Download Table of Contents Print this page

Beko BKK 3060 KL User Manual page 27

Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:

Advertisement

Table of Contents
Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları
uygulanmaz;
1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana
gelen hasar ve arızalar,
4) Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar
ve arızalar,
6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki
amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala
verilmiş garanti sona erecektir.
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile
sınırlıdır.
Ürününüz Arçelik A.Ş. adına Guangdong XINBAO Electrical Appliances Holdings Co., Ltd, South Zhenghe
Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, China. tarafından üretilmiştir.
Arçelik A.Ş. 34445, Sütlüce / İSTANBUL T:0216 585 8 888 F:216 585 85 80
Menşei : P.R.C.

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents