programma Lenovo Solution Center in Windows 7 te starten, raadpleegt u “Toegang tot programma´s krijgen in Windows 7” op pagina 15. Lenovo ThinkVantage Tools Het programma Lenovo ThinkVantage Tools helpt u om gemakkelijker en veiliger met uw computer te werken.

 • Page 37: Password Manager

  • Tik twee keer met uw vingers op het touchpad. Opmerking: Het programma SimpleTap is alleen beschikbaar op bepaalde computers waarop Windows 7 vooraf is geïnstalleerd. Als het programma SimpleTap niet vooraf op uw Windows 7-model is geïnstalleerd, kunt u het downloaden op http://www.lenovo.com/support. Hoofdstuk 1 Productoverzicht...

 • Page 38: System Update

  (ThinkVantage-programma's, stuurprogramma's, UEFI BIOS-updates en programma's van andere bedrijven) te downloaden en te installeren. Voorbeelden van software waarvan het raadzaam is steeds de nieuwste versie te installeren, zijn enkele programma's die door Lenovo worden geleverd, zoals het programma Rescue and Recovery.

 • Page 39: Hoofdstuk 2. De Computer Gebruiken

  “De geheugenkaartlezer gebruiken” op pagina 51 De computer registreren Als u uw computer registreert, worden gegevens ingevoerd in een database. Lenovo kan dan contact met u opnemen in geval van een recall of andere ernstige problemen. Ook bieden sommige locaties uitgebreide voordelen en services aan geregistreerde gebruikers.

 • Page 40: Speciale Toetsen En Knoppen

  Lukt het u niet om op andere plaatsen verbinding te maken met het netwerk? • Hoe u problemen met draadloze netwerken kunt oplossen, leest u op http://www.lenovo.com/support/faq. • Met Access Connections kunt u profiteren van alle mogelijkheden die netwerken u bieden.

 • Page 41: Functietoetsencombinaties

  Functietoetsencombinaties Met behulp van de functietoetsen kunt u de werking van het systeem op bepaalde punten wijzigen. Hiervoor houdt u de Fn-toets ingedrukt en drukt u op een van de functietoetsen Knoppen voor het geluidsvolume • Fn+Esc: Luidspreker uit • Fn+F1: Luidsprekervolume zachter •...

 • Page 42

  Opmerking: Als u Fn+F5 wilt gebruiken om de functies voor draadloze communicatie in of uit te schakelen, moeten eerst de volgende stuurprogramma's op de computer worden geïnstalleerd: – Power Management-stuurprogramma – Display Utility op het scherm – Wireless-stuurprogramma's Raadpleeg “Draadloze verbindingen” op pagina 35 voor informatie over de functies voor draadloze communicatie.

 • Page 43

  Opmerkingen: – Deze functie is niet mogelijk wanneer op het beeldscherm een andere bureaubladindeling wordt weergegeven dan op het externe beeldscherm (met de functie voor schermuitbreiding). – Deze functie werkt niet wanneer er een DVD-film of een videoclip wordt afgespeeld. Om deze functie in te schakelen start u Presentation Director en wijzigt u de instelling.

 • Page 44: Windows-toets En Programmatoets

  Windows-toets en programmatoets Windows-toets Als u op de toets drukt, wordt het menu Start van Windows afgebeeld of juist weer verborgen. Als u deze toets samen met een andere toets indrukt, wordt het venster Systeemeigenschappen of het venster Computer (onder Windows XP: Deze computer) afgebeeld. Voor meer informatie kunt u de Help-functie van Windows raadplegen.

 • Page 45: Het Trackpoint-aanwijsapparaat Gebruiken

  Met deze instelling kunt u de touchpad gebruiken voor alle basisfuncties en uitgebreide functies en is het gebruik van de TrackPoint beperkt tot bladeren en de vergrootglasfunctie. • Stel de TrackPoint in als primair aanwijsapparaat en schakel de touchpad uit. •...

 • Page 46

  2. U kunt een voorwerp selecteren en slepen door de rechter- of linkerklikknop in te drukken met één van uw duimen en druk uit te oefenen op het TrackPoint-knopje. De TrackPoint aanpassen U kunt het rode aanwijsknopje en de klikknoppen van de TrackPoint aanpassen. •...

 • Page 47: De Touchpad Gebruiken

  De touchpad gebruiken De Touchpad is een pad onder de TrackPoint-knoppen onderaan het toetsenbord. Om de aanwijzer over het scherm te verplaatsen, schuift u met uw vingertop over het aanwijsvlak in de richting waarin u de aanwijzer wilt verplaatsen. De multi-touch touchpad gebruiken De touchpad van uw computer werkt met multi-touch.

 • Page 48: Ultranav-pictogram Toevoegen Aan Systeemvak

  Windows 7 1. Klik op Start ➙ Configuratiescherm ➙ Hardware en geluid ➙ Muis. 2. Klik op de tab UltraNav. 3. Om de TrackPoint uit te schakelen, heft u de selectie van het vakje TrackPoint inschakelen op. Om de touchpad uit te schakelen, heft u de selectie van het vakje Touchpad inschakelen op. 4.

 • Page 49: Nagaan Hoe Vol De Batterij Is

  Doe meer, spaar meer energie en werk langer op de batterijen van uw ThinkPad. Mobiliteit heeft een revolutie teweeggebracht doordat mensen hun werk overal mee naar toe kunnen nemen. Met ThinkPad-batterijen kunt u langer werken zonder gebonden te zijn aan een stopcontact. Nagaan hoe vol de batterij is De batterijmeter van Power Manager op de taakbalk geeft het percentage resterende batterij-energie aan.

 • Page 50: De Batterij Opladen

  De batterij opladen Als u de nagaat hoe vol de batterij is en merkt dat het percentage resterende energie klein is of als er een waarschuwing optreedt dat de batterij leeg begint te raken, kunt u twee dingen doen: de batterij opladen. Als er een stopcontact in de buurt is, steekt u de stekker van de wisselstroomadapter daar in en sluit u de plug aan op de aansluiting aan de achterkant van de computer.

 • Page 51

  2. Klik op Afsluiten en selecteer Slaapstand. De ontwaakfunctie inschakelen Als u de computer in de slaapstand plaatst en de ontwaakfunctie is uitgeschakeld (dit is de standaardinstelling), verbruikt de computer geen stroom. Is de ontwaakfunctie wel ingeschakeld, dan gebruikt de computer heel weinig energie. U kunt de ontwaakfunctie als volgt inschakelen: •...

 • Page 52: Omgaan Met De Batterij

  Probeert u dat wel, dan kan dat leiden tot een explosie of tot lekkage van vloeistof uit de batterij. Batterijen die niet door Lenovo worden aanbevolen, die uit elkaar zijn gehaald of die zijn geopend, vallen niet onder de garantie.

 • Page 53: Verbinding Maken Met Het Netwerk

  GEVAAR Als de geheugenbatterij niet op de juiste manier in het apparaat wordt geïnstalleerd, kan hij ontploffen. De geheugenbatterij bevat lithium en kan bij onjuist gebruik of onjuiste afvalverwerking exploderen. Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde type. Houd u om (fatale) verwondingen te voorkomen aan het volgende: (1) Gooi de batterij niet in het water.

 • Page 54

  Wireless LAN Een draadloos Local Area Network bestrijkt een relatief klein gebied, zoals een kantoorgebouw of een woonhuis. Apparaten die werken op basis van de 802.11-standaarden kunnen verbinding maken met dit netwerk. Wireless WAN Een draadloos Wide Area Network bestrijkt een groter geografisch gebied. Voor de datatransmissie worden mobiele netwerken gebruikt en de toegang wordt verzorgd door een serviceprovider.

 • Page 55

  Windows 7: Om de wizard van Access Connections te starten, leest u “Toegang tot programma´s krijgen in Windows 7” op pagina 15 en volgt u de aanwijzingen op het scherm. Windows XP: Om de wizard van Access Connections te starten, klikt u op Start ➙ Alle programma's ➙ ThinkVantage ➙...

 • Page 56

  1. Klik met de rechtermuisknop op de apparaten die u wilt versturen. 2. Selecteer Verzenden naar ➙ Bluetooth-apparaten. Raadpleeg de online Help-informatie van Windows. Opmerking: Als u de functie voor draadloze communicatie (de standaard 802.11) op uw computer tegelijkertijd gebruikt met een Bluetooth-optie, kan het zijn dat de transmissiesnelheid en de snelheid van de draadloze communicatie lager worden.

 • Page 57

  5. Klik op de tab Opties. 6. Klik op Meer informatie over Bluetooth-instellingen. De ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software gebruiken Als de ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software op de computer is geïnstalleerd, ziet u twee pictogrammen op het scherm: •...

 • Page 58

  2. Klik op Start ➙ Uitvoeren. 3. Typ C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (of geef het volledige pad op naar het bestand setup.exe dat u hebt gedownload van http://www.lenovo.com/support) en klik op OK. 4. Klik op Volgende. 5. Selecteer I accept the terms in the license agreement en klik vervolgens op Next.

 • Page 59

  6. Klik op Next om de standaard doelmap te selecteren. Als u de bestemmingsmap moet wijzigen, klikt u op Change, selecteert of typt u de naam van de bestemmingsmap in het venster Bestemmingsmap wijzigen en klikt u op OK. 7. Klik op Install om de installatie te starten. 8.

 • Page 60

  De status van de draadloze verbinding controleren Access Connections Gauge (Windows 7) Als u een computer met Windows 7 hebt, wordt met het statuspictogram van Access Connections voor de draadloze verbinding de signaalsterkte en de status van de draadloze verbinding weergegeven. Opmerking: Hoe u zorgt dat de Access Connections Gauge op de taakbalk wordt afgebeeld, leest u in de Help van Access Connections.

 • Page 61: Een Projector Of Extern Beeldscherm Gebruiken

  • Pictogrammen voor de status van de draadloze verbinding: draadloos LAN – Draadloze radio ontvangt geen stroom. – De radio voor draadloze communicatie staat aan. Geen koppeling. – De radio voor draadloze communicatie staat aan. Geen signaal. – De radio voor draadloze communicatie staat aan. De signaalsterkte van de draadloze verbinding is uitstekend.

 • Page 62: De Instellingen Van Het Beeldscherm Aanpassen

  De instellingen van het beeldscherm aanpassen U kunt de beeldscherminstellingen wijzigen, zoals de lettergrootte. De lettergrootte wijzigen U kunt de lettergrootte als volgt wijzigen: Voor Windows 7: 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik op Personaliseren. 2. Klik aan de linkerkant op Beeldscherm. 3.

 • Page 63

  Windows XP: 1. Zet de computer uit. 2. Sluit het externe beeldscherm aan op de aansluiting voor een extern beeldscherm en sluit het beeldscherm aan op een stopcontact. 3. Zet het externe beeldscherm en de computer aan. 4. Wijzig de uitvoerlocatie door op Fn+F7 te drukken. Dit maakt het mogelijk de uitvoer weer te geven op het externe beeldscherm, op het beeldscherm van de computer of op beide beeldschermen.

 • Page 64: Een Presentatie Voorbereiden

  Opmerking: Om de kleurinstellingen te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad en klikt u op Schermresolutie. Klik op Geavanceerde instellingen, ga naar het tabblad Monitor en stel de Kleuren in. Windows XP: 1. Sluit het externe beeldscherm aan op de beeldschermaansluiting en sluit het beeldscherm aan op een stopcontact.

 • Page 65: Een Kleurenprofiel Gebruiken

  Presentation Director vergemakkelijkt het instellen van de computer voor het geven van presentaties, ook wanneer u zich niet op kantoor bevindt. U gebruikt Presentation Director voor het instellen van de resolutie en het tijdelijk uitschakelen van het energiebeheer om ervoor te zorgen dat uw presentatie niet onderbroken wordt. Presentation Director bevat enkele vooraf gedefinieerde presentatieschema's.

 • Page 66: De Ingebouwde Camera Gebruiken

  • Afspelen van MP3-bestanden met behulp van de Windows Media Player of een softwarematige MP3-speler. • Opnemen via verschillende geluidsbronnen, zoals een headset die is aangesloten op de combo audioaansluiting van de computer. Opmerking: Op de gecombineerde audio-aansluiting kan geen conventionele microfoon worden aangesloten.

 • Page 67: Dubbele Beeldschermen Gebruiken

  camera-in-gebruik branden. Meer informatie over het gebruik van de camera met een programma vindt u in de documentatie bij het programma. Als u niet wilt dat de camera automatisch wordt gestart als u op Fn+F6 drukt of als u een programma gebruikt, drukt u op Fn+F6 om het venster Communicatie-instellingen te openen en klikt u op de knop Mijn camerabeeld verbergen om de camera uit te schakelen.

 • Page 68

  De functie voor schermuitbreiding inschakelen U kunt de voor schermuitbreiding als volgt inschakelen: Voor Windows 7: 1. Sluit het externe beeldscherm aan op de aansluiting voor een extern beeldscherm en sluit het beeldscherm aan op een stopcontact. 2. Zet het externe beeldscherm aan. 3.

 • Page 69: De Geheugenkaartlezer Gebruiken

  De geheugenkaartlezer gebruiken Als uw computer een sleuf voor een geheugenkaartlezer heeft, kunnen de volgende kaarten worden gelezen: • SD-kaart • SDHC-kaart • SDXC-kaart • MultiMediaCard (MMC) Opmerkingen: • Uw computer ondersteunt de Content Protection for Recordable Media (CPRM)-functie voor SD-kaarten niet.

 • Page 70

  Handboek voor de gebruiker...

 • Page 71: Copyright Lenovo

  Door u aan de volgende richtlijnen te houden, werkt u niet alleen comfortabeler, maar ook productiever. Lenovo wil gebruikers met een handicap graag de meest recente informatie en technologie bieden. Raadpleeg daarom de informatie die speciaal bedoeld is voor gehandicapten ("toegankelijkheid").

 • Page 72: Comfortabel Werken

  Er zijn verschillende ThinkPad-opties verkrijgbaar waarmee u uw computer precies aan uw eisen kunt aanpassen. Ga naar de volgende website op: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html om een aantal van deze opties te bekijken. Bekijk uw opties voor randapparaten die u de gewenste flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden kunnen bieden.

 • Page 73: Informatie Voor Gehandicapten

  Informatie voor gehandicapten Lenovo streeft ernaar mensen met een handicap betere toegang te geven tot informatie en technologie. De volgende informatie is speciaal bedoeld voor mensen met een visuele, auditieve of motorische handicap. Er zijn ondersteunende technieken waardoor gebruikers op de meest geschikte manier toegang kunnen krijgen tot informatie.

 • Page 74: Tips Voor Als U Op Reis Gaat

  • Tips voor als u op reis gaat • Accessoires voor op reis Tips voor als u op reis gaat Als u uw computer meeneemt op reis, kunnen de volgende tips van pas komen. 1. U kunt de computer weliswaar veilig door de röntgenmachines van de beveiliging op een vliegveld laten gaan, maar houd hem daarbij wel altijd goed in de gaten om diefstal te voorkomen.

 • Page 75: Hoofdstuk 4. Beveiliging

  Raadpleeg de instructies bij het slot. Opmerking: U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en toepassing van specifieke sloten en andere beveiligingsvoorzieningen. Lenovo geeft geen oordeel, commentaar of garantie met betrekking tot de functionaliteit, kwaliteit of prestaties van specifieke sloten en beveiligingsvoorzieningen.

 • Page 76: Wachtwoorden En De Sluimerstand (standby)

  • Beheerderswachtwoord Wachtwoorden en de sluimerstand (Standby) Als u wachtwoorden hebt ingesteld en de computer in de sluimerstand (Standby) staat, dan verloopt de procedure voor het weer in gebruik nemen als volgt: • U wordt niet gevraagd het wachtwoord op te geven als u de normale werking hervat. •...

 • Page 77: Vaste-schijfwachtwoorden

  10. Prent het wachtwoord in uw geheugen en druk op Enter. Het venster Setup Notice wordt geopend. Opmerking: Noteer het wachtwoord en bewaar de notitie op een veilige plaats. Als u uw wachtwoord vergeet, moet u uw computer naar Lenovo of naar een Lenovo-dealer brengen om het wachtwoord te laten resetten.

 • Page 78

  Lenovo die wachtwoorden niet resetten en kunnen de gegevens op het vaste-schijfstation niet meer worden benaderd. In een dergelijk geval moet u de computer naar Lenovo of naar een Lenovo-dealer brengen om de vaste schijf te laten vervangen. U moet hiervoor het bewijs van aankoop kunnen overleggen.

 • Page 79: Beheerderswachtwoord

  Een vaste-schijfwachtwoord wijzigen of wissen Volg stap 1 tot en met 7 in “Een vaste-schijfwachtwoord instellen” op pagina 59 en typ u uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het programma ThinkPad Setup. Om het vaste-schijfwachtwoord voor de gebruiker te wijzigen of te verwijderen, doet u het volgende: •...

 • Page 80

  • De systeembeheerder kan met het beheerderswachtwoord toegang krijgen tot computers waarop de gebruikers zelf een systeemwachtwoord hebben ingesteld. Het beheerderswachtwoord gaat namelijk vóór het systeemwachtwoord. • Als er zowel een beheerders- als een systeemwachtwoord is ingesteld, kunt u het volgende alleen doen als u het beheerderswachtwoord kent: –...

 • Page 81: Beveiliging Van De Vaste Schijf

  Lenovo géén reset worden uitgevoerd. In een dergelijk geval moet u de computer naar Lenovo of naar een Lenovo-dealer brengen om de vaste schijf te laten vervangen. U moet hiervoor het bewijs van aankoop kunnen overleggen. Bovendien kunnen er kosten voor onderdelen en service in rekening worden gebracht.

 • Page 82: Kennisgeving Inzake Het Wissen Van Gegevens Van Uw Vaste-schijf- Of Ssd-station

  Wij bevelen echter aan om commerciële software of betaalde services te gebruiken die speciaal voor dit doel zijn ontwikkeld. Voor het vernietigen van gegevens op de vaste schijf levert Lenovo het hulpmiddel Secure Data Disposal. U kunt dit hulpmiddel downloaden vanaf de Lenovo-website op http://www.lenovo.com/support.

 • Page 83: Firewalls Gebruiken En Begrijpen

  De antivirussoftware is bedoeld om u te helpen bij het detecteren en elimineren van virussen. Lenovo heeft een volledige versie van de antivirussoftware op uw computer geplaatst en biedt u een gratis abonnement van 30 dagen aan. Na die 30 dagen moet u de licentie vernieuwen om updates voor de antivirussoftware te blijven ontvangen.

 • Page 84

  Handboek voor de gebruiker...

 • Page 85: Hoofdstuk 5. Overzicht Van Gegevensherstel

  Hoofdstuk 5. Overzicht van gegevensherstel In dit hoofdstuk vindt u informatie over de herstelmogelijkheden die Lenovo biedt. Opmerking: Op de USB-poort kunt u een USB CD- of DVD-station aansluiten. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: • “Herstelmedia maken en gebruiken” op pagina 67 •...

 • Page 86: Herstelmedia Maken

  USB-opslagapparaten. Onder Windows XP kunt u herstelmedia alleen met schijven maken, de procedure hiervoor is genaamd “Product Recovery discs maken”. • Voor het maken van herstelmedia onder Windows 7 klikt u op Start ➙ Alle programma's ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Factory Recovery-schijven. Volg daarna de instructies op het scherm.

 • Page 87: Backup- En Herstelbewerkingen Uitvoeren

  • Om een backupbewerking uit te voeren vanuit het programma Rescue and Recovery onder Windows 7 doet u het volgende: 1. Op het bureaublad van Windows klikt u op Start ➙ Alle programma's ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Geavanceerde backup en herstel. Het programma Rescue and Recovery wordt geopend.

 • Page 88: Een Herstelbewerking Uitvoeren

  • Om een herstelbewerking uit te voeren vanuit het programma Rescue and Recovery onder Windows 7 doet u het volgende: 1. Op het bureaublad van Windows klikt u op Start ➙ Alle programma's ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Geavanceerde backup en herstel. Het programma Rescue and Recovery wordt geopend.

 • Page 89: Noodherstelmedia Maken En Gebruiken

  • U maakt als volgt een noodherstelmedium onder Windows 7: 1. Op het bureaublad van Windows klikt u op Start ➙ Alle programma's ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Geavanceerde backup en herstel. Het programma Rescue and Recovery wordt geopend.

 • Page 90: Een Noodherstelmedium Gebruiken

  3. Klik op het pictogram Noodherstelmedia maken. Het venster Rescue and Recovery-media maken wordt geopend. 4. Geef in het gebied Noodherstelmedia aan welk type herstelmedium u wilt maken. U kunt een noodherstelmedium maken met behulp van een schijf, een USB vaste-schijfstation of een tweede intern vaste-schijfstation.

 • Page 91: Problemen Met Herstelprocedures Oplossen

  .exe). Dubbelklik op het bestand en volg de aanwijzingen op het scherm. Attentie: Als u bijgewerkte stuurprogramma's nodig hebt, download die dan niet vanaf de Windows Update-website. U kunt de stuurprogramma's verkrijgen bij Lenovo. Meer informatie vindt u in “Stuurprogramma's up-to-date houden” op pagina 128.

