Download Table of Contents Print this page

Su Isıtıcınız; Genel Bakış; Teknik Veriler - Beko BKK 3060 KL User Manual

Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:

Advertisement

Table of Contents
Su ısıtıcınız
2
2.1 Genel bakış
1. Kireç filtresi (içeride)
2. Kapak
3. Kapak açma düğmesi
4. Tutamak
5. Su seviye göstergesi
6. Açma / kapama düğmesi
7. Taban ünitesi
8. Kablo sarma yeri
Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler,
ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre
değişebilir.
22 / 26 TR
1
8
2

2.2 Teknik veriler

Bu ürün, 2004/108/
EC, 2006/95/EC,
2009/125/EC ve
2011/65/EU Avrupa
direktiflerine uygundur.
Güç kaynağı: 220-240 V ~, 50 Hz
Güç: 2520-3000 W
Kapasite : 1,7 Litre
Teknik ve tasarım değişiklikleri
yapma hakkı saklıdır.
Su Isıtıcısı / Kullanma Kılavuzu
3
4
5
6
7

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents