Download  Print this page

Українська - Kenwood kMix BLX50 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

заходи безпеки
G
Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для
подальшого використання.
G
Зніміть упаковку та всі етикетки.
G
Завжди вимикайте прилад і відключайте його від мережі
електропостачання:
G G
перед установкою або зніманням деталей;
G G
якщо прилад не використовується;
G G
перед чищенням.
G
Завжди відключайте прилад із мережі
електропостачання перед тим, як опустити руки або
кухонні приладдя до чаші.
G
Поводьтесь обережно із ножовим блоком, під час
чищення не торкайтесь гострих лез руками.
G
Умикати блендер можна лише із закритою кришкою.
G
Експлуатація блендера дозволяється тільки із ножовим
блоком, що входить до комплекту.
G
Не допускайте попадання вологи на блок
електродвигуна, шнур або вилку.
G
Не використовуйте пошкоджений прилад. Перевірка або
ремонт здійснюються у спеціальних центрах: див. розділ
«сервісне обслуговування».
G
Не використовуйте насадки, що не призначені для цього
приладу.
G
Не встановлюйте ножовий блок на блок
електродвигуна, якщо ви попередньо не накрутили
чашу.
G
РИЗИК ОПІКІВ: Гарячі інгредієнти мають вистигнути до
кімнатної температури перед змішуванням.
G
Не залишайте прилад, що працює, без нагляду.
Українська
Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками
80

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 Series

This manual is also suitable for:

Kmix blx60 seriesBlx5