 • Page 92

  Opmerking: Als het u niet lukt om met behulp van een noodherstelmedium of een set herstelschijven toegang te krijgen tot het werkgebied van Rescue and Recovery of de Windows-omgeving, is het noodherstelapparaat (een intern vaste-schijfstation, schijf, USB-vaste-schijfstation of andere externe apparaten) mogelijk niet ingesteld als het eerste opstartapparaat in de opstartvolgorde.

 • Page 93: Hoofdstuk 6. Apparaten Vervangen

  De batterij verwisselen Druk deze aanwijzingen af voordat u begint. Dit systeem ondersteunt mogelijk geen batterijen die niet door Lenovo zijn gemaakt of geautoriseerd. Deze systemen zullen doorgaan met opstarten, maar laden niet-geautoriseerde batterijen mogelijk niet. Attentie: Lenovo is niet verantwoordelijk voor de prestaties of veiligheid van niet-geautoriseerde batterijen en levert geen garantie voor defecten of schade die ontstaat uit het gebruik hiervan.

 • Page 94

  De batterij bevat een kleine hoeveelheid schadelijke stoffen. Om verwondingen te voorkomen, dient u zich aan de volgende richtlijnen te houden: • Vervang de batterij alleen door een door Lenovo aanbevolen batterij van hetzelfde type. • Houd de batterij uit de buurt van open vuur.

 • Page 95: Het Ssd- Of Vaste-schijfstation Vervangen

  5. Draai de computer weer om. Sluit de wisselstroomadapter en alle kabels vervolgens weer aan. Het SSD- of vaste-schijfstation vervangen U kunt het SSD-station of vaste-schijfstation vervangen door een nieuw station dat u bij of via Lenovo hebt aangeschaft. Om het SSD- of vaste-schijfstation te vervangen, leest u de volgende voorschriften.

 • Page 96

  2. Klap het beeldscherm dicht en keer de computer om. 3. Verwijder de batterij. Voor informatie over het verwijderen van de batterij kunt u “De batterij verwisselen” op pagina 75 raadplegen.. 4. Draai de schroeven los waarmee de klep van het SSD- of vaste-schijfstation vastzit en verwijder vervolgens de klep van het SSD- of vaste-schijfstation.

 • Page 97

  6. Verwijder het SSD-station of het vaste-schijfstation door de linkerkant op te tillen. 7. Plaats het nieuwe SSD-station of vaste-schijfstation opnieuw vanaf de rechterkant zoals hieronder afgebeeld. Hoofdstuk 6 Apparaten vervangen...

 • Page 98: Een Geheugenmodule Vervangen

  8. Schuif het SSD-station of vaste-schijfstation in de aansluiting en plaats daarna de schroeven terug 9. Plaats de kap weer op zijn plaats en sluit het deksel . Draai daarna de schroeven vast 10. Zet de batterij weer op zijn plaats. Voor informatie over het opnieuw plaatsen van de batterij kunt u “De batterij verwisselen”...

 • Page 99

  Geheugen installeren in de aansluiting onder het toetsenbord 1. Zet de computer uit en ontkoppel de wisselstroomadapter en alle kabels van de computer. 2. Sluit het beeldscherm en keer de computer om. 3. Verwijder de batterij. Voor informatie over het verwijderen van de batterij kunt u “De batterij verwisselen” op pagina 75 raadplegen..

 • Page 100

  7. Plaats de geheugenmodule met de uitsparing in de richting van de contactrand van de aansluiting onder een hoek van 20 graden in de aansluiting en druk hem stevig aan 8. Kantel de geheugenmodule omlaag totdat deze vastklikt. 9. Zorg ervoor dat de geheugenmodule stevig vastzit in het compartiment en niet makkelijk kan worden bewogen.

 • Page 101: Het Toetsenbord Vervangen

  Het toetsenbord vervangen U kunt de onderstaande procedures voor het vervangen van het toetsenbord volgen. Voordat u deze procedure uitvoert GEVAAR Tijdens onweer dient u de telefoonkabel niet aan te sluiten of te ontkoppelen. GEVAAR Elektrische stroom van lichtnet-, telefoon- en communicatiekabels is gevaarlijk. Ter voorkoming van een elektrische schok dient u, voordat u het afdekplaatje van dit compartiment opent, de kabels te ontkoppelen.

 • Page 102

  5. Verwijder de schroeven. 6. Om de voorkant van het toetsenbord te ontgrendelen, moet u hard in de richting van de pijlen drukken in de afbeelding). Het toetsenbord buigt een klein stukje door Handboek voor de gebruiker...

 • Page 103

  7. Verwijder de kabels door de aansluitingen omhoog te kantelen. Het toetsenbord is nu verwijderd. Het toetsenbord installeren 1. Bevestig de kabels door de aansluitingen omlaag te kantelen. Hoofdstuk 6 Apparaten vervangen...

 • Page 104

  2. Leg het toetsenbord op zijn plaats. Zorg ervoor dat de achterste rand van het toetsenbord zich onder het frame bevindt, zoals door de pijlen wordt aangegeven. 3. Schuif het toetsenbord in de richting die is aangegeven met de pijlen. Handboek voor de gebruiker...

 • Page 105: De Pci Express Mini-kaart Voor Draadloos Lan/wimax Installeren En Vervangen

  4. Schroeven vastzetten. 5. Plaats de kap weer op zijn plaats en sluit het deksel . Draai daarna de schroeven vast 6. Zet de batterij weer op zijn plaats. Voor informatie over het opnieuw plaatsen van de batterij kunt u “De batterij verwisselen”...

 • Page 106

  Voordat u deze procedure uitvoert GEVAAR Tijdens onweer dient u de telefoonkabel niet aan te sluiten of te ontkoppelen. GEVAAR Elektrische stroom van lichtnet-, telefoon- en communicatiekabels is gevaarlijk. Ter voorkoming van een elektrische schok dient u, voordat u het afdekplaatje van dit compartiment opent, de kabels te ontkoppelen.

 • Page 107

  5. Als er in het pakket bij de nieuwe kaart een hulpmiddel is geleverd voor het verwijderen van aansluitingen, gebruikt u dit om de kabels los te koppelen van de kaart. Als er geen gereedschap is bijgeleverd, ontkoppelt u de kabels door de aansluitingen vast te pakken en ze voorzichtig los te trekken. 6.

 • Page 108

  7. Breng de contactrand van de nieuwe PCI Express Mini-kaart tegenover de corresponderende aansluiting in de computer. Kantel de kaart totdat u deze op zijn plaats kunt vastklikken . Zet de kaart vast met de schroef 8. Sluit de kabels aan op de nieuwe PCI Express Mini-kaart. Zorg ervoor dat u de grijze kabel aansluit op de aansluiting waar “MAIN”...

 • Page 109: De Pci Express Mini-kaart Voor Draadloos Wan Installeren En Vervangen

  10. Zet de batterij weer op zijn plaats. Voor informatie over het opnieuw plaatsen van de batterij kunt u “De batterij verwisselen” op pagina 75 raadplegen. 11. Draai de computer weer om. Sluit de wisselstroomadapter en alle kabels weer aan en zet de computer aan.

 • Page 110

  4. Draai de schroeven los en verwijder het afdekplaatje 5. Als er in het pakket bij de nieuwe kaart een hulpmiddel is geleverd voor het verwijderen van aansluitingen, gebruikt u dit om de kabels los te koppelen van de kaart. Als er geen gereedschap is bijgeleverd, ontkoppelt u de kabels door de aansluitingen vast te pakken en ze voorzichtig los te trekken.

 • Page 111

  6. Verwijder de schroef . De kaart komt omhoog . Verwijder de kaart. 7. Breng de contactrand van de nieuwe PCI Express Mini-kaart tegenover de corresponderende aansluiting in de computer. Kantel de kaart totdat u deze op zijn plaats kunt vastklikken. Zet de kaart vast met de schroef Hoofdstuk 6 Apparaten vervangen...

 • Page 112: De Sim-kaart Vervangen

  8. Sluit de kabels aan op de nieuwe PCI Express Mini-kaart. Opmerking: Zorg ervoor dat u de rode kabel aansluit op de aansluiting waar “MAIN” of “M” bij staat, en de blauwe kabel op de aansluiting waar “AUX” of “A” bij staat. 9.

 • Page 113

  Als u in het pakket van de computer een SIM-kaart aantreft, is er in de SIM-kaartsleuf een dummykaart geïnstalleerd. Volg in dat geval de onderstaande instructies. Treft u in het pakket van de computer een dummykaart aan, dan is er in de SIM-kaartsleuf al een SIM-kaart geïnstalleerd en hoeft u verder niets te doen.

 • Page 114: De Backupbatterij Verwisselen

  6. Steek de nieuwe SIM-kaart stevig in de sleuf 7. Sluit de de SIM-kaartklep totdat de klep op zijn plaats vastklikt. 8. Zet de batterij weer op zijn plaats. Voor informatie over het opnieuw plaatsen van de batterij kunt u “De batterij verwisselen”...

 • Page 115

  De backupbatterij bevat een kleine hoeveelheid schadelijke stoffen. Om verwondingen te voorkomen, dient u zich aan de volgende richtlijnen te houden: • Vervang de batterij alleen door een door Lenovo aanbevolen batterij van hetzelfde type. • Houd de batterij uit de buurt van open vuur.

 • Page 116

  5. Maak de stekker los. Verwijder vervolgens de backupbatterij De backupbatterij installeren 1. Installeer de backupbatterij . Sluit vervolgens de stekker aan. 2. Breng het afdekplaatje weer aan , sluit het en draai de schroeven vervolgens vast Handboek voor de gebruiker...

 • Page 117

  3. Zet de batterij weer op zijn plaats. Voor informatie over het opnieuw plaatsen van de batterij kunt u “De batterij verwisselen” op pagina 75 raadplegen. 4. Draai de computer weer om. Sluit de wisselstroomadapter en alle kabels weer aan en zet de computer aan.

 • Page 118

  Handboek voor de gebruiker...

 • Page 119: Hoofdstuk 7. De Computer Uitbreiden

  Denk bijvoorbeeld aan geheugen, opslagapparatuur, netwerkadapters, voedingsadapters, printers, scanners, toetsenborden en muizen. Bij Lenovo kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week winkelen via internet. Alles wat u nodig hebt is een Internet-verbinding en een creditcard.

 • Page 120

  Handboek voor de gebruiker...

 • Page 121: Hoofdstuk 8. Geavanceerde Configuratie

  • Als u de gewenste supplementbestanden, de stuurprogramma's en toepassingssoftware niet op de vaste schijf kunt vinden of als u informatie over en de nieuwste updates van deze bestanden en programma's wilt ontvangen, kunt u terecht op de ThinkPad-website: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Voor u begint Voordat u het besturingssysteem installeert, doet u het volgende: •...

 • Page 122: Het Besturingssysteem Windows 7 Installeren

  8. Installeer de vereiste stuurprogramma's. Zie “Stuurprogramma's installeren” op pagina 108. Registerpatches voor Windows 7 installeren Ga naar http://www.lenovo.com/support om deze registerpatches te installeren. Het pakket met Windows 7 Updatemodules installeren De Windows 7 Updatemodules vindt u in de volgende directory: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

 • Page 123: Windows Vista Installeren

  Plaats de DVD voor Windows Vista met Service Pack 1 in het DVD-station en start de computer opnieuw op.

 • Page 124: Windows Xp Installeren

  • Registerpatch voor het inschakelen van Wake Up on LAN from Standby voor Energy Star • Registerpatch voor het verbeteren van de detectie van USB-apparaten uit de slaapstand Ga naar http://www.lenovo.com/support om deze registerpatches te installeren Het pakket met Windows Vista Updatemodules installeren De Windows Vista Updatemodules vindt u in de volgende directory: C:\SWTOOLS\OSFIXES\.

 • Page 125

  2. Kopieer het stuurprogramma voor Intel Rapid Storage Technology van C:\SWTOOLS\DRIVERS\IMSM naar een diskette. 3. Start ThinkPad Setup om te controleren of SATA AHCI is ingeschakeld. 4. Kies Config. 5. Kies Serial ATA (SATA). 6. Selecteer AHCI . 7. Wijzig de opstartvolgorde van de computer. Selecteer Startup. 8.

 • Page 126: Stuurprogramma's Installeren

  110. Stuurprogramma's installeren Ga voor het installeren van stuurprogramma's naar de website op: http://www.lenovo.com/support. Hoe u het ThinkPad Monitor-bestand voor Windows 2000/XP/Vista/7 installeert, leest u in: “Het ThinkPad Monitor-bestand voor Windows 2000/XP/Vista/7 installeren” op pagina 109. U installeert andere stuurprogramma´s als volgt: 1.

 • Page 127: Het Stuurprogramma Voor De 4-in-1 Geheugenkaartlezer Installeren

  Om de 4-in-1 Geheugenkaartlezer te kunnen gebruiken, moet u de Ricoh Multi Card Reader Driver for Windows 7/Vista en Windows XP x86/x64 downloaden en installeren. U kunt dit programma downloaden vanaf de Lenovo-website op: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Het ThinkPad Monitor-bestand voor Windows 2000/XP/Vista/7 installeren ThinkPad Monitor-bestand voor Windows 2000/XP/Vista/7 bevindt zich in de volgende directory: C:\SWTOOLS\DRIVERS\MONITOR.

 • Page 128: Handboek Voor De Gebruiker

  ThinkPad-website: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers ThinkPad Setup Op uw computer is ThinkPad Setup geïnstalleerd, waarmee u verschillende parameters kunt selecteren.

 • Page 129: Menu Config

  1. Maak een backup van het computerregister zodat u beschermd bent tegen gegevensverlies. Zie “Backup- en herstelbewerkingen uitvoeren” op pagina 69. 2. Als er een diskettestation aan de computer is gekoppeld, zorg dan dat er geen diskette in dat station zit en zet de computer uit.

 • Page 130: Menu Date/time

  • In elk submenu drukt u op de Enter-toets om selecteerbare opties weer te geven en kiest u een gewenste optie met behulp van de cursortoetsen, of typt u de gewenste waarden rechtstreeks in met het toetsenbord. Het onderstaande submenu wordt afgebeeld. •...

 • Page 131: Menu Startup

  • Anti-Theft: De UEFI BIOS-interface voor het activeren van anti-inbraakservices (zoals Intel AT-p en Computrace) in- en uitschakelen. Om wachtwoordgerelateerde functies in te stellen, gaat u naar het menu Security en kiest u Password. Het onderstaande submenu wordt afgebeeld. • Supervisor Password •...

 • Page 132

  U kunt het submenu Boot gebruiken om de opstartvolgorde op te geven die wordt uitgevoerd als u de computer inschakelt. Raadpleeg “Submenu Boot” op pagina 114. 2. Selecteer het apparaat waarop als eerste naar een besturingssysteem moet worden gezocht. Als u de volgorde wilt instellen waarin er door het UEFI BIOS wordt gezocht bij het starten van besturingssysteem, drukt u op de –...

 • Page 133: Menu Restart

  • Boot device List Optie F12: hiermee kunt u opgeven of er een vervolgkeuzelijst met opstartapparaten moet worden afgebeeld. • Boot Order Lock: Boot Priority Order Lock in- en uitschakelen. Menu Restart Als u de ThinkPad Setup moet afsluiten en het systeem opnieuw moet opstarten, selecteert u Restart in het menu ThinkPad Setup.

 • Page 134

  Opties in het menu Config Tabel 3. Opties in het menu Config Menu-item Submenu-item Waarden Opmerkingen Network Wake On LAN • Disabled U kunt ervoor zorgen dat het systeem wordt • AC only ingeschakeld als de • AC and Battery Ethernet-controller een bestandscode (magic) ontvangt.

 • Page 135

  Tabel 3. Opties in het menu Config (vervolg) Menu-item Waarden Submenu-item Opmerkingen staat bepaalde apparaten zoals de smartphones iPod, een iPhone en een BlackBerry op te laden. Opmerking: Als u deze apparaten wilt opladen wanneer de computer in de slaapstand staat of wanneer de voeding is uitgeschakeld, moet u het programma Power...

 • Page 136

  Tabel 3. Opties in het menu Config (vervolg) Menu-item Waarden Submenu-item Opmerkingen Display Boot Display Device • ThinkPad LCD Selecteer het beeldscherm dat tijdens het opstarten • Analog (VGA) moet worden gebruikt. • Digital on ThinkPad Deze keuze geldt voor het opstarten, het vragen om het wachtwoord en het programma ThinkPad...

 • Page 137

  Tabel 3. Opties in het menu Config (vervolg) Menu-item Waarden Submenu-item Opmerkingen vaste-schijfwachtwoord of beheerderswachtwoord. Er klinken verschillende geluidssignalen wanneer het ingevoerde wachtwoord al dan niet met het geconfigureerde wachtwoord overeenkomt. Keyboard Beep • Enabled Aangeven of er een geluidssignaal klinkt als •...

 • Page 138

  Tabel 4. Opties in het menu Security (vervolg) Menu-item Waarden Submenu-item Opmerkingen gebruikt. Bij “Disabled” is de beveiligings-chip niet zichtbaar en wordt deze ook niet gebruikt. Security Reporting Options De volgende opties voor het melden rapporteren van beveiligingskwesties in- of uitschakelen: •...

 • Page 139

  Tabel 4. Opties in het menu Security (vervolg) Menu-item Waarden Submenu-item Opmerkingen Virtualization Intel Virtualization • Disabled Als u “Enabled” selecteert, Technology kan een VMM (Virtual Machine • Enabled Monitor) gebruikmaken van de AMD-V-technologie extra mogelijkheden van de hardware die door Virtualization Technology worden geleverd.

 • Page 140

  Tabel 4. Opties in het menu Security (vervolg) Menu-item Waarden Submenu-item Opmerkingen Anti-Theft Intel AT Module Activation • Disabled Hiermee maakt u het de UEFI BIOS-interface al dan niet • Enabled mogelijk de Intel AT-module te • Permanently Disabled activeren. Dit is een optionele anti-diefstalservice van Intel.

 • Page 141: Het Uefi Bios Van Het Systeem Bijwerken

  UEFI BIOS moet bijwerken, omdat de nieuwe toevoeging anders niet werkt. Als u het UEFI BIOS wilt bijwerken, gaat u naar de volgende website op: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers en volgt u de aanwijzingen op het scherm Systeembeheer gebruiken Dit gedeelte is in de eerste plaats bedoeld voor netwerkbeheerders.

 • Page 142: Systeembeheer

  installeren (bijvoorbeeld Windows XP met gebruikers- en systeembeheerprogramma's) en de computer op dezelfde manier te laten werken als een normale desktop-PC. Als de computer eenmaal geconfigureerd en operationeel is, hebt u dankzij de software- en beheervoorzieningen die al in het clientsysteem en op het netwerk aanwezig zijn, voortdurend controle over uw gehele systeem.

 • Page 143

  Als er een beheerderswachtwoord is ingesteld, kunt u deze functies alleen gebruiken als u dit beheerderswachtwoord hebt ingevoerd bij het starten van ThinkPad Setup. Opstartvolgorde Wanneer uw computer op afstand wordt ingeschakeld, worden de apparaten die op de computer zijn aangesloten op gestart in de volgorde die wordt bepaald door de instellingen voor automatisch opstarten.

 • Page 144

  Handboek voor de gebruiker...

 • Page 145: Hoofdstuk 9. Problemen Voorkomen

  9. Maak een profiel van uw machine op http://www.lenovo.com/support om op de hoogte te worden gehouden van de meest recente stuurprogramma's en revisies. 10. Zorg ervoor dat u ook de meest recente stuurprogramma's hebt voor niet door Lenovo gemaakte hardware. Lees de release notes bij het stuurprogramma voordat u updates aanbrengt voor compatibiliteit of bekende problemen.

 • Page 146: Stuurprogramma's Up-to-date Houden

  UEFI BIOS-flashes of andere updates van de software bevatten. Wanneer het programma System Update verbinding maakt met de website van Lenovo Support, wordt gedetecteerd wat het machinetype en het model van uw computer is, welk besturingssysteem er is geïnstalleerd en welke taal het besturingssysteem heeft.

 • Page 147: Onderhoud Van De Computer

  of het cruciaal, aanbevolen of optioneel is; op basis daarvan kunt u het belang van elke update inschatten. U kunt helemaal zelf bepalen welke updates u wilt downloaden en installeren. Nadat u de gewenste updatepakketten hebt geselecteerd, zorgt het programma System Update ervoor dat die updates automatisch worden gedownload en geïnstalleerd.

 • Page 148

  Wees voorzichtig bij het instellen van wachtwoorden • Vergeet uw wachtwoorden niet. Als u uw configuratie- of vaste-schijfwachtwoord vergeet, kan het door Lenovo niet meer worden gewist en kan het noodzakelijk zijn de systeemplaat, of de vaste schijf of het SSD-station te vervangen.

 • Page 149: De Kap Van De Computer Schoonmaken

  De kap van de computer schoonmaken Maak de computer af en toe als volgt schoon: 1. Maak een sopje van een zacht reinigingsmiddel (een middel zonder schuurpoeder of sterke chemicaliën zoals zuur of alkalische stoffen). Gebruik 5 delen water op 1 deel schoonmaakmiddel. 2.

 • Page 150

  Handboek voor de gebruiker...

 • Page 151: Hoofdstuk 10. Computerproblemen Oplossen

  Het bevat ook tips en adviezen voor maximale systeemprestaties. Als u de computer instelt voor gebruik, vraagt het programma Lenovo Solution Center u of een herstelmedium wilt maken. Hiermee kunt u de vaste schijf terugbrengen in de toestand zoals die gold op het moment dat de computer de fabriek verliet.

 • Page 152: Problemen Oplossen

  • Voor Windows 7: klik op Start ➙ Configuratiescherm ➙ Systeem en beveiliging ➙ Lenovo - Systeem en onderhoud. • Windows XP en Windows Vista: klik op Start ➙ Alle programma´s ➙ ThinkVantage ➙ Lenovo ThinkVantage Toolbox. Nadat u de toepassing hebt gestart, selecteert u de diagnosetest die u wilt uitvoeren. Als er problemen worden vastgesteld, worden er foutberichten weergegeven, evenals aanwijzingen die u helpen de problemen op te lossen.

 • Page 153: Wat Te Doen Als U Op Het Toetsenbord Hebt Gemorst

  begint u weer met stap 2. Als de computer wel kan worden opgestart met wisselstroom, maar niet wanneer de batterij is geplaatst, belt u het Customer Support Center voor hulp. 3. Wanneer de machine is uitgeschakeld, verwijdert u alle spanningsbronnen (batterij en de wisselstroomadapter) uit de computer.

 • Page 154

  • Bericht: 0183: CRC van beveiligingsinstellingen in EFI-variabele onjuist. Open de ThinkPad Setup. Oplossing: Controlegetal voor de beveiligingsinstellingen in de EFI-variabele is onjuist. Druk op F1 om naar ThinkPad Setup te gaan. Druk op F9 en vervolgens op Enter om de standaardwaarden te laden. Druk op F10 en vervolgens op Enter om het systeem opnieuw te starten.

 • Page 155: Fouten Zonder Bericht

  Oplossing: Het vaste-schijfstation werkt niet. Laat het vaste-schijfstation nazien. • Bericht: 2200: Machinetype en serienummer zijn ongeldig. Oplossing: PLAATS waarschuwingsbericht als MTMSN niet correct is ingesteld. Laat de computer nazien. • Bericht: 2201: Machine-UUID is ongeldig. Oplossing: PLAATS waarschuwingsbericht als UUID niet correct is ingesteld. Laat de computer nazien. •...

 • Page 156: Fouten Waarbij Er Een Geluidssignaal Klinkt

  Oplossing: als u met behulp van een partitioneringsprogramma een partitie op uw vaste-schijfstation of SSD-station hebt aangepast, kan het zijn dat het hoofdopstartrecord of de informatie over die partitie vernietigd is. 1. Zet de computer uit en daarna weer aan. 2.

 • Page 157: Netwerkfuncties

  5. Voer de diagnoseprogramma'suit. Zie “De oorzaak van een probleem opsporen” op pagina 133. Netwerkfuncties Hieronder ziet u een aantal soorten netwerkproblemen: Ethernet-problemen • Probleem: De computer kan geen verbinding met het netwerk maken. Oplossing: Controleer of: – De kabel goed is aangesloten. De netwerkkabel moet goed zijn aangesloten op zowel de Ethernet-poort van de computer als op de RJ45-aansluiting van de hub.

 • Page 158

  • Probleem: als uw computer een Gigabit Ethernet-model is en u gebruikt een snelheid van 1000 Mbps, werkt de verbinding niet of er treden fouten op in de verbinding. Oplossing: – Gebruik kabels van categorie 5 en controleer of de netwerkkabel goed is aangesloten. –...

 • Page 159

  5. Als u het profiel Headset gebruikt, selecteert u Bluetooth Hands-free Audio en klikt u op de knop Standaardinstellingen. Als u het profiel AV gebruikt, selecteert u Stereo Audio en klikt u op de knop Standaardinstellingen. 6. Klik op OK om het venster Geluid te sluiten. •...

 • Page 160

  2. Ga naar Bluetooth Tasks en klik op Apparatuur binnen bereik bekijken. Als u het apparaat nog steeds niet kunt vinden, is het mogelijk gestopt met reageren. Controleer of het apparaat gereed is voor een Bluetooth-verbinding. Als u het apparaat hebt gevonden, breng dan een verbinding met de gewenste services tot stand.

 • Page 161: Toetsenbord En Aanwijsapparaten

  2. Klik op Bluetooth en kies Bluetooth Setup Wizard. 3. Selecteer Ik wil de Bluetooth-services configureren die deze computer aan apparaten op afstand biedt.Klik vervolgens op Volgende. 4. Selecteer PIM Synchronization en klik op Configure (Configureren). 5. Selecteer Do Not Synchronizein het vak met de keuzemogelijkheden voor e-mailsynchronisatie en klik op OK.

 • Page 162: Beeldscherm En Multimedia

  Oplossing: De aanwijzer kan zweven als u de TrackPoint tijdens de normale werking niet gebruikt. Dit zweven is een eigenschap van de TrackPoint en geen defect. De bewegingen duren enkele seconden en komen met name voor in de volgende omstandigheden: –...

 • Page 163

  Oplossing: Voer de volgende handelingen uit: – Met Fn+F7 kunt u het beeld op het LCD-scherm herstellen. Opmerking: Als u de toets Fn+F7 gebruikt voor het activeren van een presentatieschema, druk dan binnen drie seconden ten minste driemaal op Fn+F7 om het beeld op het computerscherm te herstellen. –...

 • Page 164

  5. Klik op de tab Adapter. 6. Controleer of het juiste stuurprogramma in het informatievenster van de adapter wordt weergegeven. Opmerking: De naam van het stuurprogramma hangt af van de videochip die in uw computer is geïnstalleerd. 7. Klik op de knop Eigenschappen. Controleer in het kader Apparaatstatus of het apparaat correct functioneert.

 • Page 165

  Opmerking: Als uw computer het externe beeldscherm niet detecteert, klikt u op de knop Detecteren. 2. Klik op het pictogram voor het gewenste beeldscherm (Monitor-2 is voor het externe beeldscherm). 3. Klik op Geavanceerde instellingen. 4. Klik op de tab Adapter. 5.

 • Page 166

  10. Klik op Stuurprogramma bijwerken. 11. Klik op Bladeren op mijn computer naar stuurprogramma's en klik daarna op Kiezen uit een lijst van stuurprogramma's op mijn computer. 12. Schakel het selectievakje Compatibele hardware weergeven uit. 13. Selecteer de Fabrikant en het Model van het beeldscherm. 14.

 • Page 167

  Controleer of de juiste verversingsfrequentie is ingesteld. Dit doet u als volgt: Voor Windows 7: 1. Sluit het externe beeldscherm aan op de beeldschermaansluiting en sluit het beeldscherm aan op een stopcontact. 2. Zet het externe beeldscherm en de computer aan. 3.

 • Page 168

  10. Stel de relatieve posities van beide beeldschermen in door de pictogrammen te verslepen. U kunt de beeldschermen in iedere gewenste positie zetten, maar de pictogrammen moeten elkaar raken. 11. Klik op OK om de wijzigingen door te voeren. Opmerking: Om de kleurinstellingen te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad en klikt u op Schermresolutie.

 • Page 169

  Audioproblemen • Probleem: Wave- of MIDI-geluid wordt niet correct weergegeven. Oplossing: Controleer of het ingebouwde audioapparaat correct is geconfigureerd. Voor Windows 7: 1. Klik op Start ➙ Configuratiescherm. 2. Klik op Hardware en geluid. 3. Klik op Apparaatbeheer. Wanneer er wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of een bevestiging, typt u dat wachtwoord of geeft u die bevestiging.

