Download Table of Contents Print this page

Beko BKK 3060 KL User Manual page 16

Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve
teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.
Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullan-
madan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü
başka birisine verirseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma
kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara
uyun.
Sembollerin anlamları
Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller
kullanılmıştır:
C
Cihazın kullanımıyla ilgili önemli
bilgiler ve faydalı tavsiyeler.
A
Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli
durumlar konusunda uyarılar.
Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
PCB içermez.

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents