Download  Print this page

Nederlands - Kenwood kMix BLX50 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit
veiligheid
G
Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor
toekomstig gebruik.
G
Verwijder alle verpakking en labels.
G
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact:
G G
voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert
G G
als u het apparaat niet gebruikt:
G G
voor het reinigen.
G
De stekker altijd uit het stopcontact halen voor u uw handen
of gereedschap in de beker steekt.
G
Wees voorzichtig wanneer u de messen hanteert en raak het
snijvlak van de messen bij het reinigen niet aan.
G
Laat de blender uitsluitend voorzien van deksel lopen.
G
Gebruik de beker uitsluitend met de bijgeleverde messen.
G
Het motorgedeelte, het snoer en de stekker mogen nooit nat
worden.
G
Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Laat het nakijken of
repareren: zie Onderhoud en klantenservice.
G
Gebruik uitsluitend goedgekeurde hulpstukken.
G
Zet het mes nooit op het motorblok zonder dat de
beker van de blender is bevestigd.
G
VERBRANDINGSGEVAAR: laat hete ingrediënten eerst tot
kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in de blender
verwerkt.
G
Het apparaat nooit onbeheerd laten terwijl het aan staat.
G
Pas op dat u bij het verwijderen van de blender van het
motorblok:
G G
wacht tot de messen volledig gestopt zijn;
G G
de beker niet per ongeluk van de messeneenheid
losschroeven.
G
Laat de blender nooit leeg lopen.

Nederlands

6

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 Series

This manual is also suitable for:

Kmix blx60 seriesBlx5