Download Table of Contents Print this page

Beko BKK 3060 KL User Manual page 19

Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:

Advertisement

Table of Contents
Önemli güvenlik ve çevre
1
talimatları
Yetkili servise başvurun.
• Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde
belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
• Cihazın, beyan artık çalışma akımı 30 mA aşmayan
bir artık akım cihazı (RCD) üzerinden beslenmesi
gerekir.
• Cihazı topraklı prizde kullanın.
• Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
• Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek
için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara
sürtünmesini engelleyin.
• Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya
ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.
• Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan
çekmeyin.
• Bu cihaz sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır.
Aşağıda sıralanan profesyonel kullanımlar için
tasarlanmamıştır:
- dükkan, ofis ve diğer çalışma ortamlarında yer
alan personel mutfakları;
Su Isıtıcısı / Kullanma Kılavuzu
19 / 26 TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents