Download  Print this page

De Achterluidsprekers Als Subwoofer; Tonen Achter; Instelitems Aanpassen - Set - Sony CDX-GT450U Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

De achterluidsprekers als
subwoofer gebruiken
— Versterking Lage Tonen Achter
Versterking Lage Tonen Achter laat de bass-
sound toenemen door de instelling van het
laagdoorlaatfilter (pagina 19) op de
achterluidsprekers toe te passen. Door middel
van deze functie kunnen de achterluidsprekers
werken als subwoofer als er geen subwoofer is
aangesloten.
1
Druk tijdens ontvangst/weergave op
de selectietoets.
2
Draai de regelknop tot "RB ENH"
wordt weergegeven en druk op de
regelknop.
3
Draai de regelknop en kies uit "1", "2"
of "3" en druk op de regelknop.
4
Druk op
(BACK).
Het display keert terug naar de normale
ontvangst-/weergavestand.
18
Instelitems aanpassen — SET
1
Houd de selectietoets ingedrukt.
Het instelscherm wordt weergegeven.
2
Draai de regelknop tot het gewenste
item wordt weergegeven en druk op de
regelknop.
3
Selecteer de instelling door de
regelknop te draaien en druk op de
regelknop.*
Het instellen is voltooid.
4
Druk op
(BACK).
Het display keert terug naar de normale
ontvangst-/weergavestand.
* Voor de CLOCK-ADJ- en BTM-instellingen is stap
4 niet nodig.
Opmerking
Welke items worden weergegeven is afhankelijk van
de bron en de instelling.
De volgende items kunnen worden ingesteld
(volg de paginaverwijzing voor meer informatie):
CLOCK-ADJ (klok aanpassen) (pagina 6)
CT (kloktijd)
De CT-functie inschakelen: "ON", "OFF"
(pagina 11, 12).
BEEP
De pieptoon inschakelen: "ON", "OFF".
AUX-A*
(AUX-audio)
1
Het AUX-bronscherm inschakelen: "ON",
"OFF" (pagina 19).
AUTO OFF
Automatisch uitschakelen na de gewenste tijd
wanneer het apparaat is uitgeschakeld: "NO",
"30S" (seconden), "30M" (Minuten), "60M"
(Minuten).
REAR/SUB*
1
Een andere audio-uitvoer kiezen: "SUB-OUT"
(subwoofer), "REAR-OUT" (versterker).
DEMO (demonstratie)
De demonstratie inschakelen: "ON", "OFF".
DIMMER
De helderheid van het scherm wijzigen: "ON",
"OFF".
M.DISPLAY (bewegingsdisplay)
– "SA": bewegende patronen en spectrum
analyzer weergeven.
– "OFF": het bewegingsdisplay uitschakelen.
AUTO SCR (automatisch rollen)
Lange items automatisch laten rollen: "ON",
"OFF".
LOCAL (lokale zoekfunctie)
– "ON": alleen afstemmen op krachtige zenders.
– "OFF": afstemmen met normale ontvangst.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-GT450U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • sergey Jul 16, 2013 10:16:
    SONY CDX GT450 kjhkhoihp'​jhvg