Download  Print this page

Polski - Kenwood kMix BLX50 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

bezpieczeństwo obsługi
G
Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i zachowaj je na
wypadek potrzeby skorzystania z nich przyszłości.
G
Wyjmij wszystkie materiały pakunkowe oraz wszelkie
etykiety.
G
Wy¢åcz i wyjmij wtyczkë z gniazdka sieciowego:
G G
przed zak¢adaniem lub zdejmowaniem narzëdzi
G G
gdy nie jest w użytku
G G
przed czyszczeniem
G
Zawsze wyłączaj urządzenie z sieci przed wkładaniem
twoich rąk albo narzędzi do pojemnika.
G
Zawsze uważaj przy dotykaniu zestawu nożyków oraz
unikaj dotykania ostrza tnącego podczas czyszczenia.
G
Mikser należy uruchamiać tylko z założonym wieczkiem.
G
Używaj tylko pojemnika zaopatrzonego w zestaw nożyków.
G
Nigdy nie dopuszczaj do zamoczenia korpusu z silnikiem,
sznura ani wtyczki.
G
Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia. Oddaj do
sprawdzenia lub naprawy: patrz 'obsługa i ochrona
konsumenta'.
G
Nigdy nie u¯ywaj narzëdzi nie zatwierdzonych przez
Kenwooda.
G
Nie zakładać zespołu ostrzy na podstawę zasilającą bez
założonego dzbanka.
G
RYZYKO POPARZENIA: przed miksowaniem gorące
składniki należy ostudzić do temperatury pokojowej.
G
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez opieki podczas pracy.
G
Zdejmując blender z jednostki zasilającej:
G G
zaczekaj aż noże całkowicie się zatrzymają;
G G
nie odkręcaj pojemnika od zestawu nożyków.
G
Nigdy nie uruchamiać pustego miksera.
G
Nigdy nie miksuj więcej niż pozwala maksymalna
pojemność podana w poleconym wykresie selektora funkcji.

Polski

Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie
65

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 Series

This manual is also suitable for:

Kmix blx60 seriesBlx5