Download Print this page

Whirlpool ACMT 6130/WH/2 Operating Instructions Manual page 12

Advertisement

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK
HU
- A sütőt csak akkor melegítse elő, ha a sütési táblázat vagy a recept ezt írja elő.
- Használjon sötét lakkozott vagy mázas sütőformákat, mivel ezek sokkal jobban elnyelik a hőt.
- Kapcsolja ki a sütőt 10/15 perccel a beállított sütési idő letelte előtt. A h osszú sütést igénylő ételek tovább sülnek
ogy a sütőt kikapcsolták.
azután is,
h
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- E készülék kialakítása, előállítása és forgalmazása teljesíti az alábbi Európai irányelvek biztonsági követelményeit:
006/95/EK számú "Kisfeszültség" irányelv
° 2
° 2004/108/EK számú "EMC" irányelv
-
Ez a készülék - amely rendeltetése szerint élelmiszerekkel kerül érintkezésbe - megfelel az
1935/2004 számú rendeletnek (LOGO CE).
-
A k észülék megfelel a 65/2014/EU és 66/2014/EU rendeletek környezetbarát tervezésre vonatkozó
követelményeinek, valamint az EN 60350-1 európai szabvány előírásainak.
MŰSZAKI
ADATOK
A sütő méretei
magasság x
szélesség x
mélység.
Térfogat
Az ételmelegítő
rész hasznos
méretei
Égőfejek
A hálózati áram
feszültsége és
frekvenciája
ENERGIACÍMKE
és
KÖRNYEZETBARÁT
TERVEZÉS
VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:
1.
Ellenőrizze, hogy nem lehet-e a problémát a "Hibakeresési útmutató" című részben foglalt pontok alapján megoldani.
2.
Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket, és ellenőrizze, hogy fennáll-e még a hiba.
Ha a fenti ellenőrzések után a hiba még mindig fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi vevőszolgálattal.
Mindig adja meg: a hiba típusát;
a sütő pontos modelljét és típusát;
a szervizszámot (a törzslapon a Service szó után álló szám), amely a sütőtér jobb oldali peremén (akkor válik
láthatóvá, ha a sütő ajtaja nyitva van) található. A szervizszám a garanciafüzetben is megtalálható;
a teljes címét;
a telefonszámát.
Amennyiben a készüléket javítani kell, forduljon javításra felhatalmazott vevőszolgálathoz , melyet a garancia tartalmaz.
Ha bármilyen műveletet nem a Gyártó által felhatalmazott vevőszolgálathoz tartozó szakember végez el, akkor kérjen
számlát, mely feltünteti az elvégzett munka típusát és győződjön meg róla, hogy a cserealkatrészek eredetiek.
Amennyiben nem tartja be ezeket az utasításokat, akkor veszélyeztetheti a termék biztonságát és minőségét.
12
32,4x45,5x44,5 cm
66 l
szélesség: 42 cm
mélység: 44 cm
magasság: 8,5 cm
az adattáblán jelzett valamennyi
gáztípusra átállítható
lásd az adattáblán
Természetes
hőáramlás – melegítő funkció:
hagyományos;
Energiafogyasztás
mérése kényszer-h őáramlási
osztály – melegítő funkció:
SÜTÉSI MÓD

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Acmt 6130/ix/2