Download Print this page

Whirlpool ACMT 6130/WH/2 Operating Instructions Manual page 10

Advertisement

A készüléket minden üzembe helyezési munka előtt áramtalanítani kell.
-
Az üzembe helyezés során győződjön meg róla, hogy a készülék nem károsítja a tápkábelt.
-
HU
HU
Csak akkor aktiválja a készüléket, ha az üzembe helyezési műveletek be lettek fejezve.
-
A sütővel érintkező konyhabútor-elemeknek hőállóknak kell lenniük (min. 90 °C).
-
GÁZ BEKÖTÉSE
GÁZ BEKÖTÉSE
GÁZ BEKÖTÉSE
FIGYELEM: Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a helyi szolgáltatási feltételek (gáztípus és -
-
nyomás) és a főzőlap beállítása összhangban vannak-e (lásd az adatlapot és az injektor táblázatát).
Használjon az utasításokban előírt gáznyomásnak megfelelő nyomásszabályozókat.
-
FIGYELEM : A berendezés szakszerű beállításának feltételeit a címkén (vagy adattáblán) tüntettük fel.
-
FIGYELEM : Ez a készülék nem csatlakozik égéstermék-elvezető készülékhez. Ez telepíthető és
-
csatlakoztatható az érvényben lévő helyi előírásoknak megfelelően. Ügyeljen a megfelelő szellőzésre
vonatkozó követelmények betartására.
FIGYELEM: Ezeket a műveleteket szakembernek kell elvégeznie.
-
Ha a készülék folyékony gázhoz csatlakozik, akkor a szabályozócsavart a lehető legszorosabbra kell meghúzni.
-
Amikor gázpalack van rendszeresítve, a gázpalackot vagy a gáztartályt megfelelően kell elhelyezni
-
(függőleges tájolás).
-
A gázcsatlakozáshoz kizárólag rugalmas vagy merev fémcsövet használjon.
FONTOS: Rozsdamentes acéltömlő alkalmazása esetén azt úgy kell beállítani, hogy ne érjen hozzá
-
a bútorok (pl. fiók) mozgó részéhez. A tömlőt olyan helyen kell keresztülvezetni, ahol nincs
akadályoztatva, és ahol teljes hosszában megszemlélhető.
A gázhálózatra való csatlakozás után szappanos vízzel ellenőrizze a szivárgást. Gyújtsa be az
-
égőfejeket és forgassa el a gombokat a maximális állásból 1* a minimális állásba 2* a láng
stabilitásának ellenőrzése érdekében.
ELEKTROMOS FIGYELMEZTETÉSEK
ELEKTROMOS FIGYELMEZTETÉSEK
ELEKTROMOS FIGYELMEZTETÉSEK
Győződjön meg arról, hogy a készülék adatlapján megadott feszültség megegyezik-e a hálózati
-
feszültséggel.
Az érvényes biztonsági előírások betartása érdekében a beszereléshez fel kell használni egy
-
összpólusú, legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú megszakító kapcsolót.
Az előírások értelmében a készüléket földelni kell.
-
Ha a készüléken lévő dugó nem felel meg a hálózati aljzatnak, akkor lépjen kapcsolatba egy
-
szakemberrel.
-
Ne használjon hosszabbítókat, többdugaszos elosztókat vagy adaptereket. A készüléket ne
csatlakoztassa távirányítóval működtethető aljzathoz.
-
A hálózati zsinórnak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a már helyére tett készüléket
csatlakoztatni lehessen a hálózati konnektorba.
-
Ne húzza meg a hálózati kábelt.
Ha a tápkábel sérült, akkor ki kell cserélni egy ugyanolyannal. A tápkábel cseréjét csak villanyszerelő
-
szakember végezheti a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos vevőszolgálattal.
Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült, ha nem működik megfelelően vagy
-
ha sérült vagy leesett. A tápkábelt vagy a dugót ne merítse vízbe. Tartsa távol a kábelt a
hőforrásoktól.
-
Az üzembe helyezés után a felhasználó nem férhet az elektromos elemekhez.
-
Ne érintse meg a készüléket nedves testrésszel és ne üzemeltesse mezítláb.
-
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy szükség esetén ki lehessen húzni a dugót, ha az aljzat
hozzáférhető vagy használjon egy hozzáférhető többpólusú kapcsolót az aljzat után az országban
érvényes elektromos biztonsági előírásoknak megfelelően.
Az adatlap a sütő elülső szélén található (nyitott ajtónál látható).
-
MEGFELELŐ HASZNÁLAT
MEGFELELŐ HASZNÁLAT
MEGFELELŐ HASZNÁLAT
-
VIGYÁZAT : A sütési folyamatot felügyelni kell. A rövid sütési folyamatot folyamatosan felügyelni kell.
Ne használja a főzőlapot munkafelületként vagy vágódeszkaként.
-
FIGYELEM: A sűtőn zsírral vagy olajjal való figyelmetlenül végzett főzési műveletek veszélyesek
-
lehetnek és tüzet okozhatnak. Soha ne próbálja meg a tüzet vízzel oltani, csak kapcsolja ki a
berendezést, majd fedje le a lángot egy takaróval vagy tűzoltó takaróval.
10

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Acmt 6130/ix/2