Download Print this page

Whirlpool ACMT 6130/WH/2 Operating Instructions Manual page 27

Advertisement

szabványoknak megfelelően, csőbilinccsel jól fel van
rögzítve!
Csatlakozási pont
Elzárócsap
Tömlő
szerelvény
Amennyiben a fenti feltételek közül egy vagy több
feltétel nem teljesülhet, vagy ha a tűzhelyet a 2.
osztály – 1. alosztály előírásai szerint helyezi üzembe
(a készülék két bútor közé kerül), a bekötést fl exibilis
acélcsővel kell megoldani (lásd alább).
Gázbekötés nem oxidálódó, folyamatos falú,
menetes végű, fl exibilis acélcsővel
Ellenőrizze, hogy a cső és a tömítések megfelelnek-e
az érvényben lévő nemzeti szabványoknak!
A cső bekötéséhez távolítsa el a készüléken található
csonkot (a készülék gázbemeneti csatlakozása 1/2"-os
anyamenettel van ellátva)!
Kösse be a csövet olyan módon, hogy a cső hossza
ne haladja meg a maximálisan megengedett 2 métert,
és bizonyosodjon meg arról, hogy a cső nem érintkezik
mozgó elemekkel, és nincs összenyomva!
A tömítés ellen ő rzése
A bekötés végeztével szappanos vízzel – semmiképp
se lánggal – ellenőrizze, hogy valamennyi csatlakozás
tömítése tökéletesen zár-e!
Átállítás más gáztípusra
A készülék átállítható az eredetileg beállítottól – a
tűzhely tetején található gázkalibrálási címkén jelzett
gáztól – eltérő gáztípusra is.
A főzőlap átállítása
A főzőlapon található gázégők fúvókáinak cseréje:
1. vegye le a rácsokat, és csavarozza ki helyükről a
gázégőket;
2. 7 mm-es csőkulcs
segítségével csavarozza
ki a fúvókákat ( lásd ábra),
és cserélje le őket az új
gáztípushoz való fúvókákra (lásd
gázégők és a fúvókák jellemző
adatai);
3. helyezze vissza a helyére
az összes elemet a fentiekben leírt műveletek fordított
sorrendjében!
A főzőlapon található gázégők takarékfokozatának beállítása:
1. csavarja a gázégő szabályozó csapját minimumra;
2. húzza le a tekerőgombot, és csavarja a
tekerőgomb tengelyében vagy amellett elhelyezett
szabályozócsavart addig, míg szabályos kis lángot nem kap!
Cseppfolyósított gáz esetén a szabályozócsavart tövig
be kell csavarni;
FORRÓ FELÜLET
Csatlakozási pont
Tömlő
szerelvény
Elzárócsap
3. ellenőrizze, hogy ha a tekerőgombot a maximum
állásból gyorsan a minimum állásba tekeri, a gázégő
nem alszik-e ki!
A főzőlap gázégői nem igénylik a primer levegő
beszabályozását.
Miután átállította a készüléket egy másik gáztípusra,
cserélje le a régi gázkalibrálási címkét az új gáz
címkéjére, mely valamennyi hivatalos szakszervizben
beszerezhető!
Abban az esetben, ha a gáz nyomása az előírt
értéktől eltér (vagy ingadozik), az érvényben
lévő, gázhálózati szabályozókról szóló nemzeti
szabványoknak megfelelően, a gázcső bemenete elé
nyomásszabályozót kell beépíteni.
HU
27

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Acmt 6130/ix/2