Download Table of Contents Print this page

Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması; Ambalaj Bilgisi - Beko BKK 3060 KL User Manual

Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:

Advertisement

Table of Contents
Önemli güvenlik ve çevre
1
talimatları
• Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve
temizlik sonrasında tamamen kurutun.
• Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
• Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin
bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
• Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların
ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık
ürünün elden çıkarılması
Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan
"Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde
belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine
uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelik-
teki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu neden-
le, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atma-
yın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama nokta-
sına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun.
Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için
elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çalışmaz duruma getirin.

1.3 Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir
malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer
atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj
toplama noktalarına atın.
Su Isıtıcısı / Kullanma Kılavuzu
21 / 26 TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents