Download Table of Contents Print this page

Beko BKK 3060 KL User Manual page 20

Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:

Advertisement

Table of Contents
Önemli güvenlik ve çevre
1
talimatları
- çiftlik evleri;
- hotel, motel ve diğer yerleşim alanlarındaki
müşteriler tarafından kullanım;
- yatak ve kahvaltı tipi yerler.
• Cihazı maksimum çizgisinin üzerinde doldurmayın.
Kaynayan su dışarı sıçrayabilir.
• Cihazı minimum çizgisinin altında doldurmayın.
• Su kaynarken cihazın kapağını açmayın.
• Cihazın kapağını, sıcak buhar üzerinize gelmeyecek
şekilde konumlandırın.
• Cihazın sadece tutamağından tutun.
• Cihazı, içerisinde su olmadan çalıştırmayın.
• Cihaza, taban ünitesinden ayırarak su doldurun.
• Cihazı yalnızca verilen taban ünitesi ile kullanın.
• Cihazı sabit ve düz bir yüzeyde kullanın ve muhafaza
edin.
• Cihazı parçalarına ayırmayın.
• Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından
tavsiye edilen parçaları kullanın.
20 / 26 TR
Su Isıtıcısı / Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents