Download  Print this page

Norsk - Kenwood kMix BLX50 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

sikkerhet
G
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
G
Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
G
Slå av strømmen og ta støpselet ut av kontakten:
G G
før du setter på eller tar av deler
G G
når den ikke er i bruk,
G G
før rengjøring
G
Trekk alltid støpselet ut av kontakten før du stikker hender
eller redskap ned i mikserglasset.
G
Vær alltid forsiktig når du håndterer knivenheten, og unngå å
berøre skjærekanten på kniven når du rengjør.
G
Hurtigmikseren må bare brukes med lokket på.
G
Mikserglasset må kun brukes med medfølgende knivenhet.
G
Du må aldri la motordelen, ledningen eller støpselet bli våte.
G
Ikke bruk en skadet hurtigmikser. Få den ettersett eller
reparert: se "service og kundetjeneste".
G
Bruk aldri tilbehør som ikke er godkjent av produsenten.
G
Ikke sett knivenheten på motordelen uten at
mikserglasset sitter på.
G
SKÅLDEFARE: Varme ingredienser må avkjøles til
romtemperatur før miksing.
G
Ikke gå fra hurtigmikseren når den er i bruk.
G
Når du tar mikseren av motordelen:
G G
vent til kniven har stanset helt,
G G
ikke skru mikserglasset av knivenheten ved en feiltakelse.
G
Hurtigmikseren må ikke kjøres når den er tom.
G
Aldri bland mer enn den maksimale kapasiteten som står
oppgitt i den anbefalte funksjonsvelgertabellen.
G
For å sikre at hurtigmikseren varer lenge skal den ikke kjøres
lenger enn i 60 sekunder.

Norsk

Brett ut framsiden med illustrasjoner
44

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 Series

This manual is also suitable for:

Kmix blx60 seriesBlx5