Download Table of Contents Print this page

Saklama; Taşıma Ve Nakliye - Beko BKK 3060 KL User Manual

Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:

Advertisement

Table of Contents
Temizlik
4
5. Daha sonra dökün ve ısıtıcının
içerisini iyice durulayın.
6. Su ısıtıcı bölümünü temiz suyla
doldurun ve suyu kaynatın.
7. Su ısıtıcı bölümünü boşaltın ve
suyla tekrar durulayın.
UYARI: Kireç çöz-
me işlemini uzun süre
A
yapmazsanız, cihazın
su hazne tabanı ta-
mamen kireçle kapla-
nır ve kullanılmaz hale
gelir.

4.2 Saklama

• Cihazı uzun süre kullanmayı dü-
şünmüyorsanız, dikkatli bir şe-
kilde saklayın.
• Cihaz fişinin çekildiğinden, ciha-
zın soğuduğundan ve tamamen
kuru olduğundan emin olun.
• Cihazı serin ve kuru bir yerde sak-
layın.
• Cihazın kablosunu, kablo sarma
yerine (8) sarın.
• Cihazı, çocukların ulaşamayacağı
bir yerde muhafaza edin.
Su Isıtıcısı / Kullanma Kılavuzu
4.3 Taşıma ve
nakliye
• Taşıma ve nakliye sırasında ci-
hazı orijinal ambalajı ile birlikte
taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı
fiziksel hasarlara karşı koruya-
caktır.
• Cihazın veya ambalajının üzerine
ağır cisimler koymayın. Cihaz
zarar görebilir.
• Cihazın düşürülmesi durumunda
cihaz çalışmayabilir veya kalıcı
hasar oluşabilir.
25 / 26 TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents