Emerson AVENTICS ST6 Operating Instructions Manual page 24

Atex-certified
Hide thumbs Also See for AVENTICS ST6:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 6
3 Leveransen innehåller
• 1 Sensor
• 1 Bruksanvisning
4 Om denna produkt
Sensorn är avsedd för registrering av magnetfält i områden med explosionsrisk.
4.1 Produktidentifikation
Observera produktinformation på produkten och förpackningen.
u
5 Montering och driftstart
REED
bn
bu
Abb. 1: Anslutningsbild sensor
1. Observera Ex-standarder enligt EN 60079-14.
2. Den elektriska installationen får endast göras resp. kontrolleras av en
kvalificerad elektriker och enligt gällande nationella regler (enligt TRBS 1203
eller motsvarande).
3. Jämför uppgifterna på produkten med uppgifterna i bruksanvisningen innan
installationen utförs.
Risk för personskador vid montering under tryck och elektrisk spänning
Om montering sker under tryck eller elektrisk spänning kan detta leda till
personskador.
Gör alla relevanta anläggningskomponenter ström- och trycklösa innan
u
monteringen.
4. Montera sensorn i T-spåret (valfritt monteringsläge).
5. Montera sensorn mekaniskt skyddad och även skyddad från UV-ljus
(beroende på krav/driftsförhållanden).
6. Placera kabeln skyddad och dragavlastad.
6 Skötsel och underhåll
Sensorer som beskrivs här är underhållsfria.
7 Avfallshantering
Avfallshantera produkten enligt gällande, nationella föreskrifter.
u
8 Felsökning och åtgärder
Byt ut sensorn vid störningar eller om den slutar att fungerar.
u
9 Tekniska data
Allmänt
Spänning
Brytström
Omgivningstemperatur
AVENTICS
TM
ST6 | R412027659-BAL-001-AB | Svenska
L+/M
M/L+
SE UPP
Omgivningste
Spänning
mperatur
–20 °C...+40 °C 5...30 V DC
–20 °C...+50 °C 5...30 V DC
–20 °C...+60 °C 5...30 V DC
Allmänt
Kabellängd
ATEX
Zon 2
Zon 22
Ytterligare teknisk information finns i online-katalogen på www.aventics.com.
10 Konformitetsförklaring
Se slutet på denna bruksanvisning.
Brytström
≤ 100 mA
≤ 75 mA
≤ 50 mA
Omgivningste
Spänning
mperatur
R412027175
5 m
II 3G Ex ec IIC T4 Gc X
II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
Brytström
24

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents