Download Print this page

Bekapcsolás És Használat,29 - Whirlpool ACMT 6130/WH/2 Operating Instructions Manual

Advertisement

Bekapcsolás és használat
A főzőlap használata
Az égőfej meggyújtása
A GÁZÉGŐ tekerőgombok esetében a gombhoz
tartozó gázégőt tele kör jelzi. A főzőlap tetszőleges
gázégőjének meggyújtása:
1. közelítsen egy gyufát vagy gázgyújtót a
gázégőhöz.
2. nyomja be, és ezzel egyidejűleg csavarja a
GÁZÉGŐ tekerőgombját az óramutató járásával
ellentétes irányba a nagy láng szimbólumra
3. A láng kívánt erősségének beállításához csavarja
a GÁZÉGŐ tekerőgombját az óramutató járásával
ellentétes irányba. Ez lehet a takarék beállítás
a max. beállítás
vagy egy kettő közötti beállítás.
X
C
Előfordulhat, hogy a gázégő kialszik, ha a gombot elengedi.
Ilyenkor ismételje meg a fenti műveletet úgy, hogy a
tekerőgombot hosszabb ideig tartja benyomva!
Ha a készülék rendelkezik égésbiztosítóval (X), akkor
nyomja le és tartsa lenyomva a GÁZÉGŐ gombot kb.
3-7 másodpercig, hogy a láng égve maradjon és aztán
aktiválja az égésbiztosítót.
! Abban az esetben, ha a láng véletlenül kialudna, zárja
el a gázégőt, és mielőtt újra meggyújtaná, várjon 1
percet!
Ha a készülék rendelkezik égésbiztosítóval, akkor
nyomja le és tartsa lenyomva a GÁZÉGŐ gombot kb.
2-3 másodpercig, hogy a láng égve maradjon és aztán
aktiválja az égésbiztosítót.
A gázégő kikapcsolásához csavarja a tekerőgombot
ütközésig a 0 állásig.
A gázégők használatával kapcsolatos praktikus
tanácsok
A gázégők optimális teljesítménye és az alacsony gáz-
fogyasztás érdekében a gázégő méretéhez illő, fedővel
ellátott lapos fenekű edényeket érdemes használni.
A láng beállítása a szinteknek megfelelően
Ideális kímélő főzéshez (pl. rizs, szószok, sültek, hal) folya-
dékokkal (víz, bor, leves, tej).
Ideális (hosszú ideig tartó) pároláshoz és sűrítéshez.
Krémesítéshez.
Ideális hirtelen sütéshez.
Nagy lángon való főzés vagy dinsztelés (sültek, pecsenyék,
kloffolt szeletek, halfilék, rántotta)
Ideális grillezéshez és dinsztelés, főzés kezdéséhez, mélyf-
agyasztott termékek sütéséhez.
Ideális az ételek gyors forralásához víz esetén vagy a
főzőfolyadék gyors felmelegítéséhez.
* Csak bizonyos modellek esetén áll rendelkezésre.
,
,
Ha a készülék rendelkezik
elektromos gyújtással* (C)
(lásd az ábrát), nyomja meg
az ÉGŐ gombot és fordítsa
el az óramutató járásával el-
lentétes irányba a takarék felé,
amíg a gázégő ki nem gyullad.
A gázégők típusának megállapításához tekintse meg „A
gázégők és a fúvókák jellemző adatai" fejezet rajzait.
Gázégő
Az edény átmérője (cm)
Gyors égő (R)
Közepes égő (S)
Segéd égő (A)
A kis edénytartó ráccsal rendelkező modelleknél a rács
kizárólag a kiegészítő gázégőhöz használható, és 12
cm-nél kisebb átmérőjű edények melegíthetők rajta.
A sütõ használata
Elsõ bekapcsoláskor legalább egy óra hosszat
mûködtesse üresen a sütõt maximum hõmérsékleti
fokozaton és csukott ajtó mellett. Ezután kapcsolja
ki a sütõt, nyissa ki az ajtaját, és szellõztesse ki a
helyiséget. A keletkezett szag a sütõ védelmére
használt anyagok elpárolgásából származik.
Használatbavétel elõtt gondosan húzza le a
készülék oldalaira felragasztott mûanyag
filmrétegeket.
Soha ne támasszon semmit közvetlenül a sütõ
aljának, mert a zománc megsérülhet.
1. A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerõgomb
elforgatásával válassza ki a kívánt sütési programot.
2. A HÕ.OKSZABÁLYOZÓ tekerõgombbal válassza
ki a programhoz ajánlott, vagy a kívánt hõmérséklet.
A vonatkozó táblázatban kikereshetõk az ajánlott
sütési módok és az azokhoz tartozó javasolt
hõmérsékletek (lásd Sütési táblázat).
Sütés alatt mindig megteheti, hogy:
• a PROGRAMVÁLASZTÓ tekerõgomb segítségével
módosíthatja a sütési programot;
• a HÕ.OKSZABÁLYOZÓ tekerõgomb segítségével
módosíthatja a hõmérsékletet;
• a PROGRAMVÁLASZTÓ tekerõgomb „0” helyzetbe
állításával megszakíthatja a sütést.
A sütõedényeket mindig a mellékelt rácsokra tegye.
HÕ.OKSZABÁLYOZÓ ellenõrzõlámpa
Ha ég, a sütõ be van kapcsolva. A lámpa akkor alszik
ki, ha a sütõ belsejében a hõmérséklet eléri a kívánt
értéket. Ekkor a lámpa váltakozva kigyullad és
kialszik, jelezve, hogy a hõfokszabályozó mûködik,
és állandó értéken tartja a hõmérsékletet.
Sütõvilágítás
Amennyiben a PROGRAMVÁLASZTÓ tekerõgombot
egy, a „0”-tól eltérõ helyzetbe forgatja, a sütõvilágítás
kigyullad. A világítás a sütõ mûködése során
bekapcsolva marad. Ha a tekerõgombot a
állásba kapcsolja, a lámpa kigyullad, azonban
melegítõ funkció nem lép mûködésbe.
24 - 26
16 - 20
10 - 14
&
-as
HU
HU
HU
29

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Acmt 6130/ix/2