Download Print this page

Karbantartás És Ápolás,34 - Whirlpool ACMT 6130/WH/2 Operating Instructions Manual

Advertisement

Karbantartás és ápolás
Áramtalanítás
HU
Minden művelet előtt áramtalanítsa a készüléket!
A sütő tisztítása
A készülék tisztításához soha ne használjon gőztisztítót
vagy nagynyomású tisztítót.
Az ajtóüveget szivaccsal és nem súroló hatású mosósz-
errel tisztítsa le, majd puha ruhával törölje szárazra. Ne
használjon durva, dörzsanyagot vagy éles, fém ka-
parókést, mely megkarcolhatja a felületét, vagy akár az
üvegfelület széttörését is eredményezheti!
A külső zománc vagy inox alkatrészek és a gumitömí-
tések langyos semleges szappanos vízzel átitatott
szivaccsal tisztíthatók. Ha a foltokat nehéz eltávolítani,
használjon speciális tisztítószereket! Javasoljuk, hogy
tisztítás után alaposan öblítse le, és törölje szárazra a
készüléket! Ne használjon súrolóport vagy maró an-
yagot!
A sütő belsejét lehetőleg minden használat után, még
langyos állapotban tisztítsa meg! Használjon meleg vizet
és mosogatószert, öblítse le és puha ruhával törölje
szárazra! Kerülje a súrolószerek használatát!
A tartozékok a gördülő tálcasínek kivételével, a normál
edényekhez hasonlóan, akár mosogatógépben is el-
moshatók.
A kezelőpanelről a koszt és zsírt dörzsfelület nélküli
szivaccsal vagy puha ruhával lehet letisztítani.
Az inox acél idővel elfoltosodhat, ha hosszú ideig ke-
mény vízzel vagy foszfortartalmú tisztítószerrel érint-
kezik. Az acél felületeket ajánlatos alaposan leöblíteni,
és szárazra törölni.
A sütő tömítéseinek ellenőrzése
Rendszeresen ellenőrizze a sütőajtó körüli tömítések ál-
lapotát. Ha sérülést vesz észre, forduljon a legközelebbi
hivatalos szakszervizhez! Javasoljuk, hogy ne használja a
sütőt, amíg a javítást nem végzik el!
A sütõt megvilágító lámpa kicserélése
3. Tegye vissza a fedelet, és helyezze ismét áram alá a
sütõt.
34
1. A sütõ áramtalanítása után húzza
le a lámpafoglalat üvegfedelét (lásd
ábra).
2. Vegye ki a lámpát, és cserélje ki
egy ugyanolyanra: feszültség: 230 V,
teljesítmény: 25 W, típus: E14.
Ne használja a sütő lámpáját a környezet megvi-
lágítására!
Gázcsapok karbantartása
A gázcsapoknál előfordulhat, hogy idővel beragadnak,
vagy elforgatásuk nehézkessé válik. Ilyenkor a
gázcsapot újra kell cserélni.
Ezt a műveletet csak a gyártó által felhatalmazott
szakember végezheti.
A tető*
teljesen, és húzza fölfelé (lásd ábra).
! Ne hajtsa le a főzőlap tetejét, ha még ég vagy még
meleg valamelyik gázégő.
! A készülék tetejének kinyitása előtt minden
nedvességet töröljön le róla.
Az üvegtetővel
rendelkező modelleknél
a tisztítást langyos
vízzel kell elvégezni.
Kerülje a súrolószerek
használatát.
A főzőlap hátsó
része tisztításának
megkönnyítése
érdekében a tető
eltávolítható: nyissa föl

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Acmt 6130/ix/2