Download  Print this page

Svenska - Kenwood kMix BLX50 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

säkerhet
G
Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af,
at du får brug for at slå noget op i den.
G
Fjern al emballage og mærkater.
G
Stäng av den och dra ut sladden:
G G
innan du monterar eller tar bort delar
G G
när den inte används:
G G
före rengöring.
G
Koppla alltid ur apparaten innan du sätter ned händerna eller
redskap i bägaren.
G
Var alltid försiktig när du hanterar bladenheten och undvik att
röra vid bladens eggar vid rengöring.
G
Locket ska alltid sitta på när mixern är igång.
G
Använd endast bägaren med bladenheten isatt.
G
Låt aldrig kraftdelen, sladden eller kontakten bli våta.
G
Använd aldrig en apparat. Lämna in den för kontroll eller
reparation: se 'service och kundtjänst'.
G
Använd aldrig ej godkända tillbehör.
G
Montera aldrig bladenheten på motordelen utan
bägare.
G
RISK FÖR BRÄNNSKADOR: Låt alltid heta ingredienser
svalna till rumstemperatur innan du mixar dem.
G
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång.
G
När du ska dra ut sladden ur nätanslutningen:
G G
vänta tills bladen har stannat helt
G G
Skruva inte oavsiktligt loss bägaren från bladenheten.
G
Kör aldrig mixern tom.
G
Mixa aldrig mer än den maximala kapacitet som
rekommenderas i diagrammet för funktionsväljaren.
G
För att mixern ska hålla så länge som möjligt bör du aldrig
köra den längre än 60 sekunder.

Svenska

Vik ut främre omslaget med bilderna.
40

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 Series

This manual is also suitable for:

Kmix blx60 seriesBlx5