Download Print this page

Whirlpool ACMT 6130/WH/2 Operating Instructions Manual page 8

Advertisement

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
FONTOS ELOLVASNI ÉS BETARTANI
HU
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségügyi és Biztonsági és Kezelési és Ápolási
útmutatókat Őrizze meg ezt a használati útmutatót, hogy kéznél legyen a jövőben is.
Ez az útmutató rendelkezésre áll az alábbi weboldalon is: www.whirlpool.eu
AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS
Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor
figyelembe kell venni.
Ez a veszély szimbólum.
Ez a veszély szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az őket és másokat
fenyegető lehetséges kockázatokra.
Minden biztonsági figyelmeztetést megelőz a veszély szimbólum és a "VESZÉLY" vagy "FIGYELMEZTETÉS"
kifejezések egyike. Ezeknek a szavaknak a jelentése:
VESZÉLY
FIGYELMEZTETÉS
Minden biztonsági figyelmeztetés specifikusan részletezi a meglévő potenciális kockázatot, és jelzi, hogyan kell a készülék
helytelen használatából eredő sérülés, kár és áramütés kockázatát csökkenteni. Gondosan tartsa be a következő utasításokat:
Az utasítások be nem tartása kockázatokkal járhat. A gyártó nem vállal felelősséget az említett rendelkezések be nem
tartása miatt sze- mélyekben, állatokban vagy tárgyakban bekövetkező esetleges sérülésekért vagy károkért.
-
A nagyon kicsi (0-3 éves) és a kicsi (3-8 éves) gyermekeket távol kell tartani, kivéve ha folyamatosan felügyelet mellett vannak.
-
8 évesnél nagyobb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő
tapasztalatok vagy is- meretek nélküli személyek számára a készülék használata csak úgy lehetséges, ha felügyelet
mellett vannak, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges
veszélyekkel is. Ne hagyja a gyermekeket a készülékkel játszani. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek
felügyelet nélkül nem végezhetik.
-
A pirolízis ciklus közben tilos a sütőhöz nyúlni. A pirolízis alatt a gyermekeket távol kell tartani a sütőtől. A kicsöpögött
folyadékot és bármilyen tárgyat el kell távolítani a sütő belsejéből a tisztítási ciklus előtt (csak a Pirolízis funkcióval
rendelkező sütők esetén).
-
Ezt a készüléket kizárólag háztartási gépként való használatra, ételek készítésére tervezték. Egyéb használat (pl.
különböző terek fűtése) nem megengedett.
-
Használat közben a készülék és annak hozzáférhető alkatrészei felmelegednek. A készüléktől távol kell tartani a
gyermekeket. Ügyeljen arra, hogy az összes alkatrész kellő lehűléséig a készülék ne érintkezzen ruhadarabokkal vagy
más gyúlékony anyaggal.
-
Használat közben és után ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a készülék fűtőelemeihez vagy belső felületeihez, mert azok
égési sérül- ést okozhatnak.
-
A túlhevített zsírok és olajok könnyen lángra lobbannak. Mindig legyen éber, amikor zsírban, olajban vagy alkoholban (pl.
rum, cognac, bor) gazdag ételt süt.
-
Az elkészült étel száradása alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni a készüléket.
FIGYELEM: Ne melegítsen vagy főzzön ételt úgy, hogy a serpenyőt vagy edényt légmentesen lezárva teszi be a
készülékbe. Az így keletkező nyomás ugyanis felrobbanthatja az edényt, és kárt tehet a készülékben.
-
Ha alkoholos italokat használ az ételek elkészítésekor (pl. rum, konyak, bor), ne feledje, hogy az alkohol magas
hőmérsékleten elpárolog. Ennek eredményeként az alkohol által kibocsátott gőzök az elektromos fűtőelemmel érintkezve
belobbanhatnak.
-
Az edények és tartozékok kivételéhez használjon konyhai kesztyűt, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket.
-
Ha a készülékhez használható hőmérsékletszonda, akko csak a sütőhöz ajánlott hőmérsékletszondát szabad használni.
-
A pirolízis ciklus alatt és után az állatokat távol kell tartani a készülék helységétől (csak a Pirolízis funkcióval
rendelkező sütők ese- tén).
TŰZVESZÉLY: Ne tároljon tárgyakat a sütő felületén, mert ezek lángra kaphatnak.
FIGYELEM: Ha a felület meg van karcolva, akkor kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés veszélyét (csak
üvegfelülettel rendelkező sütők esetén).
8
Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.
Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okozhat.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Acmt 6130/ix/2