Download Print this page

Whirlpool ACMT 6130/WH/2 Operating Instructions Manual page 26

Advertisement

HU
HOOD
600
Min.
mm.
Vízszintezés
A túlmelegedés megakadályozása céljából
a készüléket ne szerelje dekorációs ajtó mögé
Elektromos csatlakoztatás
Szereljen a kábelre a készüléken elhelyezett adattáblán
feltüntetett terhelésnek megfelelő szabványos csatlakozó
dugót (lásd Műszaki adatok táblázat)!
Amennyiben a kábelt közvetlenül a hálózathoz
kívánja csatlakoztatni, úgy a készülék és a hálózat
közé a terhelésnek és az érvényben lévő nemzeti
szabványoknak megfelelő legalább 3 mm-es
omnipoláris kapcsolót kell beszerelni (a föld huzalt nem
kell megszakítóval ellátni). A hálózati kábelt úgy kell
elhelyezni, hogy sehol ne érjen szobahőmérséklethez
képest 50°C-nál magasabb részhez.
A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy:
• az aljzat rendelkezzen földeléssel és feleljen meg a
szabványnak;
• az aljzat képes legyen elviselni a készülék
adattábláján feltüntetett maximális teljesítmény
terhelését;
• a tápfeszültség feleljen meg az adattáblán feltüntetett
értékeknek;
• az aljzat legyen kompatíbilis a készülék csatlakozó
dugójával! Ha nem, cserélje ki az aljzatot vagy a
dugót; ne használjon hosszabbítót vagy elosztót!
26
ne tegyen függönyt
a tűzhely mögé, illetve
a tűzhely 200 mm-es
körzetébe;
az esetleges
kürtőket a felhasználói
kézikönyv utasításainak
megfelelően kell
kialakítani.
Amennyiben szükséges,
állítsa vízszintbe a készüléket,
csavarja be a mellékelt állítható
lábazatot a tűzhely aljának
sarkain található megfelelő
furatokba (lásd ábra)!
A lábakat* nyomja a tűzhely
alján található illesztékbe!
A beszerelt készülék elektromos kábelének és a fali
csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
A kábel nem hajolhat meg és nem lehet összenyomva!
A kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, és cseréjét
kizárólag engedéllyel rendelkező szakember végezheti
el.
A fenti előírások be nem tartása esetén a gyártó
elhárít minden felelősséget.
A túlmelegedés megakadályozása céljából
A túlmelegedés megakadályozása céljából
A túlmelegedés megakadályozása céljából
A túlmelegedés megakadályozása céljából
a készüléket ne szerelje dekorációs ajtó mögé
a készüléket ne szerelje dekorációs ajtó mögé
a készüléket ne szerelje dekorációs ajtó mögé
a készüléket ne szerelje dekorációs ajtó mögé
Gázbekötés
A hálózathoz, illetve a gázpalackhoz történő
csatlakoztatáshoz, az érvényben lévő nemzeti
szabványoknak megfelelően, fl exibilis gumicső vagy
acélcső használtató. A gázbekötés után győződjön meg
arról, hogy a készülék a szolgáltatott gáz típusára lett
állítva (lásd a tetőn elhelyezett gázkalibrálási címkét):
ellenkező esetbenlásd alább)! Abban az esetben, ha a
készüléket cseppfolyósított gázzal, palackról működteti,
használjon az érvényben lévő nemzeti szabványoknak
megfelelő nyomásszabályozót! A csatlakoztatás
megkönnyítése érdekében a használandó gáz a
készülékhez mindkét oldala* felől hozzávezethető:
cserélje le a csatlakozó csonkot a záródugóra, és a régi
tömítést a mellékelt tömítésre!
A biztonságos működés, az energiatakarékos
használat és a készülék hosszú élettartama érdekében,
bizonyosodjon meg arról, hogy a tápnyomás megfelel a
Gázégők és a fúvókák jellemző adatai című táblázatban
közölt értékeknek (lásd alább)!
Gázbekötés fl exibilis gumicsővel
Ellenőrizze, hogy a cső megfelel-e az érvényben lévő
nemzeti szabványoknak! Cseppfolyósított gázzal
történő üzemeltetés esetén a cső belső átmérőjének
8 cm-esnek kell lennie, metánnal történő üzemeltetés
esetén 13 cm-esnek.
A bekötés elvégeztével bizonyosodjon meg arról, hogy
a cső:
• egyik pontja se érintkezik olyan elemmel, melynek a
hőmérséklete 50°C fölé emelkedhet;
• nincs kitéve húzásnak és csavarásnak, valamint, hogy
nincsen megtörve, illetve nincsen benne szűkület;
• nem érintkezik vágófelülettel, éles szélekkel, mozgó
elemekkel és nincs összenyomva;
• állapotának ellenőrzése végett a teljes
nyomvonalában jól hozzáférhető;
• hossza meghaladja az 1500 mm-t;
• két végén, az érvényben lév nemzeti
ő

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Acmt 6130/ix/2