Download Print this page

Whirlpool ACMT 6130/WH/2 Operating Instructions Manual page 9

Advertisement

VIGYÁZAT : Amennyiben a főzőlap üvege eltörne: - azonnal kapcsoljon ki minden égőt és
-
bármilyen elektromos fűtőegységet és válassza le a készüléket az elektromos hálózatról; - ne
érintse meg a készülék felületét; - ne használja a készüléket
-
Az utasítások csak azon célországok számára érvényesek, melyek szimbólumai
megtalálhatóak a készüléken. Ha a szimbólum nincs rajta a készüléken, akkor arra a műszaki
kézikönyvre kell hivatkozni, mely tartalmazza a szükséges utasításokat a készülék
módosításához, hogy megfeleljen az ország használati feltételeinek.
VIGYÁZAT : A gáz tűzhely használata hőtermeléssel, párásodással járhat, továbbá
-
égéstermékek megjelenését eredményezheti abban a helyiségben, ahol az felállításra került.
Bizonyosodjon meg arról hogy konyha megfelelően szellőzik, különösen az berendezés
használatakor, továbbá hagyja nyitva természetes szellőzési lehetőségeket vagy helyezzen el
egy mechanikus szellőztető eszközt (mechanikus szagelszívó berendezés). A készülék
intenzív és hosszabb idejű használatakor kiegészítő szellőztetésre, például ablaknyitásra
vagy hatékonyabb szellőztetésre, azaz a mechanikus páraelszívó nagyobb fokozatra
állítására is szükség lehet.
Az üvegfedő eltörhet, ha felmelegszik. Zárja el az összes gázégőt és elektromos főzőzónát a
-
fedél lezárása előtt. Ne zárja le a fedelet, amikor az égő ég
Ha a jelen kézikönyvben lévő utasítások nem kerülnek pontosan betartásra, akkor ez tüzet
-
vagy robbanást, anyagi károkat és személyi sérülést okozhat.
A TERMÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA
A TERMÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA
A TERMÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA
-
Ezt a készüléket kizárólag háztartási gépként való használatra tervezték. Egyéb használat (pl.
különböző terek fűtése) nem megengedett. A készülék professzionális használata tilos. A gyártó
a kezelőszervek helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelősséget nem
vállal.
-
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területekre szánták, mint például:
- üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
- Tanyaházak;
- Hotelek, motelek és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára;
- Szállások reggelivel.
VIGYÁZAT: A készülék nem működtethető külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
-
-
A készüléket ne használja a szabadban.
-
Ne tároljon robbanó vagy gyúlékony anyagot, pl. aeroszolos palackokat és ne használjon benzint
vagy egyéb gyúlékony anyagot a készülékben vagy annak közelébe. Ez ugyanis a készülék
véletlen bekapcsolása esetén meggyulladhat.
-
Ne tároljon robbanó vagy gyúlékony anyagot, pl. aeroszolos palackokat és ne használjon benzint
vagy egyéb gyúlékony anyagot a készülékben vagy annak közelébe. Ez ugyanis a készülék
véletlen bekapcsolása esetén meggyulladhat.
TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS
-
A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó
utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Ne javítsa meg vagy cserélje ki a
készülék semmilyen alkatrészét, hacsak ezt a használati útmutató kifejezetten nem jelzi.
Az elektromos és gáz csatlakozásoknak meg kell felelniük a helyi előírásoknak.
-
Ezeket a műveleteket gyermekek nem végezhetik el. A készülék üzembe helyezésekor tartsa
-
távol a gyermekeket. Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyermekektől (műanyag zacskók,
hungarocell elemek stb.) a készülék üzembe helyezése alatt és után.
FIGYELEM : A készülék módosítása és a telepítési módszer alapvető fontosságú a készülék
-
biztonságos és megfelelő használata érdekében minden további országban.
A kicsomagolási és üzembe helyezési műveletek során viseljen védőkesztyűt.
-
A készülék kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy annak ajtaja jól záródik-e. Problémák
-
esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal. A
károsodás megelőzése érdekében csak az üzembe helyezéskor vegye le a sütőt a hungarocell
védőalapzatról.
-
A készüléket két vagy több személynek kell kezelnie és üzembe helyeznie.
HU
9

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Acmt 6130/ix/2