Download  Print this page

Suomi - Kenwood kMix BLX50 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

turvallisuus
G
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta
varten.
G
Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
G
Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta:
G G
ennen osien asentamista tai irrottamista
G G
kun laite ei ole käytössä:
G G
ennen puhdistusta.
G
Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen käsien tai
keittiötyövälineiden laittamista kannuun.
G
Käsittele teriä varovaisesti. Vältä koskettamasta terien reunoja
puhdistaessasi niitä.
G
Käytä tehosekoitinta vain kannen ollessa paikoillaan.
G
Käytä kannussa vain laitteen mukana toimitettuja teriä.
G
Älä anna runko-osan, virtajohdon tai pistokkeen kastua.
G
Älä koskaan käytä viallista laitetta. Toimita se tarkistettavaksi
tai huollettavaksi. Lisätietoja on Huolto ja asiakaspalvelu -
kohdassa.
G
Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota ei ole hankittu
valtuutetulta Kenwood-kauppiaalta.
G
Älä kiinnitä teräasetelmaa moottoriyksikköön, jos
sekoitusastia ei ole paikallaan.
G
PALOVAMMAVAARA: Kuumien aineosien on annettava
jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen sekoittamista.
G
Älä koskaan jätä laitetta valvomatta, kun se on toiminnassa.
G
Irrotettaessa tehosekoitinta moottoriosasta
G G
odota, kunnes terät ovat pysähtyneet kokonaan
G G
älä vahingossa irrota kannua teräosasta.
G
Älä koskaan käytä tehosekoitinta tyhjänä.
G
Älä ylitä suurinta toiminnonvalintakaaviossa mainittua
kapasiteettia.
G
Voit varmistaa tehosekoittimen pitkän käyttöiän käyttämällä
sitä enintään 60 sekuntia kerrallaan.

Suomi

Taita auki etusivun kuvitukset
48

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 Series

This manual is also suitable for:

Kmix blx60 seriesBlx5