Download Print this page

Az Óra/Perc Emlékeztető Beállítása ,33 - Whirlpool ACMT 6130/WH/2 Operating Instructions Manual

Advertisement

Az óra/perc emlékeztető
beállítása
SÜTÉSI FOLYAMAT
•• ••
A
U
AUTO
T
ikon
O
IDŐ CSÖKKENTÉSE
gomb
Az óra beállítása !
! Bár az órát a sütő kikapcsolt, illetve bekapcsolt állapotában egyaránt
be lehet állítani, ha a sütési ciklus vége előzetesen nem lett bepro-
gramozva. A készülék hálózathoz való csatlakoztatása után,
illetve áramkimaradást követően a 00
érték elkezd villogni a KIJELZŐN.
1. Nyomja meg egyszerre a "+" és a "-" gombokat.
Ekkor az óra és a percek közötti kettőspont villogni kezd.
2. A "+" és a "-" gombok segítségével állítsa be az időt. Ha a gombokat
lenyomva tartja, a számok a beállítás megkönnyítése érdekében
gyorsabban pörögnek és könnyebb kiválasztani a kívánt értéket.
A berregő frekvenciájának a módosítása
1. Először nyomja meg egyszerre a "+" és a "-" gombokat, majd nyo-
mja meg az
gombot a berregő frekvenciájának módosításához
való menü kiválasztásához. Ha a tonX felirat látható, akkor a
berregő frekvenciája a "-" gomb ismételt megérintésével módo-
sítható.
A perc emlékeztető beállítása !
! Ez a funkció nem szakítja meg a sütést és nincs hatással a sütőre.
Egyszerűen csak a berregőt aktiválja, amikor a beállított idő letelt.
1. Nyomja meg ismételten a
számjegy el nem kezd villogni a kijelzőn.
2. A "+" és a "-" gombok segítségével állítsa be a kívánt időt. Ha a
gombokat lenyomva tartja, a számok a beállítás megkönnyítése
érdekében gyorsabban pörögnek és könnyebb kiválasztani az ér-
téket.
3. Várjon 5 másodpercet. Ha mégegyszer megnyomja a gombot,
akkor a kijelzőn megjelenik a számláló. A visszaszámlálás végén
bekapcsol a hangjelzés.
ikon
KÉPERNYŐ
IDŐZÍTŐ gomb
M
IDŐ NÖVELÉSE
gomb
MÓD
gomb
gombot, amíg a
ikon és a három
A sütési mód beállítása !
! A sütés programozása csak azután lehetséges, hogy kiválasztott egy
sütési programot.
A főzési idő beprogramozása
1. Nyomja meg ismételten a
DUR felirat el nem kezd villogni a kijelzőn.
2. A "+" és a "-" gombok segítségével állítsa be a kívánt időtartamot.
Ha a gombokat lenyomva tartja, a számok a beállítás megkönnyí-
tése érdekében gyorsabban pörögnek és könnyebb kiválasztani az
értéket.
3. Várjon 5 másodpercet, amíg az iconXX megjelenik a kijelzőn.
4. Miután letelt az idő és a sütő befejezi a sütést, megszólal a hangjel-
zés. A hangjelzés elnémításához nyomjon le egy gombot.
Példa: 9:00 óra van és a sütés 1 óra 15 perc időtartamra van beál-
lítva. A program 10:15-kor automatikusan leáll.
A sütés végének beállítása egy sütési módhoz
1. Hajtsa végre az időtartam beállításának első három pontjában
részletezett lépéseket.
2. Majd nyomogassa a
gombot addig, míg az END felirat a
KIJELZŐN villogni nem kezd.
3. A "+" és a "-" gombok segítségével állítsa be a sütés végét. Ha a
gombokat lenyomva tartja, a számok a beállítás megkönnyítése
érdekében gyorsabban pörögnek és könnyebb kiválasztani a
kívánt értéket.
4. Várjon 5 másodpercet és nyomja meg az
Amikor elindul a sütési folyamat, a
kijelzőn.
5. Miután letelt az idő,a sütő befejezi a sütést és megszólal a hangjel-
zés.Az elnémításához nyomjon meg egy gombot. Amennyiben a
AUTO szimbólum kigyullad, az azt jelenti, hogy a programozás
sikerült.
Például: 9:00 óra van és a sütés 1 óra időtartamra van beállítva.
12:30 a tervezett befejezési idő. A program 11:30-kor automatiku-
san elindul.
Sütési beállítás törlése
Egy beállítás törléséhez tegye a következőt:
nyomogassa a
gombot addig, míg a törölni kívánt beállítás
szimbóluma és a számjegyek a kijelzőn villogni nem kezdenek.
Nyomogassa a "-" gombot addig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a
00:00 érték.
Tartsa egyidejűleg lenyomva a "+" és "-" gombokat. Így minden
előzetesen kiválasztott beállítás törlődik, ideértve az időzítőt is.
gombot, amíg a AUTO ikon és a
gombot mégegyszer.
szimbólum megjelenik a
HU
33

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Acmt 6130/ix/2