Download Table of Contents Print this page

Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları; Genel Güvenlik - Beko BKK 3060 KL User Manual

Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:

Advertisement

Table of Contents
Önemli güvenlik ve çevre
1
talimatları
Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar
tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik
talimatları yer almaktadır
Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti
geçersiz hale gelir.
1.1 Genel güvenlik
• Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına
uygundur.
• Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve
zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi
eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya
cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan
ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Cihazı ve kablosunu daima 8 yaş altı çocukların
ulaşamayacağı bir yerde mu hafaza edin.
• Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve
kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş üzeri ve başlarında
bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
• Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın.
18 / 26 TR
Su Isıtıcısı / Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents