Beko BKK 3060 KL User Manual
Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Kettle
User Manual
BKK 3060 KL
EN TR
01M-8934711200-4615-01

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 3060 KL

 • Page 1 Kettle User Manual BKK 3060 KL EN TR 01M-8934711200-4615-01...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state- of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 4-10 1.1 General safety .......4 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product ......10 1.3 Package information ...... 10 2 Your kettle 2.1 Overview ........11 2.2 Technical data ......11 3 Operation 12-13 3.1 Preparation .........
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment 1.1 General safety • Do not use the appliance outdoors or in the bathroom. • Operate the appliance with its original base. Do not use the base for any other purpose. • Do not use the appliance with damp or wet hands. • Before using of the appliance for first time, clean all parts which come into contact with water carefully.
 • Page 5 Important instructions for safety and environment • Hold the appliance by the handle only. There is a danger of burns. Avoid contact with hot surfaces as well as with the emitting steam. • Position the lid so that the hot steam is directed away from you.
 • Page 6 Important instructions for safety and environment • Our BEKO Household Appliances meet applicable safety standards, thus if the appliance or power cord is damaged, it must be repaired or replaced by the dealer, a service centre or a similarly qualified and authorized service person to avoid any dangers.
 • Page 7 Important instructions for safety and environment • Do not immerse the appliance, base, power cord or power plug in water or in other liquids and do not clean parts in dishwasher. • Disconnect the power plug after using the appliance, before cleaning the appliance, before leaving the room or if a fault occurs.
 • Page 8 Important instructions for safety and environment • This appliance is intended to be used in household only. It is not designed for professional use in: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; -farm houses; - by clients in hotels, motels, and other residential type environment -bed and breakfast type environment.
 • Page 9: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 10: Package Information

  Important instructions for safety and environment 1.3 Package information Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.
 • Page 11: Your Kettle

  Your kettle 2.1 Overview 2.2 Technical data 1. Filter (inside) 2. Lid This product conforms 3. Lid release button to the European directives 2004/108/ 4. Handle EC, 2006/95/EC, 5. Water level indicator 2009/125/EC and 6. On / Off switch / Power on 2011/65/EU.
 • Page 12: Operation

  Operation 3.1 Preparation 3.2 Operation 1. Before using of the appliance for 1. Push the lid release button (3) first time, clean all parts which on the kettle to open the lid (2). come into contact with water – The lid (2) opens automatically. carefully (See 4.1).
 • Page 13 Operation 7. After a few minutes, the wa- ter will start to boil. The kettle switches off automatically and On / Off switch (6) moves up- wards. If you want to stop the heating manu- ally, push the On / Off switch (6) upwards.
 • Page 14: Cleaning And Care

  Cleaning and care 4.1 Cleaning WARNING: Never put the appliance, WARNING: Never base (7) or power use petrol, solvents cord (8) in water or or abrasive cleaners, any other liquid. metal objects or hard brushes to clean the 4.2 Descaling the appliance.
 • Page 15: Storage

  Cleaning and care If you do not des- WARNING: If you cale the kettle after do not descale the a long time you use kettle after a long it, the bottom at the time you use it, the inside of the water bottom at the inside tank fully gets cov- of the water tank...
 • Page 16 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullan- madan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü...
 • Page 17 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 18-21 1.1 Genel güvenlik......18 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 21 1.3 Ambalaj bilgisi ......21 2 Su ısıtıcınız 2.1 Genel bakış ........22 2.2 Teknik veriler ......22 3 Kullanım 3.1 İlk kullanım ........23 3.2 Su kaynatma ......23 3.3 Enerji tasarrufu için...
 • Page 18: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik • Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur. • Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış...
 • Page 19 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Yetkili servise başvurun. • Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır. • Cihazın, beyan artık çalışma akımı 30 mA aşmayan bir artık akım cihazı (RCD) üzerinden beslenmesi gerekir. • Cihazı topraklı prizde kullanın. • Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın. • Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını...
 • Page 20 Önemli güvenlik ve çevre talimatları - çiftlik evleri; - hotel, motel ve diğer yerleşim alanlarındaki müşteriler tarafından kullanım; - yatak ve kahvaltı tipi yerler. • Cihazı maksimum çizgisinin üzerinde doldurmayın. Kaynayan su dışarı sıçrayabilir. • Cihazı minimum çizgisinin altında doldurmayın. • Su kaynarken cihazın kapağını açmayın. • Cihazın kapağını, sıcak buhar üzerinize gelmeyecek şekilde konumlandırın.
 • Page 21: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları • Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tamamen kurutun. • Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın. • Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın. • Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması...
 • Page 22: Su Isıtıcınız

  Su ısıtıcınız 2.1 Genel bakış 2.2 Teknik veriler 1. Kireç filtresi (içeride) 2. Kapak Bu ürün, 2004/108/ 3. Kapak açma düğmesi EC, 2006/95/EC, 4. Tutamak 2009/125/EC ve 5. Su seviye göstergesi 2011/65/EU Avrupa direktiflerine uygundur. 6. Açma / kapama düğmesi 7.
 • Page 23: Kullanım

  Kullanım 3.1 İlk kullanım UYARI: Cihazdaki suyu bo şaltırken 1. Cihazın içini suyla yıkayıp, sıçramama sına dikkat max. çizgisine kadar doldurup edin. Su kaynardır. kaynatın (bkz. 3.2). 2. Sıcak suyu dökerek cihazın içini 3.3 Enerji tasarrufu tekrar suyla yıkayın. için yapılması 3.2 Su kaynatma gerekenler 1.
 • Page 24: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik 4.1 Temizlik 2. Filtreyi bir miktar limon tuzu veya beyaz sirke eklenmiş suyun UYARI: Cihazı te- içinde bir gece bekletin. mizlemek için benzin, 3. Sonrasında yumuşak bir fırça ile solvent, aşındırıcı suyun altında temizleyin. temizleyiciler, metal 4. Tekrar yukarıdan geri iterek yu- nesneler veya sert vasına oturtun.
 • Page 25: Saklama

  Temizlik 4.3 Taşıma ve 5. Daha sonra dökün ve ısıtıcının içerisini iyice durulayın. nakliye 6. Su ısıtıcı bölümünü temiz suyla • Taşıma ve nakliye sırasında ci- doldurun ve suyu kaynatın. hazı orijinal ambalajı ile birlikte 7. Su ısıtıcı bölümünü boşaltın ve taşıyın.
 • Page 26: Tüketici Hizmetleri

  Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz. Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Beko Çağrı 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belge- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu sini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı ara- 2.
 • Page 27 Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar, 3) Malın kullanıldığı...
 • Page 28 Arçelik A.Ş. Beko Cinsi: Su Isıtıcı Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Adresi: Sütlüce / İSTANBUL Modeli: BKK 3060 KL Telefonu: Bandrol ve Seri No: (0-216) 585 8 888 Faks: Garanti Süresi: (0-216) 423 23 53 2 YIL web adresi: Azami Tamir Süresi:...

Table of Contents