 • Page 170: Batterij En Voeding

  • Probleem: Een bepaalde schuifregelaar voor volume of balans kan niet worden bewogen. Oplossing: De schuifregelaar wordt grijs weergegeven. Dit betekent dat de positie ervan is vastgesteld door de hardware en niet kan worden gewijzigd. • Probleem: Bij gebruik van sommige audioprogramma's blijven de volumeregelaars niet op hun plaats. Oplossing: Het is niet ongebruikelijk dat schuifregelaars van plaats veranderen bij gebruik van bepaalde audioprogramma's.

 • Page 171: Problemen Met De Batterij

  Problemen met de batterij • Probleem: De batterij kan binnen de standaard oplaadtijd niet volledig worden opgeladen terwijl de computer uit staat. Oplossing: De batterij is te veel ontladen. Doe het volgende: 1. Zet de computer uit. 2. Zorg dat de te ver ontladen batterij zich in de computer bevindt. 3.

 • Page 172

  Als er een foutbericht verschijnt terwijl het besturingssysteem na de POST de bureaubladconfiguratie laadt, doet u het volgende: 1. Ga naar de Lenovo Support-website op http://www.lenovo.com/support en zoek het foutbericht op. 2. Ga naar de homepage van Microsoft Knowledge Base op http://support.microsoft.com/ en zoek het foutbericht op.

 • Page 173

  Problemen met de sluimerstand (Standby) en de slaapstand • Probleem: De computer gaat onverwacht naar de sluimerstand (Standby). Oplossing: Als de processor oververhit raakt, komt de computer automatisch in de sluimerstand (Standby) te staan zodat de computer kan afkoelen en de processor en andere interne componenten worden beschermd.

 • Page 174: Stations En Andere Opslagapparaten

  Oplossing: Controleer of er opties zijn geselecteerd die kunnen verhinderen dat de computer naar de sluimerstand (Standby) of naar de slaapstand gaat. Als de opdracht aan de computer om naar de spaarstand Standby te gaan niet wordt geaccepteerd, is het mogelijk dat het apparaat dat is aangesloten op de USB-poort uitgeschakeld is. Als dit gebeurt, ontkoppelt u het USB-apparaat en sluit u het weer aan.

 • Page 175: Poorten En Aansluitingen

  – De vereiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. – Het programma wel goed werkt op een andere computer. Als er foutberichten op het scherm verschijnen terwijl u het programma gebruikt, raadpleegt u de handleidingen die bij het programma zijn geleverd. Als al het voorgaande in orde is en het probleem nog niet is opgelost, neemt u contact op met uw leverancier of met een onderhoudstechnicus.

 • Page 176

  Handboek voor de gebruiker...

 • Page 177: Hoofdstuk 11. Ondersteuning

  Noteer alle belangrijke informatie over uw computer voordat u contact opneemt met Lenovo. Symptomen en nadere gegevens van problemen vastleggen Verzamel de antwoorden op de volgende vragen voordat u met Lenovo belt. Als u deze informatie meteen beschikbaar hebt, zal de telefonische hulp een stuk sneller verlopen.

 • Page 178: Hulp En Service

  Lenovo ter beschikking. In dit gedeelte leest u waar u terecht kunt voor meer informatie over Lenovo en onze producten, wat u moet doen als er problemen met de computer zijn en wie u kunt bellen als er onderhoud of service moet worden uitgevoerd.

 • Page 179: Lenovo Bellen

  • Reparatie van Lenovo-hardware: Als er is vastgesteld dat het probleem een hardwareprobleem is van een Lenovo-product dat onder de garantie valt, staat ons personeel klaar om u te helpen met reparatie of onderhoud.

 • Page 180

  -configuratie, verbeterde en uitgebreide reparatie van hardware en aangepaste installaties. De beschikbaarheid van deze services en de namen ervan verschillen van land tot land. Meer informatie over deze services vindt u op: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html Handboek voor de gebruiker...

 • Page 181: Bijlage A. Regelgeving

  Ingebouwde draadloos-netwerkkaarten zenden, net als andere radiografische apparaten, elektromagnetische energie op radiofrequenties uit. De hoeveelheid uitgezonden energie is echter veel geringer dan de elektromagnetische energie die wordt uitgezonden door andere draadloze apparaten, zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons. © Copyright Lenovo 2011...

 • Page 182: Plaats Van De Ultraconnect-antennes Voor Draadloze Communicatie

  Omdat de ingebouwde draadloos-netwerkkaarten werken binnen de grenzen van de veiligheidsrichtlijnen voor radiostraling, zoals vastgelegd in diverse standaarden en aanbevelingen, is Lenovo ervan overtuigd dat deze kaarten veilig zijn voor de consument. Deze normen en aanbevelingen zijn een afspiegeling van de consensus die binnen de wetenschappelijke wereld heerst.

 • Page 183: Kennisgeving Classificatie Voor Export

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 184: Verklaring Van Conformiteit Met Industriële Emissierichtlijn Canada Klasse B

  This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

 • Page 185: Verklaring Van Conformiteit Met Koreaanse Klasse B

  Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 186

  Handboek voor de gebruiker...

 • Page 187: Bijlage B. Kennisgevingen Inzake Aeea En Recycling

  Bijlage B. Kennisgevingen inzake AEEA en recycling Lenovo moedigt eigenaren van IT-apparatuur aan om hun apparatuur, wanneer deze niet meer nodig is, op een verantwoorde manier te laten recyclen. Lenovo heeft diverse programma's en services om eigenaren van apparatuur te assisteren bij het hergebruik van de IT-producten. Ga voor informatie over het recyclen van Lenovo-producten naar: http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling.

 • Page 188: Recyclinginformatie Voor Brazilië

  Verwerking van gebruikte lithiumbatterijen uit een Lenovo computer Er bevindt zich een kleine ronde batterij op de systeemplaat van uw Lenovo computer om de klok van de computer bij te houden wanneer de computer uit staat of de stekker niet in het stopcontact zit. Als u deze backupbatterij wilt vervangen door een nieuwe, moet u contact opnemen met uw verkooppunt of met een door Lenovo geboden herstelservice.

 • Page 189: Informatie Over Het Recyclen Van Batterijen Voor Taiwan

  Voor de juiste manier van verzamelen en verwerken gaat u naar: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informatie over het recyclen van batterijen voor Taiwan Informatie over het recyclen van batterijen voor de Verenigde Staten en Canada Bijlage B.

 • Page 190

  Handboek voor de gebruiker...

 • Page 191: Bijlage C. Kennisgevingen

  Het resultaat dat in andere gebruiksomgevingen wordt verkregen, kan hiervan afwijken. Lenovo behoudt zich het recht voor om door u verstrekte informatie te gebruiken of te distribueren op elke manier die zij relevant acht, zonder dat dit enige verplichting voor Lenovo jegens u schept.

 • Page 192: Handelsmerken

  Gebruikers van dit document dienen de gegevens te controleren die specifiek op hun omgeving van toepassing zijn. Handelsmerken De volgende benamingen zijn handelsmerken van Lenovo in de Verenigde Staten en/of andere landen: Lenovo Access Connections Active Protection System...

 • Page 194

  Onderdeelnummer: (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: