Download  Print this page

Türkçe - Kenwood kMix BLX50 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

güvenlik
G
Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için
saklayın.
G
Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
G
Aygıtın parçalarını takmadan ya da çıkarmadan, aygıtı
kullanmaya ba...lamadan ve aygıtı temizlemeden önce aygıtı
çalı...tırmayınız ve fi...ini prizden çekiniz.
G G
Aygıt güç biriminin üzerinde olduòu zaman elinizi ve
takacaòınız diòer parçaları öòütücüden uzak tutunuz.
G G
kullanılmadığında;
G G
Çocukların ya da engelli ki...ilerin bu aygıtı kullanmalarına
izin vermeyiniz ya da denetim altında kullanmalarına izin
veriniz.
G
Ellerinizi ve mutfak aletlerini hazne içine sokmadan önce
her zaman cihazı fişten çekin.
G
Bıçak tertibatını tutarken her zaman dikkat edin ve
temizlerken bıçakların keskin kenarlarına dokunmaktan
kaçının.
G
Karıştırıcıyı sadece kapağı kapalıyken çalıştırın
G
Hazneyi sadece verilen bıçak tertibatı ile kullanın.
G
Aygıtın güç birimini, elektrik kordonunu ve fi...ini ıslak yerlere
deòdirmeyiniz.
G
Hiç bir zaman hasarlı cihaz kullanmayın. Kontrol ya da
tamir ettirin: bkz. 'servis ve müşteri hizmetler'.
G
Hasarlı aygıtları hiçbir biçimde kullanmayınız.
G
Bıçak ünitesini, blender haznesi takılı değilken asla güç
ünitesine yerleştirmeyin.
G
HAŞLANMA RİSKİ: Sıcak malzemeler karıştırılmadan önce
oda sıcaklığında soğumaya bırakılmalıdırlar.
G
Çalışırken cihazın başından ayrılmayın.
G
Blender veya değirmeni güç ünitesinden çıkartırken:
G G
bıçaklar tamamen durana kadar bekleyin;
G G
kazara hazneyi bıçak tertibatından ayırmayın.
Türkçe
Ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
52

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 Series

This manual is also suitable for:

Kmix blx60 seriesBlx5