Beko BKK 3060 KL User Manual

Beko BKK 3060 KL User Manual

Kettle
Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

BKK 3060 KL
Kettle
User Manual
Su Isıtıcısı
Kullanım Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 3060 KL

 • Page 1 BKK 3060 KL Kettle User Manual Su Isıtıcısı Kullanım Kılavuzu...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for prefering a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 4-10 1.1 General safety ....4 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product . 10 1.3 Package information .
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment 1.1 General safety Do not use the appliance outdoors or in the • bathroom. Operate the appliance with its original base. Do not • use the base for any other purpose. Do not use the appliance with damp or wet hands. •...
 • Page 5 Important instructions for safety and environment Hold the appliance by the handle only. There is a • danger of burns. Avoid contact with hot surfaces as well as with the emitting steam. Position the lid so that the hot steam is directed •...
 • Page 6 Important instructions for safety and environment Our BEKO Household Appliances meet applicable • safety standards, thus if the appliance or power cord is damaged, it must be repaired or replaced by the dealer, a service centre or a similarly qualified and authorized service person to avoid any dangers.
 • Page 7 Important instructions for safety and environment Do not immerse the appliance, base, power cord or • power plug in water or in other liquids and do not clean parts in dishwasher. Disconnect the power plug after using the appliance, • before cleaning the appliance, before leaving the room or if a fault occurs.
 • Page 8 Important instructions for safety and environment This appliance is intended to be used in household • only. It is not designed for professional use in: -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; -farm houses; -by clients in hotels, motels, and other residential type environment -bed and breakfast type environment.
 • Page 9 Important instructions for safety and environment This appliance can be used by children aged from • 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 10: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment 1.2 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product This product does not contain harmful and forbidden materials described in the “Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment” (WEEE) issued by the T.R.
 • Page 11: Your Kettle

  Your kettle 2.1 Overview 2.1.1 Controls and parts 2.1.2 Technical data 1. Filter (inside) This product conforms 2. Lid to the European directives 2004/108/ 3. Lid release button EC, 2006/95/EC, 4. Handle 2009/125/EC and 5. Water level indicator 2011/65/EU. 6. On / Off switch / Power on indicator Power supply : 220-240V~, 50H z 7.
 • Page 12: Operation

  Operation 3.1 Preparation 3.2 Operation 1. Push the lid release button (3) on 1. Before using of the appliance for the kettle to open the lid (2). first time, clean all parts which – The lid (2) opens automatically. come into contact with water 2.
 • Page 13: Operation

  Operation 7. After a few minutes, the water will start to boil. The kettle switches off automatically and On / Off switch (6) moves upwards. If you want to stop the heating manu- ally, push the On / Off switch (6) upwards. Power on indicator (6) goes off.
 • Page 14: Cleaning And Care

  Cleaning and care 4.1 Cleaning 4.2 Descaling Never use WARNING: Descaling extends the life of your petrol, solvents or kettle. Descaling period depends abrasive cleaners, on the water hardness of your area. metal objects or hard 1. Fill the kettle with water, up to brushes to clean the three quarters of the maximum appliance.
 • Page 15: Storage

  Cleaning and care 4.3 Storage If there is still some scale, repeat the pro- If you do not plan to use the • cedure. appliance for a long period of time, please store it carefully. You can also use a descaler which is ap- Make sure the appliance is •...
 • Page 16 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.
 • Page 17 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 18-21 1.1 Genel güvenlik ....18 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması ..21 1.3 Ambalaj bilgisi .
 • Page 18: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına • uygundur. Cihaz, 8 yaş...
 • Page 19 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde • belirtilen bilgilere uygun olmalıdır. Cihazın, beyan artık çalışma akımı 30 mA aşmayan • bir artık akım cihazı (RCD) üzerinden beslenmesi gerekir. Cihazı topraklı prizde kullanın. • Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın. •...
 • Page 20 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Su kaynarken cihazın kapağını açmayın. • Cihazın kapağını, sıcak buhar üzerinize gelmeyecek • şekilde konumlandırın. Cihazın sadece tutamağından tutun. • Cihazı, içerisinde su olmadan çalıştırmayın. • Cihaza, taban ünitesinden ayırarak su doldurun. • Cihazı yalnızca verilen taban ünitesi ile kullanın. •...
 • Page 21: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir.
 • Page 22: Su Isıtıcınız

  Su ısıtıcınız 2.1 Genel bakış 2.1.1 Kontroller ve 2.1.2 Teknik veriler parçalar Bu ürün, 2004/108/ EC, 2006/95/EC, 1. Kireç filtresi (içeride) 2009/125/EC ve 2. Kapak 2011/65/EU Avrupa 3. Kapak açma düğmesi direktiflerine uygundur. 4. Tutamak Güç kaynağı: 5. Su seviye göstergesi 220-240 V ~, 50 Hz 6.
 • Page 23: Kullanım

  Kullanım 3.1 İlk kullanım UYARI: Cihazdaki 1. Cihazın içini suyla yıkayıp, max. suyu bo şaltırken çizgisine kadar doldurup kayna- sıçramama sına dikkat tın (bkz. 3.2). edin. Su kaynardır. 2. Sıcak suyu dökerek cihazın içini tekrar suyla yıkayın. 3.3 Enerji tasarrufu için yapılması...
 • Page 24: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik 4.1 Temizlik 2.Filtreyi bir miktar limon tuzu veya beyaz sirke eklenmiş suyun için- UYARI: Cihazı temiz- de bir gece bekletin. lemek için benzin, sol- 3. Sonrasında yumuşak bir fırça ile vent, aşındırıcı temiz- suyun altında temizleyin. leyiciler, metal nesne- 4.
 • Page 25: Saklama

  Temizlik UYARI: Kireç çözme işlemini uzun süre yapmazsanız, cihazın su hazne tabanı ta- mamen kireçle kap- lanır ve kullanılmaz hale gelir. Böyle bir durumda yetkili ser- vise başvurun. 4.2 Saklama Cihazı uzun süre kullanmayı • düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın. Cihaz fişinin çekildiğinden, •...
 • Page 26 Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat uymanızı rica ederiz. hizmet vermektedir. 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Beko Çağrı Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuş- Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi lamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 2.
 • Page 27 Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar BEKO tarafından verilen bu garanti, Su Isıtıcısı’nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır: 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,...
 • Page 28 Su Isıtıcısı Garanti Belgesi BEKO Su Isıtıcısı’nın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı...

Table of Contents