Download Table of Contents Print this page

Kullanım; İlk Kullanım; Su Kaynatma; Enerji Tasarrufu Için Yapılması Gerekenler - Beko BKK 3060 KL User Manual

Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:

Advertisement

Table of Contents
Kullanım
3
3.1 İlk kullanım
1. Cihazın içini suyla yıkayıp,
max. çizgisine kadar doldurup
kaynatın (bkz. 3.2).
2. Sıcak suyu dökerek cihazın içini
tekrar suyla yıkayın.

3.2 Su kaynatma

1. Cihazın altında bulunan kablo
sarma yerinden (8) kablosunu
çıkarın.
2. Cihazı taban ünitesinden (7) ayı-
rın, kapak açma düğmesine (3)
basarak kapağını açın.
3. Cihazın içine su doldurun ve ka-
pağını (2) kapatın.
4. Cihazı taban ünitesine (7) yerleş-
tirin.
5. Cihazın fişini prize takın.
6. Açma / kapama düğmesini (6) (I)
konumuna getirin.
7. Su kaynadığında açma / kapama
düğmesi (7) kendiliğinden atar.
8. Su kullanıma hazırdır.
Su Isıtıcısı / Kullanma Kılavuzu
UYARI:
A
suyu
sıçramama sına dikkat
edin. Su kaynardır.
3.3 Enerji tasarrufu
için yapılması
gerekenler
Kullanımdan sonra cihazı kapatın
ve fişini prizden çıkarın. Cihaza
ihtiyacınız
olduğu
doldurun.
Cihazdaki
bo şaltırken
kadar
su
23 / 26 TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents