Download Print this page

Whirlpool ACMT 6130/WH/2 Operating Instructions Manual page 11

Advertisement

FONTOS: Amennyiben nehézséget tapasztal az égőfejek kezelőgombjainak forgatásakor, vegye
fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal az égőfejcsap cseréje érdekében, ha azt hibásnak találja.
Soha ne takarja el a szellőzésre és a hő elosztására szolgáló nyílásokat.
-
Az égőkkel azonos szélességű vagy ezeknél egy kicsit szélesebb fenekű fazekakat és
-
serpenyőket használjon (lásd a megfelelő táblázatot). Ügyeljen arra, hogy a rácsokra helyezett
edények ne nyúljanak túl a tűzhelylap szélén.
FIGYELEM: Ne hagyja, hogy az égőfej lángja túlnyúljon az edény szélén.
-
FONTOS: A rácsok helytelen használata a tűzhelylap károsodását idézheti elő:
-
Ne használjon: Öntöttvas rostélyokat, kőedényeket, terrakotta fazekakat és serpenyőket.
-
Hőelosztókat, például fémhálót vagy másféle ilyen eszközt.
Két égőfejet egyszerre egyetlen edényhez (pl. bográcshoz).
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a gáz minősége miatt nehéz az égőfejet begyújtani; ilyenkor
-
célszerű úgy Megismételni a műveletet, hogy a gombot a kis láng állásba forgatja.
Megjegyzés: Ha szavelszívót szerel a főzőlap fölé, akkor a megfelelő távolságokat lásd az elszívó
-
kézikönyvében.
FIGYELEM: A rácsokon lévő védő gumitalpak fulladási veszélyt jelentenek a kisgyermekek számára.
-
A rácsok eltávolítása után győződjön meg róla, hogy az összes talp megfelelően illeszkedjen.
Mielőtt kinyitja, távolítsa el az esetleges folyadékokat a fedélről.
-
Ne használja a főzőlapot, ha a sütő öntisztító funkcióval (pirolízis) működik.
-
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
-
A készüléket minden tisztítási és karbantartási művelet előtt áramtalanítani kell.
-
A tisztítási és karbantartási műveletek elvégzéséhez használjon védőkesztyűt.
-
Az esetleges áramütések elkerülése érde kében a lámpa kicserélése előtt győződjön meg arról, hogy a
készülék ki van kapcsolva.
-
Soha ne használjon gőznyomással működő tisztítókészüléket.
-
Az üveg sütőajtó tisztításához ne használjon súrolószereket vagy vágóéllel rendelkező fémspatulát, mivel
azok összekaristolhatják az ajtó felületét, ami pedig az üveg összetöréséhez vezethet.
-
tisztítási és karbantartási műveletek elvégzése előtt győződjön meg róla,
A
-
Ha a sütő egy főzőlap alá van telepítve, akkor győződjön meg róla, hogy minden égő vagy elektromos
főzőzóna ki lett kapcsolva az öntisztító (pirolízis) funkció alatt.
-
A pirolízis funkció elindítása előtt távolítsa el az összes kiegészítőt (az oldalsó rácsokat is).
-
Ne használjon súroló vagy korrozív hatású termékeket, klóros tisztítószereket vagy dörzsszivacsot.
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
A CSOMAGOLÓANY AG HULLADÉKBA HELYEZÉSE
-
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az
A csomagolóanyagokkal ne szennyezze a környezetet, hanem a helyi hatóságok utasításai szerint járjon el.
A TERMÉK KISELEJTEZÉSE
-
A termék kiselejtezésekor tegye azt használhatatlanná a tápkábel levágásával, az ajtók és fiókok (ha vannak
e ltávolításával, hogy a gyermekek ne tudjanak belemászni és beleszoruln
-
Ez a készülék újrafeldolgozható
szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- A
háztartási gépek kezelésére, felújítására és újrahas z nosítására vonatkozó legfrissebb
információkért forduljon a helyileg illetékes hivatalhoz, a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz,
v agy a készüléket Önnek értékesítő bolthoz.
-
A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló
2012/19/EK európai irányelv - ben (WEEE) foglalt előírásoknak.
- A hulladékká vált készülék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezetre és az emberi
egészségre esetlegesen gya- korolt káros következményeket.
- A t erméken vagy a kísérő dokumentációban lévő
háztartás
i
hulladékként kezelni, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések
újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra.
vagy újrahasznosítható anyagokból készült. Ahelyi hulladékkezelési
szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad
készülék lehűlt.
a
hogy
újrahasznosítás jelével
i.
HU
)
11

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Acmt 6130/ix/2